Se ha denunciado esta presentación.

Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny 2015)

3

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 18
1 de 18

Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny 2015)

3

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Considerant el nou paradigma que comporta l’actual Era Internet, la investigació pretén impulsar la innovació educativa, reduir el fracàs escolar i millorar la formació de TOTS els alumnes.

Considerant el nou paradigma que comporta l’actual Era Internet, la investigació pretén impulsar la innovació educativa, reduir el fracàs escolar i millorar la formació de TOTS els alumnes.

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny 2015)

 1. 1. Recerca: el currículum bimodal a Catalunya curs 2014-15 Millora dels resultats acadèmics amb el currículum bimodal (v. 1.0) i les bases del nou paradigma formatiu de l’Era Internet S’impulsa la innovació educativa als centres per tal d’aconseguir: - Reduir el fracàs escolar - Que TOTS els alumnes aprenguin més - Proporcionar una formació més adient als nostres temps Informe final Dr. Pere Marquès (2015) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
 2. 2. PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA PereMarquès(2015) 1.- NOTABLES MILLORES EN ELS APRENENTATGES (en el 80% del casos, ja que no funciona amb els alumnes que “no treballen”) i un augment significatiu en les seves notes. La millora és major en els alumnes que ja anaven bé o molt bé, però fins i tot en el 57% dels estudiants que solien suspendre amb notes entre 4 i 5 (i el 20% del suspesos amb nota entre 3 i 4) s'estimen increments del 20% en notes Per tant hi ha una reducció apreciable del fracàs escolar. 2.- Múltiples avantatges: el 90% del professorat considera que els alumnes treballen més i de forma més autònoma, augmenten la motivació i participació, es facilita el treball col.laboratiu i el tractament de la diversitat, es pot pujar el nivell de l’assignatura... i agrada als alumnes. 3.- Inconvenients: segons el 70% dels professors als alumnes els costa adaptar-se i un 49% diu que exigeix més feina al professor ... 3 PRINCIPALS CONCLUSIONS Per tot això, més del 90% dels professors ho pensa seguir aplicant el proper curs
 3. 3. 1. CADA ALUMNE CREA ELS SEUS APUNTS-VADEMECUM (memòria externa) on reuneix de manera ordenada i amb esquemes tot el que creu útil (fórmules, exercicis i problemes tipus, exemples, conceptes...) per a realitzar les activitats pràctiques de l’assignatura. El professor haurà d’ensenyar als alumnes a crear aquests apunts 3. CADA ALUMNE ELABORA UN GLOSSARI BÀSIC on inclou els conceptes i dades que el professor consideri IMPRESCINDIBLES que memoritzi o quan de menys conegui i utilitzi També és convenient afegir un RESUMN DE CADA TEMA. 2. ELS ALUMNES USEN SEMPRE APUNTS AL FER ACTIVITATS PRÀCTIQUES inclús en els EXÀMENS PRÀCTICS. Així es faran hàbils en crear i usar apunts. Quan el professor ho indiqui usaran també Internet i altres fonts. En els projectes en grup, utilitzaran a més a més tot tipus de fonts de informació i presentaran el treball públicament a classe (correcció entre tots) PRINCIPIS BÀSICS DEL CURRÍCULUM BIMODAL PereMarquès(2014) 4. I si es fan EXÀMENS MEMORÍSTICS SOBRE EL GLOSSARI (que es faran sense apunts), el 70 % de les preguntes es referiran al contingut del glossari.
 4. 4. Pere Marquès (2015) Bimodalitat metodològica i en l’avaluació CURRíCULUM BIMODAL: 2 tipus d’activitats ACTIVITATS PRÀCTIQUES COMPETENCIALS SABER FER consultant apunts, llibres, Internet (excepte: càlcul mental, dictats, conversar…) Cada alumne elabora: apunts VOCABULARI BÀSIC conceptes, persones, fets, dades MEMORITZAR Cada alumne elabora: glossari + resums comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) fer exercicis, relacionar llegir, expressar-se.. buscar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens pràctics: poden usar apunts Exàmens teòrics: 70% de les preguntes seran sobre el glossariProjectes grupals: presentació pública cálculo dictados conversar … s’assoleix EXPERIÈNCIA
 5. 5. El curriculum bimodal i aquests principio son la base del PARADIGMA FORMATIU de l’Era Internet PereMarquès(2014) 5. REALITZAR MOLTS EXERCICIS SIGNIFICATIUS i PROJECTES (reals, útils), individuals i en grup col.laboratiu, on els alumnes/actors desenvolupin diversos rols: professors, periodistes, cercadors/creadors de recursos... 6. APRENENTATGE SERVEI A L’AULA i avaluació continuada amb el suport dels alumnes: autoavaluació, correcció entre alumnes, presentació i correcció pública a la pissarra digital, portafoli, companys tutors… i exàmens-control periòdics del professor. 7.- TUTORIA. Detecció precoç de dificultats. Motivació i suport. Orientació pel desenvolupament integral considerant:autoestima, emocions, intel.ligències múltiples 8. ÚS INTENSIU DE LES TIC (segons nivell educatiu, assignatures i dotacions) : per a facilitar els aprenentatges i que els estudiants desenvolupin la competència digital ALTRES PRINCIPIS (OPCIONALS) QUE ES RECOMANEN
 6. 6. • Facilitar la implementació del currículum bimodal als professors i centres interessats. • Identificar els millors models didàctics que es poden aplicar en el marc del curriculum bimodal. • Identificar les problemàtiques que pot generar el curriculum bimodal i establir els procediments a seguir per a minimitzar-les. • Identificar els avantatges que el curriculum bimodal pot proporcionar al professorat i a l’alumnat en els processos d’ensenyament i aprenentatge. • Comprovar el seu impacte en els aprenentatges, i especialment en la millora dels resultats acadèmics dels estudiants. OBJECTIUS DE LA RECERCA PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA PereMarquès(2015)
 7. 7. Els centres participants han rebut formació on-line i han comptat amb un coordinador local de la recerca. Els centres pilot de la recerca SCP a més a més han rebut 3 seminaris formatius i de seguiment (*) al seu centre: • Seminari-1, a principi de curs. Presentació del CURRÍCULUM BIMODAL a tots els professors, i orientacions per a aplicar-lo. • Seminari-2 (desembre/gener). Cada professor comenta quines activitats ha realitzat, què ha anat molt bé, quins problemes ha tingut... S’emplena un qüestionari inicial. • Seminari-3 (abril/maig). Els professors emplenen el qüestionari final i comenten la seva valoració de la experiència. També hi ha un portal on-line (veure) amb orientacions i la possibilitat de fer consultes als coordinadors. PLA DE TREBALL (*) A partir del segon any reben només un seminari al llarg del curs PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA PereMarquès(2015)
 8. 8. CENTRES INNOVADORS PARTICIPANTS 2015 • Escola Virolai (Barcelona) P, E • CIC, Escola de Batxillerats (Barcelona) B • Col.legi La Vall (Bellaterra) E, EE • Escola Dr. Trueta (Viladecans) P • Escola Roques Blaves (Esparreguera) P • Escola Pineda (Hospitalet de Llobregat) E • INS Andreu Nin (El Vendrell) E • INS Anna Gironella de Mundet (BCN) E • SINS Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) E PereMarquès(2015) Professorat que participa a la recerca: 98 professors Total a la recerca internacional (veure): 226 professors, 45 centres • SINS Bages Sud (Castellbell i el Vilar) E • SINS Dosrius (Dosrius) E • Col.legi Fundació Llor (Sant Boi) P, E • Col.legi Sant Pau Apòstol (Tarragona) E • FEDAC - Lleida (Lleida) E • FEDAC – Manresa (Manresa) P, E • Institut Euclides (Pineda de Mar) E,B • INS Castellbisbal (Castellbisbal) E • Escoles Minguella (Badalona) P, E PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
 9. 9. Des de l’any 2011 el curriculum bimodal i posteriorment també les bases del nou paradigma formatiu de l’Era Internet han estat aplicats per centenars de professors. UNA RECERCA CATALANA DINS D’UNA RECERCA INTERNACIONAL 0 50 100 150 200 250 300 2011 2012 2013 2014 226 professors 45 centres ESPAÑA ARGENTINA CHILE COLOMBIA MÉXICO PANAMÁ PERÚ PereMarquès(2015) PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
 10. 10. Pere Marquès (2015) ACTIVITATS MEMORÍSTIQUES REALITZADES A principi de cada tema el professor presenta el glossari bàsic 93% Al glossari es diferencia: conceptes a conèixer i conceptes a memoritzar 70% S’ensenya als alumnes a “construir definicions” a partir d’una imatge de referència (memorització reconstructiva) 55% Cada alumne elabora el seu glossari-personal 72% A la “llibreta-glossari” els alumnes inclouen un “resum” de cada lliçó 51% Es realitzen molts exercicis sobre el glossari 61% Quan de menys el 70% de les preguntes dels EXÀMENS són sobre el glossari 74% ACTIVITATS PRÀCTIQUES REALITZADES El professor ensenya a fer apunts funcionals 86% El professor dóna o dicta els apunts essencials als estudiants 64% Quan fan exercicis pràctics, els alumnes consulten els apunts i els van completant 94% Quan fan exercicis pràctics, els alumnes també consulten Internet 79% Els alumnes realitzen PROJECTES i exposen els seus treballs a la pissarra digital 78% EXÀMENS pràctics: els alumnes els fan amb els seus apunts 86% PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
 11. 11. APRENENTATGE SERVEI A L’AULA I ACCIÓ TUTORIAL Sovint els alumnes corregeixen treballs d’altres companys 47% Quan convé, els alumnes que saben més fan de “company-tutor” o “assessor” 70% El professor realitza una acció tutorial amb els alumnes amb dificultats 87% VALORACIÓ DELS AVANTATGES AL APLICAR EL CB Augmenta la motivació i participació 96% Treballen més: realitzen més activitats 95% Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar els companys. 75% Als alumnes els hi agraden les activitats del currículum bimodal 88% S’ha pogut pujar el nivell de l'assignatura 88% Facilita el tractament de la diversitat 94% Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives 93% El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 98% Pere Marquès (2015)PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
 12. 12. Pere Marquès (2015) VALORACIÓ DELS APRENENTATGES DELS ALUMNES Milloren la comprensió del glossari 94% Utilitzen més el glossari de l'assignatura (parlar, escriure…) 81% Milloren la memorització del glossari de l'assignatura 93% Milloren en la realització de les activitats pràctiques 91% Aprenen a construir apunts funcionals (que els siguin útils) 83% Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 81% Desenvolupen més la imaginació i creativitat 72% S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 86% Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 73% S’han millorat les notes en els EXÀMENS TEÒRICS 81% S’han millorat les notes en els EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 82% PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA VALORACIÓ DELS INCONVENIENTS Ha suposat un augment significatiu de treball al professor 49% Resulta difícil concretar el glossari bàsic de l'assignatura] 32% S'inverteix molt temps de classe fent exercicis sobre el glossari 48% A l'alumnat li costa adaptar-se: no saben crear apunts, ni buscar informació 70%
 13. 13. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 no treballen entre 3 i 4 entre 4 i 5 BÉ MOL BÉ MILLORES A LES NOTES DELS ALUMNES QUAN S’APLICA EL CURRICULUM BIMODAL A la dreta % de centres on s’ha produït millora A baix tipologia d’alumnes segons el seu rendiment acadèmic habitual milloren les seves notes milloren al voltant del 20% més del 30% Pere Marquès (2014) Recerca SCP 2014-15 Pere Marquès (2015)PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
 14. 14. Pere Marquès (2014) COMPARATIVA: MILLORES A LES NOTES DELS ALUMNES 98 professors 226 professors Es comparan els resultats de les escoles de Catalunya amb el conjunt dels centres de la recerca DIM internacional
 15. 15. Pere Marquès (2014) COMPARACIÓ: PRIMÀRIA (21 % prof.),ESO(53%), BATXILLERAT/FP(26%) Augmenta la motivació i participació 100% 95% 100% Treballen més: realitzen més activitats 95% 95% 100% Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar els companys. 90% 71% 81% Als alumnes els hi agraden les activitats del currículum bimodal 90% 87% 88% S’ha pogut pujar el nivell de l'assignatura 85% 88% 88% Facilita el tractament de la diversitat 95% 94% 88% Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives 95% 92% 88% El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 100% 97% 100% Milloren la comprensió del glossari 100% 92% 88% Utilitzen més el glossari de l'assignatura (parlar, escriure…) 79% 82% 82% Milloren la memorització del glossari de l'assignatura 100% 91% 88% Milloren en la realització de les activitats pràctiques 95% 90% 94% Aprenen a construir apunts funcionals (que els siguin útils) 94% 81% 88% Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 79% 82% 88% Desenvolupen més la imaginació i creativitat 84% 69% 76% S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 89% 86% 88% Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 79% 71% 71% S’han millorat les notes als EXÀMENS TEÒRICS 89% 79% 71% S’han millorat les notes als EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 89% 81% 82% Pere Marquès (2015)PROJECTE: EL CURRÍCULUM BIMODAL A CATALUNYA
 16. 16. Pere Marquès (2014) COMPARATIVA: MILLORES A LES NOTES DELS ALUMNES 17 prof. 20 prof. 78 prof. 98 prof. A PRIMÀRIA i ESO: - 48% Matemàtiques i Llengües - 31% Ciències i Socials - 20% Altres
 17. 17. COORDINADORS DE LA RECERCA ETAPA 2013-2015 Pere Marquès (2013) Dr. Martí Teixidó Inspector d’Educació. President de la SCP Prof. Roger Rey Professor a l’IES Júlia Minguell Director de Genmagic Prof. Enrique Llácer Director del SES Bages Dr. Pere Marquès (director de la recerca) Director del grup DIM-EDU Prof. Noemí Santiveri Pedagogia Aplicada, UAB Dr. Josep Palau Professor a CIC Batxillerat Dra. Laia Benito Didàctica de la Llengua Amical Wikimedia
 18. 18. • Portal de la recerca SCP: http://www.peremarques.net/scprecerca.htm • La guia del curriculum bimodal Què és el currículum bimodal? • Portal de la investigación internacional DIM • Tecnología educativa. Web de Pere Marquès • Grupo de investigación DIM • Técnicas didácticas con TIC PD Pere Marquès MÉS INFORMACIÓ Vols aplicar el CURRÍCULUM BIMODAL I rebre orientacions i suport? APÚNTAT A LA PROPERA RECERCA DIM Aquí http://www.peremarques.net/scprecerca.htm AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SÓN GRATUÏTES Els contInguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria ENS AJUDES? Seguirem elaborant més guies com aquesta i organitzant activitats i investigacions amb professors i escoles per impulsar la innovació i millora educativa. Però si tinguéssim més suport econòmic d'empreses, institucions, persones ... podríem fer més.. Pere Marquès. Director del GRUP DIM

×