Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Losowanie indywidualne
nieograniczone, losowanie
systematyczne, losowanie
warstwowe
Zajęcia 24 marca
Rodzaje losowych schematów doboru
próby
• Losowanie indywidualne nieograniczone
• Losowanie systematyczne
• Losowanie wars...
Na czym polega losowanie indywidualne
nieograniczone?
• Każdy z elementów populacji ma takie same (niezerowe)
prawdopodobi...
Losowanie zależne i niezależne
Losowanie zależne
• Każdy z elementów może zostać wylosowany jedynie raz,
ponieważ po jego ...
Ćwiczenie
• Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik
„mieszkańcy.xls”.
• Na znajdującej się tam liśc...
Jakie są wady losowania indywidualnego
nieograniczonego?
• charakteryzuje się mniejszą precyzją wnioskowania w
porównaniu ...
Na czym polega losowanie
systematyczne?
Wybieramy każdy K-ty element populacji, począwszy od
pierwszego elementu, który zo...
Ćwiczenie
• Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik
„mieszkańcy.xls”.
• Na pliku „mieszkańcy.xls” d...
Jakie są wady i zalety losowania
systematycznego?
Zalety Wady
Wygodniejsze od prostego losowania
indywidualnego
Możliwe po...
Na czym polega losowanie warstwowe?
• Losowanie warstwowe stosujemy, aby mieć pewność, że różne
grupy składające się na po...
Proporcjonalna i nieproporcjonalna próba
warstwowa
Próba proporcjonalna
• Wtedy, gdy z każdej warstwy wylosujemy jednakową...
Ćwiczenie
• Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik
„mieszkańcy.xls”.
• Na pliku „mieszkańcy.xls” d...
Jakie są wady i zalety losowania
warstwowego?
Zalety Wady
Bierze pod uwagę naszą wiedzę o populacji
Lepiej reprezentuje po...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systematyczny i warstwowy

Materiały na zajęcia "Dobór próby w badaniach", Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systematyczny i warstwowy

 1. 1. Losowanie indywidualne nieograniczone, losowanie systematyczne, losowanie warstwowe Zajęcia 24 marca
 2. 2. Rodzaje losowych schematów doboru próby • Losowanie indywidualne nieograniczone • Losowanie systematyczne • Losowanie warstwowe • Losowanie grupowe
 3. 3. Na czym polega losowanie indywidualne nieograniczone? • Każdy z elementów populacji ma takie same (niezerowe) prawdopodobieństwo dostania się do próby • Decyzja o wybraniu określonego elementu do próby ma charakter losowy (niezależny od tego, jakie elementy zostały wcześniej wybrane)
 4. 4. Losowanie zależne i niezależne Losowanie zależne • Każdy z elementów może zostać wylosowany jedynie raz, ponieważ po jego wylosowaniu nie jest on zwracany do populacji w następnym etapie losowania. Losowanie niezależne • Wielokrotne wykorzystanie elementu populacji do próby; po wylosowaniu zostaje on ponownie włączony (zwrócony) w skład populacji.
 5. 5. Ćwiczenie • Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik „mieszkańcy.xls”. • Na znajdującej się tam liście dokonaj losowania indywidualnego, nieograniczonego • Zależnego • Niezależnego • Wylosowana próba ma liczyć 20 elementów • Wskazówka: skorzystaj ze znanych Ci funkcji Excela.
 6. 6. Jakie są wady losowania indywidualnego nieograniczonego? • charakteryzuje się mniejszą precyzją wnioskowania w porównaniu do innych schematów zwłaszcza, gdy populacja jest wewnętrznie zróżnicowana; • nie wykorzystuje żadnych informacji o badanej populacji; • z reguły pociąga za sobą wysokie koszty opracowania operatu losowania i pomiaru (obserwacji statystycznej) wylosowanych jednostek
 7. 7. Na czym polega losowanie systematyczne? Wybieramy każdy K-ty element populacji, począwszy od pierwszego elementu, który zostaje wybrany w sposób losowy.
 8. 8. Ćwiczenie • Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik „mieszkańcy.xls”. • Na pliku „mieszkańcy.xls” dokonaj losowania systematycznego Wylosowana próba ma liczyć 13 elementów • Wskazówka: skorzystaj ze znanych Ci funkcji Excela.
 9. 9. Jakie są wady i zalety losowania systematycznego? Zalety Wady Wygodniejsze od prostego losowania indywidualnego Możliwe pojawienie się wzorców cyklicznych, zaburzających próbę Łatwiejsze, gdy populacja jest liczna Nie wykorzystuje wiedzy o populacji Łatwiejsze, gdy próba ma być liczna
 10. 10. Na czym polega losowanie warstwowe? • Losowanie warstwowe stosujemy, aby mieć pewność, że różne grupy składające się na populację będą właściwie reprezentowane w próbie • Tworzymy zbiór homogenicznych grup wyodrębnionych ze względu na badane zmienne • Kryterium podziału musi pozostawać w związku z badanymi zmiennymi! • W każdej z wyodrębnionych grup dokonujemy oddzielnie losowania
 11. 11. Proporcjonalna i nieproporcjonalna próba warstwowa Próba proporcjonalna • Wtedy, gdy z każdej warstwy wylosujemy jednakową liczbę elementów lub ich stałą frakcję n/N Próba nieproporcjonalna • Wtedy, gdy całkowite liczebności poszczególnych warstw nie są sobie równe
 12. 12. Ćwiczenie • Na Twoim pulpicie, w katalogu „Dobór próby”, znajduje się plik „mieszkańcy.xls”. • Na pliku „mieszkańcy.xls” dokonaj proporcjonalnego losowania warstwowego w wysokości 1/10 każdej warstwy, gdzie kryterium podziału będzie płeć jednostek w populacji. • Wskazówka: skorzystaj ze znanych Ci funkcji Excela.
 13. 13. Jakie są wady i zalety losowania warstwowego? Zalety Wady Bierze pod uwagę naszą wiedzę o populacji Lepiej reprezentuje populację, niż próba losowa lub systematyczna

×