Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Banc de llet materna (BLM)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 58 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Banc de llet materna (BLM) (20)

Más de Pediatriadeponent (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Banc de llet materna (BLM)

 1. 1. DUI Sheila Piñol Triquell DUI Marta Rubí Cabrera BANC DE LLET MATERNA (BLM)
 2. 2. Objectiu • Informar, resoldre i aclarir tots els dubtes referents a la donació de llet materna al col·lectiu de llevadores i pediatres • Fer més visible el Banc de Llet Materna als professionals sanitaris que estiguin amb contacte directe amb les futures mares • Difondre la necessitat d’aconseguir més donants de llet materna, especialment en els primers mesos d’alletament
 3. 3. Què és la llet materna?  La llet materna és un teixit viu, conté cèl·lules vives, factors de creixement, antiinflamatoris naturals, gran varietat de factors biològics actius, hormones i enzimes Els seus components desenvolupen simultàniament diferents rols: nutritius, immunitaris, metabòlics i biològics  Té la proporció ideal de nutrients, s’adapten als requeriments nutricionals i immunològics del lactant a mesura que aquest creix i es desenvolupa És el millor aliment que pot rebre un nadó
 4. 4. Components principals •Aigua: 87-88% •Proteïnes: CASEINA PROTEÏNES DEL SUERO LÀCTIC NITROGEN NO PROTEÏC AMINOÀCIDS LLIURES α-lactalbúmina Aminosucres Taurina Lactoferrina Pèptids Fenilanina/tirosina Lisozima Aminoàcids lliures Metionina Albúmina sèrica Carnitina Ig A/G/M Colina/etanolamina 30% 70%
 5. 5. Components principals •Carbohidrats: •Greixos: •Minerals: LACTOSA MONOSACÀRIDS Oligosacàrids neutres Glucoproteines Glucoesfingolípids Aminosucres Acetilglucosamina Àcid N-acetílneuramínic Triglicèrids Fosfolípids Àcids grassos Esterols Na Ca P Fe Zn I Mg K F
 6. 6. Components principals •Vitamines: LIPOSOLUBLES HIDROSOLUBLES Vt.A Vt.B12 Vt.K Vt.B6 Vt.E Vt.D
 7. 7. Components principals •Hormones: • Cèl·lules: Macròfags Neutròfils Limfòcits Leucòcits c.Epitelias TRH Prolactina Oxitocina TSH Corticoiedes Hormones ovàriques Oxitocina Gonandotropines Prostaglandines Insulina
 8. 8. Tipos de llet materna  Llet de preterme  Calostre  Llet de transició  Llet madura JO TINC LA FORÇA!!
 9. 9. Tipos de llet materna  Llet de preterme Llet produida en mares que han tingut un part abans de finalitzar la gestació a terme •Composició: contingut proteïnes lactoferrina Ig A greixos Na/Cl/Mg/Fe contingut: lactosa
 10. 10. Tipos de llet materna  Calostre (1-5 dies postpart) Característiques: espessa, apegalosa i color grogós o transparent Producció: • Poca però suficient per al nadó, entre 20-200 ml/dia • Valor energètic: 58 Kcal/100 ml Composició: contingut proteïnes (lactoferrina) vitamines liposolubles minerals (Zn-Na) limfòcits,Ig A, macròfags contingut: greixos carbohidrats (lactosa) vitamnies hidrosolubles Funció: • Laxant, ajuda en l’expulsió del meconi • Preventiva en la Icterícia neonatal (elimina la bilirrubina de l’intestí) • Facilita la instal·lació de la flora bífida en el tracte digestiu • Inhibeix la formació IgE (causant de les reaccions al·lèrgiques) • Protectora, és ric en anticossos font de protecció contra bacteris i virus
 11. 11.  Llet de transició (6-15 dies del puerperi) Característiques: canvi d’aspecte a un color blanc blavós Producció: augment brusc, entre 600-700 ml/dia Composició: contingut: proteïnes /vitamines liposolubles/minerals (P/Na) contingut: greixos/carbohidrats/vitamines hidrosolubles/caloríes  Llet madura (15 fins al final lactància) Característiques: aspecte consistent i color blanc Producció: • Constant, entre 700-900 ml/dia • Valor energètic: 75Kcal/100ml Composició: contingut: aigua contingut: vitamines liposolubles Tipos de llet materna
 12. 12. Variació en la composició de la llet materna CALOSTRE LLET MADURA Llet del començament Llet del final Durant l’alletament la composició de nutrients i la quantitat de la llet materna no és constant sinò que canvia durant la toma, el dia i al llarg dels mesos per tal de garantir el creixement i desenvolupament del nadó Greix Proteïna Lactosa
 13. 13. Taula comparativa de llet materna Tipo de llet/component Calostre Llet de transició Llet madura Aigua 87% 88% 88% Energia (Kcal.) 58 74 70 Proteïnes (g) 2.3 1.6 1.05 Greixos (g) 2.9 3.5 4.2 Lactosa (g) 5.3 6.6 7.3 Calci (mg) 28 29 a 34 28 Ferro (mg) 0.04 0.04 0.04 Vitamina A (mg) 161 88 48 Vitamina C (mg) 7.2 7.1 5 Worthington/Roberts B y Williams SR (1993). Nutrition in Pregnancy and Lactation, 5ª ed.Louis. MO: Times Mirror/Mosby College
 14. 14. Taula comparativa de proteïnes en la llet materna Tipo de llet/component Calostre Llet madura Caseina 1400 mg/L 1870 mg/L α Lactoalbúmina 2180 mg/L 1610 mg/L Lactoferrina 3300 mg/L 1670 mg/L IgA 3640 mg/L 1420 mg/L Worthington/Roberts B y Williams SR (1993). Nutrition in Pregnancy and Lactation, 5ª ed.Louis. MO: Times Mirror/Mosby College
 15. 15. Anticossos tipo IgA en la llet materna, contra patògens comuns Bacteris Virus Altres Escherichia Coli Rotavirus Giarda Shigella V. sincitial respiratori Càndida albicans Salmonella V. de la poliomielitis Campylobacter V. influenza Vibrio cholerae Citomegalovirus Haemophilus pneumoniae V. immunodeficiencia humana Clostridium botulinum Klebsiella pneumoniae Pediatrics in review. Vol. 18. nº7, setembre de 1998
 16. 16. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana alimentar el nadó exclusivament amb lactància materna durant els primers sis mesos de vida, ja que li aporta els beneficis nutricionals necessaris per a créixer
 17. 17.  L’OMS* recomana que quan un nadó no pot ser alletat per la pròpia mare o aquesta no disposa de suficient volum de llet, la millor opció és la de la llet materna donada per altres mares, sobretot en nadons malalts o d’alt risc  Els BLM asseguren que això sigui possible *WHO/UNICEF Joint statement: meeting on infants and young child feedings. (1980). J Nur Midwifw, 25, 31 La situació actual dels BLM al món
 18. 18. La situació actual dels BLM a Europa European Milk Bank Association (EMBA)
 19. 19. La situació actual dels BLM a Espanya Integrats en bancs de sang i teixits que distribueixen la llet materna als hospitals de la seva comunitat: • Palma de Mallorca • Barcelona • Saragossa • Mèrida (Badajoz) Integrats en hospitals: • Madrid • València • Granada • Valladolid
 20. 20. BANC DE LLET MATERNA (BLM)
 21. 21. BLM del Banc de Sang i Teixits a Catalunya  El BLM recull la llet de les mares, l’analitza realitzant els controls de qualitat i seguretat, la emmagatzema i la subministra a les unitats de neonatologia dels hospitals de Catalunya sota prescripició mèdica  Garantim que la selecció, l’extracció, l’acceptació i el processament de la llet es porti a terme d’una manera eficaç i segura  Som un centre especialitzat que desenvolupa les funcions de educar i conscienciar a la societat el valor de la lactància materna
 22. 22. BLM El BLM té com a objectiu garantir l’alimentació amb llet materna a tots els nadons prematurs o nounats de Catalunya que no puguin ser alletats per la seva pròpia mare
 23. 23. El 18 de juny de 2010 el Banc de Sang i Teixits obté l’autorització per iniciar l’activitat del Banc de Llet Materna Evolució del BLM 2011-2014 189 203 361 579 605545 776 1.221 1.640 1.680 34 158 285 455 461 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2011 2012 2013 2014 2015 mares donants donacions (L) nadons
 24. 24. Evolutiu del BLM a la província de Lleida Des de juny de 2011 fins al gener de 2016 a la regió de Lleida:  87 mares s’han fet donants de llet materna  284 litres és el volum recollit de les donacions de llet materna  64 nadons de l’Hospital U. Arnau de Vilanova han rebut llet del BLM 2011 2012 2013 2014 2015 nadons 5 17 13 22 7 donacions (L) 22 84 80 79 19 mares donants 0 11 21 34 21 0 20 40 60 80 100 120 140 160
 25. 25. Donants de llet materna per centres Durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2015, 252 dones s’han sumat a la donació. Badalona 34 Clínic 57 Vall Hebron 55 Sant Joan de Déu 16 Girona 0 Bellvitge 35 Lleida 13 Manresa 10 Reus 13 Sant Pau 61 Sant Pere de Ribes 15 Tarragona 18 Terrassa 40 Tortosa 1 Centelles 10 Palamós 13 Vendrell 4 Hospital de Barcelona 3 Martorell 14 Figueres 5 Donants d’alta per centres
 26. 26. El prematur, receptor de llet materna de banc
 27. 27.  Classificació per pes segons la OMS  Classificació segons l’edat gestacional IMMADUR PRETERME EXTREM TERME POSTERME PREMATUR • 20-23.6 SDG • 26-32 SDG • 32-36 SDG • 37-42 SDG • MÉS DE 42 SDG Prematur • RNPT< 2500g pes baix • RNPT< 1500g pes molt baix • RNPT< 1000g extremadament baix Terme • Pes normal 2500-3750g
 28. 28. Indicacions actuals BLM Nadons prematurs <32 semanes de gestació i/o baix pes <1.500 g: Si no hi ha llet disponible de la pròpia mare en les primeres 24-72h de vida Si la pròpia mare no pot alletar: • CMV present en la llet • Gravetat mare • Patologia materna crònica o infecciosa • Consum de fàrmacs/drogues Per complementar la llet de la pròpia mare quan la producció no és suficient
 29. 29. Indicacions actuals BLM Nadons prematurs majors a 32 semanes y nounats nascuts a terme Per intolerància digestiva del nadó Si presenten risc de ECN Realimentació post ECN Deficiències immunològiques Per malformacions intestinals Errors innats del metabolisme Per cirurgia de l’aparell digestiu del nadó (nutrició post-quirúrgica) (és més fàcil de digerir i facilita la recuperació intestinal)  Nens amb antecedents familiars de atopia
 30. 30. Beneficis BLM  Disminueix la incidència i morbilitat:* - Infeccions respiratòries (pneumònia) - Infeccions gastrointestinals (diarrees) - ECN - Infeccions urinàries - Vies aèrees superiors (refredats) i otitis mitja aguda - Sepsi neonatal tardia en el prematur - Altres: bacterièmia, meningitis bacteriana - Al·lèrgies i atòpies *American Academy of Pediatrics. Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics 2005; 115; 496-506
 31. 31. Beneficis BLM-II 1. Prevenció del risc ECN (enterocolitis necrotitzant) (Lucas 1990 Schanler 2005, Sisk 2007, Boyd 2007, Quigley 2007, Hunter 2008) 2. Prevenció de sepsis (Rooestad 2005) 3. Millora de la tolerància digestiva amb nutrició enteral i disminueix dies d’hospital (Schanler 1999, Vohr 2007) 4. Disminució de la retinopatia del prematur greu (Okamoto 2007) 5. Millora del desenvolupament psicomotor i cardiovascular, a llarg termini (Lucas 1994, Vohr 2006 i 2007)
 32. 32. Fortificació de la llet materna de banc (LMB)  Justificació: Els procediments sotmesos a la donació de la llet matena fins a l’obtenció de llet matena de banc, provoquen una pèrdua del contingut: • calòric d’hidrats de carboni • greixos • proteïnes • minerals i vitamines
 33. 33. Fortificació de la LMB  FM 85 Fòrmula : 1 stick (1gr) + 20 ml LMB  Informació nutricional (1 stick)  Beneficis a curt termini: • Pes • Alçada nen prematur o de baix pes • PC PC: perímetre craneal Valor energètic 4 Kcal Hidrats de carboni 0.7 gr Proteïnes 0.2 gr Vitamines A/D/E/K/C, tiamina, riboflavina, àcid fòlic, biotina Minerals Sodi, potassi, clor, calç, fòsfor, magnesi, ferro, zinc, cobre, iode… (No aporta greixos)
 34. 34. 100 ml Recomanacions per Pretermes LM Preterme LM Madura LM amb FM 85 5 sobres/100 ml 1 sobre/20 ml Energia (Kcal) 65-85 68 71 85 Proteïnes 3-3.8 1.5 1.3 2.5 Hidrats de Carboni 8.4-16.8 7 7 10.3 Greixos 4.3-8.4 3.7 4.2 4.2 Lactància materna fortificada J.Garcia Martí, Seguiment del Preterme Extrem,Curs de formació Continuada en Pediatria, 2011
 35. 35. Per poder donar llet només cal:  estar alletant el teu nadó  presentar bona salut i dur uns hàbits de vida saludables Donants
 36. 36. Principals processos Receptors DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 Llet crua Llet processada Llet distribuïda Organització i funcionament Donants potencials Donants actives Promoció
 37. 37. CAPTACIÓ DE DONANTS DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 2 3 4 51 Organització i funcionament  La promoció de la donació de llet la facilitaran tots aquells professionals de la salut en contacte amb les mares Maternitats i unitats de neonatologia Atenció Primària Banc de Llet Materna  Altres canals d’informació:  Associacions i entitats pro alletament matern Farmàcies 1 POPETAINES
 38. 38. CAPTACIÓ DE DONANTS / CONTACTE DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 2 3 4 51 Organització i funcionament 1 El BLM posa a disposició de les donants diverses vies d’entrada per atendre qualsevol tipus de consulta o comentari que ens vulguin realitzar sobre el procés de la donació de llet materna: BLM T. 93 557 35 00 bancdellet@bst.cat Centres fixos BST- Catalunya
 39. 39. CAPTACIÓ DE DONANTS / CENTRES FIXOS BST-CATALUNYA DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 2 3 4 51 Organització i funcionament 1 Barcelona. Vall d'Hebron Passeig Vall d'Hebron, 119-129 08035 Barcelona T 93 274 90 25 Barcelona. Clínic Villarroel, 170, esc. 1, 1r. pis 08036 Barcelona T 93 227 54 00 (ext. 2090) Barcelona. Sant Pau Sant Antoni Maria Claret, 167 Pavelló del convent (Hospital antic) 08025 Barcelona T 93 553 75 91 Badalona. Germans Trias i Pujol Carretera del Canyet, s/n 08916 Badalona T 93 497 88 25 L’Hospitalet de Llobregat. Bellvitge Feixa Llarga, s/n 08907 L’Hospitalet de Llobregat T 93 260 75 19 Manresa. Fundació Althaia Dr. Joan Soler, s/n 08240 Manresa T 93 874 51 51 Terrassa. Mútua de Terrassa Plaça del Doctor Robert, 5 08221 Terrassa T 93 736 50 55 Girona. Dr. Josep Trueta Carretera de França, s/n 17007 Girona T 972 22 67 02 Lleida. Arnau de Vilanova Av. Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida T 973 70 53 37 Tarragona. Joan XXIII Dr. Mallafré i Guasch, 4 43007 Tarragona T 977 24 23 34 Tortosa. Verge de la Cinta Carrer de les Esplanetes, s/n 43500 Tortosa T 977 51 91 37 Reus. Sant Joan Avinguda Josep Laporte, 1 43205 Reus T 977 30 85 56
 40. 40. SELECCIÓ DE DONANTS DISTRIBUCI Ó I SUBMINIS - TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCI Ó DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCI Ó I SUBMINIS - TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCI Ó DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 2 Avaluació Organització i funcionament  Adreçar-se als centres fixos de donació de sang de Catalunya  Emplenar el qüestionari mèdic  Realitzar una entrevista en la qual es valoraran els criteris d’acceptació i exclusió
 41. 41. SELECCIÓ DE DONANTS DISTRIBUCI Ó I SUBMINIS - TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCI Ó DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCI Ó I SUBMINIS - TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACI Ó RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCI Ó DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 2 Criteris generals Organització i funcionament  Donant >18 anys  Lactància del seu propi fill i que estigui correctament alimentat  Identificació de la donant mitjançant DNI, passaport o carnet de conduir Hi ha tres grans criteris d’exclusió: 1. Tòxics (drogues, fàrmacs o altres substàncies) 2. Virus o bacteris 3. Cèl·lules malignes En el moment de l’entrevista es valoraran criteris més específics
 42. 42. SELECCIÓ DE DONANTS DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 2 Registre / Informació Organització i funcionament  Tirallet  Recipients estèrils (entre 10 i 15 unitats)  Etiquetes per identificar els pots amb el nom de la mare i la data d’extracció  Full informatiu sobre les recomanacions, tècniques d’extracció i conservació de la llet materna i els telèfons de contacte Rebran el KIT de donació de llet materna
 43. 43. SELECCIÓ DE DONANTS DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 2 Registre / Informació Organització i funcionament Recomanacions/ Tècniques d’extracció
 44. 44. SELECCIÓ DE DONANTS DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 2 Registre Informació Organització i funcionament Instruccions per a la conservació de la llet materna  Utilitzar els recipients estèrils que proporciona el BLM  Etiquetar cada recipient amb el nom de la mare i la data de l’extracció  Congelar immediatament el recipient amb la llet extreta  Conservar a -20ºC (congelador domèstic). Recomanat fins a un màxim de 4 setmanes  No trencar mai la cadena del fred
 45. 45. SELECCIÓ DE DONANTS DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 2 Acceptació Organització i funcionament  El consentiment informat ens permetrà realitzar l’extració d’una mostra de sang amb la intenció de descartar certes malalties  Serologia i NAT a la donant NAT* HIV I i II HB HC AntiHBc Sífilis HTLV I i II Chagas Un cop es coneixen els resultats negatius de les anàlisis realitzades, el BLM es posa en contacte amb la mare per tal que pugui iniciar la donació de llet * Tecnologia d’amplificació nucleòtica
 46. 46. RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 3 Donació / Recollida Organització i funcionament  Per gestionar la recollida de llet materna la donant: Pot trucar al BLM del Banc de Sang i Teixits T. 93 557 35 00 (on li facilitaran la recollida de llet a domicili) Pot portar els pots de llet al centre fix més proper: Banc de Sang i Teixits Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida T. 973 70 53 37 Aquests telèfons també els poden utilitzar les mares per dubtes i aclariments
 47. 47. PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 4 Organització i funcionament  Es seleccionen les donacions per processar i es descongelen durant 24h a nevera a 4ºC  Es manipula la llet en campana de fluxe laminar  Es prén una mostra de llet per a realitzar un anàlisi
 48. 48. PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 4 Organització i funcionament Indicadors de seguretat:  NAT HIV, HB i HC a la llet crua (únic BLM al món que realitza aquesta prova)  PCR* a la llet crua per a la detecció del Bacillus cereus (microorganisme ambiental patogen esporulat termoresistent), millora l’eficàcia del procés Indicadors de qualitat: (S. Aureus<104 CFU/ml)  Microbiologia: recomanacions 2010 NICE* Guidelines  Quantificació de macronutrients (proteïnes, lípids, lactosa) * Reacció en cadena de la polimerasa * National Institute for Health and Clinical Excellence 2010 Donor breast milk banks:the operation of donor milk bank services
 49. 49. PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 4 Organització i funcionament  La llet es conserva durant 24h a 4ºC fins a obtenir els indicadors de seguretat  Pasteurització Holder  Destrucció dels patògens ( B.cereus, M.Tuberculosis, CMV, HIV, HTLV 1-2, herpes simplex i rubèola)  Mantenir al màxim la concentració òptima dels factors clau nutricionals i IgA  Presa de mostra per a control de producte Anàlisi microbiològica (creixement Ø CFU/ml) Quantificació macronutrients (proteïnes)  Etiquetatge i conservació a -81ºC (fins a tres mesos)
 50. 50. DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 Organització i funcionament
 51. 51. DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 Organització i funcionament
 52. 52. DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 5 Comandes Organització i funcionament  Totes les comandes de llet materna es subministraran sota prescripció mèdica, acompanyades sempre d’un consentiment informat  Actualment les presentacions de què disposem al BLM són:  50 ml  100 ml  250 ml  A totes les maternitats/unitats de neonatologia de CatalunyaSubministrament
 53. 53. DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 5 Organització i funcionament Documentació
 54. 54. DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 5 Organització i funcionament  Descongelar els recipients a bany Maria ó 24h abans a la nevera a 4ºC  Un cop obert el recipient 24h a 4ºC  Si no s’obre el recipient 72h a 4ºC  Congelada a -20ºC fins a 3 mesos Manipulació i conservació de la llet de BLM
 55. 55. DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 DISTRIBUCIÓ I SUBMINIS- TRAMENT PROCESSAMENT I CONSERVACIÓ RECOLLIDA DE LA LLET MATERNA SELECCIÓ DE DONANTS CAPTACIÓ DE DONANTS 1 2 3 4 5 5 Organització i funcionament Per tal d’obtindre la traçabilitat dels productes subministrats, les maternitats hauran de: • Anotar al full: data/hora/volum/lot/fracció de la llet de banc subministrada • Fer arribar el full al Banc de Sang i Teixits Tot quedarà enregistrat a la base de dades del BLM Traçabilitat
 56. 56. Conclusions (I)  El BLM necessita més donacions per atendre els nadons prematurs  Els neonatòlegs, cada cop més, utilitzen llet materna de banc pels beneficis que aporta al nadó  L’augment de nadons prematurs extrems alimentats amb llet materna i el ritme de crescuda en la llet no és igual i per aquesta raó les reserves de llet es veuen limitades i amb risc de no poder subministrar a totes les unitats de neonatologia dels hospitals catalans
 57. 57. 43 70 26 39 1 52 45 48 Com han conegut les mares el BLM  La donant de llet només pot ser-ho durant un breu període de temps (promig de 4 mesos)  Contínuament calen noves donants  Els professionals sanitaris tenim un paper molt important en la formació i promoció de la donació de llet materna ja que ens trobem en contacte directe amb les mares donants Conclusions (II)

×