Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dynamo by OPH

97 visualizaciones

Publicado el

Avainkalvoja Opetushallituksen laadullisen ennakoinnin pilottiin liikenne- ja logistiikkaklusterissa.

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Dynamo by OPH

  1. 1. SOSIOTEKNISEN MUUTOKSEN MONITASOMALLI
  2. 2. virtu- aali- suus AR robo- tiikka liik.- kuol. ilma- liik. hyb- org kapo- taasi MaaS keski- luokka tehdas perus- tulo dro- ne ener- gia kierto- ener- gia kimp- pa auto- pilot sote- uud. verkko- kauppa Tal- sinki hyper - loop “ma- mu” antic. log. dig. id JAKA- MIS- TAL. skep- tisis- mi big open data PITKÄ- IKÄIST. YKSI- LÖIST. AU- TO- MAA- TIO maa- liik. vesi- liik. varas- tointi posti lento- matk. rata- liik. meri- rahti ajo- neuvo- kauppa ILM.M UUTO S KAU- PUN- GIST. PAL- VELU- VALT. TE- KO- ÄLY GLO- BA- LIS. DIGI- TAA- LIST. Tulevaisuusteesit
  3. 3. TIME 2022 2027 20322017 driving force weak signal IDEAS, GOALS, MINDSET, ... megatrend wild card OBSERVATIONS, ACTIVITY, ... trend CULTUR E NATUR E EXOSOMATIC INFORMATION FLOW? FUTURIBLE S SCENARI OS (driver) black swan Tulevaisuustermit
  4. 4. LAADULLISTA ENNAKOINTIA KLUSTERIPILOTILLE 1 11/16 Ensimmäisessä vaiheessa täsmennetään muutosilmiön keskeiset käsitteet ja ennakoinnin operationaaliset voimatekijät (ks. liite 1: käsitekartta). Määrittely tehdään toimialariippumattomasti. 2 11/16 Toisessa vaiheessa tuotetaan muutosilmiön arviointiin ja analyysiin tarvittava geneerinen taulukko (tietokanta), jota voidaan käyttää laadullisessa ennakoinnissa (ks. liite 2: muutosvoimat-taulukko). Tietokannasta kehitetään jatkossa ohjelmallinen lisämoduuli eDelfoin yhteyteen. 3 12/16 Kolmannessa vaiheessa poimitaan liikenne- ja logistiikka-alan muutosilmiöön vaikuttavia voimia Delfoi- kyselyn perustaksi: (A) 8-12 megatrendiä, ja vastaava määrä ajureita (driving forces), (B) 8-12 yleistä liikenne- ja logistiikkatrendiä, (C) 12-20 teesiä ja heikkoa signaalia liikenne- ja logistiikkaklusterista. Tulevaisuuskysymykset ovat PESTE-luokiteltuja. 4 12/16 Neljännessä vaiheessa toteutetaan kolmivaiheinen eDelfoi-koulutus, jossa ensi vaiheessa (29.-30.11.) koulutettavat vastaavat orientoivaan muutosilmiö-kyselyyn, jonka kautta he saavat panelistikäsityksen eDelfoi-ohjelman käytöstä ennakointikontekstissa, toisessa vaiheessa (31.11.) toteutetaan Opetushallituksen tiloissa live-koulutus, jossa perehdytetään ohjelmiston managerikäyttöön, ja kolmannessa vaiheessa (1-2/2017) tuetaan ohjelmiston käyttöönottoa verkon (online ja offline) kautta.
  5. 5. VUONNA 2017 JATKETAAN ... 5 01/17 Viidennessä vaiheessa toteutetaan kierrokseton Delfoi-prosessi verkossa (Real-Time Delphi), jonka manageroinnista ja panelistituesta Metodix Oy vastaa. Tuloksista toimitetaan raakaraportti tilaajan käyttöön. Paneeli ja tulokset ovat paneelina, tietokantana ja malleina käytettävissä jatkotyöskentelyyn. 6 02/17 Kuudennessa vaiheessa analysoidaan tulokset ja muodostetaan aineiston pohjalta tulevaisuustaulukko, joka on perusta skenaarioiden rakentamiselle. Taulukon rakentamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia alatoimialojen (mm. logistiikka ja vähittäiskauppa, biotalous, meriklusteri, digitaaliset palvelut, matkailu, maantie- ja rataliikenne) pilotteja. 7 02/17 Seitsemännessä vaiheessa dokumentoidaan prosessitulokset painottaen geneerisiä tuloksia: muutosilmiöiden kuvaus ja käyttö, kysymysten ja kyselyjen rakenne, analyysit, seuranta ja systeemiset analyysit. Pilotin pohjalta kirjataan myös eDelfoin kehittämishankkeet, jotka kohdistuvat muutosilmiöiden systemaattiseen käsittelyyn ja analyysiin. Vuoden 2017 aikana tuotetaan kolme uutta ominaisuutta, jotka suoraan vaikuttavat OPH:n ennakoinnin toteutukseen. Muutosilmiöiden kuvaukseen kehitetään monipiirre-kysymys, muutosvoimien valintaan erillismoduuli ja lähityöskentelyyn ns. Live- Delfoi-ohjelmistomoduuli.
  6. 6. RAKENNEMUUTOSALAT Miten tunnistetaan rakennemuutosriskit ja varaudutaan muutokseen? Miten tuetaan “positiivista” alakohtaista rakennemuutosta? Esim. graafinen teollisuus, vähittäiskauppa, tuotantoteollisuus, julkinen hallinto KASVUALAT Miten tunnistaa varhaisessa vaiheessa kehittyvät osaamisen ekosysteemit? Mitä erityisiä osaamistarpeita (kvalifikaatiot) kasvualoilla? Esim. digitaalisten palveluiden tuottajat, biotalous AURINGONLASKUN ALAT Alojen uudistamisedellytykset? Miten osaamisen kehittämisellä voitaisiin vaikuttaa uudistumiseen? Esim. käsityöalat, toimistotyö HITAAN MUUTOKSEN ALAT Miten luodaan TKI-toiminnan ja osaamisen kehittämisellä edellytyksiä alojen tuottavuuden kasvulle (digitalisaatio)? Esim. parturi Työpaikkojen ennakoitu kehitys Rakenteiset muutokset (toimiala, klusteri, yritys-, koulutus- ja osaamisrakenne) Muutossuuntia
  7. 7. DELFOI-MENETELMÄ ”Delfoi-tekniikkaa voi luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. 1. Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä: panelistien tunnistamattomuus eli anonymiteetti, argumenttien iteraatio ja kaksi tai useampia palautekierroksia (huom. poikkeuksena Real-Time Delphi). 2. Menetelmään kuuluu että ... • asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan on vaikea luopua kannanotostaan, jos se on tehty julkisesti), • voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen, • uusia ideoita voisivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa, ja • hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijan toimesta 1. Metodi on hyödyllinen mm. – julkisen instituution toimintaympäristöä – normatiivisten ts. hallinnollisten tavoitteiden ja toimintaohjelmien muotoilua,
  8. 8. LÄHTEISTÄ JA MALLEISTA • Valtio: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, OKM, TEM, LVM, OPH, ... • Tulevaisuuksientutkimuksen akateemikot: WFS, WFSF, TUTU-keskus, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, ... • Järjestöt: EU (megatrends and signals), Oecd (kompetenssit), Unesco (antisipaatioajattelu), ... • Thinktankit: IFTF (mallit), Shaping Tomorrow, Z Punkt, Sitra, Delfoi- kehittäjäyhteisö, ... • Tulevaisuudentutkijat ja -tekijät: Risto Linturi (radikaalit teknologiat), Osmo Kuusi (tulevaisuuksientutkimus), Arto O. Salonen (liikenne, logistiikka), Petri Tapio (liikenne, ympäristö), ...

×