Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 49 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Kişilik (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Kişilik

 1. 1. 1 Kişilik Bilişsel Yaklaşım
 2. 2. 2 Bilişsel Psikoloji Nedir?
 3. 3. 3 Düşünen zihnin bilimsel incelemesidir.
 4. 4. 4 Bilişsel Psikoloji Nelerle Uğraşır? Algı Örüntü tanıma Dikkat Bilinç Öğrenme Bellek Kavram oluşturma Düşünme Zihinde canlandırma Dil Zeka
 5. 5. 5 Bilince Yeniden Dönüş Bilişsel psikoloji, psikoloji tarihi içerisinde hem en yeni hem de en eski ekoldür
 6. 6. 6 Bilim dünyasındaki gelişmelerin etkileri
 7. 7. 7 EINSTEIN Fizikteki yeni bakış açısı Gözlemci gözlediği şeyi etkiler
 8. 8. 8 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ İnsan zihni de bir bilgisayardır Hem zihin hem bilgisayar Bilgiyi alıp kavrar İşlemden geçirir Yönetir Depolar Gerektiğinde geri çağırır SOFTWARE YAZILIM
 9. 9. 9 Bilişsel Kişilik Yaklaşım Tutarlı davranışları bilgi işleme yollarıyla açıklar Hepimiz farklı şekillerde bilgiyi işliyoruz
 10. 10. Yaklaşımın Genel Kabulleri İnsanlar rasyonel varlıklardır. İnsanlar problem çözer, düşünür. Düşüncelerini değiştirebilir, yerine yenilerini koyabilir. İnsan dürtülerinin kurbanı değildir, kendi yönünü seçebilir. Kişilik çevreden etkilenmez. Kişinin nasıl düşündüğü, nasıl hissettiğini ve davrandığını etkiler. İnsanlar yaşamlarındaki olayları gözlemler ve anlamdırır. Zihinsel aktiviteler evrenseldir. 10
 11. 11. 11 GEORGE KELLY (1905- 1967) Fizik ve matematik derecesi ile mezun olduktan sonra EDINBURG Üniversitesi’nde eğitim bilimlerine gider. Psikoloji ile ilgilenmeye başlar ve psikoloji alanında doktora yapar. Düşkünlere ve 1930’larda Büyük Bunalım’da yoksul düşmüş insanlara hizmet vermek için klinikler açar. “Kısa süre sonra bu insanların en çok gereksinim duyduğu şeyin, birisinin başlarına gelen şeyi açıklaması ve gelecekte başlarına gelebilecek şeyleri kestirebilmesi olduğunu anladım” KELLY, bu anlayıştan kişisel yorum kuramını geliştirdi.
 12. 12. 12 HEPİMİZ BİLİM ADAMIYIZ Tıpkı bilim adamları gibi sürekli dünya ile ilgili hipotezler geliştirip bunları sınıyoruz.Yaşamımızda mümkün olduğu kadar çok şeyi kestirmeye ve kontrol etmeye çalışıyoruz. Kestirebilir gereksinimi karşılamak için ŞABLONLAR kullanıyoruz. Dünya ile ilgili görüşlerimiz birer saydam şablon Kişilik farklılıkları dünyayı farklı şekilde yapılandırmadan kaynaklanır.
 13. 13. 13 GEORGE KELLY Kişisel Yapı Kuramı Eğer oluşturduğumuz şablon bir sonraki olayla uyuşuyorsa onu saklıyoruz.Bu şablonlar gelişerek bilişsel yapıları oluşturuyor. Hiçbir insanın kişisel yapısı birbirine benzemiyor. Bu nedenle KELLY bu bilişsel yapıları KİŞİSEL YAPILAR olarak adlandırmış. Bu yapılar neye benzer? Çift kutupludurlar. Soğuk/ Sıcak İyi /Kötü Güzel/ Çirkin
 14. 14. 14 Kişilik Yapılarımı Nasıl Çözümlerim? 1 İnsanlarla karşılaştığında neye dikkat ediyorsun? Aklınıza ilk gelen düşünceler büyük olasılıkla başka insanları ve davranışlarını anlamlandırmak için kullandığınız yapılardır. Aynı yapıları kullanarak da farklı dünyaları farklı şekillerde yapılandırmamız mümkündür. Önceliklerimiz de farklı olabilir. YAPILANDIRMALARI BENZER OLANLAR İYİ ARKADAŞ VE ROMANTİK EŞ OLABİLİRLER.
 15. 15. 15 Kişilik Yapılarımı Nasıl Çözümlerim ve ölçerim? 2 Dağarcık Izgara Tekniği Terapistler çeşitli kişisel deneyimlerinde karşılaştıkları insanlardan oluşan 24 kişilik bir liste yapmaklarını ister. Bu listeden 3 kişi alarak ikisinin ortak paylaştığı ama üçüncüsünün paylaşmadığı özelliği sorarlar. Başka bir versiyon: Üç isimden birini çıkartıp başka ismi koyar ve taramaya devam ELEŞTİRİ: SONUÇLAR TERAPİSTİN YORUMLARINA FAZLA BAĞLI
 16. 16. 16 JASON BOURNE NASIL BİRİ?
 17. 17. 17 ANNE KARDES BEN HOŞ GENÇ SOĞUKKANLI SADE KARARLI ERKEKSİ MACERAPEREST CESUR BECERİKLİ TEMİZ SOĞUK GÜÇLÜ (fiziki) ÖZGÜR RUHLU GÜÇLÜ( karakter) ZEKİ
 18. 18. 18 Şema Şema Şema Şema Şema Şema Şema Şema Şema Bilgiyi algılama, düzenleme, işleme ve kullanmamıza yardım eden varsayımsal bilişsel yapı… ŞEMA O kadar çok uyarıcı var ki ! Şemalarla bilgilerimi düzenlerim…Ör: Sevgili Şeması Hatırlaması Kolay
 19. 19. 19 Kendilik Şemaları Çekirdek Temel Bilgiler İsim Anne-Baba, Dış görünüş PARA ŞEMAMDA NE VAR NE YOK? Rekabetçi misin? İnatçı mısın? KADINLAR MODA SPOR
 20. 20. 20 Olası Kendilikler Gelecekte kendinizi nasıl görmek istersiniz? Olası kendilikler bir gün olabileceğimiz insanın zihinsel temsilleridir.  Olumlu  Olumsuz 2 önemli işlevi var  Gelecek davranışlar için teşvik “Yapacağım seçim beni gelecekteki kendiliğime yakınlaştırıyor mu ?”  Kendi davranışımızın ve yaşamımızdaki olayların anlamını yorumlamamıza yardımcı Örnek : Olası kendiliğine kanser hastasını ekleyen kadın sağlığındaki ufak bir değişime diğerlerine göre farklı bir tepki gösterir
 21. 21. 21 ARA TIRMAŞ ! Genç suçlular üzerine yapılan bir araştırmada,bu gençlerin 1/3’ünden fazlasının suçlu olası kendiliği geliştirmiş oldukları görülmüş. Bu erişkinlerin çok azı iş bulmak ya da okula gitmek gibi geleneksel hedefleri olası kendiliklerine dahil etmişler.
 22. 22. 22 BENLİK FARKLILIĞI Gerçek kendilik Olmak istenen kendilik Olmamız gereken kendilik
 23. 23. 23 KELLY’E GÖRE PS KOLOJ K SORUNLARİ İ !‼ Yapılandırma sistemindeki arızalardan sorunlar yaşanır. Esas sorun sistemlerimizin mükemmel olmamasından kaynaklanır. ‼ Deneyim eksikliği de yapılandırma sisteminin yetersiz kalmasına neden olur. ‼ Sorunların kökeninde yatan kaygıdır.Geleceği kestiremediğimizde kaygılanırız. ‼ Sağlıklı insanlar eski ve yetersiz yapıların yerine sürekli yeni yapılar yaratır.
 24. 24. Peki ya terapimmm Bilişsel psikoterapinin odağı, danışanın düşünceleridir Amaç danışanların zararlı düşüncelerinin farkında varmasını ve yerine daha uygun olanlarını koymasıdır. 24
 25. 25. AKILCI DUYGUSAL TERAPİSİ İnsanlar yanlış akıl yürütme ve akılcı olmayan inançlarından dolayı depresif ve kaygılı olurlar. 25
 26. 26. “Herşey bitti.” AA Gelen telefon BB Akılcı olmayanAkılcı olmayan inanç CC Depresif duygular 26
 27. 27. Bazı Akıl Dışıİnançlar 27
 28. 28. Belirgin akıl dışı inançlar İnsanların bana adil davranmalarını istediğim için, her zaman bana öyle davranmaları gerekir. Rahat bir hayata sahip olmak istediğimden içinde yaşadığım koşullar her zaman doyurucu olmalıdır. Önem verdiğim insanların beni onaylamasını istediğim için her zaman onların onayını almalıyım. Sinsi akıl dışı inançlar Önem verdiğim insanların beni onaylamasını istediğim ve sadece az bir onay almak istediğim için, bunu her zaman elde etmeliyim. Rahat bir hayata sahip olmak istediğimden ve ben onlara her zaman adil davrandığım için yaşadığım koşullar her zaman doyurucu olmalıdır. 28
 29. 29. KENDİNİ EĞİTME Bilişsel terapinin tek amacı danışanın tek bir sorunun üstesinden gelmesini sağlamak değildir. Gelecekte danışanların sorunlu durumlara nasıl hazırlanacaklarını ve bu sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretir. Danışanlar sorun yaratan durumlar için bilişsel stratejiler geliştirirler. 29
 30. 30. Freud’cu Kavramlar Yeniden Ele Alınıyor Freud’un öne sürdüğü kavramların çoğu bilişsel kişilik araştırmalarının dikkatini çekti. Aktarım, bastırma, yansıtma gibi psikanalitik kavramlar yeniden ele alınmaya başladı. 30
 31. 31. BİR İNSANI. GÖRÜR GÖRMEZ ONU SEVİP SEVMEDİĞİMİZE KARAR VERİRİZ NEDEN? Aktarımı bilişsel bakış açısıyla nasıl açıklarız? Eski bilişsel temsil yeni insanla ilgili bilgiyi işlemek için kullanılır. Yeni kişide eski kişinin özellikleri görülür ve sonuçta ona karşı olan duygular tetiklenir. Aktarım farkındalığımıızn dışında gerçekleşir. 31
 32. 32. BASTIRMA Freud’a göre psikanalizin temel taşı Benliğin kabul edilemeyen düşünceleri bilinçten uzak tutma çabası 32
 33. 33. Bilişsel Psikologlara göre İnsanların hoş olmayan bilgiye gösterdikleri tepki Örnek: Derslerinden kötü not alan öğrenci düşük notlardan etkilenmemiş görünüyorsa bastırma yöntemini kullandığı söylenebilir. Bastıranlar yüksek düzeyde stres yaşayan insanlardır. Duygularını kontrol etme eğilimleri güçlüdür. Çok sayıda çatışma yaşamasına rağmen stres kaynaklarının kaygıya dönüşmesini engellemeye çalışır. 33
 34. 34. Bastıranlar bastırmayanlara göre daha az kaygı yaşadıklarını aktarır. Peki gerçekten böyle mi? Bastıran insanların stresli ortamlara verdikleri fizyolojik tepkileri ölçüldüğünde, güçlü tepki verdikleri görülmüş. KALP atışları ve KAN basınçları ani şekilde yükseliyor. Vücutları tehdide tepki gösterse de bastıranlar başarılı bir şekilde duygusal tepkilerini bilinç düzeyleri dışına itiyorlar. 34
 35. 35. ARA TIRMAŞ ! Deneklerden çocukluk deneyimlerini anlatmaları istenmiş BASTIRANLAR bastırmayanlara göre daha az sayıda hoş olmayan deneyim anlatmış. Bastıranlar aslında hoş olmayan deneyimleri hatırlamakta değil, sadece kendi başlarına gelen hoş olmayan olayları hatırlamakta zorlanıyorlar. 35
 36. 36. ARA TIRMAŞ ! Bastıranlar öfke duydukları bir deneyimi tanımlarken sadece öfkeyi hatırladıkları görülmüş. Sonuçlar bellek çağrışımları ile açıklanır. Bastırmayanlar öfke duydukları bir deneyimi tanımladıklarında ise öfke ile birlikte utanç, tiksinme,korku ve diğer olumsuz duyguları da hatırlamışlar. 36
 37. 37. ARA TIRMAŞ ! Deneklere sözel beceri sınavında başarısız oldukları söylenmiş Bastırmayanlar bu habere çeşitli olumsuz duygularla tepki göstermiş. BASTIRANLARın tepkisi ise sadece suçluluk olmuş. 37
 38. 38. Olumsuz düşünceler ve duygular bastıranlar için neden zor ulaşılır şeyler? Bastıranlar hoş olmayan bilgiye dikkat etme ve kodlamada başarısız olabilirler. Sonuç Bastıranlar yaşamın zorluklarıyla beraber ortaya çıkan duyguları en düşük düzeye indirgemekte başarılı olsalar da bunun bedeli var. Araştırmalar bastıranların bastırmayanlara oranla daha yüksek kolestrol düzeyine ve zayıf bağışıklı sistemine sahip olduğunu bulmuş. 38
 39. 39. VE ANDROJENİ Neden 4 cinsiyet tipindeki insanlar farklı davranırlar? Cinsiyet şeması kuramına göre yüksek derecede erkeksi ve kadınsı insanlar cinsiyet temellidir.Bilgiyi cinsiyet açısından algılar, değerlendirir ve düzenler. Bu tipler için bazı arabalar kadınsı bazıları erkeksidir. Androjen erkek baleden zevk almakta sakınca görmez. 39
 40. 40. Erkeksi Erkek Kadınsı Kadın Erkeksi erkekler haklarını savunan ya da kendine yeterli insan olup olmadıklarına çabucak karar verirken şefkatli ya da tutkulu olup olmadıklarına karar vermekte zorlanmışlar Cinsiyet temelli insanlar hakkında bir şey okudukları insanları erkek ya da kadın olarak tanımlama gereği duyarlar Cinsiyet temelli kadınlar insanları sınflara ayırırken androjen kadınlara göre daha kadınsı yorumlar kullanmışlar. 40
 41. 41. BELLEK SAVAŞIBELLEK SAVAŞI Farklı olan erkeklerin ve kadınların neyi hatırladıklarıdır Kadınlar, kişisel olayları hatırlamakta daha başarılılar. Karşılık bağımlıKarşılık bağımlı kendilik anlayışıkendilik anlayışı 41 Erkekler, öğrendikleri ve okuduklarını hatırlamakta daha başarılılar. Bağımsız kendilik anlayışıBağımsız kendilik anlayışı Kadınlar anıları duygularla kodlar. Duygusal olmayan olayların hatırlanmasında 2 cinsiyetin arasında fark yok.
 42. 42. FOTOĞRAFLA KENDİNİ 42
 43. 43. FOTOĞRAFLA KENDİNİ 43
 44. 44. Bilişler ve DEPRESYON Sıkıntılı düşünceler, sıkıntılı yaratıcı duygularla bağlantılıdır. Depresifler üzüntülü deneyimleri daha kolay hatırlarlar. Sorunları üzerine düşünüp dururlar. Kötü gidebilecek şeyler için sürekli kaygılanırlar. İyi şeyler yaşadıklarında bile kötü bir yön bulmaya çalışırlar. 1. Depresif insanlar kendileriyle ilgili olumsuz düşüncelere sahiptir. 2. Gelecek konusunda kötümserdir. 3. Deneyimlerini olumsuz biçimde yorumlar. 44
 45. 45. DEPRESİF ŞEMALAR Bilişsel terapi sonrasında olumsuz sözcüklerin hatırlama eğilimleri azalıyor. Araştırmalar depresyonlu insanların iç karartıcı ve çaresiz gibi sözcükleri depresif şemalarla işlediğini gösteriyor. Kendi özellikleriyle özdeştiriyorlar ve bu bilgileri hatırlamada hızlılar. Olumsuz deneyimleri düşünmemek konusunda zorluk çekiyorlar. 45 İç karartıcı düşünceler depresyona neden olabilir. Depresyon da bu tip düşüncelerin sayısını artırabilir.
 46. 46. ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ...YENİDEN Öğrenilmiş çaresizlik denekleri ve depresyonlu denekler arasındaki benzerlikleri fark eden psikologlar, depresyonu anlamak için öğrenilmiş çaresizlik modelini geliştirdiler. Hayvan davranışını açıklayan basit model insanlardaki öğrenilmiş çaresizliği açıklamak için yeterli olmadı. 46
 47. 47. ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ... Yükleme Modeli İnsanlardaki öğrenilmiş çaresizlik kontrol edilemezlik algısıyla başlar. 47 Ben mi yetersizim yoksa problem müdürde mi?
 48. 48. Dersten Kalan Öğrencinin Yükleme Örnekleri İÇSEL KARAR LI KARARSI Z KARARLI KARARSI Z EVRENS EL Zeka eksikliği Tembellik Yorgunluk Nezleyim Hoca adil sınav yapmıyor. Zaten herkes bu sınavda düşük not alır. Hoca bu sefer uygulamal ı sınav yaptı ve kimse geçemedi. BİREYSE L Matemati ğe yeteneğim yok. Matematik sorusu çözmekten bıktım. Zaten herkes matematik sınavında beklediğinden düşük not alır. Soru kağıtları okunmuyo rdu. DIŞSAL 48
 49. 49. YILLAR SONRA İNCELENEN MEKTUPLAR Yaşlı insanların 52sene önce kullandıkları yükleme biçimleri ile bugünküler kıyaslandığında 0.52’lik bir korelasyon bulunmuş. 49 25 yaşındaki insanların açıklama tarzlarını 45- 60 yaşlarındaki sağlık durumlarıyla yakından bağlantılı bulunmuş.

Notas del editor

 • Bilişsel Psikoloji alanın tarihi içerisinde hem en yeni hem de en eski ekoldür. Yunan filozofları, yapısalcılar, işlevselciler, Gestaltçiler, Psikanalizi destekleyenler…. Bilince yeniden dönüş – bilişsel psikoloji hareketinin resmi başlangıcı 1950’lilere dek uzanıt.( işaretlerini 1930’larda vermesine rağmen.,John Watson 1913 yılında “ Psikoloji bilinçle ilgili herşeyi başında atmalıdır” demişti. Sonradan artık psikoloji kitaplarda sadece davranış bilimi olarak değil davranışlar ve süreçler bilimi olarak geçti.
 • Fizikteki yeni bakış açısı… Galileci Newtoncu mekanik evren yeni bir evren modeli ile yer değiştirdi. Nesnelliğin klasik dünyası ve dış dünyanın gözlemciden tamamen ayrılmasını bir kenara attı. NESNEL BİLGİ GÖZLEMCİYE BAĞLIDIR…
 • Aynı ortama 2 kişi geliyor… Aynı olayı yaşıyorlar ancak farklı izlenimler ediniyorlar …. NEDEN ???
 • Ancak bu durum dünyayı sadece siyah ve beyaz olarak gördüğümüz ve grilere yer vermediğimiz gibi değerlendirilmemeli. Bu siyahlığın ve beyazlığın da derecesini belirlemek için başka derecelendirmeler kullanırız… Kişilik farklılıkları dünyayı yapılandırma şekillerindeki farklılıklarından kaynaklanır.
 • Aptal – zeki ayrımı yaparız.. Ama bana göre aptal olan size göre zeki olabilir….
 • Sözcük anlamları farklıdır… farklı anlamlar anlaşılabilir…
 • Kendimizle ilgil bilgileri düzenlemek ve işlemek için kullandığımız bilişsel temsillerdir. Yaşamımızdaki herşey eşit derecede önemli değil…Kendilik şeması çekirdeği…ÖRNEK: SPOR…( fiziksel zindelik) kendilik şemasına fedakarlığı eklemiş ilkokul çocukları değerli buldukları eşyaları başkalarına vermekte daha istekli davranmışlardır. Şemalarında cinsellik varsa…REKABETÇİ MİSİNİZ?
 • Davranışlarımızın sadece şu anda kendimiz hakkında sahip olduğumuz zihinsel temsillerle yönlendirilmiyor…Ayrıca bir gün edineceklerimiz de … 2 önemli işlevi var… Bugün karar verirken
 • Zamanla olmak istenenle , olunması gereken benliklerde de değişim olmuyor.
 • BİLİŞSEL TERAPİLERİN ÇOĞU FREUD’CU TERAPİSTLE ROGERCI TERAPİSTİN ARASINDA BİR YERE DÜŞER. KELLY DE BUNA ÖNEM VERDİ. YAPI HİYERARŞİLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞTI. DANIŞANLARIN YAPILARI BELİRSİZSE ONLARDAN DAHA BELİRGİN YAPILAR OLUŞTURMALARINI SINIFLARA UYAN UYMAYAN ÖRNEKLER VERMİŞTİR.KELLY SABİT ROL TERAPİSİ..DANIŞANLARIN CANLANDIRMASI İÇİN HAYALİ BİR İNSAN YARATILIR. O İNSANMIŞ GİBİ DAVRANARAK YEENİ YAPILAR DENEERLER...
 • Yaşamımdaki tüm insanlar tarafından onaylanmam gerekir... Sevilmem gerekir...
 • Bilişsel yaklaşımın depresyon tedavisinde davranış terapisinde ilaç tedavisinden ve hiçbir tedavi görmemekten daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.
 • KIZ KARDEŞİNE BeNZETMESİ.....ÖNEMLİ Bir insanla ilgili duygularını tam olarak tanımadığı bir insan yönelmişti.ARARŞTIRMA iki kişi..kuzene benzeyen biri ile yanyana gelince kendini yetersiz hissediyor..
 • NE kadar evrensel ve kararlı o kadar depresife yakın...

×