Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

הסיפור של תעשיית הבנקאות

הסיפור מאחורי תעשיית הבנקאות ונסיון לחזות את העתיד שלה, כולל טיפים ותובנות לבנקאות המסורתית ואיך היא יכולה להתמודד עם התחרות האגרסיבית.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

הסיפור של תעשיית הבנקאות

 1. 1. ‫הבנקאות‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ 2017 ‫יוני‬ 
‫ל‬‫הרא‬ ‫ומירב‬ ‫יצחקי‬ ‫שטרן‬ ‫אורלי‬ :‫מאת‬ 2017 ‫יוני‬
 2. 2. 
.(‫כמובן‬ ‫בבנקאות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫אפשרי‬ ‫תחום‬ ‫)בכל‬ ‫מסחרר‬ ‫בקצב‬ ‫משתנה‬ ‫שלנו‬ ‫העולם‬ 
.‫הדיגיטל‬ ‫מהפכת‬ - ‫הרביעית‬ ‫התעשייתית‬ ‫המהפכה‬ ‫של‬ ‫בעיצומה‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ,‫קניות‬ ‫עושים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ - ‫אחרת‬ ‫נראית‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ 
.‫בגדים‬ ‫מודדים‬ ‫או‬ ‫טלויזיה‬ ‫רואים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫ואפילו‬ ‫מונית‬ ‫מזמינים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ .‫ומעניינים‬ ‫רבים‬ ‫עוד‬ ‫שיבואו‬ ‫השינויים‬ …‫הכל‬ ‫את‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ - ‫ברור‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬
 3. 3. ?‫הזו‬ ‫למהפכה‬ ‫הטריגר‬ ‫מה‬
 4. 4. ‫בשם‬ ‫לכנות‬ ‫אוהבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫דור‬ ‫אותו‬ - ‫הלקוחות‬ - 1# 
.2000-‫ל‬ 1980 ‫בין‬ ‫שנולדו‬ ‫״מילניאלס״‬ ‫לעצמם‬ ‫שסיגלו‬ ‫ההתנהגויות‬ ‫ולכן‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫לצד‬ ‫גדלו‬ ‫הם‬ .‫שלהם‬ ‫והצרכים‬ ‫שלהם‬ ‫הציפיות‬ ‫גם‬ ‫ומכאן‬ ‫משמעותית‬ ‫שונות‬
 5. 5. 
 ‫אך‬ ,‫שינוי‬ ‫מייצרת‬ ‫לא‬ ‫אמנם‬ ‫לבדה‬ ‫הטכנולוגיה‬ - ‫הטכנולוגיה‬ - 2# .‫המשתנים‬ ‫הלקוחות‬ ‫צרכי‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫שמאפשר‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫נראו‬ ‫שבעבר‬ ‫דברים‬ ‫ומאפשרת‬ ‫מסחרר‬ ‫בקצב‬ ‫מתפתחת‬ ‫הטכנולוגיה‬ .‫בדיוני‬ ‫כמדע‬
 6. 6. 
?‫מתמודדות‬ ‫החברות‬ ‫ואיך‬ ‫צריכות‬ ‫הן‬ ‫מה‬ ‫לגמרי‬ ‫מבינות‬ ‫לא‬ ‫חלקן‬ ,‫חולף‬ ‫דבר‬ ‫שזה‬ ‫חושבות‬ ‫חלקן‬ ‫מבולבלות‬ ‫דיי‬ ‫החברות‬ ‫להיות‬ ‫בנסיון‬ ‫אפשרית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬ ‫שרצות‬ ‫אלו‬ ‫את‬ ‫ויש‬ ‫כלום‬ ‫עושות‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫ולכן‬ ‫לעשות‬ 
.‫״חדשניות״‬ 
 ‫לבחור‬ ‫אז‬ ‫ורק‬ ‫הלקוחות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ - ‫מספיקה‬ ‫אינה‬ ‫החדשנות‬ ‫לשם‬ ‫״חדשנות״‬ ‫אבל‬ .‫הצרכים‬ ‫לאותם‬ ‫מענה‬ ‫שיתנו‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫באמצעים‬
 7. 7. Zoom in ‫לעשות‬ ‫בחרנו‬ ‫הפעם‬ ‫הבנקאות‬ ‫תעשיית‬ ‫על‬ 
‫ה‬‫המהפכ‬ ‫באמצע‬ ‫עצמן‬ ‫את‬ ‫שמצאו‬ ‫אחרות‬ ‫מחברות‬ ‫שונים‬ ‫לא‬ ‫הבנקים‬ .‫המצב‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫מנסים‬ ‫הם‬ ‫וגם‬
 8. 8. 
 ‫מבינים‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫שבהם‬ ‫והצעירים‬ ‫לקוחות‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ ‫אהודה‬ ‫שאינה‬ ‫בתעשיה‬ ‫מדובר‬ .‫בנקים‬ ‫צריך‬ ‫בכלל‬ ‫למה‬ ‫שינוי‬ ‫שכל‬ ‫ומכאן‬ ‫ישנות‬ Legacy ‫מערכות‬ ‫על‬ ‫ומבוססות‬ ‫מורכבות‬ ‫מאוד‬ ‫בבנקים‬ ‫הטכנולוגיות‬ . Time to market-‫ה‬ ‫מבחינת‬ ‫בעייתי‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫להתחרות‬ ‫הנדרש‬ ‫והידע‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ,‫המתאימים‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫לבנקים‬ .‫טכנולוגיה‬ .‫שלהם‬ ‫בזירה‬ ‫בקלות‬ ‫דיי‬ ‫ומשתלבים‬ ‫מסחרר‬ ‫בקצב‬ ‫מופיעים‬ ‫המתחרים‬ .‫להזיז‬ ‫יש‬ ‫שאותה‬ ‫גדולה‬ ‫בספינה‬ ‫ומדובר‬ ,‫מדי‬ ‫מאוחר‬ ‫קצת‬ ‫נזכרו‬ ‫הם‬
 9. 9. ‫הבנקאות‬ ‫תעשיית‬ ‫על‬ ‫האיום‬ ‫אותה‬ ‫מכירים‬ ‫שאנחנו‬ ‫כפי‬
 10. 10. ‫בישראל‬ ‫רק‬ ..‫מסחרר‬ ‫בקצב‬ ‫פיננסיים‬ ‫סטראטפים‬ ‫להם‬ ‫צצים‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ 
‫ק‬‫הפינט‬ ‫בתעשיית‬ ‫סטראטפים‬ 400 ‫מעל‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫הקטנה‬ .(12,000-‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫יש‬ ‫)בעולם‬ ‫מתרחש‬ ‫וכי‬ ‫הפיננסיים‬ ‫הסטרטאפים‬ ‫מצד‬ ‫מגיע‬ ‫האיום‬ ‫כי‬ ‫הבנקים‬ ‫חשבו‬ ‫בהתחלה‬ ‫עד‬ ‫אותו‬ ‫שהכרנו‬ ‫כפי‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ Unbundling - ‫הבנקאות‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫פירוק‬ ‫תהליך‬ .‫כה‬ ‫לעבר‬ ‫במרוץ‬ ‫לבנקים‬ ‫לעזור‬ ‫דווקא‬ ‫יכולים‬ ‫סטרטאפים‬ ‫שאותם‬ ‫הבנה‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫היום‬ .‫הפערים‬ ‫על‬ ‫ולגשר‬ ‫התהליכים‬ ‫את‬ ‫ולקצר‬ ‫האולטימטיבית‬ ‫הלקוח‬ ‫חוויית‬
 11. 11. ‫של‬ ‫לבנקים‬ ‫להפוך‬ ‫מנסים‬ ‫גם‬ ‫מהם‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫אבל‬ ‫לסטראטפים‬ ‫חבירה‬ ‫שיש‬ ‫נכון‬ ‫אז‬ 
.‫ממש‬ 
.‫לבנקאות‬ ‫רשיון‬ ‫לקבלת‬ ‫בקשה‬ ‫הגישה‬ sofi ‫המצליחה‬ ‫ההלוואות‬ ‫חברת‬ ,‫השבוע‬ ‫רק‬ 
 
/https://techcrunch.com/2017/06/12/sofi-applies-to-be-a-bank
 12. 12. GAFA - ‫הטכנולוגיה‬ ‫ענקיות‬ ‫מצד‬ ‫מגיע‬ ‫באמת‬ ‫הגדול‬ ‫האיום‬ ‫אבל‬ ‫יתרונות‬ ‫כמה‬ ‫להן‬ ‫יש‬ - ‫בנקאות‬ ‫שירותי‬ ‫שנותנת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫יהוו‬ ‫רק‬ ‫או‬ ,‫בנק‬ ‫יקימו‬ ‫הן‬ ‫אם‬ ‫בין‬ 
:‫משמעותיים‬ 
.‫חיינו‬ ‫של‬ ‫אספקט‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫ומשתלבות‬ ‫אהובות‬ ‫חברות‬ ‫הן‬ - 
‫ם‬‫עצו‬ ‫לקוח‬ ‫בקהל‬ ‫ומחזיקות‬ ‫גלובליות‬ ‫הן‬ - 
‫ם‬‫אדירי‬ ‫משאבים‬ ‫ובעלות‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חזקות‬ ‫הן‬ - 
.‫רווחי‬ ‫שימוש‬ ‫בו‬ ‫לעשות‬ ‫ויודעות‬ ‫שלהן‬ ‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫ומעניין‬ ‫עצום‬ ‫במידע‬ ‫מחזיקות‬ ‫הן‬ - 
‫ת‬‫רבו‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫משתפות‬ ‫הן‬ - .‫הפיננסי‬ ‫בשוק‬ ‫לשחקנים‬ ‫שיש‬ ‫כפי‬ ‫רגולציה‬ ‫מגבלות‬ ‫להן‬ ‫אין‬ -‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫ואולי‬ -
 13. 13. ‫עולם‬ ‫לגבי‬ ‫גייטס‬ ‫ביל‬ ‫של‬ ‫האמרה‬ ‫פתאום‬ ‫תמיד‬ ‫בנקאות‬ - ‫ברורה‬ ‫נראית‬ ‫הבנקאות‬ …‫בנקים‬ ‫אבל‬ ‫נצטרך‬
 14. 14. ‫ענקית‬ ‫ע״י‬ ‫שמנוהל‬ ‫בנק‬ ‫נראה‬ ‫איך‬ ‫אז‬ 
?‫טכנולוגית‬ (… ‫מרכזיות‬ ‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫)צירפנו‬
 15. 15. ‫תשלומים‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫מחובר‬ ‫)הכרטיס‬ ‫האשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫בשימוש‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫בחנויות‬ ‫תשלומים‬ ‫לבצע‬ ‫מאפשרת‬ ‫אפל‬ 
.(‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫האפל‬ ‫לחשבון‬ ‫פעמי‬ 
 
.‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫תשלומים‬ ‫לבצע‬ ‫האפשרות‬ ‫תתאפשר‬ ,2017 ‫בספטמבר‬ ‫שיושק‬ iOS11-‫מ‬ ‫החל‬ 
 ‫אפל‬ ‫של‬ ‫ההודעות‬ ‫אפליקציית‬ ‫מתוך‬ ‫אפשרי‬ ‫שהוא‬ ‫ואינטואיטיבי‬ ‫פשוט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫השירות‬ 
.‫המק‬ ‫ובמחשב‬ ‫החכם‬ ‫בשעון‬ ,‫באייפד‬ ,‫באייפון‬ ‫וזמין‬ 
‫ל‬‫אפ‬ ‫של‬ ‫דיגיטלי‬ ‫דביט‬ ‫לכרטיס‬ ‫מועבר‬ ‫הכסף‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫אפשר‬ ‫שפשוט‬ ‫או‬ ‫זמין‬ ‫אפל‬ ‫של‬ ‫התשלומים‬ ‫שירות‬ ‫שבו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫לשימוש‬ ‫אפשרי‬ ‫ויהיה‬ ‫בנק‬ ‫לחשבון‬ 
?‫עולה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫תהיתם‬ ‫אם‬ ,‫אגב‬ ‫דרך‬ ,‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫היא‬ ‫ההעברה‬ -‫דביט‬ ‫כרטיס‬ ‫מחברים‬ ‫אם‬ ‫אז‬ .‫מהעסקה‬ 3% ‫של‬ ‫עמלה‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ,‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫אבל‬ https://www.igeeksblog.com/how-to-send- receive-apple-pay-cash-via-imessage-ios-11/
 16. 16. ‫תשלומים‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫ובעסקים‬ ‫בחנויות‬ ‫תשלום‬ ‫המאפשר‬ ‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬ ‫מזמן‬ ‫השיקה‬ ‫גוגל‬ 
.‫בכרטיס‬ ‫להשתמש‬ .‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫העברות‬ Android Pay ‫שירות‬ ‫באמצעות‬ ‫מאפשרת‬ ‫גוגל‬ ,‫בנוסף‬ ‫תאפשר‬ ‫אשר‬ WorldRemit ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ,‫האחרונים‬ ‫בימים‬ .‫גוגל‬ ‫של‬ ‫התשלומים‬ ‫שירות‬ ‫באמצעות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫העברות‬ /https://www.medianama.com/2017/06/223-android-pay-worldremit
 17. 17. ‫תשלומים‬ ‫באחד‬ ‫מזומן‬ ‫להפקיד‬ Amazon ‫ללקוחות‬ ‫המאפשר‬ Amazon cash ‫שירות‬ ‫את‬ ‫השיקה‬ ‫אמזון‬ 10,000 -‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫מדובר‬ - ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫איתן‬ ‫יצרה‬ ‫שאמזון‬ ‫הפיזיות‬ ‫הקמעונאות‬ ‫מרשתות‬ .‫הגדולות‬ ‫בערים‬ ‫נקודות‬ ‫מהחנויות‬ ‫באחת‬ ‫אותו‬ ‫ומציגים‬ ‫טקסט‬ ‫בהודעת‬ ‫או‬ ‫מודפס‬ ‫ברקוד‬ ‫מקבלים‬ ‫הלקוחות‬ ‫האמזון‬ ‫חשבון‬ ‫אל‬ ,‫הלקוח‬ ‫לה‬ ‫שמעביר‬ ‫מזומן‬ ‫סכום‬ ‫מפקידה‬ ‫והחנות‬ ‫בשירות‬ ‫המשתתפות‬ 
.(‫להפקדה‬ ‫דולר‬ 15-500 ‫של‬ ‫)בסכומים‬ ‫שלו‬ .(Real time) ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫ועובד‬ ‫בעמלות‬ ‫כרוך‬ ‫לא‬ ‫השירות‬ .PayPal My Cash Card ‫ונקרא‬ PayPal ‫אצל‬ ‫קיים‬ ‫מקביל‬ ‫שירות‬ https://techcrunch.com/2017/04/03/ amazon-launches-amazon-cash-a-way- to-shop-its-site-without-a-bank-card/
 18. 18. ‫תשלומים‬ ‫שירות‬ ‫ובאמצעות‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫שהיא‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫מנצלת‬ ‫פייסבוק‬ .‫עסק‬ ‫לבתי‬ ‫וגם‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫העברות‬ ‫ביצוע‬ ‫מאפשרת‬ ,Messenger - ‫שלה‬ Messaging-‫ה‬ .‫אנשים‬ ‫מספר‬ ‫בין‬ - ‫קבוצתיות‬ ‫העברות‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫גם‬ ‫פייסבוק‬ ‫השיקה‬ ‫לאחרונה‬ ‫בין‬ ‫העברות‬ ‫בקרוב‬ ‫תאפשר‬ WhatsApp ‫המובילה‬ ‫ההודעות‬ ‫אפליקציית‬ ‫בעלת‬ ‫פייסבוק‬ 
.‫לאחרונה‬ ‫רותח‬ ‫לשוק‬ ‫הפכה‬ ‫אשר‬ ‫בהודו‬ ‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬ ‫אנשים‬ ‫מיליון‬ 200 -‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫שם‬ ‫פונה‬ ‫והיא‬ ‫הממשלה‬ ‫וגיבוי‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫פייסבוק‬ ‫קיבלה‬ ‫בהודו‬ .WhatsApp ‫משתמשי‬ https://techcrunch.com/ 2017/04/11/facebook-messenger- now-supports-group-payments/ http://www.businessinsider.com/ facebook-whatsapp-plans- payment-service-for- india-2017-4
 19. 19. ‫תשלומים‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫בנקאית‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫הפכה‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ WeChat ‫הסינית‬ ‫ההודעות‬ ‫אפליקציית‬ 
.‫הודעות‬ ‫אפליקציית‬ .WhatsApp-‫ה‬ ‫לאפליקציית‬ ‫הסינית‬ ‫במקבילה‬ ‫מדובר‬ ‫בחנויות‬ ‫רכישות‬ ‫וביצוע‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫העברות‬ ‫לבצע‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מאפשרת‬ ‫האפליקציה‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫לסריקה‬ ‫שניתן‬ ‫פשוט‬ ‫ברקוד‬ ‫באמצעות‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫שימוש‬ ‫במקום‬ .‫חנות‬ https://www.techinasia.com/ wechat-pay-vs-alipay
 20. 20. ‫תשלומים‬ ‫מציע‬ AliBaba,‫הסינית‬ ‫המקוונת‬ ‫הקמעונאות‬ ‫ענקית‬ ‫של‬ ‫התשלומים‬ ‫שירות‬ AliPay 
.‫ליין‬ ‫ואון‬ ‫פיזיות‬ -‫המכירה‬ ‫בנקודות‬ ‫תשלום‬ ‫אפשרויות‬ 
.‫בעולם‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ 450 ‫מעל‬ ‫לשירות‬ .‫לארה״ב‬ ‫כניסתה‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫לאחרונה‬ ‫אך‬ ,‫בסין‬ ‫בעיקר‬ ‫פעלה‬ ‫כה‬ ‫עד‬ https://techcrunch.com/ 2017/05/09/alipay-first- data-us-point-of-sale- expansion/
 21. 21. ‫הלוואות‬ ‫מיליארד‬ 3 ‫מעל‬ ‫יחד‬ ‫שמגיע‬ ‫בסכום‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫הלוואות‬ ‫נתנה‬ ‫אמזון‬ ‫בשקט‬ ‫בשקט‬ .2011 ‫מאז‬ ‫האחרונות‬ ‫שנים‬ 6-‫ב‬ ‫דולר‬ ‫לעסקים‬ ‫דולר‬ 750,000-‫ל‬ ‫דולר‬ 1000 ‫בין‬ ‫הנעים‬ ‫בסכומים‬ ‫הלוואות‬ ‫מציעה‬ ‫אמזון‬ .‫קטנים‬ ‫בעלי‬ 20,000-‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫מהלוואות‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫עשתה‬ ‫החברה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫רק‬ .‫וסין‬ ‫אנגליה‬ ,‫בארה״ב‬ ‫עסקים‬ ?‫לא‬ ‫או‬ ‫לבנק‬ ‫הופכת‬ ‫היא‬ ‫אז‬ http://www.cnbc.com/2017/06/16/ amazon-plans-to-crush-small-business- lending.html
 22. 22. ‫הלוואות‬ ‫הלוואות‬ ‫קבלת‬ ‫החברה‬ ‫מאפשרת‬ ,WeChat ‫של‬ ‫לארנק‬ ‫ראשוני‬ ‫סכום‬ ‫הפקדת‬ ‫אחרי‬ .‫פרטיים‬ ‫ללקוחות‬ ‫קטנות‬ .‫דיגיטלית‬ ‫בצורה‬ ‫בודדות‬ ‫בשניות‬ ‫וניתנות‬ ‫דולר‬ 30,000 ‫של‬ ‫לסכום‬ ‫מוגבלות‬ ‫ההלוואות‬ http://fortune.com/2015/09/14/ /webank-china-social-network-loans
 23. 23. ‫הבנקאות‬ ‫לעולם‬ Voice-‫ב‬ ‫ושימוש‬ AI -‫ל‬ ‫חיבור‬ ‫העוזרת‬ ‫באמצעות‬ ‫כסף‬ ‫העברת‬ ‫בקרוב‬ ‫ממש‬ ‫יאפשר‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫החכם‬ ‫הרמקול‬ ,‫הום‬ ‫גוגל‬ .”Ok Google, Send John $10 for pizza‫״‬ - Google Assistant ‫הוירטואלית‬ ‫החכם‬ ‫הרמקול‬ ‫עם‬ ‫לאמזון‬ ‫שחבר‬ Capital One ‫האמריקאי‬ ‫הבנק‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫דוגמא‬ ‫וביצוע‬ ‫בנקאי‬ ‫מידע‬ ‫קבלת‬ ‫ומציע‬ Alexa ‫הוירטואלית‬ ‫העוזרת‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ Echo .‫קוליות‬ ‫פקודות‬ ‫באמצעות‬ ‫תשלומים‬ https://www.engadget.com/.../ 18/google-assistant-send-cash/ https://techcrunch.com/ 2016/03/11/amazon-alexa-can- /now-pay-your-capital-one-bill
 24. 24. ‫לבנקים‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ?‫לאחרים‬ ‫שאין‬
 25. 25. 
!!! ‫מידע‬ ‫ההרגלים‬ ,‫שלו‬ ‫ההיסטוריה‬ ,‫הלקוח‬ ‫על‬ ‫חשוב‬ ‫מידע‬ …‫ועוד‬ ‫שלו‬ ‫ההעדפות‬ ,‫שלו‬ ‫הפיננסיים‬
 26. 26. ‫ואולי‬ ‫לשרוד‬ ‫הבנקים‬ ‫יכולים‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ?‫הזו‬ ‫המורכבת‬ ‫בתחרות‬ ‫לנצח‬ ‫אפילו‬
 27. 27. 
 .‫וממוקדת‬ ‫ברורה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫להגדיר‬ -1# ‫הלחץ‬ ‫בשל‬ ‫הכיוונים‬ ‫לכל‬ ‫לירות‬ ‫נוטים‬ ‫רבים‬ ‫בנקים‬ 
.‫זמן‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫וההבנה‬ ‫שנוצר‬ ,‫הלקוחות‬ ‫מול‬ ‫טוב‬ ‫לא‬ ‫להיראות‬ ‫לבנקים‬ ‫גורם‬ ‫הדבר‬ .‫איכותיים‬ ‫לא‬ ‫ולתוצרים‬ ‫בארגון‬ ‫מיקוד‬ ‫וחוסר‬ ‫לבלגן‬
 28. 28. ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫טווח‬ ‫קצרות‬ ‫בתוכניות‬ ‫להתמקד‬ -2# .‫האגרסיביות‬ ‫המתחרות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫שנוצר‬ ‫הפער‬
 29. 29. 
.‫דאטה‬ ‫מבוסס‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫לייצר‬ -3# ‫ניתן‬ .‫שלהם‬ ‫הפיננסיים‬ ‫העניינים‬ ‫עם‬ ‫להתעסק‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫לקוחות‬ ,‫לחשוב‬ ‫שלו‬ ‫ללקוחות‬ ‫שעוזר‬ ‫בנק‬ -‫לפרואקטיבי‬ ‫הבנק‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ .‫שלהם‬ ‫לעתיד‬ ‫לדאוג‬ ‫ללקוחות‬ ‫ועוזר‬ ‫כשצריך‬ ‫מתריע‬ ,‫הזדמנויות‬ ‫מזהה‬ ‫פתרונות‬ ‫לייצר‬ ‫אפשר‬ ‫לבנקים‬ ‫שיש‬ ‫המידע‬ ‫עם‬ -‫סיסמאות‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫מאפשרות‬ ,AI ‫היום,לדוגמא‬ ‫המוצעות‬ ‫הטכנולוגיות‬ .‫ללקוח‬ ‫קסומים‬ ‫לקצר‬ ‫הצליחו‬ ‫כבר‬ ‫לעולם‬ ‫מסביב‬ ‫ובנקים‬ ,‫במידע‬ ‫וחכם‬ ‫יעיל‬ ‫שימוש‬ .‫אלה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בזכות‬ ‫ללקוחות‬ ‫אמיתי‬ ‫ערך‬ ‫ולהוסיף‬ ‫תהליכים‬
 30. 30. 
 .‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ -4# ‫אינם‬ ‫הם‬ ,‫ועובדיהם‬ ‫הבנקים‬ ‫בידי‬ ‫כולה‬ ‫מצויה‬ ‫אינה‬ ‫החוכמה‬ ,‫בסקרים‬ ‫להתעסק‬ ‫במקום‬ .‫הרחב‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫באמת‬ ‫ממש‬ ‫חשוב‬ .‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫ידברו‬ ‫הדיגיטל‬ ‫שאנשי‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫שהם‬ ‫החווייה‬ ‫מהי‬ ‫מספרים‬ ‫כשהם‬ ‫הלקוחות‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ .‫אחרת‬ ‫שייראה‬ ‫רוצים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫ומה‬ ‫הבנק‬ ‫מול‬ ‫חווים‬ .‫השגרה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫זו‬ -‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בתהליך‬
 31. 31. 
.‫לבד‬ ‫הכל‬ ‫לפתח‬ ‫לא‬ ,‫חיבורים‬ ‫לעשות‬ -5# ‫ועליה‬ ‫מתאימה‬ ‫טכנולוגית‬ ‫לתשתית‬ ‫לדאוג‬ ‫כדאי‬ ‫סטראטפים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפותחו‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫פתרונות‬ ‫להלביש‬ ‫הגלגל‬ ‫את‬ ‫להמציא‬ ‫חבל‬ ,‫היצע‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫יש‬ - …‫מחדש‬
 32. 32. ,‫לסיכום‬ .‫מעניינות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫גם‬ ‫מגיעות‬ ‫איתה‬ ‫אבל‬ .‫קשה‬ ‫תחרות‬ ‫מחכה‬ ‫לבנקים‬ ‫רזה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫הגדרת‬ ,‫והתחרות‬ ‫הלקוחות‬ ‫בהבנת‬ ‫טמון‬ ‫הפתרון‬ 
.‫הלקוחות‬ ‫לצרכי‬ ‫אמיתי‬ ‫מענה‬ ‫ע״י‬ ‫המונעת‬ ‫ואיכותית‬ 
 
 ?‫עוד‬ ‫לשמוע‬ ‫רוצים‬ .‫איתנו‬ ‫דברו‬ ‫יצחקי‬ ‫שטרן‬ ‫אורלי‬ 
 orlys.izhaki@gmail.com 
‫ל‬‫הרא‬ ‫מירב‬ 
 Meiravharel25@gmail.com

×