Publicidad

Zachraňme bezobaly!

řadový zaměstnanec en PeopleComm
3 de Feb de 2022
Zachraňme bezobaly!
Zachraňme bezobaly!
Zachraňme bezobaly!
Zachraňme bezobaly!
Publicidad
Zachraňme bezobaly!
Próximo SlideShare
KPZ ModřanyKPZ Modřany
Cargando en ... 3
1 de 5
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Zachraňme bezobaly!

  1. 14 | Pravý domácí časopis Příběhy z okraje aneb Naše budoucnost je lokální II V létě 2012 jsem se s rodiči a poprvé i se svými dětmi na Dunaj vrátil. Řeka stále tekla, na břehu se ještě dalo postavit stan, ale pár věcí se změnilo. Vesnice, kde se dříve normálně žilo, působila najednou ošuntěle a opuš- těně. Původní obyvatele vystřídali chalupáři. Na pláži, která bývala zanesená dřevem, jsme se brodili plastem. Už to nebyl sem tam nějaký exotický kelímek s cizím nápisem, ale vše, co vás napadne, od PET lahví přes kosmetické a potravinářské obaly, jednorázové rukavice, žabky, zapalovače, pytle, kusy polystyrenu až třeba po bublinkovou fólii. Text: Tomáš Hajzler Foto: archiv TH Zachraňme BEZOBALY! Jako děti jsme s rodiči strávili většinu prázdnin v Kravanech nad Dunajom, v malé vesničce na jihu Slovenska. Stanovali jsme na pláži, koupali se v Dunaji, ži- vili se zeleninou od našich kama- rádů z vesnice. Když byla vysoká voda, břehy se zaplnily kmeny a větvemi. Pro místní to byl vždy vítaný zdroj dřeva na zimu. Bavi- lo mě jim ty klacky nosit. Dřevo jsme sbírali také na pravidelnou večerní vatru. Vzpomínám si, že mezi dřevem pokaždé vykoukl i nějaký ten plastový obal s ně- meckými nápisy – PET lahev od limonády, kelímek od jogurtu nebo lahvička od kosmetiky. Ty hořely nejlíp a navíc zeleno-mod- ře, což nám dětem připadalo jako takové malé kouzlo. To byla 70., 80. léta… Tomáš Hajzler Profesně se věnuje tématu práce a budoucnosti podnikání. Do Česka přinesl hnutí Svoboda v práci, koncepci svobodné firmy, a spoluzaložil společenství organizací Slušná firma a PeopleComm, které vede s vizí nejekologičtějšího evropského nakladatelství, to vše s cílem přispět ke změně způsobu, jakým se v Česku a na Slovensku podniká a pracuje. V pražských Modřanech spoluzaložil skupinu „KPZ“ a v Praze pak stál u zrodu prvního českého spolkového potravinového obchodu „Obživa“. Je spoluautorem projektu „Zpátky k jídlu“, podporuje české Zero waste hnutí a jako dobrovolník pomáhá ve školách svých dětí. O tématech nové práce, budoucnosti podnikání, výchovy, vzdělá- vání a místně ukotveného zodpovědného života píše a přednáší od roku 2007. S manželkou Petrou, dcerami Valérií a Valentýnou, fenkou Haluškou a se sousedy žije, pracuje a zahradničí v bezobalové a bezautomobilové domácnosti v pražských Komořanech, kde se snaží přispívat k místnímu sousedskému životu. Tomáš s manželkou Petrou (vlevo) a zakla- datelkou hnutí Zero waste Beou Johnson
  2. Pravý domácí časopis | 15 To už bylo v době, kdy jsem byl zvyklý brodit se horami plastu na plážích světových moří a oceánů. Ale u Dunaje?! To mě ne- napadlo. V Evropě máme přece báječný recyklační program, v kterém se naše odpadky přeměňují na suroviny. Byl jsem toho tehdy plný. Nafotil jsem to (viz fotka na předchozí stra- ně), sepsal k tomu článek a navrch ještě natočil video. Nemělo to žádnou odezvu. Bezobaloví „podivíni“ Ledy se pohnuly až v květnu 2015, když se parta kamarádů rozhodla otevřít první krámek s jídlem bez jednorázových obalů s názvem „Bezobalu“. Mnoha lidem to tehdy připadalo podobné, jako když si někdo v zimě vyrazí ven bos. Byli to jed- ním slovem „podivíni“. Pustili se do toho na koleni, jen se svý- mi úsporami, s nulovými zkušenostmi a obchod navíc otevřeli v tom nejzastrčenějším dvoře, jaký si dovedete představit. Jak asi víte, tenhle jejich odvážný krok u nás strhl revoluci. Tu globálně vykopla Francouzka Bea Johnsonová svojí knihou Domácnost bez odpadu (2013), kterou nás kamarádi z Bezoba- lu „přinutili“ v roce 2016 vydat i v češtině a která se obratem stala naším bestselerem. Po celém světě začaly na téma bezodpadovosti či – jak říká Bea – „zero waste“ vznikat blogy, pořádala se setkání, vyhlašovaly se „odpadkové výzvy“, kdy si lidi vážili a fotili svoje odpadky. Hnutí vzniklo nadšenecky, zezdola, „na koleně“, a tak není zdokumentováno, co se kde přesně dělo. Podle ohlasů ale víme, že Česko patřilo (a v době, kdy píšu tyto řádky, stále patří) ke světové špičce. Málokde vzniklo tolik bezobalových obchodů jako právě u nás. Důvod je prozaický. Mnozí z nás „v tom“ vyrostli. V mnoha ro- dinách byla do roku 1989 zahrádka, kompost a domácí zvířata. Organické odpadky se tak daly zvířatům nebo na kompost, jednorázových plastů bylo minimum, existovaly vratné lahve, papír se vykupoval. Když o tom vyprávím kamarádům v Ho- landsku nebo USA, nechápavě kroutí hlavou. Nákupy z obýváku Jenže pak udeřil covid, s ním lockdowny, strach z lidí, rostoucí ceny, posilování supermarketů a raketový nástup e-shopů. Naťukat nákup do internetu z pohodlí obýváku nám bylo pre- zentováno jako ideál toho, jak si zajistit jídlo. Byla (a stále je) to divná doba. Báli jsme se o své blízké, o živobytí, o svobodu. Měli jsme zkrátka jiné starosti. Všechno bylo zpět v jedno- rázovém plastu a nikomu to nevadilo. Ani povinnosti začít nosit plast na tváři se skoro nikdo nepostavil. Jako bychom se vrátili o 20 let zpět a ještě zrychlili. Začalo se šuškat, že bezo- baly mají problémy. V září 2021 se pak na blogu wastemanka. cz objevil článek s alarmující otázkou „Zabalí to bezobaly?“, Bea Jonson s týmem Bezobalu Bezobalové obchody přispívají k našemu (materiálnímu i vztahovému) bohatnutí, pomáhají předcházet odpadům, propojují nás s místními producenty, zkracují cestu jídla z pole na talíř, a snižují tak dopad na přírodu.
  3. 16 | Pravý domácí časopis kde to poprvé zaznělo naplno – česká bezobalová revoluce je v troskách. Řada bezobalových obchodů buď už zavřela nebo je před krachem. V listopadu se zástupci „posledních mohykánů“ sjeli do Prahy, aby sdíleli, jak se komu daří a co dál. Konec bezobalu? Byl jsem na tom setkání a byl to pro mě dokonalý pelmel pocitů. Seděl jsem v místnosti napěchované mými hrdiny, kterým jsem tolik vděčný za to, do čeho a s jakou vervou se u sebe doma pustili. Jenomže mnozí byli najednou smutní a unavení. Došlo mi, že jsme na křižovatce, že musíme spojit síly a pro jejich záchranu něco udělat. Na následující dvoustraně najdete mé návrhy, jak dál. Pro celkový kontext ale přidávám i širší ekonomické a historické souvislosti. Člověk pak lépe rozumí tomu, co a proč je třeba udělat. Fenomén místního hokynáře Začněme okénkem do historie podnikání, přesněji maloob- chodu. V naší části světa byl koloniál nebo hokynářství jako nejtypičtější forma místního krámku dlouho na každém kro- ku. Z hodin dějepisu víme, že situace se změnila v roce 1939, kdy jsme začali přicházet o židovské, v roce 1945 o všechny německé a po roce 1948 nakonec i o české živnostníky. Násle- dovalo čtyřicet let hegemonie shora řízených socialistických podniků. V roce 1990 nastalo obrození – potraviny a všeho- chuť obchůdků s čímkoliv byly v každé kočárkárně a garáži. Uběhlo ale pár let a většina těchto dobových průkopníků postupně uvolnila místo supermarketům. Fenomén místního hokynáře, tj. krámku provozovaného sou- sedem primárně pro sousedy s převážně místním poctivým sortimentem, má (společně s místními tržnicemi) přitom zcela zásadní dopad na kvalitu života v obci. Kromě toho, že propojují místní výrobce a pěstitele se zákazníky, se v nich setkávají sousedé a vzniká tzv. sociální kapitál. Ten je pak základní ingrediencí pocitu bezpečí a důvěry, na čemž stojí každá funkční místní ekonomika, šťastné dětství, radostné stáří, prostě domov. Kdo jste někdy žili v nějakém městečku „na jihu“, víte, o čem mluvím. Vidle ekonomické globalizace Dlouho jsem si myslel, že ti úspěšní dělají něco dobře – zatím- co ti, co krachují, se jednoduše nesnaží dost. Až jsem pochopil, že existuje neveřejný (a tedy většině z nás utajený) systém, který zvýhodňuje ty velké a znevýhodňuje malé, místní. Jed- ná se o tzv. ekonomickou globalizaci, která je propletencem nadnárodních smluv a institucí s cílem deregulovat meziná- rodní obchod a tím umožnit velkým firmám přesouvat byznys tam, kde je to nejvýhodnější. Čím větší firma, tím více daňových úlev, dotací, půdy, budov, nerostných zdrojů, infrastruktury zdarma a samozřejmě i moci vylobovat si změnu legislativy tak, aby vyhověla ještě víc komerčním zájmům. Co se potom děje, je jednoduché. Čím více sílí řetězce, tím rychleji krachují ti místní a s nimi i pracovní místa, která vytvářejí. Vlády pak už nemají jinou možnost, jak zajistit obživu pro své občany jinak, než se ještě víc ohnout před velkým byznysem (jak tím domácím, tak především mezinárodním) v naději, že někde „zainvestují“, otevřou pobočku a vytvoří pár pracovních pozic. Vlády se tak stávají loutkami těchto stále mocnějších hráčů ve hře, pro kterou se vžil přiléhavý název „závod ke dnu“. Je to hra, která nemá vítěze. Všechny země přicházejí o pracovní místa, daňo- vé výnosy a legislativu nezbytnou k normálnímu, mírovému fungování společnosti. Je to systémový (a tedy většině nevidi- telný) důvod, proč ti malí místní nezávislí krachují, zatímco ti největší nonstop posilují. Bouda s názvem „třídění odpadů“ Jako by ty nerovné podmínky a covid nestačily, bezobalové obchody musí čelit ještě jedné „hře“, která je podobně skrytá a zákeřná jako zmiňované globalizační smlouvy. Jde o to, na co jsem se v létě 2012 ptal na Dunaji, a to: Kdo za tu plasto- vou patálii vlastně může? Firmy nebo my občané? Jak jste si asi všimli, většina z nás dnes věří, že si za své odpadky můžeme sami. Z hromady odpadů neviníme firmy, které obaly vyrábějí, ale nás, kteří je kupujeme. Standardem moderní domácnosti se stalo, že máme doma několik košů, s kterými pravidelně navštěvujeme barevné popelnice… recyklujeme. Většina z nás toto třídění odpadků považuje za řešení odpadového problému. Zůstává nám utajeno, že velká část obsahu recyklačních popelnic končí na skládkách, ve spalovnách a v kontejnerových lodích, které naše odpadky převážejí k likvidaci do Asie. Patří též k dobře utajovaným tajemstvím, že velký byznys vyprodukuje až 18× víc odpadu než domácnosti, místní firmy a místní instituce dohromady. Systém odpadového hospo- dářství byl založen největšími producenty odpadů proto, aby- chom zodpovědnost za hory odpadků převzali na sebe. A my to sežrali i s navijákem. Krátká historická a ekonomická odbočka Pozn. redakce: Pokud vás hlouběji zajímá Tomášovo know-how ohledně fungování našeho světa a mož- ností, jak na něm lépe žít, rozhodně doporučujeme jakoukoliv z Tomášových knih. www.peoplecomm.cz
  4. Pravý domácí časopis | 17
  5. 18 | Pravý domácí časopis O co přijdeme, když bezobaly zkrachují Bezobalové obchody byly poprvé od roku 1990 naší druhou nadějí na obrození infrastruktury místních podniků. O co přijdeme, když je necháme zkrachovat? To ukazuje obrázek na předchozí straně: „Když nakupujete u místního obchodní- ka nebo sedláka, velká část vašich peněz zůstává doma, kde přispívá ke zlepšování života a prosperitě lidí u vás v obci. Penězi utracenými v korporacích platíte korporacím a velká část vašich peněz končí nejspíše někde v daňových rájích.“ Nakupovat u místních znamená to, že bohatnou místní a my s nimi. Když se daří našim podnikům, daří se i nám. To platí i naopak. Když posilují řetězce, my chudneme. Kromě ekonomické „chudoby“ roste vždy ale i „chudoba“ vztahová. Oslabuje sociální kapitál. Tam, kde se daří drobným místním podnikům, tam se daří i místním lidem. Bezobalové obchody tak přispívají nejen k našemu (materiálnímu i vztahovému) bohatnutí, ale už ze své podstaty nám pomáhají předcházet odpadům, propojují nás s místními producenty jídla. Tím zkracují cestu jídla z pole na talíř a snižují tak dopad na příro- du (viz obr. str. 17). Co s tím? Ze všeho, co můžeme (a nebál bych se říct, že musíme) udělat, nabídnu šest bodů: 1. Jako zákazníci utrácejme peníze u svých místních podni- ků, jak to jen půjde. 2. Zajímejme se, jak místním podnikatelům pomoct. 3. Tam, kde takové obchůdky nejsou, zakládejme je. 4. Jako občané diskutujme o systémových příčinách a chtěj- me po politicích, aby se za ty naše malé postavili. 5. Bezobaloví obchodníci se můžou ještě víc „lokalizovat“, tj. stát se sousedem a fungovat ještě víc jako „komunitní cent- rum“, které propojuje sousedy s místními producenty. 6. Některé obchody mohou přecházet na spolkovou formu známou z pražské Obživy nebo tišnovské Hojnosti a zdá se, že je to funkční cesta.
Publicidad