Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

IT-forum OU2015 - Klasseledelse, Rune Krumsvik, UiB

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
uib.no
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N
Klasseledelse i den digitale skolen
/ enhet»
e:
nyen «Sett inn»
o og klok...
2
Aktiv deltagelse med “klikkere”
Digital Learning Communities (DLC)
•Formål
• Få flere «stemmer» fram under foredraget
•M...
3
”..Ein må rygga eit steg attende og prøva få
perspektiv på føresetnadane for det ein gjer”
(Skjervheim 1972,s. 57)
“(…) ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
SL2014
SL2014
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a IT-forum OU2015 - Klasseledelse, Rune Krumsvik, UiB (20)

Más de Western Norway Research Institute (20)

Anuncio

Más reciente (20)

IT-forum OU2015 - Klasseledelse, Rune Krumsvik, UiB

 1. 1. 1 uib.no U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Klasseledelse i den digitale skolen / enhet» e: nyen «Sett inn» o og klokkeslett n på avdeling eller ltet «Bunntekst» uk på alle" IT-Forum Sogn og Fjordane Professor Rune Johan Krumsvik, UiB Professor II,HSH Velkommen! Aktuelle bøker og nettsider
 2. 2. 2 Aktiv deltagelse med “klikkere” Digital Learning Communities (DLC) •Formål • Få flere «stemmer» fram under foredraget •Mer interaktivitet •Benytte «summegrupper» omkring spørsmålene •Benytte statistikken etter foredraget? •La dere få erfaring med denne type digitale verktøy •Hvordan bruke klikkere (SRS)? •Bruk den som en fjernkontroll •Du har berre ett valg på hvert spørsmål •Velg det tallalternativet som du mener passer best for deg Disposisjon Klasseledelse – hva vet vi? 2 Digital læring & klasseledelse 3 Digital kompetanse & klasseledelse 4 Flipped Classroom & klasseledelse Teknologibruk er vanskeleg • Lærer - medium – metode…? • «(…) a special time in education» (Bill Gates 2013)
 3. 3. 3 ”..Ein må rygga eit steg attende og prøva få perspektiv på føresetnadane for det ein gjer” (Skjervheim 1972,s. 57) “(…) Context is not always everything, but it colors everything” (Pajares 2006: 342). Norske 15-åringer i 2012 (OECD 2015):  73 % har tilgang på bærbar pc på skolen  90 % har tilgang på internett på skolen  99 % har tilgang på bærbar pc og internett hjemme Første og andre digitale skille? Digital Learning Communities (DLC)
 4. 4. 4 Digital ®evolusjon…? Case: Når du har en digital versjon av en svært viktig artikkel som du skal lese grundig før en eksamen - skriver du den ut eller leser du den på skjermen? 1. 2. 3. 4. 18% 0% 20% 63% 1. Jeg leser den på skjermen 2. Jeg skriver den ut 3. Det varierer 4. Vet ikke Digital lesing (N=461) 1. 2. 3. 4. 15% 0% 20% 66% Case: Når du har en digital versjon av en svært viktig artikkel som du skal lese grundig før en eksamen - skriver du den ut eller leser du den på skjermen? 1. Jeg leser den på skjermen 2. Jeg skriver den ut 3. Det varierer 4. Vet ikke
 5. 5. 5 Det analoge versus det digitale Digital lesing Forstå Interaktivitet Hypertekster Avkode Multimodalitet Man vet mer om hvor kunnskapen finnes, en å kunne denne kunnskapen Google effekt? (Sparrow et al. 2011) Norske 15-åringer i 2009 og 2012 (OECD 2012; 2015):  Norge presterer gjennomsnittlig i internasjonal sammenheng på den digitale leseprøven  Fortsatt store forskjeller mellom gutter og jenter (Frønes & Narhus 2012, s. 65) Digitale læringsstrategier =digitale læringsstrategier Lese og søke 1 2 3 4 5 6 7 8 Lokalisere Samstille Forme om og kontrastere Refleksjon og vurdering Kildekritikk Fortolking og analyse av digitale sjangre
 6. 6. 6 Kunnskapsstyrt Meningsstyrt Har vi kunnskapen? Digital læring og klasseledelse – hvilket kunnskapsgrunnlag bygger vi dette på? ”Storebror ser deg……” SMIL-studien (Krumsvik et al. 2013) Hovedfunn “Flipped classroom” Digitalt lederskapFeedback 3 4 5 Digital kompetanse Klasseledelse 2
 7. 7. 7 Klasseledelse • There is … a substantial gap between the attitudes of teachers in the classroom and those of the professors who prepare them for their careers. • While virtually all classroom teachers (97 %) claim that good discipline … is «one of the most important prerequisites» for a successful school, fewer than 4 in 10 education professors (37 %) consider it absolutely essential to train «teachers who maintain discipline and order in the classroom.» o Only 30 % say that their teacher education program places a lot of emphasis on teaching prospective teachers how to handle a rowdy classroom (Johnson, 2005, s. 3, min understreking). Digital Learning Communities (DLC) Klasseledelse • «Klasseledelse handler om oversikt og god disponering av tid, om organisering av læringsarbeidet, utnyttelse av rom og materiell og bevissthet om variasjon i læringsstrategier for klassen og den enkelte elev» (Meld. St. 19 (2009– 2010), s. 19). • Utdanningsdirektoratet ser på klasseledelse som integrert kompetanse. Læreren må kunne «etablere gode relasjoner, formidle og håndheve regler og tilrettelegge undervisningen på en hensiktsmessig måte» (Utdanningsdirektoratet, 2012, s. 5). Digital Learning Communities (DLC) Hva mener du er den viktigste av disse faktorene for klasseledelse i digitale klasseromsmiljø? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 26% 18% 15% 18% 0%0% 3% 10%10% 1. Stort lærerengasjement 2. God elevrelasjon 3. Klare klasseregler 4. Grundig planlegging 5. Klare læringsmål 6. Tett på elevene (veiledning) 7. Underveisvurdering 8. Hyppige innleveringer 9. Andre faktorer
 8. 8. 8 2579 lærarar vs.17 529 elevar (SMIL-studien) 2579 lærarar vs.17 529 elevar 2579 lærarar vs.17 529 elevar
 9. 9. 9 2579 lærarar vs.17 529 elevar På en skala fra 1 -9 – hvor godt synes du at du som lærer lykkes med klasseledelse i digitale læringsmiljø? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10% 32% 16% 10% 3% 0% 3% 10% 16% 1. Jeg lykkes svært godt 2. . 3. . 4. . 5. Jeg lykkes middels godt 6. . 7. . 8. . 9. Jeg lykkes lite godt Klasseledelse og digitalt lederskap (skoleledelse)
 10. 10. 10 Digitalt lederskap og kollektiv satsning…. Digital Learning Communities (DLC)  «Give them an inch and they’ll take a yard» (…) «Don’t smile until Christmas» (Watson og Battistich, 2006, s. 17) er ofte uttrykk man hører når det blir snakket om klasseledelse internasjonalt, og spesielt når en lærer får nye elever og skal sette «standarden» fra begynnelsen av.  “The effect on achievement from well-managed classrooms was d = 0.52” (Hattie 2009, s. 102) Klasseledelse "(...) reducing disruptive behaviour needs to be a core competency of any successful teacher" (Hattie, 2009, s. 103).
 11. 11. 11 Klasseledelse før og nå…. Hva skiller denne lærerens klasseledelse i digitale læringsmiljø fra klasseledelse i teknologifrie klasserom? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11% 19% 14% 19% 0% 8% 3% 0% 6% 19% 1. Ingen forskjell 2. Krever mer struktur 3. Krever høyere læringstrykk 4. Krever en digital kompetanse 5. Krever nøyere planlegging 6. Krever mer disiplin 7. Krever flere tydeligere regler 8. Krever tydeligere læringsmål 9. Krever en vandrende pedagog 10. Andre faktorer  “(…) In most teachers' minds, the criteria for successful learning are the same as the criteria for successful classroom management" (Hattie 2009:105). “(…) the most powerful single moderator that enhances achievement is feedback” (Hattie 1992, s. 4). 1.13
 12. 12. 12  Many students "are physically present but psychologically absent" (Steinberg, Brown, and Dornbusch 1997, p. 67).  Øker pga. av digitale distraksjoner  Tilgang til nettet og andre IKT- aktiviteter må styres som en del av ledelsen i klasserommet og arbeidet med nettvett (KD 2008:74).  Klasseledelse (digitale distraksjoner) Summing to og to om videosnutten – hva er den største utfordringen? 1. 2. 3. 4. 5. 0% 44% 0% 36% 19% 1. Er det elevene som er utfordringen? 2. Er det klasseledelsen som er utfordringen? 3. Er det pedagogikken som er utfordringen? 4. Er det både elevene, klasseledelsen og pedagogikken som er utfordringen? 5. Andre faktorer Videocase 3 - klasseledelse Digitale distraksjoner
 13. 13. 13 . Klasseledelse som profesjonell utvikling Prof.utv. Klasseledelse Tiltak 1: Joharis vindu – klasseledelse Identifiser «blind spots»? “Blind spots” – hva kan man gjøre for å avdekke slike i forhold til undervisningen? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3% 44% 3% 0% 3%3% 35% 9% 1. Selvanalyse 2. Videoopptak 3. Elevfeedback (elevsamtale) 4. Elevfeedback (elektronisk survey) 5. Feedback fra kolleger 6. Feedback fra foresatte 7. Feedback fra ledelsen 8. Andre tiltak
 14. 14. 14 Klasseledelse Selvanalyse Digital samarbeidslæring Digital lærerstyrt undervisning Digital læring (multimedial læring) Feedback og underveisvurdering Forebygge digitale distraksjoner Digital veiledning START SWOT-analyse – klasseledelse i digitale klasserom Pedagogiske styrker Pedagogiske svakheter Pedagogiske muligheter Pedagogiske trusler Klasseledelse Positivt Negativt SWOT-analyse – Hva mener du er din pedagogisk styrke? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 7% 43% 20% 3% 0%0%0% 7% 17% 3% 1. Faglig sterk 2. God elevrelasjon 3. Stort undervisningsrepertoar 4. God struktur 5. Holder høyt læringstrykk 6. God digital kompetanse 7. Planlegger grundig 8. Har autoritet i klassen 9. Har tydelige klasseregler 10. Annet
 15. 15. 15 Tiltak: SWOT: Hvordan heve klasseledelseskompetansen Profesjonell utvikling - klasseledelse Planlegging og prosjektberedskap Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Forkningsmessig forankring/planlegging Formålet med prosjektet Ressurser Observasjon/videoopptak Analyse /kollegabasert veiled. 1 Analyse/kollegabasert veiled. 2 Sluttføring DEFINERTEMÅL Hva er hensikten med tiltaket? KLARGJØR FOKUS Klasseledelse og undervisnings- kvalitet SMÅ GRUPPER 3-5 lærere på hver gruppe Profesjonell utvikling - klasseledelse Bruk av videoanalyse og kollegabasert veiledning “BLINDSPOTS” Joharis vindu og focus på ubevisste sider ved undervisningen FEEDBACK Feedback fra kolleger
 16. 16. 16 I Moravec et al. (2010) presterte studentene 21% bedre på eksamensoppgaver hvor flipped classroom-design var benyttet. I Day & Foley (2006) fant de at studentene som benyttet flipped classroom-design scoret signifikant høyere på alle hjemmeoppgaver, prosjektinnleveringen og tester «(...) educational technology in general, is only as good as the teacher who use it» (Castells 2001, s. 258) Bevisst valg av digitale læremiddel Feedback Den vandrende pedagog Korte frister Grundig planlegging Novise Lærer Klare læringsmål og markert læringstrykk Fellesregler for PC-bruk Elev Lærerengasjement God lærer-elev relasjon Hvilke faktorer er viktig for god klasseledelse?
 17. 17. 17 Oppsummering 1. Klasseledelse 2. Digital kompetanse 3.Formativ og summativ vurdering 4. Profesjonell utvikling Aktuelle kilder • Castells, M. (2001). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press. • Frønes, T, Narvhus, E og Jetne, Ø. (2011). Elever på nett. Digital lesing i PISA. Oslo: ILS, UiO. • Gates, B. (2013). New technology is poised to disrupt America’s schools, and then the world’s. 29. juni 2013, New York: The Economist • Hattie, J. (1992). Self-concept. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum • Hattie, J. (2009). Visible Learning for teachers. London: Routledge. • Hattie, J. (2012). Visible Learning for teachers. Maximising impact on learning. London: Routledge. • Krumsvik, R.J. (2014) Klasseledelse i den digitale skolen. Oslo: Cappelen Akademisk. • Krumsvik, R:J., Ludvigsen, K. og Urke, H. (2011). IKT og klasseleiing i vidaregåande opplæring. Bergen: UiB/DLC Aktuelle kilder • Krumsvik, R., Egelandsdal, K., Sarastuen, N., Jones, L. og Eikeland, O.J. (2013). SMIL- studien. Bergen: UiB/KS. • Krumsvik, R.J. & Røkenes, F.M. (2015). Learning analytics I skolen og høyere utdanning. I R.J: Krumsvik, Digital læring i skolen og lærerutdanning. Oslo Universitetsforlaget • Mayer, R. E. (2014a). Cognitive theory of multimedia learning. I R. E. Mayer (Red.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning(2 ed., s. 43-71). New York: Cambridge University Press. • Mayer, R. & Moreno, R. (2002). Aids to computer-based multimedia learning. Learning and Instruction, 12, 107-119 • Mayer, R. E., & Fiorella, L. (2014). Principles for Reducing Extraneous Processing in Multimedia Learning: Coherence, Signaling, Redundancy, Spatial Contiguity, and Temporal Contiguity Principles. I R. E. Mayer (Red.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning(2 ed., s. 279-315). New York: Cambridge University Press. • Mayer, R. E., & Pilegard, C. (2014). Principles for Managing Essential Processing in Multimedia Learning: Segmenting, Pre-training, and Modality Principles. I R. E. Mayer (Red.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning(2 ed., s. 316-344). New York: Cambridge University Press. • Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet. Oslo: Statens Læremiddelsentral • Meld. St. 19 (2009–2010) Tid til læring – oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport. Oslo: Statens Læremiddelsentral
 18. 18. 18 Aktuelle kilder • Ludvigsen, K., Krumsvik, R., & Furnes, B. (2015). Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education, 88(0), 48-63. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.002 • OECD (2015). PISA 2012. Students, Computers and Learning. Making the connection. Paris: OECD. doi: 10.1787/9789264239555-en • Pajares, F. (2006). Self-efficacy during childhood and adolecence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 339-367). Greenwich: Information Age Publishing. • Røkenes, F. M., & Krumsvik, R. J. (2014). Development of Student Teachers’ Digital Competence in Teacher Education - A Literature Review. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(4), 250-280. • Skaar, Ø.O. & Krumsvik (2015). A multimedia discrepancy: The impact of multimodal presentations in plenary lectures as perceived by students. Uniped, 1 (38), 53-73. • Skjervheim, H. (1972). Det instrumentalistiske mistaket. I N. Mediaas, J. Houge-Thiis, S. Haga and J. B. Ellingjord (Red.), Etablert pedagogikk - makt eller avmakt?. Oslo: Gyldendal (s. 45-62.) • Sparrow, B., Liu, J. & Wegner, D.M. (2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. Science 6043 (333), 776-778. Aktuelle kilder • Torgerson, C.J. & Elbourne, D. (2002). A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of information and communication technology (ICT) on the teaching of spelling. Journal of Research in Reading. 2 (25), 129–143. • Steinberg, L. D., Brown, B. B., & Dornbusch, S. M. (1997). Beyond the classroom: Why school reform has failed and what parents need to do. New York: Simon and Schuster. • Tamim, R.M, Bernard, R.M., Borokhovski, E., Abrami, P.C., and Schmid, R.F. (2011). What Forty Years of Research Says About the Impact of Technology on Learning: A Second-Order Meta-Analysis and Validation Study. Review of Educational Research, 1(81), 4-28. • Utdanningsdirektoratet (2012). Klasseledelse. Hentet fra: http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Klasseledelse/Sider/Klasseledelse/ • Utdanningsdirektoratet (2013). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet. Hentet fra: http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre- laringsmiljo/Klasseledelse/ Aktuelle nettlenker • Lenker til SMIL-studien: • http://www.ks.no/smil ( • TV2-innslag frå SMIL-studien: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/derfor-faar-denne-mattelaereren-bedre- resultater-4060458.html • Nettressurs om klasseledelse: • https://facebook.com/klasseledelse • Rogalandsstudien om klasseledelse: – http://folk.uib.no/pprrk/Forskingsrapport_klasseleiing_og_IKT.pdf • SMIL-studien: – http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utdanning-og- oppvekst/skole/smil/sluttrapport_smil.pdf?id=8412

×