Prehistoria

O
OriolOriol
La Prehistòria i les
primeres civilitzacions
Oriol Nogueras - www.onogueras.com - Escola Súnion
La prehistòria
• Etapa de 2.500.000 anys fins 3000aC (fa 5000)
• Primers indicis homínids al període Quaternari
• Pleistocè (2,5 milions anys)
• Períodes interglaciars, desfeta de gel, augment nivell del
mar
• Holocè (fa 11000 anys, fi darrera glaciació)
• Estudi a través de fòssils = Paleontologia
Etapes de la prehistòria
• Paleolític: Primers homínids fins aparició agricultura
• Inferior
• Mitjà
• Superior
• Neolític: Aparició agricultura (fa 12000 - 8000 anys)
• Edat metalls: Fa 5000 anys
• Coure
• Bronze
• Ferro
Paleontologia i mètodes de datació de fòssils
• Datació absoluta
• Carboni 14
• A partir els isòtops del Carboni C-12 i C-14 presents a tots els organismes vius
• Antiguitat màxima 60000 anys
• Potassi-argó
• Data roques i cendres volcàniques
• Antiguitat fins a milions d’anys
• Datació relativa
• Tall estratigràfic
• Estrats més antics a sota
• Tots els objectes de l’estrat, mateixa antiguitat
Lamarck i la seva teoria de l’evolució
• Les parts del cos que es fan servir més, es fan més grans, les que no,
decreixen
Darwin i la teoria de l’evolució
• Selecció natural – l’origen de les espècies 1859
• Les espècies millor adaptades sobreviuen, les que no, moren.
• Arguments:
• La vida és una lluita constant per l'existència i la supervivència.
• Les espècies no són estàtiques i es troben en constant canvi.
• La lluita per sobreviure fa que uns organismes menys adaptats al medi desapareixin i fa
que altres de més adaptats es reprodueixin i sobrevisquin, d'aquí el procés de selecció
natural.
• El naixement d'una espècie pel procés de selecció natural requereix un període molt
llarg de temps que una vida humana és incapaç d'apreciar.
• Les variacions genètiques que produeixen els canvis i augmenten la possibilitat de
supervivència són casuals, no provocades per Déu (religió), ni provocades per la pròpia
espècie en la recerca de perfeccionar (Lamarck).
Darwin i la teoria de l’evolució
Darwin i la teoria de l’evolució
Arbre filogenètic d'humans i primats amb
avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants
pelvis molt diferents.
Darwin i la teoria de l’evolució
Arbre filogenètic d'humans i primats amb
avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants
pelvis molt diferents.
Procés d’hominització
• Procés evolutiu pel qual els sers humans han arribat a diferenciar-se
dels primats.
• De la branca dels primats, se’n va separar per evolució una branca
que coneixem com els Homínids. Separació entre humans i ximpanzés
fa 7 milions d’anys
Procés d’hominització – Causes inicials
• Fa uns 4 milions d’anys
• Canvis climàtics Vall Rift, bressol de la humanitat, Etiopia (?)
• Enfonsament de la vall i elevació terreny a l’est
• Pèrdua vents humits de l’Índic
• Caiguda precipitacions
• Caiguda temperatures
• Es passa de:
• Zona selvàtica i humida, bosc tropical, vegetació abundant
• A:
• Disminució bosc, sabana
Procés d’hominització - Característiques
• Bipedisme obligat
• Homínids caminaven drets permanentment
• Causa:
• Pèrdua vegetació:
• Possible aixecament als mateixos arbres
• Necessitat de caminar sobre grans planúries
• Erigir-se per buscar aliment en grans planúries
• Caminar grans distàncies
• Canvis paral·lels:
• Columna vertebral en “S” i no recta
• Pelvis més petita => Naixements prematurs
• Planta del peu arquejada i plantígrada (recolza tot el peu)
• Insert del crani per la part inferior, no l’anterior:
• Permetia millor articulació mandibular => Parla
• Augment de la capacitat cranial
Procés d’hominització - Característiques
• Augment capacitat cranial
• Cavitat on hi ha el cervell
• Possibilitat desenvolupament
intel·ligència
• Causes:
• Augment demogràfic
• Canvi clima: Migracions, cervells més grans
van permetre millor adaptació clima
• Conseqüències
• Major habilitat ús d’eines
• Llenguatge complex Orangutans: 275–500 cm3.
Ximpanzès: 275–500 cm3.
Goril·les: 340–752 cm3.
Humans: 1200–1850 cm3.
Neandertals: 1100–1900 cm3.
“cuando los humanos tienen que competir
para cubrir sus necesidades y por su estatus
social, que proporciona un mayor acceso a
los recursos existentes, un cerebro más
grande supone una ventaja”.
Font: http://www.tendencias21.net/El-cerebro-humano-se-
desarrollo-gracias-a-la-competitividad-social_a3413.html
Procés d’hominització - Característiques
• Llenguatge simbòlic
• Modificacions a la laringe
• Desenvolupament àrea Broca
• Disminució mandíbules i dents
• Reducció canins
• Indica canvi dieta
Procés d’hominització - Característiques
• Pèrdua pèl corporal
• Evolució que reduïa paràsits i
malalties
Models evolutius
Models més recents
Models més recents
Antic model evolutiu
Models evolutius
Models més recents Models més recents
Models evolutius
Australopitecus
• Fa uns 4,5 milions anys, Vall Rift.
• Tots trobats a l’Àfrica
• Primer homínid bípede habitual.
• Mans alliberades: ús pals, pedres
• No fabricava instruments
• Cavitat cranial inferior a 400 cc
• Diverses espècies conegudes
Australopithecus afarensis
Australopitecus
• Diverses espècies conegudes
• Australopithecus ramidus
• 4,5 milions
• Dubtes bipedisme, context arbori
• 350 cc
• Australopithecus anamensis
• 4,2 – 4 milions anys
• Primer bipedisme
• Llac Turkana
• Australopithecus afarensis
• 3,9 – 3 milions anys
• Alt dimorfisme sexual
• Vida arbòria
• Lucy
• Australopithecus africanus
• 3,3 a 2,5 milions anys
• Possible avantpassat del gènere homo
• 480 – 520 cc
• Australopithecus aethiopicus
• Australopithecus Boisei
• 1,2 milions anys
• Australopithecus robustus
• 2 - 1,2 milions anys
• Australopithcus Gahri
Reconstrucció nena Selam, a.afarensis
Crani a.africanus
a.Boisei
a. aethiopicus
a.Robustus
Ramidus
Lucy
• A.afarensis
• Femella bípeda, però amb vida encara força
arbòria
• 1 metre d’alçada
• 3,5 – 3,2 milions anys
• 1974, Johanson, Etiòpia
• Crani semblant a un ximpanzé
• Mort traumàtica per caiguda
• “Mare de la humanitat”
Petjades de Laetoli
• Olduvai 1976-77, Richard i Mary Leakey
• 3,7 milions anys
• Possiblement a.afarensis
• Primeres petjades que demostraven el
bipedisme regular
• Cendra d’un volcà convertida en ciment
per la pluja
• 3 individus
• Dit gran no és mòbil
Homo
• Llatí = humà
• Sers humans moderns + parents propers
• El més antic 2,5 milions anys = H.Habilis – H.Rudolfensis
• Excepte H.Sapiens, tots extingits
• Darrers:
H.Neandertal : 30000 anys
• Floresiensis: 50000 anys
• Bíped
• Peus no prènsils
• Eines pedra
• Augment capacitat cranial
Homo Habilis (H.Rudolfensis?)
• Obre el Paleolític inferior i la prehistòria
• Homo més antic
• Fa uns 2,2 milions anys i 1,5 milions anys
• Eines complexes
• Gairebé 600 cc
• Crani més rodó
• Bipedisme
Olduvai, Kenya
Homo Erectus
• Fa uns 1,8 milions anys a 100.000 (Java)
• Primer emigrant d’Àfrica i d’Europa (?)
• Homo Ergaster =? Erectus
• Sempre dret
• 850 – 1100 cc
• Possible llenguatge senzill
• Ús de bifaços
• Foc
Homo Antecessor - Atapuerca
• Fa uns 900.000
• Possible evolució H.Erectus o
H.Ergaster
• Més de 1000 cc
• Homo més antic trobat a Europa
• Troballes al 2008 daten un individu
de 20 anys en 1,2 milions anys
Gran Dolina, Burgos
Homo Neandertal
• Fa uns 300.000 anys fins fa 29.000 anys
• Vall del riu Neander, Dusseldorf
• Coexistència amb Sapiens a Europa,
home de Cromanyó (primers Sapiens
moderns a Europa)
• Possibles creuaments
• Capacitat cranial igual o superior als
humans, 1500 cc
• Arcs supraorbitals prominents
• Cerimònies rituals enterraments
• Objectes valor artístic
• Extinció per canvis ambientals o
competència amb Sapiens
Homo Sapiens
• Fa uns 200.000 anys fins actualitat
• Migracions a tot el món (Europa fa 40.000 anys)
• Segona arribada a Europa que va substituir la resta
• Alta capacitat cranial (1.500cc)
• Varietat d’eines i instruments
• Rituals funeraris
• Art
Home de Kibish, restes més
antigues trobades d’Homo
Sapiens (195.000), EtiòpiaHome de Cromanyó (40.000 a 10.000)
El paleolític
• “Pedra antiga”
• Període molt ampli: 2,5 milions anys fins fa 10.000 anys)
• Tres etapes:
• Inferior: 2,5 milions d'anys fins a uns 120.000 anys.
• Mitjà: Període que va des de fa 150.000 anys fins a uns 40.000 anys
Còdol, Habilis
1.700.000 anys.
Bifaç, tallat per dos
costats. Més de
1.000.000 d'anys.
Rascador
Punta d'os de
neandertal.
El paleolític
• Superior: Període que va des de fa uns 40.000 anys fins a uns 12.000 anys.
• Pintures rupestres a les coves
• Venus paleolítiques
El paleolític superior
• Economia (depredadora):
• Caça i pesca
• homes
• Recol·lecció
• Tubercles, fruits i arrels
• Fabricació d’instruments
• Raspadors
• Puntes de fletxa
• Hams
• Agulles
• Vestits, sobretot a zones fredes
• Poca divisió del treball
• Sí per sexes
El paleolític superior
• Societat:
• Vivien en tribus
• 20-40 membres
• Jerarquia per edats
• Infants ajudaven
• Ancians = savis = líders
• Nòmades estacionals
• Habitaven coves i cabanes
El paleolític superior
• Política:
• Líders ocasionals
• Sovint els ancians o els més
forts
• Poques diferències entre
membres
El paleolític superior
• Cultura:
• Rituals de caça
• Per afavorir-la
• Rituals de fertilitat
• Per afavorir els naixements i
l’abundància de la
recol·lecció
• Possible canibalisme ritual
• Prendre la força de la víctima
• Rituals d’enterrament
• Sima de las Huesos (32 cossos)
• Posicions fetals
El Paleolític superior vs. El Neolític
1 de 35

Recomendados

03 Impressionisme por
03 Impressionisme03 Impressionisme
03 ImpressionismeRamon Pujola
8.3K vistas19 diapositivas
T6 Demografia.pptx por
T6 Demografia.pptxT6 Demografia.pptx
T6 Demografia.pptxMaria Polo
117 vistas41 diapositivas
ELS FENOMENS MIGRATORIS por
ELS FENOMENS MIGRATORISELS FENOMENS MIGRATORIS
ELS FENOMENS MIGRATORISlocoserrallo
36.2K vistas25 diapositivas
Renaixement Roma2 por
Renaixement Roma2Renaixement Roma2
Renaixement Roma2guest015446
1.2K vistas21 diapositivas
Imperialisme Colonialisme por
Imperialisme ColonialismeImperialisme Colonialisme
Imperialisme Colonialismejestiarte
8K vistas33 diapositivas
Les fonts històriques por
Les fonts històriquesLes fonts històriques
Les fonts històriquesGeorge Bridges
2.9K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

El capitalisme por
El capitalismeEl capitalisme
El capitalismesantgisbert
4.2K vistas12 diapositivas
Realisme por
RealismeRealisme
RealismeCarme Aranda- Mònica Navarro
45.9K vistas22 diapositivas
La Il·Lustració por
La Il·LustracióLa Il·Lustració
La Il·Lustraciópem3
21.1K vistas11 diapositivas
Edat moderna por
Edat modernaEdat moderna
Edat modernapublica
39.1K vistas32 diapositivas
Joan Maragall por
Joan MaragallJoan Maragall
Joan MaragallLluc Leiva
400 vistas16 diapositivas
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art por
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'artUnitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'artJulia Valera
14.1K vistas36 diapositivas

La actualidad más candente(20)

El capitalisme por santgisbert
El capitalismeEl capitalisme
El capitalisme
santgisbert4.2K vistas
La Il·Lustració por pem3
La Il·LustracióLa Il·Lustració
La Il·Lustració
pem321.1K vistas
Edat moderna por publica
Edat modernaEdat moderna
Edat moderna
publica39.1K vistas
Joan Maragall por Lluc Leiva
Joan MaragallJoan Maragall
Joan Maragall
Lluc Leiva400 vistas
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art por Julia Valera
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'artUnitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art
Julia Valera14.1K vistas
Eix cronològic de la història de Catalunya por munyi17
Eix cronològic de la història de CatalunyaEix cronològic de la història de Catalunya
Eix cronològic de la història de Catalunya
munyi173.4K vistas
La Monarquia Hispànica. Des de la Unió fins la conquesta d'Amèrica por professor_errant
La Monarquia Hispànica. Des de la Unió fins la conquesta d'AmèricaLa Monarquia Hispànica. Des de la Unió fins la conquesta d'Amèrica
La Monarquia Hispànica. Des de la Unió fins la conquesta d'Amèrica
professor_errant1.2K vistas
Renaixement FlorèNcia1 por guest13c56ed
Renaixement FlorèNcia1Renaixement FlorèNcia1
Renaixement FlorèNcia1
guest13c56ed2.6K vistas
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ... por martav57
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...
9 i 10 TRANSFORMACIONS SOCIALS I ECONÒMIQUES AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX. LA ...
martav577.4K vistas
La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) por iesriberadelsio
La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)
La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)
iesriberadelsio5.5K vistas
La conquesta i colonització d'Amèrica por professor_errant
La conquesta i colonització d'AmèricaLa conquesta i colonització d'Amèrica
La conquesta i colonització d'Amèrica
professor_errant10.1K vistas
Característiques del modernisme por yovima70
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
yovima7043.9K vistas
Les revolucions liberals por Libertango
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
Libertango3.9K vistas

Destacado

La corona d’Aragó (ss. XIII-XV) por
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)Oriol
4K vistas16 diapositivas
Llatí gramàtica 1 (1a declinació) por
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Oriol
6.5K vistas10 diapositivas
Història el cinema por
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinemaOriol
3.9K vistas21 diapositivas
Llenguatge fílmic por
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmicOriol
3.3K vistas14 diapositivas
Crisi de la república s. I a.C. por
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.Oriol
4.4K vistas9 diapositivas
Mosaic por
MosaicMosaic
MosaicOriol
3.8K vistas8 diapositivas

Destacado(20)

La corona d’Aragó (ss. XIII-XV) por Oriol
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
La corona d’Aragó (ss. XIII-XV)
Oriol4K vistas
Llatí gramàtica 1 (1a declinació) por Oriol
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Llatí gramàtica 1 (1a declinació)
Oriol6.5K vistas
Història el cinema por Oriol
Història el cinemaHistòria el cinema
Història el cinema
Oriol3.9K vistas
Llenguatge fílmic por Oriol
Llenguatge fílmicLlenguatge fílmic
Llenguatge fílmic
Oriol3.3K vistas
Crisi de la república s. I a.C. por Oriol
Crisi de la república s. I a.C.Crisi de la república s. I a.C.
Crisi de la república s. I a.C.
Oriol4.4K vistas
Mosaic por Oriol
MosaicMosaic
Mosaic
Oriol3.8K vistas
La terra i la seva representació por Oriol
La terra i la seva representacióLa terra i la seva representació
La terra i la seva representació
Oriol2.7K vistas
Introducció llengua llatina por Oriol
Introducció llengua llatinaIntroducció llengua llatina
Introducció llengua llatina
Oriol3.8K vistas
Barcino por Oriol
BarcinoBarcino
Barcino
Oriol5.3K vistas
2a declinacio por Oriol
2a declinacio2a declinacio
2a declinacio
Oriol5.1K vistas
Art grec por Oriol
Art grecArt grec
Art grec
Oriol15.4K vistas
èPoca dels descobriments por Oriol
èPoca dels descobrimentsèPoca dels descobriments
èPoca dels descobriments
Oriol5.2K vistas
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet por Oriol
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfetLlatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Llatí: Pretèrit perfet i pretèrit plusquamperfet
Oriol6.9K vistas
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu por Oriol
Verbs : Present i imperfet d'indicatiuVerbs : Present i imperfet d'indicatiu
Verbs : Present i imperfet d'indicatiu
Oriol9.5K vistas
Art islam por Oriol
Art islamArt islam
Art islam
Oriol5.7K vistas
Inici edat mitjana por Oriol
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
Oriol5.4K vistas
L'imperi carolingi i el feudalisme por Oriol
L'imperi carolingi i el feudalismeL'imperi carolingi i el feudalisme
L'imperi carolingi i el feudalisme
Oriol9.7K vistas
Expansió roma republicana por Oriol
Expansió roma republicanaExpansió roma republicana
Expansió roma republicana
Oriol4K vistas
Art romànic por Oriol
Art romànicArt romànic
Art romànic
Oriol31.4K vistas
Intorducció a la història com a ciència por Oriol
Intorducció a la història com a ciènciaIntorducció a la història com a ciència
Intorducció a la història com a ciència
Oriol4K vistas

Similar a Prehistoria

Prehistòria por
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòriamediatecanostrasenyora
11.1K vistas26 diapositivas
Origen i evolucio de l'home por
Origen i evolucio de l'homeOrigen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'homejuliaserena
430 vistas4 diapositivas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaIES Xarc
2.5K vistas85 diapositivas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaEduardo CONNOLLY
1.3K vistas85 diapositivas
Prehistòria por
PrehistòriaPrehistòria
PrehistòriaJoan Picas i Casanovas
245.4K vistas72 diapositivas
Evolució humana tema 4 por
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4Anna Giro
2.7K vistas27 diapositivas

Similar a Prehistoria(20)

Origen i evolucio de l'home por juliaserena
Origen i evolucio de l'homeOrigen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'home
juliaserena430 vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por IES Xarc
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
IES Xarc2.5K vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por Eduardo CONNOLLY
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Eduardo CONNOLLY1.3K vistas
Evolució humana tema 4 por Anna Giro
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4
Anna Giro2.7K vistas
Evolució. Principals espècies por quimoltra
Evolució. Principals espèciesEvolució. Principals espècies
Evolució. Principals espècies
quimoltra2.3K vistas
L’Evolució Humana por sarobor
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humana
sarobor16.1K vistas
Evolució humana por josemacoll
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humana
josemacoll1.2K vistas
L’origen i l’evolució dels homínids. por NicoleCun
L’origen i l’evolució dels homínids.L’origen i l’evolució dels homínids.
L’origen i l’evolució dels homínids.
NicoleCun4.7K vistas
La història de la humanitat por Fotosorpina
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitat
Fotosorpina2.4K vistas
La evolució humana por palpaco
La evolució humanaLa evolució humana
La evolució humana
palpaco885 vistas
Evolució Humana. Jus por jusescola
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus
jusescola4.4K vistas
Tema 3 La Prehistòria 1: Paleolític por Guillem Barceló
Tema 3 La Prehistòria 1: PaleolíticTema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Tema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Guillem Barceló2.6K vistas
Unitat 9 prehistòria por David de A
Unitat 9 prehistòriaUnitat 9 prehistòria
Unitat 9 prehistòria
David de A4.7K vistas
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS por Ferran Mistelera
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONSUnitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Ferran Mistelera147 vistas

Más de Oriol

Viatge a Florència por
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a FlorènciaOriol
19 vistas60 diapositivas
Tutorial timetoast por
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoastOriol
2.7K vistas17 diapositivas
Tutorial Socrative por
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial SocrativeOriol
386 vistas3 diapositivas
Pla Cerdà por
Pla CerdàPla Cerdà
Pla CerdàOriol
6.2K vistas42 diapositivas
Barcelona medieval por
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medievalOriol
6.2K vistas29 diapositivas
Tutorial timerime por
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerimeOriol
3.8K vistas11 diapositivas

Más de Oriol(7)

Viatge a Florència por Oriol
Viatge a FlorènciaViatge a Florència
Viatge a Florència
Oriol19 vistas
Tutorial timetoast por Oriol
Tutorial timetoastTutorial timetoast
Tutorial timetoast
Oriol2.7K vistas
Tutorial Socrative por Oriol
Tutorial SocrativeTutorial Socrative
Tutorial Socrative
Oriol386 vistas
Pla Cerdà por Oriol
Pla CerdàPla Cerdà
Pla Cerdà
Oriol6.2K vistas
Barcelona medieval por Oriol
Barcelona medievalBarcelona medieval
Barcelona medieval
Oriol6.2K vistas
Tutorial timerime por Oriol
Tutorial timerimeTutorial timerime
Tutorial timerime
Oriol3.8K vistas
Art Gòtic por Oriol
Art GòticArt Gòtic
Art Gòtic
Oriol28.6K vistas

Prehistoria

 • 1. La Prehistòria i les primeres civilitzacions Oriol Nogueras - www.onogueras.com - Escola Súnion
 • 2. La prehistòria • Etapa de 2.500.000 anys fins 3000aC (fa 5000) • Primers indicis homínids al període Quaternari • Pleistocè (2,5 milions anys) • Períodes interglaciars, desfeta de gel, augment nivell del mar • Holocè (fa 11000 anys, fi darrera glaciació) • Estudi a través de fòssils = Paleontologia
 • 3. Etapes de la prehistòria • Paleolític: Primers homínids fins aparició agricultura • Inferior • Mitjà • Superior • Neolític: Aparició agricultura (fa 12000 - 8000 anys) • Edat metalls: Fa 5000 anys • Coure • Bronze • Ferro
 • 4. Paleontologia i mètodes de datació de fòssils • Datació absoluta • Carboni 14 • A partir els isòtops del Carboni C-12 i C-14 presents a tots els organismes vius • Antiguitat màxima 60000 anys • Potassi-argó • Data roques i cendres volcàniques • Antiguitat fins a milions d’anys • Datació relativa • Tall estratigràfic • Estrats més antics a sota • Tots els objectes de l’estrat, mateixa antiguitat
 • 5. Lamarck i la seva teoria de l’evolució • Les parts del cos que es fan servir més, es fan més grans, les que no, decreixen
 • 6. Darwin i la teoria de l’evolució • Selecció natural – l’origen de les espècies 1859 • Les espècies millor adaptades sobreviuen, les que no, moren. • Arguments: • La vida és una lluita constant per l'existència i la supervivència. • Les espècies no són estàtiques i es troben en constant canvi. • La lluita per sobreviure fa que uns organismes menys adaptats al medi desapareixin i fa que altres de més adaptats es reprodueixin i sobrevisquin, d'aquí el procés de selecció natural. • El naixement d'una espècie pel procés de selecció natural requereix un període molt llarg de temps que una vida humana és incapaç d'apreciar. • Les variacions genètiques que produeixen els canvis i augmenten la possibilitat de supervivència són casuals, no provocades per Déu (religió), ni provocades per la pròpia espècie en la recerca de perfeccionar (Lamarck).
 • 7. Darwin i la teoria de l’evolució
 • 8. Darwin i la teoria de l’evolució Arbre filogenètic d'humans i primats amb avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants pelvis molt diferents.
 • 9. Darwin i la teoria de l’evolució Arbre filogenètic d'humans i primats amb avantpassat comú. A la dreta, crani i pelvis d'australopithecus. Cranis semblants pelvis molt diferents.
 • 10. Procés d’hominització • Procés evolutiu pel qual els sers humans han arribat a diferenciar-se dels primats. • De la branca dels primats, se’n va separar per evolució una branca que coneixem com els Homínids. Separació entre humans i ximpanzés fa 7 milions d’anys
 • 11. Procés d’hominització – Causes inicials • Fa uns 4 milions d’anys • Canvis climàtics Vall Rift, bressol de la humanitat, Etiopia (?) • Enfonsament de la vall i elevació terreny a l’est • Pèrdua vents humits de l’Índic • Caiguda precipitacions • Caiguda temperatures • Es passa de: • Zona selvàtica i humida, bosc tropical, vegetació abundant • A: • Disminució bosc, sabana
 • 12. Procés d’hominització - Característiques • Bipedisme obligat • Homínids caminaven drets permanentment • Causa: • Pèrdua vegetació: • Possible aixecament als mateixos arbres • Necessitat de caminar sobre grans planúries • Erigir-se per buscar aliment en grans planúries • Caminar grans distàncies • Canvis paral·lels: • Columna vertebral en “S” i no recta • Pelvis més petita => Naixements prematurs • Planta del peu arquejada i plantígrada (recolza tot el peu) • Insert del crani per la part inferior, no l’anterior: • Permetia millor articulació mandibular => Parla • Augment de la capacitat cranial
 • 13. Procés d’hominització - Característiques • Augment capacitat cranial • Cavitat on hi ha el cervell • Possibilitat desenvolupament intel·ligència • Causes: • Augment demogràfic • Canvi clima: Migracions, cervells més grans van permetre millor adaptació clima • Conseqüències • Major habilitat ús d’eines • Llenguatge complex Orangutans: 275–500 cm3. Ximpanzès: 275–500 cm3. Goril·les: 340–752 cm3. Humans: 1200–1850 cm3. Neandertals: 1100–1900 cm3. “cuando los humanos tienen que competir para cubrir sus necesidades y por su estatus social, que proporciona un mayor acceso a los recursos existentes, un cerebro más grande supone una ventaja”. Font: http://www.tendencias21.net/El-cerebro-humano-se- desarrollo-gracias-a-la-competitividad-social_a3413.html
 • 14. Procés d’hominització - Característiques • Llenguatge simbòlic • Modificacions a la laringe • Desenvolupament àrea Broca • Disminució mandíbules i dents • Reducció canins • Indica canvi dieta
 • 15. Procés d’hominització - Característiques • Pèrdua pèl corporal • Evolució que reduïa paràsits i malalties
 • 16. Models evolutius Models més recents Models més recents Antic model evolutiu
 • 17. Models evolutius Models més recents Models més recents
 • 19. Australopitecus • Fa uns 4,5 milions anys, Vall Rift. • Tots trobats a l’Àfrica • Primer homínid bípede habitual. • Mans alliberades: ús pals, pedres • No fabricava instruments • Cavitat cranial inferior a 400 cc • Diverses espècies conegudes Australopithecus afarensis
 • 20. Australopitecus • Diverses espècies conegudes • Australopithecus ramidus • 4,5 milions • Dubtes bipedisme, context arbori • 350 cc • Australopithecus anamensis • 4,2 – 4 milions anys • Primer bipedisme • Llac Turkana • Australopithecus afarensis • 3,9 – 3 milions anys • Alt dimorfisme sexual • Vida arbòria • Lucy • Australopithecus africanus • 3,3 a 2,5 milions anys • Possible avantpassat del gènere homo • 480 – 520 cc • Australopithecus aethiopicus • Australopithecus Boisei • 1,2 milions anys • Australopithecus robustus • 2 - 1,2 milions anys • Australopithcus Gahri Reconstrucció nena Selam, a.afarensis Crani a.africanus a.Boisei a. aethiopicus a.Robustus Ramidus
 • 21. Lucy • A.afarensis • Femella bípeda, però amb vida encara força arbòria • 1 metre d’alçada • 3,5 – 3,2 milions anys • 1974, Johanson, Etiòpia • Crani semblant a un ximpanzé • Mort traumàtica per caiguda • “Mare de la humanitat”
 • 22. Petjades de Laetoli • Olduvai 1976-77, Richard i Mary Leakey • 3,7 milions anys • Possiblement a.afarensis • Primeres petjades que demostraven el bipedisme regular • Cendra d’un volcà convertida en ciment per la pluja • 3 individus • Dit gran no és mòbil
 • 23. Homo • Llatí = humà • Sers humans moderns + parents propers • El més antic 2,5 milions anys = H.Habilis – H.Rudolfensis • Excepte H.Sapiens, tots extingits • Darrers: H.Neandertal : 30000 anys • Floresiensis: 50000 anys • Bíped • Peus no prènsils • Eines pedra • Augment capacitat cranial
 • 24. Homo Habilis (H.Rudolfensis?) • Obre el Paleolític inferior i la prehistòria • Homo més antic • Fa uns 2,2 milions anys i 1,5 milions anys • Eines complexes • Gairebé 600 cc • Crani més rodó • Bipedisme Olduvai, Kenya
 • 25. Homo Erectus • Fa uns 1,8 milions anys a 100.000 (Java) • Primer emigrant d’Àfrica i d’Europa (?) • Homo Ergaster =? Erectus • Sempre dret • 850 – 1100 cc • Possible llenguatge senzill • Ús de bifaços • Foc
 • 26. Homo Antecessor - Atapuerca • Fa uns 900.000 • Possible evolució H.Erectus o H.Ergaster • Més de 1000 cc • Homo més antic trobat a Europa • Troballes al 2008 daten un individu de 20 anys en 1,2 milions anys Gran Dolina, Burgos
 • 27. Homo Neandertal • Fa uns 300.000 anys fins fa 29.000 anys • Vall del riu Neander, Dusseldorf • Coexistència amb Sapiens a Europa, home de Cromanyó (primers Sapiens moderns a Europa) • Possibles creuaments • Capacitat cranial igual o superior als humans, 1500 cc • Arcs supraorbitals prominents • Cerimònies rituals enterraments • Objectes valor artístic • Extinció per canvis ambientals o competència amb Sapiens
 • 28. Homo Sapiens • Fa uns 200.000 anys fins actualitat • Migracions a tot el món (Europa fa 40.000 anys) • Segona arribada a Europa que va substituir la resta • Alta capacitat cranial (1.500cc) • Varietat d’eines i instruments • Rituals funeraris • Art Home de Kibish, restes més antigues trobades d’Homo Sapiens (195.000), EtiòpiaHome de Cromanyó (40.000 a 10.000)
 • 29. El paleolític • “Pedra antiga” • Període molt ampli: 2,5 milions anys fins fa 10.000 anys) • Tres etapes: • Inferior: 2,5 milions d'anys fins a uns 120.000 anys. • Mitjà: Període que va des de fa 150.000 anys fins a uns 40.000 anys Còdol, Habilis 1.700.000 anys. Bifaç, tallat per dos costats. Més de 1.000.000 d'anys. Rascador Punta d'os de neandertal.
 • 30. El paleolític • Superior: Període que va des de fa uns 40.000 anys fins a uns 12.000 anys. • Pintures rupestres a les coves • Venus paleolítiques
 • 31. El paleolític superior • Economia (depredadora): • Caça i pesca • homes • Recol·lecció • Tubercles, fruits i arrels • Fabricació d’instruments • Raspadors • Puntes de fletxa • Hams • Agulles • Vestits, sobretot a zones fredes • Poca divisió del treball • Sí per sexes
 • 32. El paleolític superior • Societat: • Vivien en tribus • 20-40 membres • Jerarquia per edats • Infants ajudaven • Ancians = savis = líders • Nòmades estacionals • Habitaven coves i cabanes
 • 33. El paleolític superior • Política: • Líders ocasionals • Sovint els ancians o els més forts • Poques diferències entre membres
 • 34. El paleolític superior • Cultura: • Rituals de caça • Per afavorir-la • Rituals de fertilitat • Per afavorir els naixements i l’abundància de la recol·lecció • Possible canibalisme ritual • Prendre la força de la víctima • Rituals d’enterrament • Sima de las Huesos (32 cossos) • Posicions fetals
 • 35. El Paleolític superior vs. El Neolític