Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Organisatsioonikäitumine
I teema
Organisatsiooni mõiste
ORG kui süsteem
Arno Kaseniit 2010
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 20102
Organisatsiooni mõiste (1)
 Kreeka keeles „organisatsioon” -
kooskõlaliseks...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 20103
... organisatsiooni mõiste (2)
 Organisatsioon on teadlikult koordineeritud...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 20104
Organisatsiooni mõiste (3)
 Daft (Daft 1986) defineerib organisatsiooni
kui...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 20105
Millistes rühmades tegutseb inimene koos
teistega
(mindmap)
Inimene
tegutseb...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 20106
Millised neist rühmadest on
organisatsioonid, millised mitte?
 Pole organis...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 20107
Milliseid organisatsioonitüüpe või
üldnimetusi teame?
 Ühiskondlik
organisa...
Organisatsioon kui süsteem
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 20109
Organisatsioon kui süsteem
1) Süsteem ja selle osad
2) Eesmärk
3) Inimesed o...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201010
1) Süsteem ja selle osad
 Süsteemid (kr systēma – tervik) kujutavad endast...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201011
Süsteemi osad
lihtsustatud süsteem, kaasaegne org käsitlus
1) Eesmärk
- org...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201012
2) Eesmärk/eesmärgid
 Eesmärk on tegevuse või tegevusetuse
mõte, sõnastatu...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201013
3) Inimesed,organisatsiooni liikmed
 Organisatsiooni kui süsteemi üheks el...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201014
Kes on organisatsiooni liikmed?
 Ettevõttes?
 Milliseid
töötajaid/ameteid...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201015
4) Struktuur
 ORG on eelkõige inimrühm ja see vajab suunamist
ja eestvedam...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201016
.. struktuur
 Inimesed kuuluvad allrühmadesse.
 Millised on ametlikud, mi...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201017
Näiteid struktuuriskeemidest
 Staabiorganisatsioon
 Lame organisatsioon
...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201018
Organisatsiooni
sümboolsed struktuurijoonised
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201019
5) Tehnoloogia
 Organisatsioon vajab lisaks selle liikmetele ja
nende suhe...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201020
Näiteid ettevõtete tehnoloogiast
 Tööstusseadmed
 Tööriistad
 Kaubandust...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201021
Ettevõttevideod
 Ravimifirma AstraZeneca
 http://mfile.akamai.com/13669/w...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201022
6) Kultuur
 Kultuur ( < ladina keelest colere käituma,
austama, aga ka kas...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201023
Organisatsiooni kultuur
 Kui tugev organisatsioonikultuur toetab seatud
ee...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201024
Organisatsioonikultuur
 Neli kultuuritüüpi
– võimudistants (Power Distance...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201025
7) Väliskeskkond
 Mis/kes mõjutab organsiatsiooni?
 Millised on organisat...
Väliskeskkond- kas saame
mõjutada?
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201026
Organisatsiooni väliskeskkond
MAKROKESKK...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201027
Väliskeskkond
 Õiguslik
 Poliitiline
 Majanduslik
 Kultuuriline
 Rahan...
PEST-analüüs
 Political
 Economical
 Social
 Technological
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201028
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201029
Kuidas mõjutab organisatsiooni
väliskeskkond
mõttekaart
Kuidas mõjutab
orga...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201030
Organisatsioon kui süsteem
(lihtsustatud käsitlus) tagasi
Joonis Organisats...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201031
Organisatsioon kui süsteem
(kaasaegne käsitlus)
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201032
Organisatsioonistruktuuri skeemid
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201033
Organisatsiooni divisjonipõhine
struktuur
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201034
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201035
Organisatsiooni tutvustus
 Toyota tootmise tutvustusfilm
 http://www.toyo...
Organisatsioonikäitumine.
Arno Kaseniit 201036
Inimene ei tule üksinda toime
tagasi
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

1.2 ja 1.3 organisatsiooni mõiste ja süsteem netti

2.667 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

1.2 ja 1.3 organisatsiooni mõiste ja süsteem netti

 1. 1. Organisatsioonikäitumine I teema Organisatsiooni mõiste ORG kui süsteem Arno Kaseniit 2010
 2. 2. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20102 Organisatsiooni mõiste (1)  Kreeka keeles „organisatsioon” - kooskõlaliseks tegevuseks vajalik korrapärastatus. – Tegevus peab olema koordineeritud, kooskõlla viidud.  Organisatsioon- erilise eesmärgi saavutamiseks organiseerunud inimrühm
 3. 3. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20103 ... organisatsiooni mõiste (2)  Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada.
 4. 4. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20104 Organisatsiooni mõiste (3)  Daft (Daft 1986) defineerib organisatsiooni kui sotsiaalset üksust kui eesmärgile orienteeritud vabatahtlikult struktureeritud selgestieristuvate piiridega tegevussüsteemi.
 5. 5. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20105 Millistes rühmades tegutseb inimene koos teistega (mindmap) Inimene tegutseb rühmas
 6. 6. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20106 Millised neist rühmadest on organisatsioonid, millised mitte?  Pole organisatsioonid  ..................................  ..................................  ......................................  ....................................  ....................................  ....................................  On organisatsioonid  ..................................  ..................................  ......................................  ....................................  ....................................  ....................................
 7. 7. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20107 Milliseid organisatsioonitüüpe või üldnimetusi teame?  Ühiskondlik organisatsioon  Selts, seltsing  Ühendus, erakond, partei  Firma, osaühing, aktsiaselts  MTÜ  Suurkorporatsioon  Õppiv organisatsioon  Struktuuriorganisatsioon  Protsessiorganisatsioon
 8. 8. Organisatsioon kui süsteem
 9. 9. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 20109 Organisatsioon kui süsteem 1) Süsteem ja selle osad 2) Eesmärk 3) Inimesed organisatsioonis 4) Struktuur 5) Tehnoloogia 6) Kultuur 7) Väliskeskkond
 10. 10. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201010 1) Süsteem ja selle osad  Süsteemid (kr systēma – tervik) kujutavad endast fikseeritud elementide korrastatud kogumeid. – Korrastatus ehk süstematiseeritus tähendab kindlaksmääratud omaduste või seoste olemasolu vaadeldavate elementide hulgas.  Fikseeritud omaduste või seoste olemasolu või puudumine ongi selleks, mis eristab nö lihtsalt kogumeid, hulki, kooslusi vms korrastatud kogumitest – st süsteemidest.
 11. 11. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201011 Süsteemi osad lihtsustatud süsteem, kaasaegne org käsitlus 1) Eesmärk - organisatsiooni poliitika; - organisatsiooni strateegia. 2) Inimesed: - nende teadmised ja oskused; - nende tegelikkuse tajumine ja väärtused. 3) Struktuur: - ülesanded; - rollid. 4) Tehnoloogia: - masinad; - info töötlemine. 5) Kultuur: - organisatsiooni väärtused; - juhtimisstiil.
 12. 12. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201012 2) Eesmärk/eesmärgid  Eesmärk on tegevuse või tegevusetuse mõte, sõnastatud soov saavutada midagi, mingi tulemus, mingi uus olukord.  SMART reegel: – Specific – konkreetne – Realistic – reaalne, saavutatav – Measurable – mõõdetav – Timed – ajastatud – Agreed – kokkuleppeline
 13. 13. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201013 3) Inimesed,organisatsiooni liikmed  Organisatsiooni kui süsteemi üheks elemendiks on inimesed ehk organisatsiooni liikmed.  Liikmed on ühinenud organisatsiooniga vabatahtlikult  Liikmed on seotud organisatsiooniga suhteliselt püsivalt  Liikmed täidavad teatud reegleid või nõudeid (põhikiri, leping, vms)
 14. 14. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201014 Kes on organisatsiooni liikmed?  Ettevõttes?  Milliseid töötajaid/ameteid teate ettevõtetes?  Koolis?  Veel näiteid organisatsioonide liikmete kohta?  Kalameeste ühing?
 15. 15. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201015 4) Struktuur  ORG on eelkõige inimrühm ja see vajab suunamist ja eestvedamist.  Suuremates org-des tekivad allrühmad, kelle eestvedamiseks ja juhtimiseks on vajalikud liidrid (juhid).  Nii tekivadki organisatsioonis allüksused ja seeläbi struktuur.  Struktuuri kirjeldatakse juhtimisstruktuuri diagrammidena, jooniste või skeemidena
 16. 16. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201016 .. struktuur  Inimesed kuuluvad allrühmadesse.  Millised on ametlikud, millised mitteametlikud allrühmad?  Millised allrühmad on koolis?  Millised allrühmad võivad olla ettevõttes?  Miks on allrühmad vajalikud?
 17. 17. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201017 Näiteid struktuuriskeemidest  Staabiorganisatsioon  Lame organisatsioon  Projektiorganisatsioon  funktsiooniorganisatsioon
 18. 18. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201018 Organisatsiooni sümboolsed struktuurijoonised
 19. 19. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201019 5) Tehnoloogia  Organisatsioon vajab lisaks selle liikmetele ja nende suhete toimimise seostele ka vahendeid.  Vahendid võivad olla mitmesugused, lihtsaim liik neist on materiaalsed ressursid, seadmed ja töövahendid.  Ressursside kasutamine teatud viisil kasutades seadmeid ja töövahendeid nimetatakse tehnoloogiaks.
 20. 20. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201020 Näiteid ettevõtete tehnoloogiast  Tööstusseadmed  Tööriistad  Kaubandustehnika  Meditsiinitehnika  Põllumajandustehnika  Kontoritehnika  Sidetehnika  ...  Alfa Laval  Toidupood RIMI  Kinnisvarahaldusfirma Arco V  Toyota
 21. 21. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201021 Ettevõttevideod  Ravimifirma AstraZeneca  http://mfile.akamai.com/13669/wmv/astrazeneca.d
 22. 22. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201022 6) Kultuur  Kultuur ( < ladina keelest colere käituma, austama, aga ka kasvatama ja hooldama) on kõige üldisemas mõttes inimtegevus  Kultuur hõlmab selliseid valdkondi nagu keel, teadmised, oskused, traditsioonid, uskumused, väärtushoiakud, moraal, kombed, õigus jne.
 23. 23. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201023 Organisatsiooni kultuur  Kui tugev organisatsioonikultuur toetab seatud eesmärke, siis ta võib anda suurema konkurentsieelise kui ükskõik missugune uuenduslik tehnoloogia, mida iga konkurent võib suhteliselt lihtsalt kopeerida ja üle võtta..  "Iga organisatsioon kujutab endast nelja põhilise kultuuritüübi kombinatsiooni. Tüübist sõltub otsuste tegemise viis, töötajate motiveerimine, kohase juhtimisstiili valik ning selle aluseks oleva väärtuste ja uskumuste süsteemi töö olemuse ning inimloomuse kohta."
 24. 24. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201024 Organisatsioonikultuur  Neli kultuuritüüpi – võimudistants (Power Distance) – individualism (Individualism) – maskuliinsus (Masculinity) – ebakindluse vältimine (Uncertainty Avoidance)  Organisatsioonikultuur koosneb kolmest kihist: – baasarusaamad, – väärtushinnangud, – tehiskeskkond.
 25. 25. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201025 7) Väliskeskkond  Mis/kes mõjutab organsiatsiooni?  Millised on organisatsioonivälised huvigrupid?  Millised on need keskkonnad, milles organisatsioon tegutseb?
 26. 26. Väliskeskkond- kas saame mõjutada? Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201026 Organisatsiooni väliskeskkond MAKROKESKKOND MIKROKESKKOND Rahvusvahelised tegurid Õiguslikud tegurid Majanduslikud tegurid Sotsiaalsed tegurid Kliendid Partnerid Konkurendid Muud huvigrupid Juht ei suuda eriti mõjutada Juht suudab oluliselt mõjutada
 27. 27. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201027 Väliskeskkond  Õiguslik  Poliitiline  Majanduslik  Kultuuriline  Rahanduslik
 28. 28. PEST-analüüs  Political  Economical  Social  Technological Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201028
 29. 29. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201029 Kuidas mõjutab organisatsiooni väliskeskkond mõttekaart Kuidas mõjutab organisatsiooni väliskeskkond
 30. 30. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201030 Organisatsioon kui süsteem (lihtsustatud käsitlus) tagasi Joonis Organisatsioon kui süsteem Inimesed Struktuur Tehnoloogia organisatsioon väliskeskkond väliskeskkond väliskeskkond
 31. 31. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201031 Organisatsioon kui süsteem (kaasaegne käsitlus)
 32. 32. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201032 Organisatsioonistruktuuri skeemid
 33. 33. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201033 Organisatsiooni divisjonipõhine struktuur
 34. 34. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201034
 35. 35. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201035 Organisatsiooni tutvustus  Toyota tootmise tutvustusfilm  http://www.toyota.com/about/our_business/o perations/manufacturing/tmmk/tmmk- video.html
 36. 36. Organisatsioonikäitumine. Arno Kaseniit 201036 Inimene ei tule üksinda toime tagasi

×