Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

M.p letërsia filobiblike gjon buzuku

 1. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 2.  Ç’kuptoni me letersinë filobiblike?  Për çfarë kanë shkruajtur shkrimtarët filobiblik? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 3.  Me letërsinë filobiblike kuptojmë letërsinë fetare.  Shkrimtarët filobiblik duke qenë të gjithë priftërinjë dhe duke i botuar veprat kryesisht nga Propaganda Fide, shkrimin e vetë letrar e mbështesin në shkrimin filobiblik si përsa i takon subjektit ashtu dhe modelit e shprehjes letrare.  Shkrimet e autorëve të vjetër filobiblik nuk janë shkrime letrare e estetike, por ato janë shkrime për shërbesa fetare e shpirtërore. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 4.  Vlera e këtyre shkrimeve qëndron aty se ato shqipen e shkruar e ngren në nivelin e thurjeve letrare,më shpesh me brendi fetare,por jo rrallë edhe me vlera kombëtare. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 5.  Cilët shkrimtarë i takojnë letërsisë filobiblike? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 6. Përfaqësuesit e letërsisë filobiblike Gjon Buzuku Pjerër Budi Pjetër Bogdani Frang BardhiJul Variboba Lekë Matrënga Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 7.  Çfarë karakteristika të përbashkëta dhe dalluese kanë autorët e letërsisë filobiblike? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 8.  Karakteristika të përbashkëta të tyre janë , tema fetare, synimi për përhapjen e fesë te shqipatarët dhe përdorimi i alfabetiti latin.  Por kemi edhe dallime,mënyra e ndërtimit të tekstit, format letrare të përdorura,idetë filozofike etj.  Të gjithë këta autorë sëbashku me veprat e tyre i parapijnë kështu një faze të ardhshme të letërsisë artistike shqiptare. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 9.  Vetëdija e tyre letrare dhe nacionale zhvillohet nëpër fazat e shkrimtarisë: Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 10. Përfaqësuesit e letërsisë filobiblike Gjon Buzuku Pjerër Budi Pjetër Bogdani Frang BardhiJul Variboba Shkruan lutje shqipe Vargje shqipe Shkruan librin origjinal Mbledh fjale te urta Lidh temat fetare me ato popullore Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 11.  Kush konsiderohet si shkrimtar i parë që ka shkruajtur veprën e parë monumentale në gjuhën shqipe ?  Si emërtohet ajo vepër? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 12.  Për jetën e Gjon Buzukut dihet pak, megjithatë studiuesit kanë sjell pasthënien e,, Mesharit,, .  Don Gjon i biri i Bdek Buzukut ,mendohet të ketë lindur në fshatrat e bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës dhe ka jetuar në Venedik.  Libri ,,Meshari,, është botuar në kohën e humanizmit dhe kundërreformacionit. Ai mendohet të jetë botuar në Venedik,me alfabet latin. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 13.  Kur nisi dhe kur e përfundoi Buzuku veprën ,,Meshari,,?  Çfarë të dhënash tjera mund të dimë për librin? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 14.  Veprën “Meshari” Buzuku e shkroi nga 20 mars të vitit 1554 deri më 5 janar 1555.Këto të dhëna janë marrë nga pasthënia e librit.  Ky libër përmban Librin e orëve dhe Librin e meshës, prandaj dhe u quajt Meshar.  Përbëhet nga 188 faqe.  Përmban 154 000 fjalë. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 15.  Kush e gjeti veprën e Buzukut dhe kujt i dëshmoi për të? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 16.  ,,Mesharin,, e Buzukut e gjeti më 1740 Gjon Nikollë Kazazi, nga Gjakova,i cili edhe e emërtoi me ketë emër ,pasi që u gëzua shumë ai njohtoi Gjergj Guxetën në Palermo duke i dërguar një kopje. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 17.  Cili ishte qëllimi që Buzuku ta shkruajë këtë libër? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 18.  Aty autori tregon qëllimin pse e shkruajti këtë libër , për shkak të mungesës së shkrimeve të shenjta në shqip dhe nga dashuria për botën shqiptare.  Meshari si vepër monumentale e kulturës shqiptare shtron kërkesën e njohjes së autorit të parë shqiptar dhe të tekstit të parë shqip. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 19.  Buzuku që përpara i kërkon falje lexuesit për gabimet e shtypit duke folur për vështirësit e botimit.  Vepra përbëhet nga përkthimet prej Dhjatës së re dhe Dhjatës së vjetër.  Ka edhe pjesë biblike si:litanitë (lutje e shkurtër fetare), psalmet (këngë hyjnore), himnet (këngë falenderimi). Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 20.  Çabej si studiues i vështron të shtatë psalmet të Gjon Buzukut me një bukuri të nivelit të veprës letrare artistike, himnet që fusin lavdi në gjuhën shqipe, dhe litanitë bukurinë e kërkesës për meshirë.  Rëndësia e “Mesharit” për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është monumentale.  Aty gjendet shqipja dhe gjendja e saj në kohën e botimit, me një pasuri të madhe të fjalorit, me gegërishten veriore dhe trajta te mëvonshme të toskërishtes etj.  Kjo ka rëndësi se dëshmon që dialektet e shqipes në shek.XVI ishin afër njëri-tjetrit. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 21.  Buzuku përdor diftongun UO (kuituom)  Grupe bashkëtingëlloresh kl dhe gl  K j dhe g j shendruar në q ose k dhe gj  U për unë  O për u Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 22.  U Doni Gjoni, biri i Bdek Buzukut,tue u kujtuom shumë herë se gluha jonë kish gja të ndigluom n së Shkruomit shenjtë, n së dashunit së botësë sanë desha me u fëdigunë, për sa mujta me ditunë, me zdritunë pak mendetë e atyne që të ndiglonjinë , për se ata të mundë mernë sa i naltë e i mujtunë e i përmishëriershmi ashtë zotiynë qi ta duonë m gjithë zemërë.  U lus mbas sodi ma shpesh të vini m klishë,përse ju kini me gjegjunë ordhëninë e Tinëzot. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 23.  E atë në mbarofshi, Zotiynë të ketë mishërier mbi ju.E ata qi u monduonë djerje tash, ma mos u mondonjënë.E ju tini të zgjidhunitë e Tinëzot.E përherë Zotiynë ka me klenë me ju,ju tue ndjekunë të drejtënë e tue lanë të shtrembënën.E këta ju tue bam, zotynë ka me shtuom ndër ju , se të korëtë ndaj të nglatetë djerie n së vjelash, e të vjelëtë djerie n së mbjellash.E u ma duo të mbaronjë veprënë teme.Tinëzot tue pëlqyem.Ndë vjetët M.D.LIV ndë kallonduër V dit. E se për fat në kesh kun mbë ndonjë vend fëyjem, u duo tuk të jetë fajtë,aj qi të jetë ma i ditëshim se u,ata faj e lus ta trajtonjë ndë e mir.Përse ata qi shtamponjinë kishin të madhe fëdigë, e aqë nukë mundë qëllonjinë se faj të mos banjinë,përse përherë ndaj ta nuk mund jeshë;u tue mbajtunë një klishë,mbë të dy anët më duhe me shërbyem.E tash u jam fal gjithëve,e luteni Tënzonë ende për muo. Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
 24.  Cila është vepra e parë në gjuhën shqipe?  Çfarë karakteristika të përbashkëta kanë shkrimtarët filobiblikë?  Gjon Buzuku,çfarë shpreh në pasthënien e “Mesharit”?  Cilat janë dy qëllimet që shtynë Buzukun të botojë këtë libër? Lenda : Gjuhe dhe letersi shqipe - Monika Pahumi Mars 2015
Publicidad