Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Ths. Bs. Nguyễn Ngọc Ánh

Hà Nội, tháng 01/2014
Mục tiêu học tập

 1. Trình bày được khái niệm, các giới hạn và cách phân
chia trung thất; mô tả được các thành phần chứ...
TRUNG THẤT

 Trung thất là nơi chứa tất cả các thành phần của
khoang ngực, chỉ trừ hai phổi.
 Giới hạn trung thất
 Phâ...
TRUNG THẤT TRÊN


 Tuyến ức
 Các tĩnh mạch lớn
 Cung động mạch chủ và ba nhánh
 Khí quản
 Thực quản
 Thần kinh hoàn...
TRUNG THẤT TRÊN


 Các tĩnh mạch lớn
TRUNG THẤT TRÊN


 Cung động mạch chủ và ba nhánh;
TRUNG THẤT TRÊN


 Động mạch phổi
 Khí quản
TRUNG THẤT TRÊN


 TK lang thang, TK hoành
 Thực quản
TRUNG THẤT SAU


 Động mạch chủ ngực và các nhánh
 Đoạn ngực của thực quản
 Thần kinh lang thang
 Ống ngực
 Hệ tĩnh ...
TRUNG THẤT SAU


 Động mạch chủ ngực và các nhánh
TRUNG THẤT SAU



 Đoạn ngực của thực quản
 TK lang thang
TRUNG THẤT SAU


 Ống ngực
TRUNG THẤT SAU


 Hệ tĩnh mạch đơn
TRUNG THẤT SAU


 Phần ngực của các thân giao cảm
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Ý niệm về phúc mạc
 Cấu tạo và các phần của phúc mạc
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Cấu tạo và các phần của phúc mạc
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

Mạc nối nhỏ
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Mạc nối nhỏ
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Mạc nối lớn
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Mạc nối lớn
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Mạc treo ruột non
 Mạc treo ruột thừa
 Mạc treo đại tràng ngang
 Mạc treo đại tràng sigma
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Các nếp, các hố, các ngách phúc mạc
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Các nếp, các hố, các ngách phúc mạc
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Các ngách tá tràng
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Các ngách manh tràng
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Túi mạc nối
Ổ BỤNG – PHÚC MẠC

 Túi mạc nối
Xin cảm ơn các bạn đã

chú ý lắng nghe!
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Trung thất phúc mạc

5.380 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Trung thất phúc mạc

 1. 1. Ths. Bs. Nguyễn Ngọc Ánh Hà Nội, tháng 01/2014
 2. 2. Mục tiêu học tập   1. Trình bày được khái niệm, các giới hạn và cách phân chia trung thất; mô tả được các thành phần chứa trong từng trung thất và liên quan giữa các thành phần đó.  2. Nêu khái niệm về ổ bụng và phúc mạc; mô tả được các phần của phúc mạc trung gian (các mạc treo, mạc nối, dây chằng) và những cấu trúc của phúc mạc, đặc biệt là túi mạc nối.  3. Nêu được các liên hệ chức năng và lâm sàng thích hợp
 3. 3. TRUNG THẤT   Trung thất là nơi chứa tất cả các thành phần của khoang ngực, chỉ trừ hai phổi.  Giới hạn trung thất  Phân chia trung thất
 4. 4. TRUNG THẤT TRÊN   Tuyến ức  Các tĩnh mạch lớn  Cung động mạch chủ và ba nhánh  Khí quản  Thực quản  Thần kinh hoành  Thần kinh lang thang
 5. 5. TRUNG THẤT TRÊN   Các tĩnh mạch lớn
 6. 6. TRUNG THẤT TRÊN   Cung động mạch chủ và ba nhánh;
 7. 7. TRUNG THẤT TRÊN   Động mạch phổi  Khí quản
 8. 8. TRUNG THẤT TRÊN   TK lang thang, TK hoành  Thực quản
 9. 9. TRUNG THẤT SAU   Động mạch chủ ngực và các nhánh  Đoạn ngực của thực quản  Thần kinh lang thang  Ống ngực  Hệ tĩnh mạch đơn  Phần ngực của các thân giao cảm
 10. 10. TRUNG THẤT SAU   Động mạch chủ ngực và các nhánh
 11. 11. TRUNG THẤT SAU   Đoạn ngực của thực quản  TK lang thang
 12. 12. TRUNG THẤT SAU   Ống ngực
 13. 13. TRUNG THẤT SAU   Hệ tĩnh mạch đơn
 14. 14. TRUNG THẤT SAU   Phần ngực của các thân giao cảm
 15. 15. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Ý niệm về phúc mạc  Cấu tạo và các phần của phúc mạc
 16. 16. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Cấu tạo và các phần của phúc mạc
 17. 17. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC  Mạc nối nhỏ
 18. 18. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Mạc nối nhỏ
 19. 19. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Mạc nối lớn
 20. 20. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Mạc nối lớn
 21. 21. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Mạc treo ruột non  Mạc treo ruột thừa  Mạc treo đại tràng ngang  Mạc treo đại tràng sigma
 22. 22. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Các nếp, các hố, các ngách phúc mạc
 23. 23. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Các nếp, các hố, các ngách phúc mạc
 24. 24. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Các ngách tá tràng
 25. 25. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Các ngách manh tràng
 26. 26. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Túi mạc nối
 27. 27. Ổ BỤNG – PHÚC MẠC   Túi mạc nối
 28. 28. Xin cảm ơn các bạn đã  chú ý lắng nghe!

×