Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

2. radionica - 02 - Definiranje obrazovnih ciljeva, ishoda učenja i zadataka (rad po grupama)

11.067 visualizaciones

Publicado el

Druga radionica pedagoškog tima, Đurđevac
Definiranje obrazovnih ciljeva, ishoda učenja i zadataka (rad po grupama)

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

2. radionica - 02 - Definiranje obrazovnih ciljeva, ishoda učenja i zadataka (rad po grupama)

 1. 1. Definiranje obrazovnih ciljeva, ishoda učenja i zadataka nastave mr.sc. Slavko Petrinšak Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 2. 2. Svrha izlaganja i radionice Definiranje obrazovnih ciljeva na razini nastavnih cjelina u okviru projekta. 2
 3. 3. Sadržaj: I. Uvod u tematiku • Obrazovni ciljevi, ishodi učenja i zadatci nastave II. Radionica • Definiranje ciljeva obrazovanja za nastavne cjeline projekta po definiranim ciklusima 3
 4. 4. Očekivani ishodi učenja izlaganja Nakon završenog izlaganja sudionici će biti sposobni: • definirati pojam općeg i specifičnog cilja, ishoda učenja i zadatka nastave • napisati opći i specifične ciljeve za nastavne cjeline 4
 5. 5. Podsjetimo se: Obrazovanje i nastava Jedan od opdih ciljeva obrazovanja je stjecanje kompetencija osobe za obavljanje nekog posla - ZANIMANJA. Obrazovni ciljevi su skupine vrijednosti usvojene na razini prihvatljivoj za društvo čime se garantira ostvarenje svrhe. Nastava je kontinuirani odgojno-obrazovni rad učenika i nastavnika koji je zasnovan na društveno verificiranim ciljevima i zadacima…. Cilj nastave proizlazi iz društvene potrebe za obavljanjem određenih vrsta poslova, a iz cilja proizlaze ishodi učenja koji se ostvaruju kroz obavljanje zadataka u neposrednoj nastavi. Ishodi učenja osnovno su polazište za ostvarivanje i vrjednovanje obrazovnih ciljeva prihvatljivih za društvo (očekivane razine postignuda).
 6. 6. Obrazovni ciljevi, ishodi učenja i zadatci nastave Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 7. 7. Obrazovni ciljevi, ishodi učenja i zadatci nastave Vrijednosti koje učenik treba usvojiti nakon nastavnog sata, odslušanog predmeta ili na kraju školovanja opisane su kroz: • obrazovne ciljeve (opći i specifični) • ishode učenja • zadatke nastave
 8. 8. OPČENITO Obrazovni ciljevi, ishodi učenja i zadaci nastave Obrazovni ciljevi ili ciljevi učenja opisuju što nastavnik čini da bi učenici znali izvršiti na kraju određenog razdoblja učenja. Ishodi učenja za razliku od obrazovnih ciljeva definiraju ono što bi morao znati učiniti učenik, a ne nastavnik. Zadatak nastave precizno definirana aktivnost koju učenik izvodi samostalno ili uz pomoć nastavnika s ciljem ostvarivanja očekivane razine postignuća.
 9. 9. Opći cilj ili svrha • Svrha ili opdi cilj očekuje se na kraju obrazovnog ciklusa. Upuduju na sadržaj nastavne materije i što se želi obuhvatiti i postidi procesom poučavanja. Primjer opdeg cilja na razini projekta: Razviti i primijeniti dio školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO). Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 10. 10. Specifični cilj ili ciljevi Specifični cilj ili ciljevi realiziraju se tijekom nastave. Nastavnik opisuje što želi postidi u određenom području. Primjer specifičnog cilja na razini nastavne cjeline/teme: Kreiranje i objavljivanje osobnih informacija i sadržaja na društvenim mrežama. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 11. 11. Ishodi učenja Ishodi učenja su iskazi kojima se izražava što de učenik znati, razumjeti i/ili biti u mogudnosti učiniti nakon što završi određeni proces učenja. Primjer na ishoda učenja na razini nastavne jedinice: Učenik de: Kreirati popis osobnih informacija za objavljivanje na društvenim mrežama. Ishodi učenja nisu činjenična znanja usvojena tijekom učenja. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 12. 12. Zadatak nastave Zadatak nastave je aktivnost učenika usmjerena na sadržaj učenja ili vježbe, pri čemu se rezultat može opažati i mjeriti u odnosu prema određenom kriteriju. Primjer zadatka nastave na razini nastavne jedinice: Izradi tablicu s popisom zadanih osobnih informacija koristedi program MS Word formata 3 stupca x 14 redova. POSTUPAK SADRŽAJ UVJET KRITERIJ Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 13. 13. Radionica Definiranje ciljeva obrazovanja za nastavne cjeline projekta po definiranim ciklusima Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
 14. 14. Tijek radionice 1/2 1. Uvod u tematiku. 2. Samostalno definiranje ciljeva za nastavnu cjelinu zadataka prema razinama HKO (svaki član grupe definira svrhu i specifične ciljeve za jednu nastavnu cjelinu). 3. Pojedinačno izlaganje čitanje ciljeva. 4. Analiza i objedinjavanje ciljeva unutar grupe.
 15. 15. Tijek radionice 2/2 1. Izlaganje ciljeva pojedine grupe ostalim grupama. 2. Analiza i objedinjavanje ciljeva za sve grupe.
 16. 16. Zahvaljujem na suradnji! Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

×