Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rom Contract αβ

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Rom Contract αβ

  1. 1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΣήμερα, ________ στα Άνω Λιόσια Αττικής, μεταξύ : 1. Του Σωματείου “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ», που εδρεύει στο Δήμο Άνω Λιοσίων, επί της οδού Λ. ΦΥΛΗΣ 187, με ΑΦΜ 996315370, Δ.Ο.Υ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ που το καταστατικό του έχει δημοσιευθεί με αυξ.αριθμ. 27293/08 στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, και που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρών από τον Μαρίνο Λιακόπουλο του Αγγέλου και τον Αθανάσιο Αναστασίου Καββαδά, κατοίκου Άνω Λιοσίων, οδός Λ. Φυλής 187, που θα καλείται στο παρών για συντομία «Α». και του/της 2. Του_____________________________, με ΑΦΜ:_________________, ΔΟΥ: __________________, ο οποίος θα καλείται στο παρών για συντομία «Β» συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:1. Ο «Α» θα κάνει χρήση όλης της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας πουδιαθέτει, είτε ο ίδιος είτε οι ειδικοί συνεργάτες του και θα υποστηρίξει τον «Β» στηνεπιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία θα εξασκήσει ως επιδοτούμενος ΡΟΜ.2. Προς το σκοπό αυτό ο «Β» θα υπογράψει υπομισθωτήριο με τον «Α» ως προς τοχώρο, δηλαδή την επαγγελματική στέγη, όπου θα στεγαστεί – εξασκηθεί ηεπιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει έγκριση και επιδότηση ο «Β»3. Ο «Α» θα καθορίσει επίσης τη βέλτιστη θέση, καθώς και το βέλτιστο τρόποδιαρρύθμισης, διαμόρφωσης της επαγγελματικής στέγης του «Β»3.1 Προς το σκοπό αυτό ο «Β» εξουσιοδοτεί και παραχωρεί αμετάκλητα το δικαίωμααυτό στον «Α» και προς επίτευξη αυτού δέχεται να καταθέσει το συνολικό ποσό τηςεπιδότησης που θα λάβει από τον ΕΟΜΜΕΧ ως επιδοτούμενος ΡΟΜ στον «Α», οοποίος θα το χρησιμοποιήσει γα την απόκτηση της τεχνογνωσίας, για υπηρεσίεςλογιστικής, φοροτεχνικής κλπ υποδομής, για αμοιβές τρίτων, για τη διαμόρφωση και τηνπρομήθεια του εξοπλισμού και της μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης τηςεπαγγελματικής στέγης – επιχείρησης του «Β», για ηλεκτρομηχανολογικό καιηλεκτρονικό εξοπλισμό και κάθε άλλη προμήθεια, των εμπορευμάτων και προϊόντων μηεξαιρουμένων, που απαιτούνται για την έναρξη της εύρυθμης λειτουργίας τηςεπιχείρησης του «Β».3.2 Η καταβολή της επιδότησης στον «Α» συμφωνείται ότι θα γίνεται ως αυτήλαμβάνεται από τον φορέα επιδότησης, την ίδια ακριβώς ημέρα, και με τον τρόπο πουθα υποδειχθεί στον «Β» από τον «Α».3.3 Σε περίπτωση που τα ανωτέρω κόστη είναι μεγαλύτερη της επιδότησης που θα 1/2
  2. 2. ληφθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ, ο «Β» αναλαμβάνει να το εξοφλήσει στον «Α» μέσα σταπρώτα πέντε έτη λειτουργίας της επιχείρησης του, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που θακαθορίσει ο «Α».3.4 Εφ΄όσον ο «Β» πληροί τους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους λήψης δανειοδότησηςγια το σκοπό της «επιδότησης ΡΟΜ» από τον ΕΟΜΜΕΧ, ο «Β» εξουσιοδοτεί τον «Α»αμετάκλητα όπως ο τελευταίος ενεργήσει για λογαριασμό του και καταθέσει αίτησηδανειοδότησης στη τράπεζα επιλογής του «Α» και για ύψος ποσού δανείου που θακρίνει ο «Α» ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της εύρυθμης και αποτελεσματικής κάλυψηςτων αναγκών του «Β» στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος επιδότησης. Εφ΄όσονεγκριθεί η δανειοδότηση, ο «Β» θα υπογράψει και θα συνάψει σύμβαση δανείου με τηνανωτέρω τράπεζα και με τους όρους που θα έχει διαπραγματευτεί για λογαριασμό του ο«Α». Τέλος, ο «Β» θα καταβάλλει το ποσό που θα εκταμιευτεί στο όνομα του στον «Α»,ο οποίος εξουσιοδοτείται να το διαχειριστεί στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματοςτου ΕΟΜΜΕΧ. ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣΤα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι:4. Η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών είναι επί ίσοις όροις αλληλοσεβασμού, αλληλοεκτίμησης, καλής πίστης και με κοινό στόχο το αμοιβαίο όφελος.4.1 Έκαστος των συμβαλλομένων οφείλει να τιμά το όνομα του άλλου, τόσο στη μεταξύ τους συνεργασία, όσο και έναντι τρίτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙΤα συμβαλλόμενα μέρη συναποδέχονται ρητά τα εξής:Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται και υποχρεούνται σε απόλυτη εχεμύθεια για κάθε τιπου έχει σχέση με το παρόν συμφωνητικό, τις υπάρχουσες συνεργασίες καισυναλλαγές των μερών και τα τυχόν μελλοντικά τους σχέδια.Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται στη πιστή τήρηση των όρων και συμφωνιών τουπαρόντος συμφωνητικού που θεωρούνται όλοι σπουδαίοι και ουσιώδεις, με βάση τηκαλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων του παρόντος δεν καθιστά άκυροολόκληρο το παρόν συμφωνητικό.Σε όλες τις αμοιβές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ Παροχής Υπηρεσιών, ο οποίοςκαταβάλλεται από τον «Β» πάντοτε στο χρόνο έκδοσης του εκάστοτε τιμολογίου.Αυτά συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς πίστωσησυντάχτηκε το παρόν συμφωνητικό σε (2) αντίγραφα, και αφού μονογράφτηκε κάθεσελίδα τους, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους και ακολούθως έλαβαν από έναο καθένας εξ’ αυτών. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ «Α» ΓΙΑ ΤΟΝ «Β» 2/2

×