Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Xerrada E-Administracio

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
E government.pptx
E government.pptx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Xerrada E-Administracio

Descargar para leer sin conexión

E-Administració: Noves Formes de Relació amb l'Administració. A càrrec de Ricardo González.- Cap d'Informàtica de l'Ajuntament de Valls

E-Administració: Noves Formes de Relació amb l'Administració. A càrrec de Ricardo González.- Cap d'Informàtica de l'Ajuntament de Valls

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (11)

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Xerrada E-Administracio (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Xerrada E-Administracio

 1. 1. E-administració: noves formes de relació amb l'administració” Ricardo González Mas 12 de Maig de 2010 Valls
 2. 2. Continguts  Societat de la Informació  Conceptes Previs  E-Administració  Actuacions  Conclusions Page  2 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 3. 3. Page  3 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 4. 4. Societat de la Informació “Societat de la informació és un estadi de desenvolupament social caracteritzat per la capacitat dels seus membres (ciutadans, empreses i administracions) per obtenir i compartir qualsevol informació de forma instantànea, desde qualsevol lloc i en la forma que es vulgui (Castells 1998)” Page  4 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 5. 5. Societat de la Informació  Elements – Usuaris: Persones / Organitzacions que accedeixen als continguts a través de les infraestrutures (infoestructures) – Infraestructures: Mitjans tècnics que fan possible l'accés remot als continguts – Continguts: Informació, productes o serveis als que es pot accedir sense necessitat de desplaçar-se obligatòriament a un lloc determinat. Page  5 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 6. 6. Societat de la Informació  Algunes Dades d'Int erés Page  6 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 7. 7. Societat de la Informació  Algunes Dades d'Int erés Page  7 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 8. 8. Conceptes  Modernització: Fer que algú o alguna cosa pasi a ser modern  Modern: Relatiu al temps de qui parla o a una época recent  Modernitzar l'administració: Fer que l'administració s'adapti al temps actual i s'adapti a la societat  Societat del segle XXI: “Net Generation” Page  8 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 9. 9. Conceptes Una Administració moderna ha de evolucionar definitivament i desenvolupar nous valors: · Qualitat: orientada al servei públic, competitiva, inspirada en objectius i condicionada a resultats. · Adaptada a la societat i a l'entorn en general: coneixedora de les necesitats i expectativas del públic, flexible, col.laborativa, transparent i responsable. · Intel.ligent: que genera coneixement, innova i apren. · Treball en xarxa, intra i interadministrativament, organitzacions i institucions privades Page  9 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 10. 10. E-Administració Principis inspiradors de l’Administració electrònica: - Simplificació administrativa i documental prèvia - Publicitat i transparència administrativa - Participació pública - Multicanalitat - Accessibilitat - Cooperació entre administracions públiques - Economies d’escala - Neutralitat tecnològica Page  10 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 11. 11. E-Administració: Marc legislatiu 1. Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP). 2. Llei d’Impuls de la Societat de la Informació (LISI) – La facturació electrònica en el marc de la contractació amb el sector públic serà obligatòria. 3. Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 4. DNI-e. – Identitat digital Page  11 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 12. 12. E-Administració: LAECSP (Llei 11/2007) – Dret dels ciutadans → Obligació per a les AAPP – Dret del ciutadà, empres, professional a relacionar-se amb les AAPP per mitjans electrònics – Regular aspectes bàsics de l'ús de les TIC en les relacions entre AAPP i ciutadans – Conceptes: Disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de dades. – Seu electrònica – Identitat Digital Page  12 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 13. 13. E-Administració Què és l'e-administarció? L'e-administració és un conjunt d'actuacions orientades a millorar la gestió pública i la prestació de serveis a ciutadans i empreses a través de les T.I.C.  Serveis a empreses i ciutadans  Gestió interna Page  13 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 14. 14. Actuacions Page  14 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 15. 15. Actuacions Page  15 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 16. 16. Actuacions  Projecte Comarcal d'Automatització de la gestió d’expedients de l’administració local de l’Alt Camp EnX@NET@ , Expedients en Xarxa  Solució conjunta de tots els municipis de la comarca de l'Alt Camp  Coordinació Consell Comarcal de l'Alt Camp I Ajuntament de Valls  Execució 2010-2011 Page  16 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 17. 17. Actuacions  Tràmits Disponibles en l'administració – DGT: Oficina Virtual http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/ – AEAT: Sede electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es/ – Generalitat de Catalunya http://www.cat365.net/inici/default?I=1 – SOC: Tramitació Online http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/tramits_onlin – Administració Local? Page  17 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 18. 18. Actuacions  Ajuntament de Valls  Catàleg de Tràmits disponibles  A través del portal www.valls.cat Page  18 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 19. 19. Actuacions  Oficina d'Atenció al Ciutadà http://www.ajvalls.org/aoc/index.asp  EL TEU AJUNTAMENT • Instància general • Queixes/suggeriments/incidències  DOCUMENTS PERSONALS • Canvi de domicili dins del mateix municipi • Alta procedent d'un altre municipi • Alta per omissió al padró municipal d'habitants • Modificació de dades al padró municipal d'habitants • Certificat d'empadronament actual • Certificat d'empadronament històric • Certificat de convivència actual • Certificat de convivència històric Page  19 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 20. 20. Actuacions  Oficina d'Atenció al Ciutadà http://www.ajvalls.org/aoc/index.asp  HABITATGE I VIA PÚBLICA • Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns • Llicència de gual  TRIBUTS I SANCIONS • Domiciliació de tributs, taxes i preus públics  TRÀNSIT, VEHICLES I TRANSPORT • Retirada de vehicles de la via pública  MEDI AMBIENT I ANIMALS DOMÈSTICS • Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental • Denúncia per excés de soroll • Recollida de mobles i trastos vells al carrer Page  20 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 21. 21. Actuacions Page  21 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 22. 22. Actuacions Page  22 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 23. 23. Actuacions  Consulta tràmits i gestions Page  23 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 24. 24. Conclusions Simplificar els procediments administratius Evitant realitzar comprovacions innecessàries i reduint el temps de tràmits als ciutadans. • Millorar l’eficiència dels tràmits administratius Evitant errors de transcripció i millorant la qualitat de les dades. Els organismes gestors se centren en el seu negoci. • Disminuir el volum dels expedients Reduint el número de documents que conforma un expedient. • Permetre que el ciutadà exerciti el dret administratiu a no aportar dades i documents que estiguin en poder de les AAPP Dret recollit en la llei 30/1992 y en la llei 11/2007 La implantació de la 11/2007 aporta més avantatges o desavantatges? per a l’administració o per a l’administrat? Page  24 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització
 25. 25. Gràcies  Preguntes, aclariments dubtes, comentaris? L'únic constant és el canvi Heraclito de Éfeso Page  25 Regidoria de Tecnologies de la Informació i Organització

×