Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán

1. Logic của phân tích kỹ thuật
2. Các công cụ phổ biến của Phân tích kỹ thuật
3. Tâm lý đầu tư
Giảng viên: Phạm Văn Khoa
- Sưu tâm và Chia sẻ -

 • Sé el primero en comentar

Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán

 1. 1. NHẬP MÔN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN Giảng viên: Nguyễn Thanh Tuấn Tháng 4/2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NĐT MỚI Buổi 1: Buổi 2: www.vndirect.com.vn 2 Buổi 1: Nhập môn đầu tư và Phân tích cơ bản Buổi 2: Phân tích kỹ thuật
 2. 2. NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm về Đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoán 2. Làm quen với bảng giá – Tìm kiếm thông tin cổ phiếu 3. Tổng quan về Phân tích cơ bản – Cách đọc Báo cáo tài chính www.vndirect.com.vn 3 4. Các chỉ số Phân tích cơ bản thường dùng 5. Các chiến lược đầu tư thường dùng theo phân tích cơ bản Khái niệm về đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoánChứng khoán
 3. 3. NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm về Đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoán 2. Làm quen với bảng giá – Tìm kiếm thông tin cổ phiếu 3. Tổng quan về Phân tích cơ bản – Cách đọc Báo cáo tài chính www.vndirect.com.vn 3 4. Các chỉ số Phân tích cơ bản thường dùng 5. Các chiến lược đầu tư thường dùng theo phân tích cơ bản Khái niệm về đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoánChứng khoán
 4. 4. NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm về Đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoán 2. Làm quen với bảng giá – Tìm kiếm thông tin cổ phiếu 3. Tổng quan về Phân tích cơ bản – Cách đọc Báo cáo tài chính www.vndirect.com.vn 3 4. Các chỉ số Phân tích cơ bản thường dùng 5. Các chiến lược đầu tư thường dùng theo phân tích cơ bản Khái niệm về đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoánChứng khoán
 5. 5. NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm về Đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoán 2. Làm quen với bảng giá – Tìm kiếm thông tin cổ phiếu 3. Tổng quan về Phân tích cơ bản – Cách đọc Báo cáo tài chính www.vndirect.com.vn 3 4. Các chỉ số Phân tích cơ bản thường dùng 5. Các chiến lược đầu tư thường dùng theo phân tích cơ bản Khái niệm về đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoánChứng khoán
 6. 6. NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm về Đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoán 2. Làm quen với bảng giá – Tìm kiếm thông tin cổ phiếu 3. Tổng quan về Phân tích cơ bản – Cách đọc Báo cáo tài chính www.vndirect.com.vn 3 4. Các chỉ số Phân tích cơ bản thường dùng 5. Các chiến lược đầu tư thường dùng theo phân tích cơ bản Khái niệm về đầu tư – Rủi ro trong Thị trường Chứng khoánChứng khoán
 7. 7. I. Mục tiêu của Phân tích cơ bản Định giá cổ phiếu, đưa ra quyết định có Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng tăng trưởng, tình hình tài chính… Lựa chọn cổ phiếu triển vọng trong ngành Đánh giá triển vọng ngành Đánh giá kinh tế vĩ mô www.vndirect.com.vn 13 quyết định có mua cổ phiếu không, mua thì mua giá nào. hình tài chính… Đưa ra quyết định đầu tư một cổ phiếu dựa trên các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đọc báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán Khuyến nghị MUA/BÁN/NẮM GIỮ Dựa trên giá mục tiêu www.vndirect.com.vn 14 Các thông tin, nhận định nhằm hỗ trợ cho khuyến nghị MUA/BÁN/NẮM GIỮ
 8. 8. • Hàng tồn kho • Các khoản phải thu • Vay và nợ • Vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế toán • Doanh thu • Lợi nhuận gộp • Lợi nhuận sau thuế Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo tài chính – Các khoản mục cần lưu ý www.vndirect.com.vn 15 Cách đọc báo cáo tài chính: tập trung vào các khoản có tỷ trọng lớn, các khoản có thay đổi lớn trong kỳ. • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo tài chính – Tài sản và Nguồn vốn Bài toán khởi nghiệp: Mở một quán ăn ước tính mất 1 tỷ đồng nhưng bản thân chỉ có 500 triệu. www.vndirect.com.vn 16
 9. 9. Báo cáo tài chính – Tài sản và Nguồn vốn Tổng tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tài sản là của cải = Bài toán khởi nghiệp: Mở một quán ăn ước tính mất 1 tỷ đồng nhưng bản thân chỉ có 500 triệu. 1 tỷ 500 triệu vốn tự có 500 triệu vay ngân hàng www.vndirect.com.vn 17 Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn tự có Nợ phải trả là nguồn vốn DN dùng của người khác để tài trợ cho HĐKD Báo cáo tài chính – Doanh thu và lợi nhuận Tăng trưởng doanh thu tốt hơn hay tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn? Doanh thu tăng nhờ: + Sản lượng + Giá bán + Thêm ngành nghề kinh doanh mới KDC www.vndirect.com.vn 18 Lợi nhuận sau thuế tăng nhờ: + Tăng doanh thu + Giảm chi phí + Lợi nhuận bất thường
 10. 10. Báo cáo tài chính – Biên lợi nhuận gộp Tăng doanh thu theo chiều rộng + Mở rộng quy mô + Sát nhập doanh nghiệp + Thêm ngành nghề kinh doanh mới Doanh thu tăng, biên lợi nhuận gộp giảm hoặc đi ngang MSN www.vndirect.com.vn 19 Tăng doanh thu theo chiều sâu + Công nghệ mới + Tăng được giá bán nhờ thương hiệu… Biên lợi nhuận gộp tăng dần VNM Các chỉ số cơ bản thường dùngCác chỉ số cơ bản thường dùng
 11. 11. II. Ý NGHĨA CỦA CÁC CHỈ SỐ ROA, ROE, P/E, P/B, EPS Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE (Return On Equity) ROE Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu = X 100 (%) Ý nghĩa: www.vndirect.com.vn 21 Ý nghĩa: Chỉ số này là thước đo để đánh giá một đồng vốn tạo ra bao nhiêu đồng lời. ROE càng cao thì các cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. III. Ý NGHĨA CỦA CÁC CHỈ SỐ ROA, ROE, P/E, P/B, EPS Tỷ suất sinh lời trên tài sản ROA (Return On total Assets) ROA Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản = X 100 (%) www.vndirect.com.vn 22 Ý nghĩa: Chỉ số này cho biết công ty tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế từ một đồng tài sản ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn
 12. 12. Câu hỏi? 1. Năm đầu tiên: Quán ăn năm đầu tiên lãi 200 triệu -> tính ROE, ROA? Hết năm đầu tiên, quán ăn trả lợi tức cho chủ sở hữu hết 100 triệu, 100 triệu giữ lại để tái đầu tư -> vốn chủ sở hữu sẽ là bao nhiêu? Tổng tài sản mới là bao nhiêu. www.vndirect.com.vn 23 bao nhiêu. 2. Năm tiếp theo: Quán ăn lãi tiếp 200 triệu -> tính ROE, ROA của năm thứ 2. Thị giá và mệnh giá MỆNH GIÁ >< THỊ GIÁ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Vốn điều lệ >< Vốn hóa thị trường Đánh giá quy mô của Doanh nghiệp dựa trên quy mô vốn góp ban đầu Đánh giá quy mô của Doanh nghiệp dựa trên mức giá đang được thị trường chấp nhận. Định x x = = www.vndirect.com.vn 24 giá của thị trường đối với doanh nghiệp PVX: Vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng Vốn hóa thị trường: 1.040tỷ đồng CTD: Vốn điều lệ 770 tỷ đồng Vốn hóa thị trường: 16.320 tỷ đồng
 13. 13. Câu hỏi? 3. Vốn điều lệ của quán ăn ban đầu là 500 triệu đồng, với mệnh giá là 10.000/CP -> Quán ăn của tôi có bao nhiêu cổ phiếu? 4. Có nhiều người chào mua cổ phần quán ăn của tôi với giá 25.000 đồng/CP để trở thành cổ đông của công ty tôi -> thị giá và vốn hóa của quán ăn là bao nhiêu? 5. Tôi ko muốn bán bớt cổ phần của mình, mà muốn tìm kiếm cổ đông góp thêm vốn vào để mở rộng quán lên gấp đôi. www.vndirect.com.vn 25 thêm vốn vào để mở rộng quán lên gấp đôi. Tôi dự kiến phát hành thêm 50.000 cổ phiếu với giá chào bán cho các cổ đông khác là 20.000 đồng/CP. Hỏi sau khi phát hành thì vốn điều lệ mới của công ty là bao nhiêu? Số tiền tôi thu được là bao nhiêu? EPS Lợi nhuận trên cổ phiếu EPS (Earnings per Share) EPS LN sau thuế – Cổ tức ưu đãi = SL cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân Đánh giá hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp, mỗi cổ phiếu www.vndirect.com.vn 26 PVX: 30 đ/CP CTD: EPS 21.610 đ/CP Đánh giá hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp, mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp tạo ra mức sinh lời là bao nhiêu.
 14. 14. EPS (2) KBC LHG Lãi: 555 tỷ Vốn điều lệ: 5.000 tỷ Lãi: 161 tỷ Vốn điều lệ 260 tỷ www.vndirect.com.vn 27 KBC lãi lớn hơn, nhưng có thật sự hiệu quả hơn LHG? Giá trị sổ sách Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Vốn điều lệ >< Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu bao gồm cả các khoản thặng dư, các khoản lợi nhuận nhưng chưa phân phối÷ ÷ = = Mệnh giá >< Book Value per share (BVPS) Thường gọi tắt là Book Value www.vndirect.com.vn 28 Cách tính chính xác của BVPS: = (Tổng tài sản – tài sản vô hình – nợ) / Số lượng cổ phiếu đang phát hành Ý nghĩa: Giá trị sổ sách cho biết giá trị tài sản công ty còn lại thực sự là bao nhiêu nếu ngay lập tức công ty rút lui khỏi kinh doanh – thanh lý toàn bộ tài sản theo giá ghi trên sổ sách kế toán (dùng để xác định giá tham chiếu niêm yết, chào bán …)
 15. 15. Tình hình kinh doanh của năm thứ 2 N2 Vốn điều lệ (triệu đồng) 500 Vốn chủ sở hữu 600 Lợi nhuận 200 Tính EPS, BVPS www.vndirect.com.vn 29 Câu hỏi? Điều gì khiến giá một cổ phiếu tăng? Thế nào là cổ phiếu giá quá www.vndirect.com.vn 30 Làm thế nào để nhận định giá cổ phiếu tăng nóng, tăng ảo? cao, cổ phiếu rẻ?
 16. 16. Chỉ số P/E Hệ số giá trên thu nhập P/E (Price-Earnings Ratio) Hệ số P/E Giá thị trường 1 cổ phiếu = EPS Hệ số này cho biết thị trường đang chi trả bao nhiêu đồng cho 1 đồng lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra. www.vndirect.com.vn 31 nhuận mà doanh nghiệp tạo ra. P/E càng cao chứng tỏ thị trường càng đánh giá cao doanh nghiệp???? Chỉ đúng đối với mức lợi nhuận của doanh nghiệp ổn định, và chỉ số P/E của doanh nghiệp không biến động quá nhiều. Cách dùng P/E (1) So sánh 2 doanh nghiệp định giá rẻ hay đắt KSB: P/E 11,69x Giá: 58.2 -> TRC rẻ hơn tương đối so với DPR. DHA: P/E 11,30 Giá: 60.0 Đánh giá mức giá 1 doanh nghiệp quá cao hay không: www.vndirect.com.vn 32 Đánh giá mức giá 1 doanh nghiệp quá cao hay không: P/E thị trường ~ 16,0 -> VNM Không quá đắt so với đa phần các doanh nghiệp trên thị trường nếu xét theo định giá VJC: P/E 16,73x Giá: 127 HVN: P/E 20.72 Giá: 26.5 VNM: Giá: 156.3
 17. 17. Cách dùng P/E (2) P/E dưới 8 thường sẽ được cho là rẻ Doanh nghiệp tăng trưởng thường sẽ được thị trường chi trả mức P/E cao hơn so với doanh nghiệp đã bão hòa. HAH: Giá 23.0 P/E 6,17x VSC: Giá 60.0 P/E 10,84x www.vndirect.com.vn 33 HAH có P/E rẻ hơn, nhưng doanh nghiệp bão hòa về mặt doanh thu, khó có đột biến, nên thị trường sẽ chỉ sẵn sàng chi trả mức P/E thấp. Doanh nghiệp có thương hiệu, có hoạt động kinh doanh tốt, tăng trưởng cao, thị phần tốt thường sẽ được chi trả mức P/E cao. VIC có P/E 67,36 nhưng giá vẫn ổn định và tăng trưởng trong dài hạn. P/B Giá trị sổ sách P/B (Price-to-Book ratio) P/B = Giá đóng cửa hiện tại của CP Giá trị ghi sổ quý gần nhất của CP P/B < 1 (Giá thị trường < Giá trị ghi sổ) có thể là: www.vndirect.com.vn 34 P/B < 1 (Giá thị trường < Giá trị ghi sổ) có thể là: o DN bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ o Giá trị tài sản của công ty bị thổi phồng quá mức o Thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp P/B >1 (Giá thị trường > Giá trị ghi sổ): công ty làm ăn khá tốt, thu nhập trên tài sản cao
 18. 18. Cách dùng P/B (tương tự như P/E) Tại sao VCB có cùng quy mô như CTG, BID có P/B cao hơn (2,7) so với Thường dùng cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, lợi nhuận âm Dùng cho các doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm www.vndirect.com.vn 35 Tại sao VCB có cùng quy mô như CTG, BID có P/B cao hơn (2,7) so với CTG (1,27), BID (1,57)… nhưng CTG và BID chưa bao giờ đạt được mức giá như VCB. Tại sao MBB 1 thời gian dài chỉ được giao dịch ở P/B ở mức 1,0 sau 3 tháng được thị trường trả cho mức 1,4x. Tỷ lệ cổ tức/thị giá Tỷ lệ cổ tức/thị giá (Dividend Yield) Dividend Yield = Thị giá cổ phiếu Tỷ lệ chi trả cổ tức (đ/CP) Với mỗi đồng bạn bỏ ra để mua cổ phiếu của doanh nghiệp, hàng năm bạn có thể nhận được cổ tức với tỷ lệ bao nhiêu. www.vndirect.com.vn 36 Mua DPM giá 22.000 đồng/CP, tỷ lệ cổ tức chi trả hàng năm là 4.000 đồng/CP. -> Tính Dividend Yield bạn có thể nhận được cổ tức với tỷ lệ bao nhiêu. VNM cũng chi trả cổ tức hàng năm là 4.000 đồng/CP, nhưng giá 160.000 đồng/CP -> Mua 1 cổ phiếu Vinamilk thì tỉ lệ nhận cổ tức thực tế bao nhiêu?
 19. 19. Tỷ lệ cổ tức/thị giá Cổ tức Tăng giá cổ phiếu Thu nhập từ cổ phiếu www.vndirect.com.vn 37 Người ta sử dụng chỉ số dividend yield để đánh giá xem trong trường hợp xấu nhất là cổ phiếu giảm giá, tỷ lệ cổ tức hàng năm có đảm bảo một nguồn thu ổn định so với số tiền họ phải bỏ ra mua cổ phiếu hay không. Thường sẽ so sánh với lãi suất ngân hàng. Một số cách chọn cổ phiếu thông dụng • Chọn ngành có triển vọng • Chọn cổ phiếu tốt nhất trong ngành Chọn cổ phiếu đầu ngành • Chọn doanh nghiệp có P/E thấp (<8) • Đánh giá xem P/E thấp đấy là do thị trường đánh giá sai, hay do doanh nghiệp thật sự kém P/E www.vndirect.com.vn 38 • Chọn doanh nghiệp có P/B thấp (<1) • Đánh giá xem P/B thấp là do doanh nghiệp gặp khó khăn, tài sản có thật sự có giá trị không, có khả năng hồi phục không P/B • Chọn doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức ổn định (ít nhất 3 năm cổ tức bằng tiền mặt) • Dividend Yield cao. Dividend Yield
 20. 20. Q & A www.vndirect.com.vn 39 Q & A Liên hệ: Nguyễn Thanh Tuấn – Khối Phân tích Điện thoại: 0948 142 970 Trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Email: tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn Website: www.vndirect.com.vn

×