Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próximo SlideShare
Türkiye' de Ulaşım Tarihi
Türkiye' de Ulaşım Tarihi
Cargando en…3
×
1 de 40

Türkiye'de psikiloji dergileri

 1. 1. PSİKOLOJİ DERGİLERİ
 2. 2. Psikoloji Çalışmaları Dergisi
 3. 3. Cilt 32, Sayı 1 (2012) İçindekiler; •Alkol Bağımlılığında İçselleştirilmiş Damgalanma: Depresif Belirtilerle İlişki •Üstün Zekalı ve Normal Zekalı Çocuklarda Yönetsel İşlevler: Londra Kulesi Testi •Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Mekansal Belleğin A-B A-C Paradigması ile Araştırılması •Sosyal Bilimcilerin Sosyal Bilim ve Üniversite Temsilleri
 4. 4. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından, 1956 yılından beri “Tecrübi Psikoloji Çalışmaları” adı altında yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren hakemli bir dergi olma özelliğini kazanarak “Psikoloji Çalışmaları” adı altında yayın hayatına devam etmektedir.
 5. 5. Yılda bir kez hem online hem de basılı olarak yayınlanan dergi, psikoloji alanında yürütülmüş olan deneysel çalışmaları ve alan çalışmalarını yayınlamaktadır.
 6. 6. • Yazarlar Elif Yıldırım Marilena Z. Leana Taşçılar Sevtap Cinan Deniz Akyıl Sokullu Özcan Köknel Deniz Atalay-Ata Reyhan Saydam Behiye Alyanak
 7. 7. • Yayın Kurulu Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn • Yayın Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı Doç. Dr. Pınar Ünsal Doç. Dr. Gül Şendil Yrd. Doç. Dr. Sema Karakelle • Yayın Sorumlusu Arş. Gör. Tolga Yıldız
 8. 8. Popüler Psikiyatri Dergisi
 9. 9. Sayı 72 Mart-Nisan 2013
 10. 10. Nöropskiyatri Arşivi Dergisi
 11. 11. Cilt 50, Sayı 1, Mart 2013 İçindekiler; •Majör Duygudurum Bozukluklarında Kişiliğin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi ve Klinik Özelliklerle İlişkisi •Yardımcı Üreme Teknikleriyle Doğmuş Çocukların ve Annelerinin Psikiyatrik Değerlendirmesi: Klinik Bir Çalışma •Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçeklik Terapisinin Ruhsal Uyuma Etkisi •Depresyon Hastalarında Aleksitiminin Bedenselleştirme ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
 12. 12. • Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup 1964 yılından bu yana yayınlanmaktadır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı çıkar.
 13. 13. • Dergi psikiyatri, nöroloji, nöroşirürji, nörobilim ve klinik psikoloji alanlarında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Dergide ayrıca, nöroloji ve psikiyatri tarihçesiyle ilgili yazılar, kongre izlenimleri, haberler, duyurular ve kitap-tez tanıtımı da yayınlanır.
 14. 14. • Yayın Yönetmenleri Betül Baykan Baykal Ömer Saatçioğlu • Yardımcı Yayın Yönetmenleri Feryal Çam Çelikel Haşmet Hanağası Zeliha Matur
 15. 15. Adli Psikiyatri Dergisi
 16. 16. • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ve Psikiyatri Anabilim Dalları ile Adli Bilimciler Derneği tarafından çıkartılmaktadır. 3 ayda bir yayımlanır.
 17. 17. • Dergide Yer Alan Konular Cezai Sorumluluk Hukuki Sorumluluk Adli Psikiyatri ile ilgili Yasal Düzenlemeler Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Gözlem Çocuk İstismar Ötanazi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri Adli Psikiyatri Hemşireliği Adli Psikiyatri Etiği Sosyal Psikiyatri Şiddet Suç Profili Trafik Psikolojisi Seri Katiller
 18. 18. • Editör Prof. Dr. İ. Hamit HANCI Prof. Dr. Engin Turan • YAYIN KOMİSYONU İ.Hamit Hancı Gökhan Oral Hatice Demirbaş Hasan Şahin Abdülkadir Çevik Gürol Cantürk Burcu Eşiyok Hanife Alkurt Alkan Murat Eke
 19. 19. Bağımlılık Dergisi
 20. 20. İçindekiler; •Lise Öğrencilerinde Arkadaş Özellikleri ve Madde Kullanımı •Problemli İnternet Kullanımıyla Başvuran İki Uçlu Bir Hasta Nedeniyle Psikiyatrik Ek Tanı Tartışması: Olgu Sunumu •Tıp Fakültesi Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu ve Depresyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki
 21. 21. • Madde bağımlılığı konusuna yoğunlaşan bu dergi 2000 yılından itibaren yayınlanmaktadır.
 22. 22. • Yayın Yönetmeni M. Özkan Pektaş • Yayın Yönetmen Yardımcıları Hasan Mırsal Pelin Kaplan Sayan
 23. 23. Düşünen Adam Dergisi
 24. 24. İçindekiler; •Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hastalarında Kişilik Örüntüsü •Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği •Bulimiya Nervozada Psikososyokültürel Etmenler •Psikiyatrik Bozukluklarda Gözlenen İntihar Davranışları
 25. 25. • Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört sayı olarak yayınlanan; tıbbi, bilimsel bir dergidir. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bilimsel yayınıdır.
 26. 26. • Yayın Yönetmenleri Dr. Nihat Alpay Dr. Hüsnü Erkmen • Yayın Yönetmeni Yardımcısı Dr. Lut Tamam
 27. 27. Klinik Psikofarmakoloji Dergisi
 28. 28. Cilt 23, Sayı 1 (2013) İçindekiler; •Şizofreni hastalarında ajitasyonun tedavisinde uzamış salınımlı ketiyapin fumarat’ın etkinlik ve güvenliği. •Antisosyal kişilik bozukluğu hastalarında azalmış leptin düzeyleri •Randevu ve tedaviye uyum: Şizofreni olgularıyla iki yıllık ileriye dönük çalışma •Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavisi için yazılan metilfenidat reçetelerinin değerlendirilmesi
 29. 29. • 3 ayda bir yayınlanmaktadır, 1990 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bültende öncelikle psikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, davranış bilimleri ile çocuk ve ergen psikiyatrisi alanlarındaki deneysel, temel ve klinik bilimlere ait yazılara yer verilir.
 30. 30. • Yayın Yönetmeni Mesut Çetin • Editörler Ayhan Algül Alpay Ateş Servet Ebrinç
 31. 31. Psikohayat Dergisi
 32. 32. • Psikiyatri, psikoloji, nöroloji ve beyin araştırmaları alanlarında önemli çeviri haberlere sayfalarında yer vermektedir.
 33. 33. Türk PDR Dergisi
 34. 34. Cilt 4, Sayı 39 (2013) İçindekiler; •Türk Psikolojik Danışma Eğitimi Programlarına Önleyici Anlayışı Dahil Etmek: Yeterlikler ve Stratejiler •Psiko-Eğitim Uygulamasının Kız Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançları Üzerine Etkisi •Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi •Psikolojik Danışman Adaylarının Başarı Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması
 35. 35. • İlk olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi olarak 1990 yılında yayınlanmaya başlayan dergi, 1998 yılından itibaren Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi adını alarak Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır.
 36. 36. • Türk PDR Dergisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli ve bilimsel bir dergidir.
 37. 37. • Editörler Prof. Dr. Fidan Korkut Doç. Dr. Özgür Erdur Yrd. Doç. Dr. Leyla Ercan Yrd. Doç. Dr. Türkan Doğan
 38. 38. Sinem Dayı 10/E 489

×