Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

De nghi thanh toan - NCKH _Phamtheanh.docx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
PHƯƠNG PHÁP TNF.docx
PHƯƠNG PHÁP TNF.docx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

De nghi thanh toan - NCKH _Phamtheanh.docx

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ KHEN THƯỞNG ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2021 - Căn cứ theo Quyết định số 846/QĐ-ĐN ngày 05/8/2022 của Hiệu về việc công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2021; - Căn cứ theo Quyết định số 1076/QĐ-ĐH ngày 29/9/2022 của Hiệu trưởng về việc khen thưởng các đề tài KH&CN cấp trường năm 2021; Khoa Cầu Đường đề nghị Nhà trường chuyển kinh phí thực hiện và khen thưởng đợt 2 cho các đề tài KH&CN cấp trường năm 2021 cho các cá nhân sau: TT Mã số đề tài Tên đề tài Xếp loại Người nhận kinh phí Bộ môn Số tài khoản Mã số thuế Kinh phí thực hiện đề tài (đ) Kinh phí thưởng (đ) Tổng số tiền (đ) 1. 21- 2021/ KHXD Ứng dụng máy bay không người lái UAV trong xác định thể tích bể chứa nước Tốt 2. 22- 2021/ KHXD Nghiên cứu áp lực đất lên tường chắn trong một số trường hợp địa tầng sau tường đặc biệt Tốt 3. 23- 2021/ KHXD Nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước ngầm đến độ lún bề mặt khi xây dựng đường hầm Khá 4. 24- 2021/ KHXD Nghiên cứu ảnh hưởng của lún bề mặt đến công trình do thi công đường hầm Tốt
  2. 2. TT Mã số đề tài Tên đề tài Xếp loại Người nhận kinh phí Bộ môn Số tài khoản Mã số thuế Kinh phí thực hiện đề tài (đ) Kinh phí thưởng (đ) Tổng số tiền (đ) 5. 25- 2021/ KHXD Phân tích, tính toán móng nông theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành Khá 6. 26- 2021/ KHXD Nghiên cứu hố đào sâu có hình dạng tròn sử dụng cọc Cát tuyến (Secantpile) Xuất sắc 7. 27- 2021/ KHXD Nghiên cứu tính toán thiết kế móng nông theo ba phương pháp của tiêu chuẩn Châu Âu EC7 trong điều kiện Việt Nam Khá 8. 28- 2021/ KHXD Đề xuất một phương pháp đơn giản tính toán thiết kế móng nông theo điều kiện về cường độ Khá Tổng 190.000.000 18.500.000 190.000.000 Bằng chữ: Ngày … tháng 10 năm 2022 Phòng Khoa học và Công nghệ Lãnh đạo Khoa TS.

×