Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

контролен тест мак.

  • Sé el primero en comentar

контролен тест мак.

  1. 1. Име и презиме на ученикот__________________________________ Повторувам и се проверувам Македонски јазик 1.Заокружи ги самогласките во следните зборови : канцеларија музичко образование среќа животно 2. Заокружи ги согласките во следните зборови: виножито Сонце училница телевизор микроскоп 3.Зборот планината е составен од: а) три слога б) пет слога вторник антена в) четири слога 6/ 6/ 2/ 4. Подели ги на слогови следните зборови : 5/ јаболкокнижарницалеббиблиотекакомпјутер5. Зборот масата правилно се пренесува во нов ред: а) ма- сата б) маса-та в) мас-ата, г)масат-а д) м-асата 2/ 6. Напиши ги начините на кои може правилно да се пренесе зборот правосмукалка. 5/ 7.Пронајди ги именките во дадените зборови. а) бери б) среќа в) пет г) јас в) село 2/ г) убава 8.Pronajdi gi op{tite i sopstvenite imenki i zapi{i gi na liniite dolu. slika, kopa, morkov, Sowa, me~e, Bitola, spie, ptica, Makedonija 7/ a)op{ti imenki:________________________________________________________________ b)sopstveni imenki:____________________________________________________________
  2. 2. 9. Пронајди и потцртај ги именките во дадениот текст, а потоа распореди ги во дадената колона според родот и бројот. Гоце отиде во продавница. Купи млеко и два леба .Требаше да купи весник па отиде до блиската трафика. На враќање кон својата куќа се сретна со Јана која го шеташе своето куче. 9/ машки род женски род среден род еднина множина 10.Во дадениот текст пронајди ги грешките во употреба на голема буква. ■ бранка е ученичка во ,,Лазо ангеловски,,. ■ Овој викенд со сара и билјана ќе одиме на шар планина. ■ Мојот чичко е Прилепчанец. ■ Ивана рече : ,,сакам да дојдам,,. 8/ 11 Vo tabelata se dadeni imenki. Rasporedi gi pravilno po rod i broj. imenki ku~e masa `drebe kafezi ma~ki ma{ki rod Ниво на реализирани цели Успехот се постигнува, само ако ТИ одлучиш да бидеш успешен... `enski rod sreden rod Бодовна листа Вкупно бодови 57 0-26 5/ ednina mno`ina Постигнат резултат *
  3. 3. Не треба да си задоволен/а ! – Можеш повеќе.. 27-33 ** Читај ги внимателно барањата ! 35-42 *** Вниманието не смее да те напушти ни за миг! 43-50 **** Трудот секогаш наградува – Браво! 51-57 ♥ Одделенски раководител:Петре Костов

×