Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד

Descargar para leer sin conexión

שאלתם את עצמכם פעם מה הופך איש תוכן טוב למצויין? הנה שבעת הכללים שכל איש תוכן דיגיטלי צריך לאמץ

שאלתם את עצמכם פעם מה הופך איש תוכן טוב למצויין? הנה שבעת הכללים שכל איש תוכן דיגיטלי צריך לאמץ

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד (20)

Más de Keyword : digital content and inbound marketing solutions (7)

Anuncio

שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד

  1. 1. www.key-word.co.il www.key-word.co.il ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ההרגלים‬ ‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תוכן‬7‫הידוע‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫שלקחנו‬ ‫מפני‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ...‫מוכר‬ ‫לכם‬ ‫נשמע‬ ‫הזה‬ ‫השיר‬ ‫ואם‬ ‫ועמלנו‬ ,"‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫ההרגלים‬ ‫"שבעת‬ ,‫קובי‬ ‫סטיבן‬ ‫של‬ .‫תוכן‬ ‫לאנשי‬ ‫וייחודית‬ ‫מעניינת‬ ‫פרשנות‬ ‫על‬ ‫פרואקטיביות‬ ;‫נגרר‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אפקטיבי‬ ‫תוכן‬ ‫איש‬ ‫להציע‬ ,‫חדשות‬ ‫מגמות‬ ‫לזהות‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫ליזום‬ ,‫חדשים‬ ‫תכנים‬ ‫ללקוח‬ ,‫ביעילות‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫ולדעת‬ ‫תוכן‬ ‫לעצמו‬ ‫גם‬ ,‫ומוניטין‬ ‫פרנסה‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שעושים‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ ‫גם‬ ‫)יש‬ ‫ללקוחותיו‬ ‫וגם‬ ‫אבל‬ ,‫יותר‬ ‫ולא‬ ‫להם‬ ‫שאומרים‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ .(‫אחרת‬ ‫באינפוגרפיקה‬ ‫נפגוש‬ ‫אותם‬ ‫וטפחת‬ ‫הזאת‬ ‫האינפוגרפיקה‬ ‫את‬ ‫קראת‬ ‫אם‬ ‫איש‬ ‫כנראה‬ ‫אתה‬ .‫אשריך‬ – ‫השכם‬ ‫על‬ ‫לעצמך‬ !‫במיוחד‬ ‫אפקטיבי‬ ‫תוכן‬ ‫וגילית‬ ‫הזאת‬ ‫האינפוגרפיקה‬ ‫את‬ ‫קראת‬ ‫אם‬ – ‫עבודתך‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫שיכולים‬ ‫הרגלים‬ ‫מספר‬ .‫השכם‬ ‫על‬ ‫לעצמנו‬ ‫טופחים‬ ‫אנחנו‬ ‫אז‬ ‫הזה‬ ‫בעולם‬ ‫אפקטיבי‬ ‫משהו‬ ‫עשינו‬ ‫הרגל‬ 1 ‫לפי‬ ‫עבודה‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫סדר‬ ‫מהו‬ ‫לגלות‬ ‫צריך‬ ‫תוכן‬ ‫איש‬ ‫כל‬ ‫מדובר‬ ‫חלקנו‬ ‫אצל‬ ;‫שלו‬ ‫המנצח‬ ‫העדיפויות‬ ,‫אוהבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫קודם‬ ‫בלכתוב‬ ‫תוכן‬ ‫כתיבת‬ ‫לקראת‬ ‫באנרגיה‬ ‫להתמלא‬ ‫כדי‬ ‫קודם‬ – ‫הפוך‬ ‫הסדר‬ ‫חלקנו‬ ‫אצל‬ ,‫מבאס‬ ‫ואז‬ ‫המעיקות‬ ‫מהמשימות‬ "‫"נפטרים‬ ‫ואצל‬ ,‫לסוף‬ ‫הכייפי‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫משאירים‬ ‫כך‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫מסדרים‬ ‫חלקנו‬ ‫איש‬ ,‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬ .‫באמצע‬ ‫יהיה‬ "‫שה"דובדבן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫טוב‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫צריך‬ ‫תוכן‬ .‫טוב‬ ‫להיות‬ ‫הרגל‬ 3 ‫יעדים‬ ‫קביעת‬ ,"‫לפה‬ ‫"מהיד‬ ‫לחיות‬ ‫יכולים‬ ‫רבים‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ ‫אנשי‬ .‫לא‬ ‫ותו‬ ‫הלקוחות‬ ‫לצרכי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫מסמנים‬ ,(‫)ופרואקטיביים‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תוכן‬ ‫שלאורם‬ ‫כאלה‬ ,‫להגשמה‬ ‫יעדים‬ ‫לעצמם‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫איתן‬ ‫מפתח‬ ‫חברות‬ – ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫תחום‬ ,‫לכתוב‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אותו‬ ‫ספר‬ ,‫לעבוד‬ ‫תוכן‬ ‫איש‬ .‫ועוד‬ ‫להתמחות‬ ‫מעוניינים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫באותה‬ ‫ליישם‬ ‫יכול‬ ,‫כך‬ ‫הפועל‬ ‫אפקטיבי‬ ‫)מה‬ ‫שלו‬ ‫ללקוח‬ ‫התוכן‬ ‫מיקוד‬ ‫את‬ ‫הדרך‬ .(win-win situation ‫שנקרא‬ ‫הרגל‬ 2 ‫לנצחונות‬ ‫חתירה‬ ‫משותפים‬ ‫אנשי‬ ‫אולם‬ ,‫תפקיד‬ ‫משחק‬ ‫האגו‬ ‫כולנו‬ ‫אצל‬ ‫להשתמש‬ ‫יודעים‬ ,‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תוכן‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫משותף‬ ‫צמיחה‬ ‫כמנוע‬ ‫באגו‬ ‫אנשי‬ .‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫בתחרות‬ ‫ולא‬ ,‫הלקוח‬ ‫להעניק‬ ‫יודעים‬ ‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫האגו‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫ולשתף‬ ‫מעצמם‬ ,‫משותפת‬ ‫למצוינות‬ ‫חתירה‬ ‫תוך‬ ,‫הלקוח‬ .‫משותפים‬ ‫לניצחונות‬ ‫המביאה‬ ‫הרגל‬ 4 ‫הקשבה‬ ‫אמפטית‬ ?‫חכמים‬ ,‫בהכרח‬ ,‫הם‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ ‫האם‬ ‫מהלקוח‬ ‫חכמים‬ ‫יותר‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ .‫בוודאי‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ .‫בהכרח‬ ‫לא‬ ?‫שלנו‬ ‫לצרכים‬ ,‫שלהם‬ ‫ללקוח‬ ‫להקשיב‬ ‫יודעים‬ ‫הקשבה‬ ‫מתוך‬ ,‫שלו‬ ‫והסמויים‬ ‫הגלויים‬ ‫הרצון‬ ‫מתוך‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫אמתית‬ ‫אמפטית‬ ‫האמפטית‬ ‫ההקשבה‬ .‫דברם‬ ‫את‬ ‫להשמיע‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫יוצר‬ ‫והאמון‬ ,‫אמון‬ ‫יוצרת‬ ‫שמבטיח‬ ‫מה‬ ,‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ – ‫וכמובן‬ ‫טובים‬ ‫יחסים‬ ,‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫פרנסה‬ ‫הרגל‬ 5 ‫סינרגטית‬ ‫עבודה‬ ‫במקצועות‬ ‫שיש‬ ‫הגדולים‬ ‫היתרונות‬ ‫אחד‬ ‫התחומים‬ ‫של‬ ‫העצום‬ ‫המגוון‬ ‫הוא‬ ,‫התוכן‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ .‫נתון‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫עוסקים‬ ‫אנו‬ ‫בהם‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫יודעים‬ ‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ‫אל‬ ‫מתוכן‬ ‫מטאפורות‬ ‫להשליך‬ ,‫הנקודות‬ ‫מבט‬ ‫נקודות‬ ,‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ,‫ולהמציא‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ ,‫עבורנו‬ .‫מצב‬ ‫ובכל‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫חדשות‬ ‫באופן‬ "‫החיישנים‬ ‫ב"פתיחת‬ ‫מדובר‬ ,‫התוכן‬ ‫בזמן‬ ‫אותו‬ ‫וישלפו‬ ‫מידע‬ ‫שיקלטו‬ ‫כך‬ ,‫קבוע‬ .‫הנכונים‬ ‫ובמקום‬ ‫הרגל‬ 6 ‫לעצור‬ ‫לא‬ ‫בעלייה‬ ...‫ש‬ ‫יודעים‬ ,‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ .‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫אפקטיביים‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫על‬ ‫עומלים‬ ‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ ‫תחומים‬ ‫לומדים‬ – ‫שלהם‬ ‫היכולות‬ ‫שיפור‬ ‫מאמרים‬ ‫קוראים‬ ,‫סדנאות‬ ‫שומעים‬ ,‫חדשים‬ ,‫וובינרים‬ ,‫לקורסים‬ ‫מגיעים‬ ,‫אחרים‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫שעשוי‬ ‫מה‬ ‫וכל‬ ‫הדרכה‬ ‫סרטוני‬ ‫עצמם‬ ‫עבור‬ ,‫שלהם‬ ‫והכלים‬ ‫הידע‬ ‫בנק‬ ‫תוכן‬ ‫אנשי‬ ...‫ותכל'ס‬ .‫לקוחותיהם‬ ‫ועבור‬ ,‫סוף‬ ‫לדבר‬ ‫שאין‬ ‫יודעים‬ ‫במיוחד‬ ‫אפקטיביים‬ ,‫ללמוד‬ ,‫ולהיפתח‬ ‫להמשיך‬ ‫עליהם‬ ‫וכי‬ ‫על‬ ‫לשקוט‬ ‫לא‬ ‫ולעולם‬ ‫לשמוע‬ ,‫לקרוא‬ .‫השמרים‬ ‫הרגל‬ 7

×