Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Desenvolupament del llenguatge oral, inici tardà del llenguatge i trastorns del desenvolupament del llenguatge oral en els infants Visió des de la Pediatria

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Xerrada mall logopedes[1]
Xerrada mall logopedes[1]
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 50 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Desenvolupament del llenguatge oral, inici tardà del llenguatge i trastorns del desenvolupament del llenguatge oral en els infants Visió des de la Pediatria (20)

Más de Pediatriadeponent (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Desenvolupament del llenguatge oral, inici tardà del llenguatge i trastorns del desenvolupament del llenguatge oral en els infants Visió des de la Pediatria

 1. 1. TRASTORNS NEURODESENVOLUPAMENT TR ESPECÍFIC APRENENTATGE: - Dislèxia - Disortografia - Discalcúlia TR COMUNICACIÓ i LLENGUATGE - Tr llenguatge - Tr fonològic (producció) - Tr fluïdesa (tartamudesa) - Tr comunicació social Discapacitat intelectual + RGD TR MOTORS - Tr coordinació - Tr mov estereotipats - Tics TDAH TEA
 2. 2. Índex ★ Importància del llenguatge ★ Desenvolupament típic del llenguatge ★ Valoració del llenguatge i de la parla ★ Dificultats de llenguatge: Retard simple del llenguatge Desenvolupament atípic del llenguatge + TDLL ★ Paper de la pediatria en les dificultats de llenguatge ★ Actuacions a pediatria
 3. 3. Índex ★ Importància del llenguatge ★ Desenvolupament típic del llenguatge ★ Valoració del llenguatge i de la parla ★ Dificultats de llenguatge: Retard simple del llenguatge Desenvolupament atípic del llenguatge + TDLL ★ Paper de la pediatria en les dificultats de llenguatge ★ Actuacions a pediatria
 4. 4. El llenguatge és l’essència d'allò que significa ésser humà Pensament racional λóγος Regulador de la conducta Influència en les emocions Comunicació amb "el jo" Comunicació amb els altres Interacció social Intercanvi idees Transmissió cultura IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE
 5. 5. El llenguatge és un predictor de salut i èxit a la vida 2 anys 4 anys IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE
 6. 6. El llenguatge és una part essencial del neurodesenvolupament dels humans. Parlar és natural Xarxes neuronals especialitzades en llenguatge IMPORTÀNCIA DEL LLENGUATGE
 7. 7. Índex ★ Importància del llenguatge ★ Desenvolupament típic del llenguatge ★ Valoració del llenguatge i de la parla ★ Dificultats de llenguatge: Retard simple del llenguatge Desenvolupament atípic del llenguatge + TDLL ★ Paper de la pediatria en les dificultats de llenguatge ★ Actuacions a pediatria
 8. 8. Etapes evolutives Etapa preverbal Sons 12 - 24 mesos Etapa verbal II Expansió lèxica i sintàctica Verbal Pur Discurs 6 - 12 anys 0 – 12 mesos Etapa verbal I Primeres paraules 2- 6 anys DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE
 9. 9. • Plors, somriures, crits • Contacte ocular • Primers senyals de comunicació • Cerca del cuidador 0-2 mesos • Varietat de sons, vocalitzacions • Mira ulls i boca • Protocoverses • Accés a l’estat mental entre infant i cuidador • Interacció a 2: nen, adult 3-4 mesos • Registre dels fonemes de la seva llengua • Inici balboteig: vocal + consonant • Interès pels objectes de l’entorn • Interacció a 3: nen, adult, objecte 5-6 mesos 7-8 mesos 9-11 mesos • Balboteig repetitiu [pa-pa-pa-pa] • Atenció a l‘entonació i a la significació • Escolten converses i responen amb sons o gests • Inici Identificació de paraules • Gest indicatiu • Lèxic receptiu • Balboteig comunicatiu [bagaga] [tapitapi] • Entonació, prosòdia de la llengua pròpia Primeres interaccions Intencionalitat Atenció conjunta Gest indicatiu Etapa preverbal DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE aa! aooah! vah! Mamm! Guuu! pa-pa- pa-pa!! Bagaga!! Tapi-tapi!!
 10. 10. Font: http://abansprimeresparaules.upf.edu/ DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE
 11. 11. • Inici producció paraules amb significat • Holofrase: paraula amb funcionalitat de frase, alta càrrega emocional [mam- mam] = menjar. Evolucionen ràpidament: [mam-mam]→ [mañà] →[menjà] • Entén frases, ordres senzilles • Assenyala amb el dit 12-18 mesos • Denomina objectes i situacions quotidianes : [aba]=aigua, [mimí]=dormir • Llenguatge telegràfic=parla combinatòria: unió de 2 elements [mama menja] • Entén ordres senzilles, assenyala parts de cos... • Joc simbòlic • Als 2 anys: - Mínim 50 paraules - Uneix 2 elements 18-24 mesos Etapa verbal I: primeres paraules DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE
 12. 12. • Eclosió del llenguatge • Oracions de 3 o més elements [ vui a piota] = vull la pilota • Errors gramaticals: [pupa aquí dit] • Entén 2 ordres: “agafa la pilota i posa-la a la caixa” • Paraules oposades: “gran/petit”... 2-3 anys • Increment progressiu del vocabulari • Oracions complexes (temps verbals, adverbis, preposic...) • Oracions coordinació subordinació • Relats simples • Millora progressiva de la sintaxi • Inici de la consciència fonològica: separació paraules 3-4 anys Etapa verbal II: expansió lèxica i sintàctica DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE • Frases gramaticalment correctes • Relats més complexes • Millora progressiva de l’articulació • Consciència fonològica: separació síl·labes • Temporalitat: abans/ després, nombres... 4-5 anys • Articulació correcta • Inici lectoescriptura • Consciència fonològica: separació fonemes • Sinònims, paraules polisèmiques... • Abstracció, ironia, inferències... 5-6 anys
 13. 13. DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE Etapa verbal I + II: de les primeres paraules al discurs estructurat ★ Longitud mitjana de l'expressió: edat del nen en anys + 1. Ex: - El nen de 2 anys hauria de produir oracions de 3 elements. - El nen de 3 anys hauria de produir oracions de 4 paraules. ★ Intel·ligibilitat: dividir l'edat d'un nen en quatre i el quocient és aproximadament igual a la quantitat de discurs intel·ligible. Ex: - 1 any: un estrany ha de comprendre el 25% de les paraules - 2 anys el 50% , 3 anys el 75% i 4 anys el 100% . ★ Nens que creixen en entorns bilingües utilitzaran una barreja de les seves llengües que esdevé menys marcada a mesura que avança l'adquisició del llenguatge. Han de dominar ambdós idiomes a l'edat de 5 anys. Guia aproximada
 14. 14. ★ 2 mesos: contacte ocular. “On et mira? ★ 4 mesos: vocalitzacions: [aa, eooo] . Protoconverses: interacció nen-adult ★ 6 mesos : balboteig [ba, guu, ahjjj]. Atenció conjunta: interacció nen-adult-objecte ★ 8 mesos: balboteig repetitiu [ba-ba-ba, pa-pa-pa-pa]. Intencionalitat ★ 12 mesos: 2-3 paraules amb significat [mama], [ava] = aigua. Holofrase. Gest indicatiu ★ 18 mesos: més paraules amb significat. Holofrase. Gest indicatiu. Inici llenguatge telegràfic (18-24m) ★ 2 anys: combinacions de 2 o 3 paraules [mama mine] = mama vine. 50 o més paraules amb significat ★ Els 6 mesos posteriors a l'inici de la combinació de paraules s'ha de produir un increment ràpid de vocabulari fins a 500 paraules ★ 3 anys: oracions de 3 a 4 paraules [vui a piota] = vull la pilota ★ 4 anys: petits relats. Frases coordinades i subordinades ★ 6 anys: frases gramaticalment correctes, frases complexes. Articulació correcta. Inici lectoescriptura DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE A la pràctica... Preguntes bàsiques a les revisions
 15. 15. DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE 0-6 mesos 7m-12m 1-4 anys 5 anys Intenció comunicativa Interacció social Intenció comunicativa Interacció social Comprensió Intenció comunicativa Interacció social Comprensió Expressió Intenció comunicativa Interacció social Comprensió Expressió Articulació GRAU D’AFECTACIÓ DEL LLENGUATGE CRONOLOGIA
 16. 16. 0-6 mesos 7m-12m 1-4 anys 5 anys Intenció comunicativa Interacció social Intenció comunicativa Interacció social Comprensió Intenció comunicativa Interacció social Comprensió Expressió Intenció comunicativa Interacció social Comprensió Expressió Articulació GRAU DE DETECCIÓ !!! DESENVOLUPAMENT TÍPIC DEL LLENGUATGE CRONOLOGIA
 17. 17. Índex ★ Importància del llenguatge ★ Desenvolupament típic del llenguatge ★ Valoració del llenguatge i de la parla ★ Dificultats de llenguatge: Retard simple del llenguatge Desenvolupament atípic del llenguatge + TDLL ★ Paper de la pediatria en les dificultats de llenguatge ★ Actuacions a pediatria
 18. 18. Expressió Comprensió Comunicació VALORACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE Què implica un adequat desenvolupament del llenguatge? HABILITATS DEL LLENGUATGE • Llenguatge expressiu : ús del llenguatge per parlar (i escriure) • Llenguatge receptiu : capacitat de descodificar i comprendre el llenguatge parlat. Comprendre (i llegir) • Comunicació social: ús apropiat al context social , seguir les normes de conversa adaptades a la interacció social, saber fer inferències....
 19. 19. Morfosintaxi Fonètica Fonologia Semàntica Pragmàtica Expressió Comprensió Comunicació COMPONENTS DEL LLENGUATGE VALORACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE
 20. 20. Components dels llenguatge Forma Contingut Ús Morfosintaxi Fonètica Fonologia Estructura interna de les paraules i l’organització d’aquestes dins de la frase. Percepció dels fonemes dins de diferents tipus de síl·labes/paraules. Producció dels fonemes. Articulació. Semàntica Pragmàtica Significat de les paraules i les relacions i/o classificacions que es fan entre elles. Funcionalitat del llenguatge en diferents situacions comunicatives. Ús intencional del llenguatge. Identificació dels desitjos i sentiments de l’altre.
 21. 21. Sistema de símbols de codificació que permet conceptualitzar, raonar i comprendre LLENGUATGE Vehicle per al llenguatge: sistema de fonemes (català té uns fonemes molt diferents del japonès). Combina diferents sons per transmetre significat PARLA VALORACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA PARLA
 22. 22. VALORACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LA PARLA Què implica un adequat desenvolupament de la parla? Integritat de 4 funcions Consciència Fonològica Pràxia Articulació Prosòdia
 23. 23. Índex ★ Importància del llenguatge ★ Desenvolupament típic del llenguatge ★ Valoració del llenguatge i de la parla ★ Dificultats de llenguatge: - Retard simple del llenguatge - Desenvolupament atípic del llenguatge + TDLL ★ Paper de la pediatria en les dificultats de llenguatge ★ Actuacions a pediatria
 24. 24. L'afectació del llenguatge oral és el més freqüent dels problemes de neurodesenvolupament durant els primers anys de la vida. DIFICULTATS DEL LLENGUATGE
 25. 25. PREVALENÇA 1 de cada 7 nens ( 15%) té un inici tardà del llenguatge 1 de cada 14 nens (7%) que entren a l’escola ho fan amb alteracions persistents del seu desenvolupament lingüístic, és a dir, tenen un trastorn del llenguatge O'Hare. Arch Dis Child, 2016 Norbury J. Child Psychol Psychiatry, 2016 Calder. J Paediatrics Child Health, 2022 DIFICULTATS DEL LLENGUATGE 2 nens a cada classe de 30 estudiants presenten un trastorn del llenguatge, que és probable que tingui un impacte persistent i generalitzat en l'adult
 26. 26. Retard simple del llenguatge ≈ 60% de nens petits amb IT tindran desenvolupament normal de la parla i el llenguatge a l'edat de 3 a 5 anys ▪ Nen sense altres dificultats del neurodesenvolupament ▪ No té problemes per comprendre ▪ Té intenció de comunicar-se → Causes: hereditàries, mèdiques (otitis seroses recurrents), influències socioeconòmiques (baixa educació materna )... → Subgrup: late bloomers (ASHA 2016) Un 15% dels nens de 2 anys tenen un inici tardà del llenguatge: ▪ vocabulari inferior a 50 paraules ▪ absència de parla combinatòria (unió de 2 elements) Trastorn de llenguatge ≈ 40% Desenvolupament atípic del llenguatge (alteracions persistents del llenguatge) → Trastorn primari: TDLL (abans TEL) ▪ intel·ligència adequada ▪ accessibilitat a l'aprenentatge ▪ absència de dèficit neurològic comòrbid. → Trastorns secundaris: TEA, retard global del desenvolupament (TGD), discapacitat intel·lectual, hipoacúsia, sdes congènites, tr neurometabòlic, hipotiroïdisme, altres Dale PS et al. J Speech Lang Hear Res, 2003 O'Hare. Arch Dis Child, 2016 DIFICULTATS DEL LLENGUATGE
 27. 27. TDLL A. Dificultat persistent de llenguatge (expressió i/o comprensió): - Vocabulari reduït - Estructura gramatical limitada - Deteriorament del discurs C. Inici dels símptomes en les primeres fases del desenvolupament. D. No atribuïble a problemes auditius o sensorials, disfunció motora o afectació neurològica. No discapacitat intel·lectual. B. Llenguatge per sota de l’esperat per l’edat. Afecta la comunicació eficaç, la interacció social i el rendiment. Expressió Comprensió ! Criteris diagnòstics DSM-V Trastorn de desenvolupament del llenguatge (abans TEL)
 28. 28. Índex ★ Importància del llenguatge ★ Desenvolupament típic del llenguatge ★ Valoració del llenguatge i de la parla ★ Dificultats de llenguatge: Retard simple del llenguatge Desenvolupament atípic del llenguatge + TDLL ★ Paper de la pediatria en les dificultats de llenguatge ★ Actuacions a pediatria
 29. 29. ▪ Interferència comunicació eficaç ▪ Problemes socialització ▪ Majors taxes de símptomes emocionals ▪ Problemes conductuals ▪ Comorbiditats: TDAH, dislèxia, dispràxia ▪ ↓ Èxit acadèmic ▪ ↓ Èxit personal Conseqüències dels trastorns de llenguatge : Fins al 15% dels nens petits tenen un inici tardà del llenguatge i el 7% dels nens que entren a l’escola ho fan amb un trastorn de llenguatge (O'Hare. Arch Dis Child. 2016) PEDIATRIA EL PAPER DE LA PEDIATRIA EN LES DIFICULTATS DE LLENGUATGE ORAL Paper clau en la DETECCIÓ
 30. 30. El desenvolupament del llenguatge és un procés complex que depèn de: 31 Desenvolupament del llenguatge Sensori Visió/audició Prematuritat PEG Entorn socioeconomic Base Genètica AF Noxes pre i post natals: Contaminants, tòxics, disruptors endocrins Factors mare: Microbioma, estat nutricional, obesitat Afectivitat Tipus d’educació Berens, Jensen. Nelson. BMC Med, 2017 Bhutta ZA. Pediatrics, 2017 Bangma. Nature, 2020 Calder. J Paediatrics Child Health, 2022 La pediatria és l’àmbit més indicat per contemplar els factors de risc genètics, biològics, socials i ambientals de dificultats de llenguatge EL PAPER DE LA PEDIATRIA EN LES DIFICULTATS DE LLENGUATGE ORAL Dany cerebral: hemorràgies, hipòxia, trauma, infecció, sde congènites, malalt metabòliques TEA
 31. 31. Períodes sensibles del neurodesenvolupament EL PAPER DE LA PEDIATRIA EN LES DIFICULTATS DE LLENGUATGE ORAL Trastorns del neurodesenvolupament i l'aprenentatge. Abordatge des de pediatria d’atenció primària
 32. 32. Períodes sensibles del neurodesenvolupament EL PAPER DE LA PEDIATRIA EN LES DIFICULTATS DE LLENGUATGE ORAL PLASTICITAT CEREBRAL “Use it or lose it” DETECCIÓ PRECOÇ !!! Les connexions cerebrals s’enforteixen gràcies als estímuls positius; si no hi ha l’estimul o existeix un estímul negatiu, es poden i es perden
 33. 33. EL PAPER DE LA PEDIATRIA EN LES DIFICULTATS DE LLENGUATGE ORAL
 34. 34. Índex ★ Importància del llenguatge ★ Desenvolupament típic del llenguatge ★ Valoració del llenguatge i de la parla ★ Dificultats de llenguatge: Retard simple del llenguatge Desenvolupament atípic del llenguatge + TDLL ★ Paper de la pediatria en les dificultats de llenguatge ★ Actuacions a pediatria
 35. 35. ACTUACIONS A PEDIATRIA 1 Detecció precoç dels trastorns del llenguatge : cribratge universal Explorar el llenguatge i la comunicació en totes les revisions, especialment del naixement als 6 anys. Eines cribratge
 36. 36. Eines cribratge CSBS DP (6 - 24 MESOS) CSBS DP _ instruccions correcció MacArthur- Bates (de 8 a 15 mesos) MacArthur-Bates (de 16 a 30 mesos) 1 Detecció precoç
 37. 37. Eines cribratge 1 Detecció precoç
 38. 38. Eines cribratge TAULA DETECCIÓ DE SIGNES D’ALERTA EN EL DESENVOLUPAMENT COMUNICATIU PROTOCOL D’OBSERVACIÓ PER A MESTRES RETARD I TRASTORN DEL LLENGUATGE 1 Detecció precoç
 39. 39. ACTUACIONS A PEDIATRIA 2 Aproximació diagnòstica Determinar si la dificultat de llenguatge és primària, en què sovint hi ha patrons familiars, o secundària, a partir d’un ventall molt ampli d’etiologies. Valorar factors de risc genètics, biològics, socials i ambientals Model d’informe pediàtric https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Para_profesional es/Programas_otros_centros/monografia-transtorns- neurodesenvolupament-aprenentatge-hospital-sant-joan-deu.pdf
 40. 40. Prematuritat PEG !!! Malalties cròniques, hospitalitzacions Pes, talla, perímetre cerebral, trets dismòrfics, estigmes neurocutanis, estat neurològic i neurodesenvolupament. ORGANS BUCOFONATORIS: veu nasal, paladar, elements flàccids o espàtics o atàxics ... ACTUACIONS A PEDIATRIA 2 Aproximació diagnòstica
 41. 41. ACTUACIONS A PEDIATRIA 2 Aproximació diagnòstica
 42. 42. ACTUACIONS A PEDIATRIA 3 Seguiment i abordatge multidisciplinari La derivació pertinent a altres professionals pel seu treball específic . Pediatria Logopedia Salut Mental CREDA EAP Mestres CDiAP - Menors de 5 anys → CDIAP - 5 o més anys → Protocol per l’abordatge de les dificultats de llenguatge oral en els infants en edat escolar
 43. 43. Inici tardà del llenguatge és una alerta Revisar tots els infants de 2 anys ▪ vocabulari inferior a 50 paraules ▪ absència de parla combinatòria Dale PS et al. J Speech Lang Hear Res, 2003 O'Hare. Arch Dis Child. 2016 ≈ 60% Retard simple del llenguatge Alguns presentaran dislèxia més endavant ≈ 40% Trastorn de llenguatge Trastorn primari: TDLL Trastorns secundari Seguiment cada 3/6 mesos Iniciar mesures a l’entorn familiar i escolar, SENSE ESPERAR AL DIAGNOSTIC Evolució: • Dels 2 als 3 anys aprox 40-50% normalitzen • Dels 3 als 4 anys aprox 10% normalitzen • A partir dels 4 anys és molt poc probable que normalitzin i cal pensar en un trastorn de llenguatge ACTUACIONS A PEDIATRIA 3 Seguiment i abordatge multidisciplinari
 44. 44. ACTUACIONS A PEDIATRIA 4 Acompanyament a les famílies - Ajudar les famílies a entendre el problema de llenguatge dels seus fills i com pot afectar en els seus aprenentatges, interacció social, conducta i emocions. - Ajudar a seguir de forma correcta el circuit per les diverses disciplines que participaran en l’abordatge multidisciplinari de la dificultat de llenguatge del seus fills. - Involucrar les famílies en la intervenció: l’entorn familiar és clau. - Donar pautes per la intervenció de la família: Activitats que han demostrat efectes beneficiosos.
 45. 45. Activitats que han demostrat efectes beneficiosos ▪ Gaudir de la companyia i conversa amb calidesa ▪ Modelatge: parlar a la seva alçada, practicar una bona articulació, entonació... ▪ Repetició: és la base dels aprenentatges ▪ Patró de respostes consistent = que tot l' entorn adopti la mateixa estratègia ▪ Rutines horàries ▪ Vincles afectius ARMARI - L’armari és molt gran! - Guardem la pilota a l’armari! - Ens amaguem a l’armari? ACTUACIONS A PEDIATRIA 4 Acompanyament a les famílies “Aigua” “Ava” “Aigüeta”
 46. 46. Ajustaments del llenguatge ▪ Ajustar el lèxic a les possibilitats del nen: vocabulari senzill i contextualitzat ▪ Enunciats lleugerament per sobre del nivell del nen ▪ Introduir pauses, esperar, donar temps a les respostes del nen ▪ Donar un model correcte del llenguatge: pronunciar correctament - sintaxi correcta - prosòdia correcta - no cridar. Si el nen diu “un miau”, dir-li “siiii, el gat fa miau!”, evitar diminutius. ▪ Recursos paralingüístics: senyals que acompanyin el missatge ▪ Entonació càlida, acollidora, agradable: ajuda a implicar-se en la interacció, ajuda a detectar la part més important del missatge ▪ Rutines: repetir, repetir, repetir ▪ Aprofitar les situacions quotidianes: vestir, fer el menjar, el bany... ▪ Mirar als ulls, estar pendents de la comunicació: sentir-se escoltat ACTUACIONS A PEDIATRIA 4 Acompanyament a les famílies
 47. 47. Moltes gràcies per la vostra atenció.

×