Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Xarxes socials aplicades a l'administració pública(20)

Publicidad

Xarxes socials aplicades a l'administració pública

 1. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ XARXES SOCIALS ap licad e s a l’ Ad m inis tració Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 2. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ Xarxes Socials aplicades a l’Administració Índex 1. Web 2.0 i Mitjans Socials 2. Serveis de Xarxes Socials 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 4. Gestió de la identitat Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 3. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa 3.2 Tipus d’ús de les Xarxes Socials 3.3 Valoració dels usuaris 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials 3.5 Futur de les Xarxes Socials 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 4. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 5. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa L’Administració en xarxa es basa en el treball en xarxa per tal de produir valor públic amb la resta d’actors Jordi Graells 3. COL·LABORACIÓ 2. PARTICIPACIÓ 1. TRANSPARÈNCIA Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 6. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa Transparència • Estretament relacionat amb la Governança Oberta (Open Government) • Pràctiques d’obertura de dades per: • Promoure la transparència. • Afavorir la reutilització de les dades (interdependència i corresponsabilitat). http://www.governobert.org/ Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 7. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa Transparència http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 8. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa Participació • L’ús de xarxes socials pot millorar la participació ciutadana i aconseguir que es produeixi una connexió més directa amb els poders públics A tenir en compte: • Participació desigual, regla del 90 - 9 - 1 (Jakob Nielsen). Fins i tot les formes de participació “febles” poden tenir un valor Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 9. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa Participació Rols dels usuaris: • Produeixen contingut • Proporcionen comentaris i feedback. • Utilitzen el contingut generat pels usuaris. • Ajuden a identificar els llocs, la informació d’interès. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 10. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.1 Principis de l’Administració en Xarxa Col·laboració • Interna: grups de professionals que s’organitzen en Comunitats de Pràctica per compartir coneixements, experiències… • Externa: es basa en el treball col·laboratiu extern amb la ciutadania. Algunes propostes ( alorza) se centren en: • La coedició de continguts. • Coproducció de serveis. http://dontapscott.com/books/wikinomics/ • Els serveis p2p. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 11. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.2 Tipus d’ús de les Xarxes Socials Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 12. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.2 Tipus d’ús de les Xarxes Socials Principalment, poden identificar-se 3 tipus de rols en els comptes de l’Administració a les xarxes socials: • Relacionals (comunicació): emeten, mantenen converses i creen relacions amb persones de la xarxa. • Informatius (difusió): emeten missatges de manera unidireccional per informar a les persones que s’hi hagin subscrit. • Assistencials (atenció ciutadana): se centren en donar resposta a les preguntes i dubtes formulats pels ciutadans. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 13. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.2 Tipus d’ús de les Xarxes Socials Xarxes Socials aplicades al serveis “back office” i “front office” La implementació de xarxes socials pot realitzar-se en les activitats internes com externes de l’Administració Pública. Activitats “back office” Activitats “front office” Regulació Serveis adreçats al públic Col·laboració entre departaments Participació ciutadana i transparència Gestió del coneixement Aplicació de la normativa legal Interoperabilitat Comunicació Compres públiques Informació sobre el sector públic http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2767709 Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 14. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.3 Valoració dels ciutadans Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 15. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.3 Valoració dels ciutadans Crítiques al model actual Segons l’informe elaborat per Ciberteka, la implantació d’eines 2.0 a l’Administració pública està lluny d’un model ideal. Els principals motius apuntats per la ciutadania: • Ús de les eines de manera unidireccional. • Lentitud en les respostes per part de l’Administració. • Disparitat entre les diferents administracions, falta de criteri comú. • Alguns tràmits encara requereixen documentació en paper. • Falta d’informació sobre els canals i els serveis que les administracions ofereixen a través d’Internet. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 16. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.3 Valoració dels ciutadans Com vol la ciutadania que sigui l’Administració 2.0? http://es.scribd.com/doc/90681937/El-Social-Media-Manager-a-l-Administracio-Publica#download Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 17. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 18. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Motius per fer ús de Xarxes Socials • Per arribar a la ciutadania a través d’un altre canal que ja està incorporat com un mitjà de comunicació més. • Per estar connectats més directament, ràpidament amb els usuaris. • Per donar resposta a la necessitat d’interrelació i proximitat amb la comunitat virtual que conformen els nostres usuaris. • Per tenir el control de la imatge digital de la institució. • Per conèixer la valoració dels usuaris dels serveis que ofereix la institució. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 19. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Què pot aportar la participació dels ciutadans? La participació dels usuaris pot contribuir a millorar l’Administració fent-la: • Senzilla i orientada a l’usuari (mitjançant la identificació de les necessitats dels usuaris). • Transparent i responsable (difondre informació sobre l’activitat del govern). • Participativa i inclusiva (debat i participació ciutadana). • Connectada i col·laborativa. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 20. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Quins riscos cal tenir en compte? • Baixa participació per part dels usuaris o participació molt limitada a grups reduïts. • Ús massiu del servei. • Pèrdua de control associada a una transparència excessiva. • Comportament destructiu o manipulació dels continguts per parts interessades. http://www.flickr.com/photos/epsos/4376727123 Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 21. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Quins riscos cal tenir en compte? • Usos inapropiats del servei. • Problemes d’accessibilitat. • Privacitat i seguretat. • Pèrdua de confiança en el servei. http://www.flickr.com/photos/sciamachy/1555 23019/ Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 22. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Com es poden minimitzar els riscos? Mesures proactives: • Especificar regles d’accés i condicions d’ús. • Avís de protecció de dades personals i gestió adequada de les mateixes. • Informació als usuaris sobre els serveis. • Formació al personal de l’organització. • Limitació de la participació de menors. • Mecanismes d’autenticació i moderació. http://www.flickr.com/photos/lu6fpj/2117190821 • Incentivar de forma proactiva la participació. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 23. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Com es poden minimitzar els riscos? Mesures proactives: • Limitació d’accés als continguts. • Participació directa en el servei. Per part de l’organització: • Aproximació bottom-up, començar per processos back office relativament petits i amb una forta motivació estratègica. • Definició de plans de contingència. http://www.flickr.com/photos/lu6fpj/2117190821 • Planificació de la posada en marxa. Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 24. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.4 Beneficis i riscos de l’ús de Xarxes Socials Com es poden minimitzar els riscos? Mesures reactives o correctives: • Vigilància. • Avís de problemes per part de la comunitat. • Retirada de continguts. • Modificació d’allò publicat. • Cancel·lació d’allò publicat. • Cancel·lació del compte. • Denúncies. • Moderació col·lectiva per part de la comunitat. http://www.flickr.com/photos/18384248@N0 0/352072437 Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 25. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.5 Futur de les Xarxes Socials a l’Administració Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 26. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.5 Futur de les Xarxes Socials a l’Administració Prediccions per al 2012 sobre l’ús de Xarxes Socials “El allanamiento de las relaciones entre Administración y ciudadanía, la apertura de datos y la promoción y utilización de espacios de conversación y colaboración con la ciudadanía, serán las claves de una Administración que quiere dar respuestas rápidas a las necesidades.” Francesca Cañas, experta en diseño y desarrollo de entornos colaborativos Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 27. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.5 Futur de les Xarxes Socials a l’Administració Prediccions per al 2012 sobre l’ús de Xarxes Socials “Incremento de los concursos de aplicaciones a partir de datos públicos. Especial atención a las aplicaciones relacionadas con el transporte público.” Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 28. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.5 Futur de les Xarxes Socials a l’Administració Prediccions per al 2012 sobre l’ús de Xarxes Socials “Desde las administraciones la apuesta es ofrecer una mejor comunicación con la ciudadanía favoreciendo la inmediatez que proporcionen las TIC en general y las redes sociales en concreto.” Xavier Tomàs, jefe de comunicaciones y redes sociales en el Ayuntamiento de Barcelona Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 29. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.5 Futur de les Xarxes Socials a l’Administració Prediccions per al 2012 sobre l’ús de Xarxes Socials “Se plantea (…) el desarrollo de una auténtica cultura de lo social dentro de cada departamento o área pública, de forma que la identidad digital de nuestra Administración se enriquezca y se complemente con la de sus propios activos humanos.” José Luís Rodríguez, social media strategist Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 30. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 31. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social 1. Per què volem utilitzar una Xarxa Social? Definir uns objectius clars http://www.arreglamicalle.com Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 32. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social 2. Quins continguts tractarem? Definir el tipus d’informació a comunicar http://www.conmidinero.com Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 33. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social 3. Quines són les motivacions dels usuaris per participar? Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 34. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social 4. Quins canals utilitzarem? Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 35. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social 5. Com gestionarem la comunicació amb els usuaris? Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 36. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social 6. Què aportarà aquest espai al ciutadà? Xarxes Socials aplicades a l’Administració
 37. XARXES SOCIALS APLICADES A L’ADMINISTRACIÓ 3. Xarxes Socials a l’Administració Pública 3.6 Guia per a la Creació d’una Xarxa Social 7. Com dinamitzarem aquest espai? Xarxes Socials aplicades a l’Administració

Notas del editor

 1. Font: Pol íticas de uso de srevicios de participación ciudadana en el contexto de las Administraciones Públicas. http://datos.fundacionctic.org/recursos/2010/02/politicas_de_uso_egov.pdf
 2. Definir els objectius La creaci ó d’una xarxa social no és un objectiu en si
 3. Definir els objectius La creaci ó d’una xarxa social no és un objectiu en si
 4. Objectius a llarg termini
 5. Valor afegit
 6. Intel·lig ència col·lectiva no és suficient
Publicidad