Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ndotja e mjedisit

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Ndotja e mjedisit

 1. 1. NDOTJA E MJEDISIT
 2. 2. Ndotja paraqet hedhjen e materialit kontaminues (ndotës) në mjedis. Ajo shkaktohet kryesisht nga aktivitetet e njeriut, por gjithashtu mund të jetë rezultat i fatkeqësive natyrore. Ndotja ka ndikim dëmtues në çfarëdo organizmash të gjallë në mjedis, duke e bërë praktikisht të pamundur qëndrueshmërinë e jetës.
 3. 3. Ndikimi i ndotjes Ndotja dëmton mjedisin në Tokë dhe banorët në shumë mënyra.
 4. 4. Tri llojet kryesore jane: ndotja e tokes ndotja e ajrit ndotja e ujit
 5. 5. NDOTJA E AJRIT Ndotja e ajrit është ndryshimi që pëson ajri nga përbërje të tjera kimike, që zakonisht sjell dëme në mjedis
 6. 6. NDOTJA E AJRIT Ndotësit
 7. 7. NDOTJA E AJRIT Oksidet e squfurit (SOx) - veçanërisht dioksidi i squfurit, një përbërje kimike që prodhohet nga vullkanet, industri të ndryshme dhe nga djegia e lëndëve djegëse si nafta dhe qymyri. SO2 është gaz që merr pjesë në formimin e shiut acid.
 8. 8. NDOTJA E AJRIT Oksidet e azotit (NOx) - veçanërisht dioksidi i azotit, prodhohet nga industria. NO2 është toksik dhe merr pjesë në formimin e shiut acid.
 9. 9. NDOTJA E AJRIT Monoksidi i karbonit (CO) - është një gaz pa ngjyrë, pa erë, jo-irritues, por shumë helmues. Prodhohet nga djegia jo e plotë e gazit natyror, drurit ose qymyrit.
 10. 10. NDOTJA E AJRIT Dioksidi i karbonit (CO2) - shkaktari më i madh i efektit serë, gjendet në atmosferë, nxirret nga djegia dhe është jetësor për shumë organizma.
 11. 11. NDOTJA E AJRIT Metalet toksikë, si plumbi (Pb), Bakri (Cu) dhe kadmiumi (Cd).
 12. 12. NDOTJA E AJRIT Klorofluorokarbon-ët (CFC-të) - të dëmshme për shtresën e ozonit, i prodhuar nga produkte që sot janë të ndaluara, si aerosolët. Ajri paraqet faktorin esencial per jeten e njeriut ne Toke.
 13. 13. NDOTJA E UJIT Kur ne uje derdhen, ujërat zeza, letra, tekstile, lende plastike etj, themi se ujerat janë ndotur. Ndotja e ujit të lumenjve ka shumë shkaqe, por shkaku kryesor është fakti, që ne derdhim mbeturinat tona në kanalet e kullimit të ujerave të shiut, që më pas kalojnë në liqen, dete dhe lumenj.
 14. 14. NDOTJA E UJIT Kështu për të penguar ndotjen e ujit, e rëndësishme është që të ndalohet derdhja e lendeve të dëmshme në to, duke i detyruar ndërmarrjet industriale që lendet e mbetura ti pastrojnë, ndërsa ujerat e ndotura te vendbanimeve të kalojnë neper stacione pastruese, para se të derdhen në lumenj.
 15. 15. NDOTJA E UJIT Disa lumenj te Shqipërise jane ndotur nga këto mbeturina.Ne Shqiperi ka dhe bregdet te ndotur [Adriatiku] qe eshte ndotur nga ujrat e zeza te cilat hidhen nga tubacionet e ujerave te zeza.
 16. 16. NDOTJA E TOKES Ndotja e tokës paraqet ndotjen e sipërfaqes natyrore të Tokës nga aktivitetet industriale, komerciale, shtëpiake dhe bujqësore.
 17. 17. LUFTA DHE MENYRAT E MBROJTJES SE MJEDISIT NGA NDOTJA
 18. 18. Ndotja e tokës Mënyra më e mirë për të parandaluar ndotjen e tokës është përmes menaxhimit të mbeturinave në mënyrë adekuate, shfrytëzimit të tokës në mënyrë adekuate dhe praktikave adekuate bujqësore.
 19. 19. Ndotja e ajrit Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ajrit është të ecim ne këmbë ose të ngasim biçikletën dhe të ngasim makinat më pak. Kjo do të parandalojë ndotjen e ajrit nga lëndët djegëse fosile
 20. 20. Ndotja e ujit Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ujit është që të mos hedhim mbeturina dhe materie të tjera kimike të dëmshme në burimet tona të furnizimit me ujë.
 21. 21. Reduktimi i lirimit të gazrave Shfrytëzimi i burimeve natyrore Kursimi i energjisë Efiçenca e energjisë Shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë Zvogëlimi i sasisë së mbeturinave dhe riciklimi i tyre Zvogëlimi i përdorimit të pesticideve Kursimi i ujit Pyllëzimi Reduktimi i zhurmës
 22. 22. Punoi : Olsi Sita

×