Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Javascript for php developer

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Javascript for php developer

 1. 1. Javascript for PHP Developer Đặng Minh Tuấn - hoctudau.com PHP Day 2012HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 2. 2. About Me Đặng Minh Tuấn ● www.ddth.com/member.php/51960-zmt264 ● linkhay.com/u/ohisee ● www.facebook.com/dangminhtuan ● www.youtube.com/hoctudau ● hoctudau.com Kinh nghiệm: ● 2006: FrontEnd Engineer tại World Ideas ● 2008: Project Manager kiêm Tech Lead tại NAISCORP (socbay.com) Diễn giả PHP Day nhiều năm: ● 2008 = HTML, CSS, JS Best Practices ● 2009 = HTML, CSS Trends ● 2010 = HTML5, CSS3, JS ● 2012 += Power your PHP Skill (by learning HTML, CSS, JS :D)HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 3. 3. Quy ước: Chữ cái ● JS = Javascript ● dev = developer ● app = application ● hoctudau = tên biến, hàm ngẫu nhiên ● hoc tu dau = chuỗi ngẫu nhiên Phát âm: Anh hay Việt? ● PHP ● echoHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 4. 4. Quy ước: mầu nền PHP và JS giống nhau: Nền trắng, chữ đenHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 5. 5. Quy ước: mầu nền PHP và JS khác nhau: nền đen, chữ trắngHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 6. 6. Phần 1: Vai trò của JS trong thế giới web hiện đạiHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 7. 7. Cơ duyên nào đưa bạn đến với PHP? ● Đầu tiên là học làm web tĩnh: HTML, CSS trước. ● Một số người biết JS trước cả PHP ● Sự thực: một số lập trình PHP không giỏi HTML, CSS, JS nhưng đa số đều biết HTML, CSS, JS ở mức độ nào đó. Hiếm ai (tôi chưa gặp ai) chỉ biết mỗi PHP!HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 8. 8. Tại sao lập trình viên PHP nên học(và giỏi) Javascript● Trong quá khứ xa: ứng dụng web tập trung vào server-side hơn.● Thời gian gần đây: client side trở nên phức tạp hơn và thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn (richer). Web apps cân bằng hơn giữa client side và server side (thậm chí là client side nhỉnh hơn).● HTML, CSS, JS làm được nhiều thứ!!!.● Học không có nghĩa là "copy & paste", hoặc biết dùng "tool sinh code" => học như bạn đã học PHP
 9. 9. JS làm được gì? Tạo ứng dụng mobile bằng HTML, CSS, JS với các Web RunTime platforms (WRTs) ● iPhone — Titanium Mobile, PhoneGap ● Android — Titanium Mobile, PhoneGap) ● Palm webOS — Mojo ● Sony Ericsson — Sony Ericsson WebSDK (PhoneGap) ● Nokia — Nokia WRT ● Blackberry — PhoneGapHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 10. 10. JS làm được gì? Và nhiều thứ khác ● Brower Extensions: Firefox Addons, Google Chrome Extensions ... ● Desktop Application: Windows 8 Apps, Google Chrome Package Apps, ... ● Google Script (Google Forms, Spreadsheet...): Enterprise Apps ● Web Games, Web Apps ● Server side: Node.jsHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 11. 11. Cần học những gì của JS? Không chỉ đơn giản là "tooltip", "menu", "chuyển động". Mà còn là: ● Quản lý và thực thi những hành vi người dùng phức tạp ở giao diện người dùng (UI). ● Tương tác với API ở client: DOM, local storage ... ● Kể cả học các Framework như jQuery thì cũng cần nắm vững căn bản về JS (sẽ liệt kê kiến thức ở phần cuối bài thuyết trình) vì làm jQuery cũng vẫn dùng cái đó.HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 12. 12. Tin tốt ● Javascript có cú pháp C-Like (NHƯ PHP). Nếu bạn thực hiện những toán đơn giản: cộng, trừ, tính số PI, tính sin... thì có thể code hoàn toàn như PHP. ● Việc học tập giúp bạn trở nên thông minh hơn, học nhanh hơn, đáp ứng được nhiều yêu cầu (tuyển dụng, của khách...) hơn. ● Bây giờ có nhiều JS Frameworks rất tốt: jQuery,... ● Cộng đồng JS dev: đa dạng, sáng tạo, đông đảoHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 13. 13. Tin xấu Vài thứ khá khác biệt ● Object Model dễ gây hiểu lầm ● Scope rất khác biệt ● Khả năng tùy biến: rất quái dị ● và nhiều khác biệt khácHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 14. 14. Học ở đâu và như thế nào? Rất nhiều link, sách lởm: lạc hậu hoặc tập trung vào các "công thức". Vài nguồn đáng tham khảo: ● Mozilla’s Core JavaScript Guide ● Mozilla’s Core JavaScript Reference ● Eloquent JavaScript ● JavaScript: The Definitive GuideHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 15. 15. Phần 2: Vài kiến thức JS cơ bản học nhanh JS trong 15 phút, dành cho những lập trình viên PHP chưa biết hoặc chỉ biết một chút về JSHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 16. 16. Chú ýbạn là PHP developer, tức là coi như bạn đãbiết kiến thức căn bản và tư duy lập trình:● bản chất của biến, đối tượng● các kiểu biến: số, chuỗi, mảng, lớp ...● phép gán, biểu thức, biểu thức chính quy ...● các phép toán, toán tử ...● lệnh điều kiện (rẽ nhánh): if, else, switch ...● vòng lặp: while, do, for ...● nguyên lý DRY
 17. 17. Đặt tên biến: Giống $n = 1; $n = 1; $b = true; $b = true; $s = "hoc tu dau"; $s = "hoc tu dau";HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 18. 18. Đặt tên biến: Khác n=1 $n = 1; $ = 1; var n = 1; var x = 0, y = ; $x = 0; $y = ;HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 19. 19. Khai báo biến: Mảng var a = [1,2,3]; $a = array(1,2,3);HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 20. 20. Khai báo biến: Mảng $a = [1,2,3]; PHP 5.4 $a = [1,2,3];HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 21. 21. Khai báo biến: Mảng liên kết (assoc)var o = { $o = array( "one":1, "one"=>1, "two":2 "two"=>2 }; ); PHP 5.4 ["one"=>1, "two"=>2]
 22. 22. Bản chất và Nhập dữ liệu Javascript: Chạy ở client-side PHP: chạy ở server và lấy được dữ <div id="x">5</div> liệu gửi từ client-side lên <input id="y"> <form> <script> <input name="y"> a = document.getElementById("x"); <input type="submit"> b = a.innerHTML; </form> c = document.getElementById("y"); <?php d = c.value; $a = $_GET[y];HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 23. 23. Bản chất và Xuất dữ liệuJavascript: Chạy ở client-side PHP: chạy ở server và gửi được dữ<div id="x">5</div> liệu xuống client-side<input id="y"> <form><script> <input name="y">a = document.getElementById("x"); <input type="submit">b = a.innerHTML; </form>a.innerHTML = 2 * b; <?phpc = document.getElementById("y"); $a = $_GET[y];d = c.value; echo 2 * $a;c.value = 3 * d;
 24. 24. JS Hello World - Event-Driven Programming
 25. 25. Cú phápif (1===1) {...} if (1===1) {...}switch, for, while, do- switch, for, while, do-while whilefor (var i=0, out=; i<100; i++) { for ($i=0, $out=; $i<100; $i++) { out += i + ,; $out .= $i . ,;} }funtion hoctudau(a,b=2) { funtion hoctudau($a,$b=2) { return a*b; return $a*$b;} }
 26. 26. Closures (Anonymous functions)var hoctudau = function (a,b) { return a * b;}hoctudau(3, 4); //12 PHP 5.3 (PHP 5.4 hỗ trợ $this) $hoctudau = function ($a,$b) { return $a * $b; } $hoctudau(3, 4); //12
 27. 27. Function Scope: Phạm vi hàm$a = function () { $a = function () { $c =3; $c =3; $b = function ($a, $b) { $b = function ($a, $b) { return $c * $a * $b; return $c * $a * $b; }; }; return $b; return $b;}; };$b = $a(); $b = $a();alert($b(1, 2)); //6 echo($b(1, 2)); //Notice: Undefined variable: c //0
 28. 28. Tạo và gọi hàm trong JS Lưu ý: nếu muốn làm tốt hơn, nâng cao hơn thì nên tìm hiểu về Unobstrusive JS
 29. 29. Bắt lỗi try { try { throw new Error(ouch); throw new Exception(ouch); } catch (e) { } catch (Exception $e) { msg = e.message; msg = $e -> getMessage(); } }HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 30. 30. Toán tử nối chuỗi: nối chuỗi: x = hoc + tu; $x = hoc . tu; x += dau; //hoctudau $x .= dau; //hoctudauHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 31. 31. Constructors/Classes var hoctudau = new OnlineCenter(); $hoctudau = new OnlineCenter();HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 32. 32. PHP ClassClass class OnlineCenter { var $name; //PHP 4 public $name; //PHP 5JS constructor function function __construct($name) {function OnlineCenter(name) { $this->name = $name; this.name = name; } this.getName = function () { function getName() { return this.name; return $this->name; } }} }var hoctudau = new OnlineCenter $hoctudau = new OnlineCenter("HocTuDau"); ("HocTuDau");hoctudau.getName(); //HocTuDau hoctudau->getName();//HocTuDau
 33. 33. PHP ClassClass class OnlineCenter { var $name; //PHP 4 public $name; //PHP 5JS Prototype function __construct($name) {function OnlineCenter (name) { $this->name = $name; this.name = name; }} function getName() {OnlineCenter.prototype.getName = return $this->name;function() { } return this.name; }} $hoctudau = new OnlineCentervar hoctudau = new OnlineCenter ("HocTuDau");("HocTuDau"); hoctudau->getName();//HocTuDauhoctudau.getName(); //HocTuDau
 34. 34. Class JS Object literal PHP Literal var hoctudau = { $hoctudau = (object) array(); name: "HocTuDau", $hoctudau->name = HocTudau; $hoctudau->getName = function() { getName: function() { return $GLOBALS[hoctudau]->name; return this.name; }; } }; $method = $hoctudau->getName; hoctudau.getName(); //HocTuDau echo $method();//HocTuDauHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 35. 35. ClassJS Object literal PHP (5.4) Literalvar hoctudau = { https://github.com/aviat4ion/JSObject name: "HocTuDau", $hoctudau = new JSObject( getName: function() { name => HocTuDau; getName => function() { return this.name; return $this->name; } }}; );hoctudau.getName(); //HocTuDau $hoctudau->getName();//HocTuDau
 36. 36. Funny JS operators typeof ● typeof 1; //number ● typeof(1); instanceof ● ([1,2]) instanceof Array; //true ● ([1,2]) instanceof Object; //true delete ● var o = {a:1}; delete o.a; o.a;// undefinedHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 37. 37. 9 global functions4 number-related 4 number-relatedparseInt() intval()parseFloat() floatval()isNaN() is_nan()isFinite() is_finite()4 to encode/decode URIs 4 to encode/decode URIsencodeURIComponent() urlencode()decodeURIComponent() urldecode()encodeURI() ??decodeURI() ??eval() eval()
 38. 38. 9+ constructorsObject()Array()RegExp()Function()String()Number()Boolean()Error(), SyntaxError() ...Date()...
 39. 39. Literalsvar o = {}; var o = new Object();var a = []; var a = new Array();var re = /[a-z]/gmi; var re = new RegExp("[a-z]", "gmi");var f = function(..) {...} var f = new Function("..","...");function f(..) {...}var s = hoctudau; var s = new String(hoctudau);var n = 123; var n = new Number(123);var b = true; var b = new Boolean(true);
 40. 40. Object.prototypevar o = {};o.toString(); // "[object Object]"o.valueOf() === o; //trueo.hasOwnProperty(toString); //falseo.propertyIsEnumerable(toString); //falseo.isPrototypeOf(Array); //falseo.constructor === Object; //true
 41. 41. Array.prototype var a = [1,2,3,4]; a.length; // 4 a.push(hoc tu dau); //[1,2,3,4,hoc tu dau] a.pop(); //[1,2,3] a.unshift(hoc tu dau); //[hoc tu dau,1,2,3,4] a.shift(); //[2,3,4] a = a.concat(5,6,htd); //[1,2,3,4,5,6,htd]HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 42. 42. Array.prototype var a = [3,2,4,1,2]; a.sort; //[1,2,2,3,4] a.indexOf(2); //1 a.lastIndexOf(2); //4 a.slice(1,3); //[2,4] a.splice(...); //remove and add item(s) a.reverse(); //[2,1,4,2,3] a.join( > ); //"3 > 2 > 4 > 1 > 2" ~ implode()HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 43. 43. RegExp.prototype var re = /[a-z]/gmi; re.exec("hoc tu dau"); //"h" (returns matches) re.test("hoc tu dau"); //true (returns true|false) re.lastIndex; re.source; //"[a-z]" /[0-9]/g.global; //true /[0-9]/m.multiline; //true /[0-9]/i.ignoreCase; //trueHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 44. 44. String.prototype var s = Hoc Tu Dau; s.length; //10 s.indexOf(u); //5 s.lastIndexOf(u); //9 s.charAt(1); //"o" s.charCodeAt(1); //111 s.toLowerCase(); //hoc tu dau s.toUpperCase(); //HOC TU DAUHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 45. 45. String.prototypevar s = hoc tu dau;s.split(" "); //["hoc", "tu", "dau"] - có thể dùng (/ /)s.replace(/ /g, ""); //"hoctudau"s.concat(.com); //"hoc tu dau.com"s.search(/tu/); ; //4s.match(/[a-z]/g); ; //["h", "o", "c" ...s.slice(4,6); //"tu"s.substring(0,3); //"hoc"s.substr(0,3); //"hoc"
 46. 46. Number.prototype new Number(123).toFixed(2); // 123.00 (1000000000000).toExponential(); //1e+12 (1000000000000).toPrecision(3); //1.00e+12 Number.MIN_VALUE; // 5e-324 Number.POSITIVE_INFINITY; //Infinity Number.NaN; //NaNHOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 47. 47. Math Constants ● Math.E, Math.PI ... and about 6 more Methods ● Math.min(), Math.max(), ● Math.random(), Math.round(), Math.sin(), ● ... and about 14 more ...HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN
 48. 48. Datevar d = new Date(2012, 12, 21);d.getDate(); //21d.getDay(); //1d.getFullYear(); //2013 !!!d.getMonth(); //0 !!!d.getHours();d.setFullYear(); d.setHours(); ...d.toString(); d.toTimeString(); d.toDateString();...Date.now(); Date.parse(); ...
 49. 49. Q&A & resources http://bit.ly/phpday2012HOCTUDAU.COM DANG MINH TUAN

×