Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Pablo Nuñez Fdez Traballo TICS

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tics.. (1)
Tics.. (1)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Pablo Nuñez Fdez Traballo TICS (17)

Anuncio

Más reciente (20)

Pablo Nuñez Fdez Traballo TICS

  1. 1. Pablo Núñez Fernández 1ºBach A Nº 23
  2. 2. Pablo Núñez Fernández ÍNDICE AS TECNOLOXÍAS DA INFOMRACIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA .................................................2 AVANCES DOS ORDENADORES E TELÉFONOS .........................................................................3 TELECOMUNICACIÓNS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA. ........................5 INTERNET. A GLOBALIZACIÓN ...............................................................................................6 A WEB 2.0. APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TICS ............................................................................7 VALORACIÓN DAS TICs..........................................................................................................9 Traballo TICS Página 1
  3. 3. Pablo Núñez Fernández AS TECNOLOXÍAS DA INFOMRACIÓN: EVOLUCIÓN HISTÓRICA As tecnoloxías da información e comunicación podese considerar como un concepto dinámico. As novas tecnoloxías apareceron na década dos 50 do século XX, sen embargo os ordenadores xa non se consideran como novas tecnoloxías, ainda que a televisión e os ordenadores forman parte das TICS. Os primeiros pasos hacia unha sociedade de información foi ca invención do telégrafo, despois a televisión e o internet. Actualmente as tecnoloxías e a comunicación TICs está sufrindo un desrrolo, esto está afectando prácticamente a todos os campos da nosa sociedad, e a educación non é unha excepción. Estas tecnoloxías préstanse cada vez máis como unha necesidade. Desde entón os criterios de éxito para unha organización ou empresa dependen cada vez en grande medida da súa capacidade para adaptarse as innovacións tecnolóxicas e da súa habilidade para saber explotalas no seu propio beneficio. A partir das tendencias actuales, a evolucións das TICs poden estar caracterizadas polos seguintes aspectos:  Progresivo aumento dos sistemas informáticos portátiles.  Progresiva difusión das pantallas planas.  Implantación das tecnoloxías inalámbricas: ratón, teclado, impresoras, redes lan…  Os accesos a internet.  Uso xeneralizado dos sistemas de banda ancha para as conexións a internet..  Suministros de Software a través de internet.  Multiplicación das actividades que realizaremos dende o ciberespacio.  Generalización das pantallas táctiles no ámbito da educaión. Traballo TICS Página 2
  4. 4. Pablo Núñez Fernández AVANCES DOS ORDENADORES E TELÉFONOS  Ordenadores: A historia dos ordenadores persoais e electrónicos de consumo para o mercado de masa comezou efectivamente en 1977 coa introdución de empresa, pero fora aplicada moito antes dalgúns ordenadores de gran porte e mainframes como sistemas de usuario único. Un ordenador persoal é orientado para uso individual e difire dun ordenador de gran porte, onde as solicitudes do usuario final son filtrados a través de persoal operativo ou sistema de tempo compartido, no que un gran procesador é compartido por moita xente. Tras o desenvolvemento do microprocesador, os ordenadores persoais tornáronse máis accesible e popular. Primeiros ordenadores persoais xeralmente chamados empresa foron moitas veces vendido como kit electrónico e en número limitado. Eran sobre todo de interese para afeccionados e técnicos.  Móbiles: Os primeiros teléfonos móviles só dispuñan das funcións básicas de chamar e recibir ou enviar sms. No 2004 chegaron os terminais UTMS con función para facer videochamadas. En 2005 os teléfonos móviles foron capazas de reproducir MP3, tamén sistemas operativos e conexión a internet, destancando as BlackBerrys. No ano 2007 incorpóraselle a función GPS aos teléfonos. Actualmente estase vivindo un proceso de converxencia nos dispositivos móviles, que suporían a suma dun sistema operativo (Smartphone) e PDA con conexión a internet sen cables. Traballo TICS Página 3
  5. 5. Pablo Núñez Fernández Teléfonos do século Teléfonos da actualidade XX Ordenadores do século Ordenadores actuais XX Traballo TICS Página 4
  6. 6. Pablo Núñez Fernández TELECOMUNICACIÓNS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL. TECNOLOXÍA MULTIMEDIA.  Telecomunicacións: una telecomunicación é toda a transmisión e recepción de calquera natureza, normalmente electromágneticas, que conteñan calquer tipo de sinais como imaxes, signos, sonidos… As telecomunicacións son una infraestructura básica do contexto actual, a posibilidades de poder comunicarse case de forma instantánea. O Primeiro sistema de telecomunicacións aparece por primeira vez na Revolución Francesa. As telecomunicacións constitúen hoxe en día un factor social e económico de gran relevancia. As telecomunicacións inclúen moitas tecnoloxías como a radio, televisión etc..  Intelixencia artificial: O término "intelixencia artificial" foi formalmente creado en 1956 durante a conferencia Darthmounth máis ata entón xa traballara nel por cinco anos en que el propuxera moitas definicións diferentes en ningún caso conseguiron ser aceptados integramente polo comunidade de investigación. A AI é unha das máis novas disciplinas coa xenética moderna é o campo no que a maioría dos científicos "máis me gusta de traballar." É unha área multidisciplinaria que, a través da infórmatica , a lóxica e a filosofía, estuda a creación e diseño de entidades capazas de razonar por si mesmas utilizando como paradigma a intelixencia humana Tecnoloxía multimedia: a tecnoloxía multimedia é aquela que combina diferentes tipos de orixen, como imaxes, vídeos, animacións, voces, Traballo TICS Página 5
  7. 7. Pablo Núñez Fernández música e textos. A súa utilización convertiuse nun uso estandarizado de internet e nas novas tecnoloxías en xeral, gañando unha importante aceptación entre os usuarios debido a interactividad que produce mediante a utilización de recursos de calidade. INTERNET. A GLOBALIZACIÓN  Internet é un conxunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan os protocolos TCP / IP, o que garante que as redes físicas heteroxéneas que compoñen a función como unha única rede lóxica, en todo o mundo. As súas orixes remóntanse a 1969, cando a primeira conexión de computadoras, coñecida como Arpanet, tres universidades de California e unha en Utah, Estados Unidos foi establecida. Un dos servizos de maior éxito en Internet foi a World Wide Web (WWW ou Web), ata o punto de que é común a confusión entre os dous. O Sitio Web é un conxunto de protocolos que permite, dun xeito sinxelo, o ficheiro pedido hipertexto remoto. Este foi un desenvolvemento posterior (1990) e utiliza Internet como medio de transmisión.  A globalización é un proceso de escala planetaria económico, tecnolóxico, social e cultural do aumento da comunicación e interdependencia entre os países que se sumaron nos mercados mundiais, sociedades e culturas, a través dunha serie de transformacións sociais, económicas e políticas dar global. A globalización é a miúdo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por sociedades que viven baixo o capitalismo democrático e da democracia liberal, e abriron as súas portas para a revolución da información, dobrando a un nivel considerable de liberalización e democratización da cultura política na súa lexislación nacional xurídica e económica, e das relacións internacionais. Traballo TICS Página 6
  8. 8. Pablo Núñez Fernández A WEB 2.0. APLICACIÓNS SOCIAIS DAS TICS  O termo Web 2.0 engloba os sitios que facilitan o intercambio de información, a interoperabilidade, deseño centrado no usuario e colaboración na World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite aos usuarios interactuar e colaborar entre si como creadores de contido xerado polo usuario nunha comunidade virtual, a diferenza de sitios estáticos, onde os usuarios están limitados á vista pasiva de contidos que foron creados para eles. Exemplos de Web 2.0 inclúen comunidades na web, servizos web, aplicacións web, servizos de rede social, servizos de hospedaxe de vídeos, wikis, blogs, mashups e folksonomias. A evolución é estático para aplicacións dinámicas onde colaboración do usuario é necesaria. O termo web 2.0 está intimamente asociada con Tim O'Reilly debido á conferencia sobre a O'Reilly Media web 2.0 en 2004.2 Aínda que o termo suxire unha nova versión da World Wide Web, non se refire a unha actualización das especificacións técnicas de web, senón para as variacións acumuladas nos desenvolvedores de software forma e usuarios finais utilizan a web. O feito de que a Web 2.0 é cualitativamente diferente de tecnoloxías web anteriores foi impugnada polo creador da World Wide Web Tim Berners-Lee, que chamou o termo como "só xerga" - precisamente porque pretende que web incorporar eses valores en primeiro lugar  A aplicación destas tecnoloxías estendeuse en todos os sectores da sociedad.Aínda que presentamos na nosa vida diaria, a súa influencia vai máis alá, xa que permitiron descubrimentos importantes, como secuencia do xenoma día humano.Cada día Traballo TICS Página 7
  9. 9. Pablo Núñez Fernández atopamos máis aplicacións TIC, como un exemplo no sistema educativo porque a sociedade esixe que os futuros traballadores o coñecemento integrar estas tecnoloxías como parte do seu desenvolvementode formación. O desenrolo da información, materiais multimedia e o uso xeneralizado de interner permitiu un cambio no educación. A adición de "competencia e procesamento de información dixital" A inclusión destas tecnoloxías no proceso da aprendizaxe. O uso das TICs ten diferentes aplicacións: 1. Internet: unha fonte de información. 2. Correo electrónico: é un medio de comunicación case instantáneo. 3. Aplicacións informáticas. 4. GPS: Inicialmente foron feitos con fins militares pero pouco a pouco chegan ao público en forma de receptores e navegadores GPS de coche ou incluidos na PDA 5. Google Earth: esta aplicación permítenos coñecer o mundo dende un punto de vista xeográfico e cartográfico. Traballo TICS Página 8
  10. 10. Pablo Núñez Fernández VALORACIÓN DAS TICs  Aspectos positivos: 1. Fácil acceso: sobre calquer tema e en calquera formato, especialmente a través da televisión e do internet. 2. Instrumentos para todo tipo de proceso de datos: os sistemas informáticos, integrados por ordenadores, periféricos e programas, permitennos realizar calquer proceso de datos de forma rápida. 3. Canles de comunicación: de forma inmediata. 4. Desenrolo da habilidade de búsqueda: ao relizar unha búsqueda aparecen miles de resultados, entón o usuario adquire a habilidade de seleccionar só o que el precisa. 5. Prográmación do aprendizaxe: os usuarios poden traballar ao seu propio ritmo, cada persoa pode programar o tempo que dedicará a estudar  Aspectos negativos das tics: 1. Problemas técnicos: incompatibilidades entre sistemas de pouca velocidade para navegar por internet e para algunas tarefas (recoñecemento de voz perfecionado, correctores automáticos. 2. Falta de formación: necesidade duns coñecementos teóricos e prácticos que todas as persoas deben aprender, a necesidade de aptitudes e actitudes favorables á utilización destas novas tecnoloxías. 3. Problemas de seguirade: a pesar do progresivo abaratamento, o precio dos equipos segues sendo alto para moitos. 4. Barreiras culturais: o idioma dominante é o inglés e moias persoas non o coñecen. Traballo TICS Página 9

×