Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
➢ NORMAS XERAIS
• A aula Abalar deberá
permanecer pechada sempre
fora do seu horario de uso,
sendo o profesorado Abalar
en...
• corrente.
• Os UP son propiedade da
Consellería de Educación. O
feito de non acatar estas
normas traerá consigo a
perda ...
Escolar e recollida no
RRI.
➢ AVARÍAS DO
ULTRAPORTÁTIL(UP)
• Cando un ultraportátil se
averíe, deberá seguirse a
clase con...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Triptico abalar

185 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Triptico abalar

  1. 1. ➢ NORMAS XERAIS • A aula Abalar deberá permanecer pechada sempre fora do seu horario de uso, sendo o profesorado Abalar encargado o responsable. • Sempre que a aula Abalar non se esté utilizando, o material deberá permanecer recollido nos seus armarios. • Cada alumno terá o seu propio ordenador e será o seu responsable durante todo o curso. Cada ordenador irá etiquetado ➢ NORMAS DE USO PARA A RECOLLIDA DE PORTÁTILES • Para acceder o carro e recoller o UP o alumnado deberá esperar a que o chame o mestre. • O alumnado recollerá o portátil de un e un e por orde de lista, co obxectivo de facilitar a identificación do equipo que lle corresponde. En ningún caso se acudirá o carro en grupos. • Non se poden colocar obxectos de ningunha clase sobre o UP. • O UP agarrarase pola asa para evitar caídas, tendo espacial coidado co enganche do lapis. • O alumnado será o responsable do mantemento dos seus arquivos e carpetas, así como de apagalo o finalizar a clase. • Unha vez rematada a clase, o alumnado será o responsable de devolver o ordenador o seu carro, asegurándose de que quede conectado a PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE ORDENADORES ABALAR PROXECTO ABALAR CURSO 2014-2015 CEIP PRAIA XARDÍN BOIRO
  2. 2. • corrente. • Os UP son propiedade da Consellería de Educación. O feito de non acatar estas normas traerá consigo a perda dos privilexios de uso. ➢ NORMAS DE USO PARA E EDI(ENCERADO DIXITAL INTERCTIVO) • So se empregará o EDI cando o mestre o indique. • O alumnado deberá seguir as instruccións do profesorado. • Non se empregarán para o uso do EDI elementos punzantes. • So o mestre pode poñer en marcha o EDI e o canón. • Non se poden utilizar no EDI rotuladores. • Todo o alumnado é responsable do coidado da EDI. ➢ RESPONSABILIDADES DO ALUMNADO • Todo o alumando será responsable do seu UP. Serán consideradas faltas graves ou moi graves as seguintes: - Intentar desconfigurar o UP, instalar ou desinstalar programas, danar os materiais de aula(canón, EDI...). Calquera destas actuacións implicará a cancelación dos privilexios de uso. - Cando un alumno rompa ou avaríe o material da aula será o responsable de repoñelo. -Ver, copiar ou interferir no correo electrónico ou archivos de outro usuario. - Descargar material inapropiado e non autorizado polo mestre. -Revelar información persoal. - Calquera uso inaxeitado. ➢ SANCIÓNS: As sancións establecidas polo incumprimento destas normas estarán recollidas no RRI e serán as seguintes: ➢ Retirada de privilexios de uso do portátil. ➢ Interromper de maneira temporal a participación do alumnado no programa Abalar. ➢ Unha sanción económica en función do dano causado. ➢ Calquera outra aprobada polo Consello
  3. 3. Escolar e recollida no RRI. ➢ AVARÍAS DO ULTRAPORTÁTIL(UP) • Cando un ultraportátil se averíe, deberá seguirse a clase con outro compañeiro/a • Se a avería é de índole menor, o alumno/a esperará a que o profesor encargado poida atendelo. • Se a avaría é máis grave, deixará o ordenador en depósito ata que poida ser atendida. Para facer dito depósito, o alumno cubrirá a ficha de incidencias e entregaraa, xunto co ordenador o profesor Abalar encargado. • Cando se detecte que a avaría do UP é debida a un uso indebido do mesmo, o ordenador non se lle devolverá o alumno, aplicándose neste caso as medias recollidas no RRI a este respecto. • O uso dos UP do centro realizaranse baixo o principio de boas prácticas que se establezan no seu momento e regulado baixo a lexislación vixente. ➢ INFORMACIÓN AS FAMILIAS As familias foron informadas dos aspectos xerais do funcionamento da Aula Abalar, comprometéndose por escrito o cumplimento dos mesmos

×