Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Orientacions per integrar les

Competències bàsiques
de l’àmbit digital
al curriculum (v.2.1)
De què parlem? Competències ...
1
De què parlem?
Què són les competències bàsiques?
Competència = Saber fer. Efectuar una tasca amb eficàcia, en un context
Suposa mobilitz...
Competències bàsiques de l’àmbit digital
Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalit...
Continguts associats a les competències 1/2
Síntesi dels continguts clau de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. ...
Continguts associats a les competències 2/2
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ
• Eines de comunicació (correu, mi...
Competència Digital i Ciències del Ciberespai
Necessitem una nova assignatura?
Les competències bàsiques de l'àmbit digita...
2
Quines TIC necessitem als centres?
Per a poder desenvolupar les seves competències digitals
els alumnes han de disposar ...
Quins recursos necessitem a les aules?
PISSARRA DIGITAL +
lector documents

pissarra copiadora
llapis i teclat remot miral...
Què ens aporten les tauletes digitals (o netbooks)?
- ACCÉS A LA INFORMACIÓ + visualització ( e- reader, música , vídeo .....
Tauletes digitals (o netbooks): 4 models tecnològics
-Aula de les tauletes digitals . Les tauletes estan en una aula espec...
Tauletes digitals (o netbooks): 3 models funcionals
- Ús preferent per utilitzar apps educatives: llibres de text digitals...
3
Orientacions per a integrar
les competències digitals
al curriculum
Concretar els nivells d’adquisició de les
competències digitals en cada etapa educativa
En els documents oficials de la Ge...
Com estimar el nivell d’adquisició
d’una competència digital?
Les competències es desenvolupen poc a poc i el seu perfecci...
La cartilla de seguiment de les competències
Per fer un detallat seguiment del progressiu procés d'adquisició de les compe...
Fragment d’una cartilla de competències
Per cada competència, segons els seus continguts clau, es desglossen les habilitat...
Instruments per a gestionar la competència digital
1. CONSIDERAR propostes sobre competències

digitals i altres fonts d’i...
Avaluació inicial de la competència digital
• Com passa en altres matèries, els estudiants ja han adquirit en entorns no
f...
4
Activitats per a que els alumnes
desenvolupin la seva
competència digital
Les TIC a l’educació: usos
OFIMÀTICA
LLIBRE DE
TEXT DIGITAL

NAVEGADORS
CERCADORS

APPS
D’EXERCITACIÓ

entorns
didàctics
p...
Orientacions sobre les activitats per a que els
alumnes desenvolupin la competència digital
• Les activitats han de permet...
Activitats per a que els alumnes desenvolupin
la competència digital 1/2
• Buscar informació a Internet per als seus treba...
Activitats per a que els alumnes desenvolupin
la competència digital 2/2
• Treballs de tota la classe amb documents compar...
A les activitats, com avaluar la competència digital?
Les activitats amb suports TIC que es facin en cada assignatura tind...
TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC
y otras cuestiones del ámbito educativo

Compendi de síntesis de Pere Marquès: http://peremarq...
Fonts d’informació
• COMISIÓN EUROPEA (2004) Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Un marco d...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum

4.405 visualizaciones

Publicado el

De què estem parlant? Competències digitals i continguts associats
Què TIC necessitem en els centres?
Concretar la TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS del centre
CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ per estimar els nivells d'adquisició
Avaluació: les RÚBRIQUES i la CARTILLA DE COMPETÈNCIES
Avaluació inicial de la competència digital
Activitats perquè els alumnes desenvolupin la competència digital

Publicado en: Educación

Orientacions per integrar les competències digitals al curriculum

 1. 1. Orientacions per integrar les Competències bàsiques de l’àmbit digital al curriculum (v.2.1) De què parlem? Competències digitals i continguts associats Què TIC necessitem en els centres? Concretar la TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS del centre CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ per estimar els nivells d'adquisició Seguiment dels aprenentatges: la CARTILLA DE COMPETÈNCIES Avaluació inicial de la competència digital Activitats per a desenvolupar la competència digital Doble avaluació de les activitats: el contingut i la competència digital Pere Marquès (2013) http://peremarques.net Agrairé comentaris i suggeriments de millora
 2. 2. 1 De què parlem?
 3. 3. Què són les competències bàsiques? Competència = Saber fer. Efectuar una tasca amb eficàcia, en un context Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són com els àtoms que composen les molècules - competència) de manera integrada… …en el marc de la personalitat (interessos, emocions) i experiència de cadascú i sovint amb el suport de recursos i ajuts (no cal saber-ho tot de memòria) S’adquireixen mitjançant experiències d’aprenentatge integradores sobre problemes reals i propers, que exigeixen aplicar el què s’ha après i acostumen a admetre diverses respostes S’evidencien en l’acció i s’avaluen amb activitats d’aplicació. Les manifestacions observables d’una acció competent s’anomenen indicadors; s’usen a les pautes d’avaluació. Competències bàsiques: les imprescindibles per a tots. Les classifiquem en 8 blocs Comunicació lingüística. Matemàtica. Social i ciutadana. Cultural i artística. Coneixement i interacció amb el món físic. Autonomia i iniciativa personal. Aprendre a aprendre. Tractament de la informació i món digital (competència digital) APTITUD: "Capacitat per operar competentment en una determinada activitat” CAPACITAT: "Aptitud, talent, qualitat que disposa a algú per al bon exercici d'alguna cosa" COMPETÈNCIA: "Perícia, aptitud, idoneïtat per fer alguna cosa o intervenir en un assumpte“ .RAE
 4. 4. Competències bàsiques de l’àmbit digital Síntesi dels documents de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO INSTRUMENTS I APLICACIONS 1 . Seleccionar, configurar, programar i utilitzar dispositius digitals segons les tasques . 2 . Utilitzar aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques . 3 . Utilitzar aplicacions d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE 4 . Buscar, contrastar i seleccionar informació digital de diverses fonts . 5 . Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals . 6 . Organitzar i utilitzar un entorn digital personal de treball i aprenentatge . COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ 7 .Usar entorns de comunicació interpersonal i publicació virtual per compartir informació 8 . Fer activitats en grup usant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 9 . Realitzar accions de ciutadania i desenvolupament personal utilitzant recursos digitals 10 . Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC per prevenir riscos 11 . Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital .
 5. 5. Continguts associats a les competències 1/2 Síntesi dels continguts clau de Primària i ESO del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya Veure desglossament diferenciat per a Primaria y ESO INSTRUMENTS I APLICACIONS • Dispositius: funcions bàsiques (ordinador / tauleta, impressora, càmera, mòbils, pissarra digital). Connexions. Localitzar arxius i executar aplicacions en local i en línia. Emmagatzemar en discos locals, virtuals i extraïbles. Imprimeix. Instal · lar i configurar programari. • Conceptes bàsics de sistema operatiu i de llenguatge audiovisual. • Edició de documents de text i presentacions multimèdia. • Procés de dades numèriques i edició de representacions gràfiques. • Edició digital d'imatge fixa, dibuix, so i vídeo. • Robòtica i programació. Realitat augmentada, codis QR, videojocs, geolocalització •TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZAR ENTORNS DE TREBALL I APRENENTATGE • Navegadors: funcions bàsiques. • Cercadors: generals i específics. Planificar la recerca: bàsica, avançada, dinàmica (RSS) • Fonts d'informació digital. • Selecció, catalogació i emmagatzematge i compartició de la informació: criteris de selecció i valoració, etiquetes, marcadors socials, curador de continguts ... • Tècniques per a la construcció de coneixement: organització, resum, síntesi, esquematització, classificació, relació, anàlisi, interpretació, avaluació ... • Instruments per construir coneixement: genèrics (processador de textos, presentacions, fulls de càlcul) i específics (mapes conceptuals, línies del temps, GeoGebra, organigrames, realitat augmentada, pòsters digitals ...) • Dossier Personal d'Aprenentatge (DPA o portafoli digital d'aprenentatges) • Entorn Personal d'Aprenentatge (EPA)
 6. 6. Continguts associats a les competències 2/2 COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL · LABORACIÓ • Eines de comunicació (correu, missatges instantanis, xat, fòrum, videoconferència, joc de rol). Comunicació: síncrona / asíncrona; pública / privada. Canal: oral, textual i multimèdia. • Normes de cortesia a la xarxa. • Eines per gestionar tasques col .laboratives: disc virtual, calendari, agenda, mapa conceptual, document en línia, línia de temps, geolocalitzar, pòster, xarxes socials, blog, wikis ... • Entorns d'aprenentatge col .laboratiu lliures o restringits: plataformes educatives, entorns virtuals d'aprenentatge (EVA) ... • Aplicacions per compartir i publicar en línia • Ús de tutorials. HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL •Tràmits , gestions i compres Administració electrònica , portals comercials . • Oci i cultura: portals temàtics i culturals , premsa , xarxes socials , jocs en línia , RRS • Gestió de la ciutadania segura : portals assegurances , programari maliciós , dades personals ... • Identitat digital visibilitat , reputació i gestió de la privacitat pública i aliena . • Aprenentatge permanent EVA , recursos per a l'aprenentatge formal i no formal ... • Normes de cortesia a la xarxa . • Salut física: higiene i seguretat ambiental ( ergonomia , audició , temps davant la pantalla ) . • Salut psíquica conductes addictives , assetjament digital . • Ètica i legalitat de la informació fonts , credibilitat , ús ètic de la informació i la seva difusió per mitjans tecnològic , drets d'autoria . • Marc legal i drets d'autor en l'ús i instal .lació de dispositius i aplicacions • Manteniment segur de dispositius aplicacions i entorns virtuals: documentació , còpies de seguretat , antivirus , claus d'accés , intercanvis de fitxers • Sostenibilitat: consum d'energia , despesa d'impressió, substitució de dispositius ...
 7. 7. Competència Digital i Ciències del Ciberespai Necessitem una nova assignatura? Les competències bàsiques de l'àmbit digital tenen un caràcter instrumental i transversal, ja que faciliten el desenvolupament -amb suports TIC- d'activitats vinculades a les altres àrees del currículum. Inclouen el tractament de la informació amb recursos TIC i el coneixement i ús del Ciberespai, aquest vast món paral.lel a Internet on cada vegada passem més temps i on podem fer gairebé totes les activitats que abans realitzàvem en el món natural i social tradicional (estudiar, treballar, fer gestions, divertir-nos, comunicar-nos) ... i moltes més. En aquest document, i considerant la seva transversalitat, proporcionarem idees per a la integració de les competències bàsiques de l'àmbit digital a les activitats d'aprenentatge de totes les àrees i assignatures. No obstant això creiem que per garantir l'adquisició de tots aquests aprenentatges sobre Competència Digital i Ciències del Ciberespai i impulsar el seu ús transversal en totes les àrees, se li hauria d'assignar una hora setmanal a tota l'Ensenyament Obligatori. A Primària seria un bloc de continguts en "Coneixement del medi natural, social i cultural", i en l'ESO seria un bloc de continguts en "Tecnologia" en primer cicle i Pere Marquès (2013) una nova assignatura comuna en segon cicle.
 8. 8. 2 Quines TIC necessitem als centres? Per a poder desenvolupar les seves competències digitals els alumnes han de disposar de dispositius digitals al centre docent i a casa
 9. 9. Quins recursos necessitem a les aules? PISSARRA DIGITAL + lector documents pissarra copiadora llapis i teclat remot mirall màgic compartir accés des de CASA família suport permanent TAULETES DIGITALS O ORDINADORS pels alumnes 1X1 EPA, llibre universal, web 2.0 llibreta-laboratori EVA col.laboratiu no hi ha parets PLATAFORMA EDUCATIVA + Internet software + CONTINGUTS llibre digital, recursos multimèdia, activitats interactives auto-correctives Pere Marquès (2010)
 10. 10. Què ens aporten les tauletes digitals (o netbooks)? - ACCÉS A LA INFORMACIÓ + visualització ( e- reader, música , vídeo ... ) + emmagatzematge: local, núvol ... - Font d'informació: navegador, cercador, enciclopèdies, ràdio / TV , mapes/geolocalització, realitat augmentada, codis QR... - Captura digital de l'entorn físic (ahir llapis ): càmera, micròfon, sensors - APPS DE MATERIALS CURRICULARS : consulta , pràctica , avaluació - Llibres digitals , exercicis multimèdia (autocorregibles, simuladors), jocs - PROCÉS DE DADES : organitzar , transformar , crear , aplicar - Llibreta / Taller (crear apunts , fer tasques): editor de text, notes, dibuix, llibres, contes, multimèdia, imatge/foto, so, vídeo, mapa conceptual, línia de temps - Altres eines: Calculadora, full de càlcul i gràfics, traductor , OCR ... - Organitzar (sincronitzant):agenda, contactes, les meves eines,la meva informació - COMUNICACIÓ - Interpersonal: correu electrònic, missatges curts, videocomunicacions ... - Comunicació social: grups ( fòrums, xarxes ), publicació en línia ( blocs, wikis ) Avui, el dispositiu digital idoni per a l'alumnat a Primària i ESO és la tauleta Permet treballar a Internet, a la plataforma educativa de centre i en local Veure: ¿tabletas o netbooks? Pere Marquès (2012)
 11. 11. Tauletes digitals (o netbooks): 4 models tecnològics -Aula de les tauletes digitals . Les tauletes estan en una aula específica on es trasllada als alumnes a fer activitats amb elles . Desaconsellable per la incomoditat dels trasllats . -Algunes tauletes fixes de suport per a la classe . A les classes hi ha unes poques tauletes i s'usen per a diversos treballs individuals i grupals . Bon model per a la familiaritzar-se amb aquests dispositius a les aules -Carros de tauletes digitals . El centre té carros amb pastilles (per al seu transport , emmagatzematge i recàrrega) que els professors traslladen a la seva aula quan ho requereixen. Bon complement al model anterior - Tauleta digital personal per a cada alumne amb tres possibilitats : - Les tauletes són del centre i estan a l'aula on els alumnes les fan servir - Que siguin el model prescrit pel centre, però propietat de cada alumne, que cada dia la porta a l'aula i se l'emporta a casa .. - Que cada alumne porti cada dia al centre el dispositiu digital (tauleta, netbook, smartphone) de què disposi ( BYOD ) -Pensem que tots els alumnes a partir dels últims cursos de Primària haurien de tenir la seva tauleta o netbook . A més dels dispositius digitals per als alumnes, les aules requereixen: bona connexió a Internet, plataforma educativa i pissarra digital ... i unes normes Marquès (2013) Pere d'ús
 12. 12. Tauletes digitals (o netbooks): 3 models funcionals - Ús preferent per utilitzar apps educatives: llibres de text digitals i altres continguts educatius , exercicis autocorrectius , simuladors ... Sovint està previst que el professor creu materials ( llibres , exercicis ) . La tableta substitueix els llibres de text , i s'usa puntualment com a càmera , per buscar a Internet , per veure vídeos i altres documents. Riscos: app dependència, sobrecàrrega de treball docent, memorisme .... - Ús preferent per accedir a la plataforma educativa de centre, on el professor haurà organitzat recursos (apps , llibres digitals , materials propis ... ) per a l'estudi , exercicis ( autocorrectius o per rebre a la seva bústia ), fòrums ... Pel demés com l'anterior . S'afegeix el risc d'excés de planificació . - Ús preferent com a instrument multifuncional per accedir a la informació , processar dades i comunicar-se en activitats pràctiques tipus projecte (sovint col.laboratives i amb suport de recursos web 2.0 ) . Puntualment s'usen apps educatives . Riscos: dispersió de l'alumne MÉS A MÉS CAL CONSIDERAR L’ AUTONOMIA QUE ES DÓNA A L’ALUMNE: - Només poden utilitzar la tauleta quan ho indica el professor. Habitual a Primària i ESO. Així el professor pot vigilar el treball dels estudiants amb les pastilles i evitarà distraccions. - Els alumnes utilitzen els dispositius quan ho consideren oportú, doncs integra el seu EPA (Entorn personal d'aprenentatge) i constitueix un recurs personal per a l'aprenentatge i la vida en general. El dispositiu ha de ser de propietat de cada alumne, que el portarà cada diaPere Marquès (2013) a classes
 13. 13. 3 Orientacions per a integrar les competències digitals al curriculum
 14. 14. Concretar els nivells d’adquisició de les competències digitals en cada etapa educativa En els documents oficials de la Generalitat de Catalunya (ver artículo con enlaces) es presenta un llistat de competències i continguts clau per a Primària i un altre per a l'ESO, concretant indicadors estimatives del seu nivell o grau d'adquisició. Les competències són les mateixes, però el nivell d'adquisició exigit (habilitats, continguts i coneixements associats, actituds, experiència) és més gran en ESO. Encara que aquesta proposta pot resultar adequada en general, es suggereix que cada centre docent faci els ajustos adequats, especialment en el nivell d'adquisició de les competències exigibles en cada etapa, atenent les característiques de la comunitat educativa. També es poden ajustar el continguts clau. Cal considerar les característiques de l'alumnat (per reforçar i complementar el que ja saben) i els punts de vista dels professors, que són els qui, en les seves diverses assignatures proposaran als alumnes activitats per desenvolupar aquestes competències i es coordinaran per fer el seguiment dels seus progressos. Els productes resultants seran la TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS i ELS CONTINGUTS CLAU per a primària i per a l'ESO. Convé informar les famílies com es va a treballar la competència digital al centre. En molts casos caldrà orientar-los i també demanar la seva col · laboració perquè els alumnes disposin del dispositiu digital adequat amb el qual treballar. Pere Marquès (2013)
 15. 15. Com estimar el nivell d’adquisició d’una competència digital? Les competències es desenvolupen poc a poc i el seu perfeccionament és gradual. S'evidencien en fer activitats, per això els CRITERIS GENERALS D'GRADACIÓ per estimar el nivell d'adquisició de les distintes competències digitals es vinculen a determinats aspectes de les activitats que es realitzin amb TIC, a saber: - La complexitat del treball a realitzar. Els treballs seran bàsicament: recerca d'informació , producció de coneixements i edició i comunicació dels mateixos . I podem distingir: treballs senzills ( realitzar una tasca puntual ) o complexos . - L'autonomia amb què actua l'estudiant en triar , configurar o utilitzar l'instrument TIC i les seves funcionalitats més adequades per a la tasca a realitzar pot actuar: amb pautes, amb ajudes puntuals ( del professor o companys ) o sense ajudes . - Els instruments TIC que utilitza. Poden ser : simples o compostos (diversos elements interconnectats), genèrics o específics . - Les funcionalitats de l'instrument TIC que utilitza: senzilles, bàsiques o avançades - El procés de treball . Considerant: planificació, encert en l'elecció d'instruments TIC i funcions, eficiència, seguretat, ergonomia, interaccions ( si n'hi ha hagut amb els companys ) ... - La qualitat de producte final . Es valoraran especialment aspectes formals, doncs els continguts curriculars s'avaluaran segons criteris de cada assignatura Pere Marquès (2013)
 16. 16. La cartilla de seguiment de les competències Per fer un detallat seguiment del progressiu procés d'adquisició de les competències digitals (que implica a tots els professors del curs, ja que es consideren un eix transversal) suggerim un sistema similar al que s'usa a França: LA CARTILLA DE COMPETÈNCIES una per a primària i un altre per a ESO (document digital on-line o en paper) La cartilla de competències presenta una taula per a cada competència digital. A la primera columna es llisten (es descriuen) les habilitats (poden exigir conceptes i actituds) vinculades als continguts clau de cada competència. A les columnes adjacents, a la dreta de cada habilitat, i considerant i els CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ es descriuran els indicadors que determinen els seus nivells d'adquisició. • Cada alumne quan considera que arriba a un nivell en alguna competència el marca en “groc”. Així els alumnes s'autoavaluen i van controlant els seus progressos. • Els professors de les diferents assignatures van revisant cada setmana algunes cartilles i, en els casos en què ho hagin verificat, certifiquen els nous èxits dels seus alumnes marcant el nivell en “verd” (n'hi ha prou que ho faci un professor) En general pot ser adequat considerar 3 nivells d'adquisició per a aquestes habilitats Pere competencials, que poden representar: suficient, notable i excel.lent.Marquès (2013)
 17. 17. Fragment d’una cartilla de competències Per cada competència, segons els seus continguts clau, es desglossen les habilitats associades COMPETÈNCIA 2.- Utilitzar aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques Usar l’editor de textos HA BILI Usar presentacions TATS multimèdia Ús del corrector ortogràfic en editors NIVELL-1 NIVELL-2 NIVELL-3 .- Produir documents senzills. - Amb pautes - Produir documents - Amb ajudes puntuals - Produir documents - Sense ajudas - Documents bàsics amb text i imatge - Documents amb estructura i taules - Presentacions amb transicions i animacions - Presentacions bàsiques - Presentacions amb transicions - Presentacions amb transicions i animacions - Ús bàsic - Configurar l’ús del corrector -------------- La cartilla és digital i està on-line. Cada alumne té la seva on marca en groc quan considera que ha assolit un nivell d'habilitat. Els professors accedeixen a una altra instància de la cartilla (l'oficial, que l'alumne només pot veure) que verifiquen un nivell d'habilitat ho certifiquen marcant en verd. Una competència només es podrà acreditar (en el nivell que correspongui) quan es tinguin acreditades totes les habilitats associades. Pere Marquès (2013)
 18. 18. Instruments per a gestionar la competència digital 1. CONSIDERAR propostes sobre competències digitals i altres fonts d’informació 2. ADAPTAR AL CONTEXT EDUCATIU: COMUNITAT DEL CENTRE I EL SEU ENTORN CONTINGUTS CLAU COMPETÈNCIES CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ TAULA GRADUADA DE COMPETÈNCIES DIGITALS CARTILLA DE COMPETÈNCIES I habilitats associades 3. GESTIONAR EL SEGUIMENT Avaluació del professor ACTIVITATS rúbrica de l’activitat Autoavaluació de l’alumne Pere Marquès (2013)
 19. 19. Avaluació inicial de la competència digital • Com passa en altres matèries, els estudiants ja han adquirit en entorns no formals moltes habilitats i coneixements (de vegades erronis ) relacionats amb les TIC , de manera que caldrà fer una “avaluació inicial" que proporcioni al professorat informació de les competències digitals dels seus alumnes . • Es proposa fer-ho a principi de curs , quan es lliuri als estudiants la CARTILLA DE COMPETÈNCIES i se'ls expliqui com la utilitzaran. Es dedicarà una classe a donar una visió general sobre la competència digital explicant les habilitats associades a cada competència (que apareixen a la cartilla) i es demanarà als alumnes que marquin en “groc” aquells nivells d’habilitat que creguin que ja tenen. • Al final es recolliran les cartilles i es passaran les respostes a una taula de doble entrada les files siguin les habilitats competencials i les columnes els noms dels alumnes . • La taula ens oferirà el mapa de les competències digitals inicials dels alumnes , que s'aniran verificant al llarg del curs i s'aniran ampliant i perfeccionant amb les activitats que es realitzen en les diverses assignatures. En molts casos, i seguint les indicacions del professor, els alumnes que disposen d'un bon nivell competencial podran ajudar a altres companys amb dificultats. Pere Marquès (2013)
 20. 20. 4 Activitats per a que els alumnes desenvolupin la seva competència digital
 21. 21. Les TIC a l’educació: usos OFIMÀTICA LLIBRE DE TEXT DIGITAL NAVEGADORS CERCADORS APPS D’EXERCITACIÓ entorns didàctics per a aprendre determinats continguts conèixer sobre Internet, les TIC i el seu maneig per a desenvolupar la competència digital SIMULADORS Faciliten l’aprenentatge de determinats continguts curriculars eines específiques vinculades a continguts d’assignatures eines auxiliars per a tot tipus d’activitats d’aprenentatge i personals GOOGLE EARTH Pere Marquès (2013)
 22. 22. Orientacions sobre les activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital • Les activitats han de permetre constatar l'estudiant el valor afegit que proporciona en aquest cas l'ús de les TIC. Seran aplicatives, preferentment contextualitzades sobre problemes i qüestions reals i propers, que estimulin la seva curiositat i exigeixin investigar, reflexionar críticament, crear... • Sovint contemplaran múltiples formes de realització, es podran emprar diverses eines TIC i amb diverses funcionalitats, i moltes vegades s'admetran diverses solucions vàlides . • Per això convé realitzar la seva avaluació en la pissarra digital (considerant la rúbrica establerta en cada cas ), donant opció i fomentant que tots els alumnes puguin participar amb els seus comentaris perquè tothom pugui aprendre dels altres veient altres possibilitats. •També es fomentaran les activitats col.laboratives (degudament organitzades ) perquè els alumnes intercanviïn coneixements i s'ajudin ( l'àmbit TIC està en canvi continu i és enorme , i molts estudiants dominen bé alguns aspectes ) . Així aprendran més , realitzaran treballs de més qualitat i milloraran altres actituds i competències (solidaritat, responsabilitat, gestió de conflictes, tolerància ... ) El professorat ha de donar exemple en l'ús cívic i segur d'Internet i mostrar bons hàbits en emprar les TIC Pere Marquès (2013)
 23. 23. Activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital 1/2 • Buscar informació a Internet per als seus treballs, per a presentar i comentar a tota la classe a la pissarra digital ( PD ) sobre algun tema (alumnes cercadors de recursos) • Prendre seus apunts ( ext , dibuix, fotos , vídeo) i organitzar la informació: síntesi , mapes conceptuals, bases de dades, gràfiques, línies de temps, infografies, pòsters ... • Elaborar el bloc personal amb presentació personal, produccions pròpies (fotos , escrits , vídeos), aficions, els treballs que indiqui el professor fer al blog (com a portafoli d'aprenentatges). Periòdicament es presentaran en la PD o al professor . • Crear i utilitzar el seu EPA (Entorn Personal d'Aprenentatge) . Inclourà : els seus apunts , dossier d'aprenentatges , eines d'Internet , agenda i contactes ... • Elaborar tot tipus de treballs (individuals i grupals ) en format digital: àudio, vídeo , presentació multimèdia ... I exposar-los a la pissarra digital a tota la classe per comentar-los i corregir-los entre tots . Aquests treballs poden ser: webquest, projectes i estudis de cas, problemes complexos, enquestes amb formularis online, materials didàctics, itineraris, viatges virtuals a museus, contes multimèdia, poemes visuals, reportatges Convé que els alumnes disposin d'una xarxa social d'aula, complementària a la plataforma educativa i al seu disc en el núvol, amb un espai personal i espais de col · laboració: tauler d'anuncis, missatgeria i xat, recursos, grups de treball .. Pere Marquès (2013)
 24. 24. Activitats per a que els alumnes desenvolupin la competència digital 2/2 • Treballs de tota la classe amb documents compartits: wiki enciclopèdia de recursos de l'assignatura, glossari bàsic de l'assignatura ... • Alumnes professors: preparen i realitzen exposicions de temes en la PD , preparen bateries de preguntes als seus companys (format digital multimèdia), creen materials didàctics interactius per a alumnes de cursos inferiors, atenen un "fòrum virtual de consultes" dels companys ... • Alumnes periodistes: realitzar un diari escolar digital, emissions de ràdio i TV per Internet sobre les activitats del centre o l'actualitat del barri, de la ciutat ... • Debats en línia o presencials amb el suport de la pissarra digital que permet mostrar informació multimèdia que avali els arguments dels estudiants . • Sortides i actes : documentar-se per preparar la sortida, fer vídeos, exposicions... • Consultar continguts i realitzar exercicis de les assignatures: llibres digitals , apps educatives, materials didàctics tutorials i d'exercitació, bases de dades, vídeos i animacions, simulacions . Els materials els trobaran a la intranet educativa, bloc del professor o a Internet . Faciliten personalitzar els aprenentatges i donen autonomia a l'alumne en la seva formació possible en tot moment i lloc . Disposant de tauleta digital i accés a la plataforma educativa i Internet, l'alumnat pot treballar en qualsevol lloc del centre i en zones wifi. Pere Marquès (2013)
 25. 25. A les activitats, com avaluar la competència digital? Les activitats amb suports TIC que es facin en cada assignatura tindran una doble avaluació: la de la tasca de l'assignatura i la de la competència digital manifestada. Les competències s'evidencien en l'acció i s'avaluen amb activitats d'aplicació. Per tant mai s'inclouran preguntes teòriques (memorístiques) en les activitats que es proposin per avaluar el nivell competencial dels alumnes Un bon seguiment de les diverses activitats que es vagin realitzant durant el curs (avaluació contínua + ús de la CARTILLA DE COMPETÈNCIES) pot ser suficient per avaluar el nivell d'adquisició de les competències digitals dels alumnes. Per tant moltes vegades no caldrà una "prova específica d'avaluació" (avaluació final) AVALUACIÓ MITJANÇANT RÚBRIQUES Considerant les competències i les habilitats de la CARTILLA DE COMPETÈNCIES i els CRITERIS GENERALS DE GRADACIÓ, per a cada activitat que es proposi als estudiants es pot elaborar una rúbrica que defineixi l'activitat a realitzar i concreti els indicadors dels diversos nivells de realització de l'activitat. A més amb la rúbrica els alumnes sabran clarament el que s'espera d'ells, podran ajustar la forma de fer la feina, autoavaluar-se (de forma individual i grupal) i seran conscients del nivell assolit en cada cas. Encara que moltes activitats es faran en grup col · laboratiu, i es valorarà el treball grupal, l'avaluació de les competències digitals ha de ser personal de cada alumne. Pere Marquès (2013)
 26. 26. TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC y otras cuestiones del ámbito educativo Compendi de síntesis de Pere Marquès: http://peremarques.net/didacticacontic.htm M I L L I D E E S O R A R L ’ P E R E D U C A C I Ó
 27. 27. Fonts d’informació • COMISIÓN EUROPEA (2004) Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un marco de referencia europeo (ver) •CONSELL SUPERIOR D’AVALUACIÓ (2003). Relació de competències bàsiques (veure) •DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació primària (veure) •DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2013) Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria (veure) • MARQUÈS, Pere (2010). Aproximación a las competencias básicas (ver) • MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en la Educación Primaria (ver) • MARQUÈS, Pere (2013) Aproximación a las Competencias básicas del ámbito digital en la Educación Secundaria Obligatoria (ver) •SARRAMONA, Jaume (2004). Las competencias básicas en la educación obligatoria. Barcelona: CEAC •VIDORRETA, Concha (2009). Competencias básicas. (ver)

×