Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tema 5 traballo xeografía e historia

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Tema 5 traballo xeografía e historia

  1. 1. TEMA 5 A Unión Europea Pablo Torres Miguéns
  2. 2. O PROCESO DE CREACIÓN DA UNIÓN EUROPEA NECESIDADES DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO Mercado común europeo Tratado de Roma ( en 1957 por Alemaña, Francia, Italia, Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo) Unidade política e económica (mercado interior único) A libre circulación fomentou unhas leis comúns. Economias de escala na fabricación, investigación e ennovación. A UNIÓN EUROPEA Tratado da unión Europea (1992) Unión Económica e Monetaria (UEM) A UNIDADE DE EUROPA Valores fundamentais (a paz, a democracia, os Dereitos e o respecto dos dereitos humanos) Gran potencia económica Debilidades moi significativas
  3. 3. A UNIÓN EUROPEA OBXECTIVOS O impulso do progreso económico e social A afirmación da identidade europea no ámbito internacional A implantación dunha cidadanía europea O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario A UNIÓN EUROPEA E A HETEROXENEIDADE Conxunto heteroxeneo Diversidade cultural Reducción das disparidades rexionais POLÍTICA REXIONAL SOLIDARIA Política económica rexional Préstamos para realizar investimentos Creación de infraestructuras de transporte e para a subministración de enerxía Obras públicas
  4. 4. Políticas comúns: cultura, educación… Crear postos de traballo AMPLIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA Desequilibrios entre os novos e antigos membros Grao de desenvolvemento moi distinto AS INSTALACIÓNS DA UNIÓN EUROPEA O CONSELLO EUROPEO Composto polos xefes de Estado ou de Goberno dos Estados membros e o Presidente da Comisión Europea. O CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA Consello de Ministros Actuación dos distintos Estados da UE As decisións importantes tomanse por unanimidade O PARLAMENTO EUROPEO Ten función lexislativa Aprova os orzamentos da UE
  5. 5. A COMISIÓN EUROPEA Componse polo presidente e o comisario que son elixidos polos Estados Ten función executiva O TRIBUNAL DE XUSTIZA Composición e función Función xudicial Vixia se se cumpren as leis O DEFENSOR DO POBO Consultado polos cidadáns É elixido polo parlamento OUTRAS INSTIRUCIÓNS Banco Central Europeo Banco Europeo de Investimentos Comité Económico e Social
  6. 6. POLÍTICA AGRARIA COMÚN Modernización das instalacións A agricultura intensiva Concentración das explotacións Créditos Prezo interesante para os habitántes Grandes gastos Gran importancia nos orzamentos comunitarios OBXECTIVOS DA PAC • Aumentar a producción • Manter un nivel de renta agraria • Reducir a superficie adicada ao cultivo • Tranformación de terras de cultivo en zonas forestais • Fomentar as prácticas agrícolas sustentables (ecolóxicas) • Adaptación das novas demandas dos consumidores (calidade, medidas sanitarias…) FEOGA: Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria
  7. 7. O SECTOR PESQUEIRO COMUNITARIO PPC: Política Pesqueira Común Tratados de pesca con outros Estados que non pertencen á UE Evitar a sobrepesca Acuicultura Control das técnicas de pesca PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UE Principais zonas industriais Europeas: Sureste do Reino Unido, Val do río Rin e o Norte de Italia. Industrias tradicionais Industrias novas e de alta tecnoloxía Zonas moi hurbanizadas O desenvolvemento económico europeo dalle emprego ao 25% da poboación activa Outras zonas industriais: España, Reino Unido, Países do Leste de Europa…
  8. 8. A PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Desestructuración industrial Deslocalización industrial Falta de recursos enerxéticos e materias primas CARA A UNHA ECONOMÍA DE SERVIZOS O 70% da poboación activa traballa en servizos Desenvolvemento tecnolóxico: causa principais do desenvolvemento do sector de servizos Causa sucundaria: Novas actividades das sociedades avanzadas. O COMERCIO A Unión Europea é a maior potencia comercial mundial (compra e venta) Representa o 42% das exportacións mundiais OS TRANSPORTES Necesidade da actualización e mellora das redes de transporte Homoxeinización Gran importancia no transporte por estradas Transporte aéreo Trens de alta velocidade Transporte marítimo de mercadorias
  9. 9. A ENTRADA DE ESPAÑA NA UNIÓN EUROPEA Rexime dictatorial, retrasou a entrada da España na UE Necesidade da adaptación da economía Española A CEE E A UE TRAS A INCORPORACIÓN ESPAÑOLA Entrou en 1986 xunto con Portugal A España correspondelle un único comisario e 54 diputados BALANCE DA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA Á UE Balance positivo GALICIA E A UE Fondos europeos en Galicia Aumento da renda per cápita FONDOS EUROPEOS: • Fondo europeo de pesca 2007-2013 • Fondo Social Europeo 2007-2013 • Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 2007-2013 A EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
  10. 10. A PARTICIPACIÓN DE GALICIA NA UE No comité das rexións No consello da Unión Europea

×