A FUNCIÓN DE RELACIÓN A función de relación permitenos aos seres vivos captar os estímulos que nos rodean e responder a el...
·¿CÓMO RESPONDE UN SER VIVO? A resposta é a acción que leva a cabo o ser vivo como reacción ao estímulo. Existen dous ti...
COMPORTAMENTO E ADAPTACIÓN O conxunto de respostas dos organismos aos estímulos externos da lugar ao comportamento do s...
Os receptores de estímulos son estructuras sensoriais que captan estímulos internos ou externos. OS RECEPTORES DE ESTÍMU...
SE DISTINGUEN DOUS TIPOS DE RECEPTORES: Exterorreceptores: situados na superficie do organismo. Captan estímulos do exter...
SISTEMAS DE COORDINACIÓN Os sistemas de coordinación aseguran que as tarefas sexan realizadas correctamente e no momento...
SISTEMA NERVIOSO O sistema nervioso é o conxunto de órganos e estruturas  que están formados por células nerviosas (as...
SISTEMA NERVIOSO EN LOS VERTEBRADOS Os vertebrados teñen un sistema nervioso máis complexo. Está formado por centros nervi...
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA NERVIOSO? Os órganos dos sentidos captan un estímulo. O estímulo pode ser un ruido, unha imaxe,e...
Hipófise Tiroides Glándulas suprarrenais Páncreas Ovarios(muller) Testículos(home) O sistema endocrino está formado por ...
APARATO LOCOMOTOR El aparato locomotor es el conjunto de órganos que nos permite realizar un movimiento. Muchos inver...
AS RESPOSTAS DAS PLANTAS AOS ESTÍMULOS As prantas carecen de órganos receptores de estímulos e por ese motivo as resposta...
TROPISMOS: Son respostas permanentes ante un estímulo. Nelas prodúcense cambios na dirección do crecemento da pranta. OS P...
NASTIAS: HORMONAS VEXETAIS: As nastias son respostas pasaxeiras nalgunhas zonas da pranta . As hormonas vexetais son subst...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

A función de relación nos seres vivos

904 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

A función de relación nos seres vivos

 1. 2. A FUNCIÓN DE RELACIÓN A función de relación permitenos aos seres vivos captar os estímulos que nos rodean e responder a eles o mellor posible. ELEMENTOS DA RELACIÓN ESTÍMULOS : son cambios do medio capaces de desencadear unha resposta. Poden ser: Físicos : como a temperatura. Químicos : como a auga. Bióticos : corresponden á presenza doutros organismos vivos. RECEPTORES : estructura que capta o estímulo. Nos animales concéntranse nos órganos dos sentidos. EFECTORES : son as estructuras que levan a cabo as respostas. Son os músculos e las glándulas. COORDINADORES : son os órganos que reciben a información dos receptores, interpretana e envíana aos órganos efectores.
 2. 3. ·¿CÓMO RESPONDE UN SER VIVO? A resposta é a acción que leva a cabo o ser vivo como reacción ao estímulo. Existen dous tipos de respostas: MOTORA: a resposta é un movemento . Os movemeentos son realizados co aparello locomotor e os órganos efectores, os músculos. SECRETORA: a respuesta é a produción e secreción dunha sustancia . Son realizadas polas glándulas.
 3. 4. COMPORTAMENTO E ADAPTACIÓN O conxunto de respostas dos organismos aos estímulos externos da lugar ao comportamento do ser vivo . Pódense distinguir dous tipos de comportamentos: Innato ou instintivo : debido aos factores hereditarios. Adquirido ou aprendido : influido por factores ambientais. É o resultado dunha aprendizaxe
 4. 5. Os receptores de estímulos son estructuras sensoriais que captan estímulos internos ou externos. OS RECEPTORES DE ESTÍMULOS Sentidos sensoriais nos mamíferos ESTÍMULO RECEPTOR SENTIDO LUZ OLLO VISTA SON OÍDO OÍDO OLOR FOSAS NASALES OLFACTO SABOR LÍNGUA GUSTO TÁCTIL PEL TACTO
 5. 6. SE DISTINGUEN DOUS TIPOS DE RECEPTORES: Exterorreceptores: situados na superficie do organismo. Captan estímulos do exterior. Interorreceptores: situados no interior do organismo. Captan estímulos do interior. OS RECEPTORES DOS ANIMALES CLASIFICANSE EN: Receptores mecánicos: Sensibles ao tacto,presión,dor,movemento e son. Receptores químicos: Captan sustancias no ambiente. Poden ser por contacto directo (gusto) ou a distancia (olfacto) Receptores térmicos: Captan os cambios de temperatura no medio. Receptores luminosos: Captan a luz e son necesarios para a visión.
 6. 7. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Os sistemas de coordinación aseguran que as tarefas sexan realizadas correctamente e no momento adecuado. SISTEMAS QUE REGULAN E COORDINAN AS FUNCIONES VITALES DOS ANIMALES: - Sistema nervioso: coordina as funcións do organismo mediante impulsos nerviosos. Controla funcións que esixen respostas rápidas - Sistema endocrino: coordina as funciones mediante a produción de substancias químicas. Este sistema está formado por glándulas endocrinas que producen as hormonas. LAS PLANTAS coordinan as súas funcións producindo unhas substancias químicas de forma similar ao sistema hormonal dos animais.
 7. 8. SISTEMA NERVIOSO O sistema nervioso é o conxunto de órganos e estruturas que están formados por células nerviosas (as neuronas) . Coordina, recibe a información , procésaa, elabora a respuesta e trasmitea aos efectores. SISTEMA NERVIOSO EN INVERTEBRADOS: Os invertebrados: teñen sistemas nerviosos sinxelos. Destacan: as redes nerviosas e o sistema ganglionar.
 8. 9. SISTEMA NERVIOSO EN LOS VERTEBRADOS Os vertebrados teñen un sistema nervioso máis complexo. Está formado por centros nerviosos e nervios. Centros nerviosos: son os órganos que reciben a información dos receptores e elaboran a resposta que envían aos receptores. Son o encéfalo e a médula espiñal. Nervios: constitúen unha rede que fai que os músculos se contraian ou que as glándulas produzan substancias. Segundo as súas funcións poden ser: -Sensitivos: transmiten a información dos receptores ata os centros nerviosos. - Motores: transmiten a información dos centros nerviosos ata os órganos efectores: músculos e glándulas. Encéfalo Médula espinal Nervios
 9. 10. ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA NERVIOSO? Os órganos dos sentidos captan un estímulo. O estímulo pode ser un ruido, unha imaxe,etc….Os receptores transforman o estímulo en impulsos nerviosos. Os nervios levan a información ao cerebro. O cerebro recibe a información, analízaa e elabora unha respuesta. A respuesta envíase aos órganos efectores. (músculos e glándulas).A respuesta é prácticamente instantánea.
 10. 11. Hipófise Tiroides Glándulas suprarrenais Páncreas Ovarios(muller) Testículos(home) O sistema endocrino está formado por uns órganos chamados glándulas endocrinas , que producen hormonas. Son as substancias mensaxeiras. GLÁNDULAS ENDOCRINAS
 11. 12. APARATO LOCOMOTOR El aparato locomotor es el conjunto de órganos que nos permite realizar un movimiento. Muchos invertebrados poseen un esqueleto externo o un exoesqueleto que interviene en las funciones de locomoción, sostén y protección, pero el problema es que este esqueleto impide el crecimiento del animal. Los vertebrados poseen un esqueleto interno o endoesqueleto formado por huesos que se unen por las articulaciones. Este esqueleto da forma al cuerpo y lo sostiene, también sirve de anclaje para los músculos. Columna vertebral Cavidade Torácica Cránio Extremidades
 12. 13. AS RESPOSTAS DAS PLANTAS AOS ESTÍMULOS As prantas carecen de órganos receptores de estímulos e por ese motivo as respostas das prantas son máis lentas. Os estímulos que perciben as plantas poden ser: LUMINOSOS GRAVITACIONAIS MECÁNICOS QUÍMICOS TÉRMICOS HÍDRICOS As prantas poden respostar aos estímulos externos de dúas formas, mediante os tropismos ou mediante as nastias .
 13. 14. TROPISMOS: Son respostas permanentes ante un estímulo. Nelas prodúcense cambios na dirección do crecemento da pranta. OS PRINCIPAIS TROPISMOS SON: Fototropismo: o estímulo é a luz. Xeotropismo: resposta ante a gravidade. Tigmotropismo: resposta ante un contacto. Hidrotropismo: provocado por el agua.
 14. 15. NASTIAS: HORMONAS VEXETAIS: As nastias son respostas pasaxeiras nalgunhas zonas da pranta . As hormonas vexetais son substancias químicas que regulan e coordinan as funcións vitais das prantas. Exemplo: as prantas carnívoras pechan as súas follas ao pousarse un insecto. Exemplo: A caída das follas das plantas está regulada por hormonas vexetais.

×