Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 1
Током пр...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 2
развојно...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 3
Посебна ...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 4
подстица...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 5
Ред.
бр....
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 6
29. Млад...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 7
педагошк...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 8
За учени...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 9
2. ПЛАНИ...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 10
Што се ...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 11
- Тим з...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 12
- спорт...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 13
1. Мари...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 14
Предузи...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 15
распоре...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 16
3. ПРАЋ...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 17
ситуаци...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 18
4. РАЗВ...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 19
Сарадња...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 20
вреднов...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 21
Сарадња...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 22
прилико...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 23
Са пред...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 24
развој ...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 25
Закона ...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 26
5. ФИНА...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 27
- плате...
Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године
Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 28
6. ОБЕЗ...
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године

46 visualizaciones

Publicado el

Извештај

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Извештај о раду директора на крају полугодишта школске 2017/2018. године

 1. 1. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 1 Током првог полугодишта школске 2017/2018 године радио сам и учествовао у свим пословима везаним за рад школе у складу са Годишњим планом рада школе и планом рада директора школе, а према стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, и то: 1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ Стално сам водио бригу и промовисао вредности учења и развијао школу као заједницу целоживотног учења. Те активности су се састојале у стварању услова за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама ученика. Пратио сам савремена кретања у развоју образовања и васпитања, стално се стручно усавршавао редовним посетама семинара везаних како за законитост рада школе, тако и за унапређивање квалитета васпитно- образовног процеса школе. Мотивисао сам и инспирисао запослене на критичко прихватање нових идеја и проширивање искустава. Подстицао сам атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате свој напредак кроз рад одељенских заједница, часова одељенског старешине, као и рад Ученичког парламента. Стварао сам услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука,кроз рад Ученичког парламента тако што су ученици давали мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; кроз разматрање односа и сарадње ученика и наставникa или стручног сарадника и атмосфере у школи; путем обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента; путем активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе као и предлагањем чланова стручног актива за
 2. 2. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 2 развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика. Ученици суактивно износили своје идеје на осавремењавању и унапређењу школског простора и школске економије, a са представницима ученичког парламента обавио сам разговор 25.09.2017 године. У школи је, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања организован Ученички парламент кога чине по два представника сваког одељења у школи, тако да Ученички парламент има 46 чланова, имајући у виду да је у школској 2017/2018 години уписано 23 одељења. Ученички парламент је изабрао два представника ученика који учествују у раду школског одбора у складу са чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања. Програм рада Ученичког парламента саставни је до годишњег плана рада школе за школску 2017/2018 годину. Такође сам водио рачуна да Ученички парламент обавља послове из члана 88. Закона о основама система образовања и васпитања. Рад Ученичког парламента уређен је Пословником о раду Ученичког парламента, и о раду Ученичког парламента води се доспутна евиденција. Иницирао сам штампање часописа под називом „Путоказ“којим се врши промоција школе и образовних профила, као и успеха ученика и запослених школе, а који обухвата период од издавања часописа 27.01.2017 године до 27.01.2018 године. Интензивно сам радио на стварању безбедног и здравог окружења у коме ученици могу квалитетно да уче и да се развијају. Осигурана је примењивост превентивне активности која се односи на безбедност и поштовање права ученика, а самим тим је школа постала безбедно окружење за све, а ученици су заштићени од насиља, злостављања и дискриминације. У оквиру тога инсистирао сам на поштовању међународне конвенције и уговора о људским правима и правима деце. Током првог полугодишта школске 2017/2018 године није било повреда забрана из члана 110, члана 111. и члана 112. Закона о основама система образовања и васпитања за које би школа морала водити васпитно- дисциплински поступак и за које би директор морао изрицати васпитно- дисциплинске мере. Резултат свега тога је да је школа здрава средина са високим хигијенским стандардима. Нарочита пажња се посвећује хигијени целокупног школског простора, како у згради школе у Милоша Обреновића број 90, тако и на школској економији у Грабовцу.
 3. 3. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 3 Посебна пажња је посвећена обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, осигурању и унапређивању квалитета наставног и ваннаставног процеса, како самостално тако и у сарадњи са надлежним органима јединице локалне самоуправе. У школи се вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика. У оквиру тога користио сам стратешка документа о развоју образовања и васпитања Републике Србије. Промовисао сам иновације и стално подстицао наставнике и стручне сараднике да користе савремене методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу. У оквиру обезбеђивања и унапређивања услова за развој образовања и васпитања у лабораторији школе извршено је постављање плочица, као и у просторијама које користе организатор практичне наставе и педагог школе. Такође је у згради школе у учионицама које користи Пољопривредно-хемијска школа извршено постављање завеса. Вредновање квалитета рада школе остварује се кроз процес самовредновања и спољашњег вредновања. Процес самовредновања спроводи Тим за самовредновање и вредновање рада школе који је за процес самовредновања у школској 2017/2018 години изабрао област 6 – Организација рада школе и руковођење. Након анализе резултата самовредновања утврдће се ниво, а биће сачињен и предлог мера за унапређивање ове кључне области. До дана сачињава извештаја у школи није обављено спољашње вредновање. У остваривању надлежности прописане законом која се односи на остваривање развојног плана школе, који је донет за период од 2014 до 2018 године, активно сам учествовао у реализацији свих приоритета остваривања образовно-васпитног рада и стварао услове за остваривање постављених развојних циљева.У остваривању приоритета по областима квалитета школе старао сам се да Школски програм који је донет запериод 2014-2018 године и Годишњи план рада за школску 2017/2018 годину буду у складу са законским прописима уз поштовањезаконом прописане процедуре њиховог доношења, упознавања на седницама наставничких већа, стручних органа и истицање на огласним таблама школе и интернет страници школе и њиховој примени у пуном обиму; обезбеђивао и
 4. 4. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 4 подстицао запослене на стално стручно усавршавање и активну размену стечених искустава и практичну примену новостечених знања и вештина у наставном процесу; инсистирао на укључивању ученика у што је могуће већем броју у ваннаставне активности школе и праћење њиховог напредовања; старао се да се Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању примењује у пуном обиму, инсистирао на томе да критеријуми оцењивања буду усклађени на нивоу стручног већа и усвојени на Педагошком колегијуму, упознавању ученика са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању на часовима одељенског старешине, предузимао активности на пружању подршке ученицима учествујући у раду Тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу и материјалну подршку ученицима и Тима за каријерно вођење и саветовања ученика; развијао позитивну радну атмосферу и међуљудске односе, обeзбеђивао да школа постане безбедна средина за ученике и запослене;да извештаји о раду свих стручних органа и тимова буду достављени на разматрање надлежним органима, подстицао професионални развој наставника и стручних сарадника, радио на побољшању материјално-техничких услова рада школе и предузимао све друге потребне активности. У остваривању педагошко-инструктивног увида и праћења образовно-васпитног рада током првог полугодишта школске 2017/2018 године посетио сам 32 часа, и то:
 5. 5. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 5 Ред. бр. Име и презиме наставника Наставни предмет Датум посете Час Разред и одељење 1. Душанка Новаковић Ликовна култура 04.10.2017 7 2/4 2. Маријана Славковић Српски језик и књижевност 06.10.2017 6 1/3 3. Живана Марковић Цвећарство 09.10.2017 4 3/3 4. Биљана Арсенијевић Биљна производња2- практична настава 12.10.2017 / 3/2 5. Илона Ђорђевић Биљна производња2- практична настава 12.10.2017 / 3/2 6. Александра Милошевић Сточарска производња- практична настава 12.10.2017 / 4/2 7. Милица Радосављевић Латински језик 17.10.2017 5 1/2 8. Весна Бабић Сировине у пекарству 18.10.2017 2 1/6 9. Данка Остојић Организација са менаџментом 20.10.2017 1 4/3 10. Татјана Љубичић Обрада меса 23.10.2017 2 2/6 11. Биљана Јараковић Операције и мерења у месарству 08.11.2017 3 1/6 12. Мирослав Матић Математика 16.11.2017 2 1/4 13. Миланка Велимировић Филозофија 17.11.2017 2 4/5 14. Мирјана Симић Енглески језик 20.11.2017 3 1/5 15. Мирослав Матић Математика 06.12.2017 1 1/5 16. Сања Стевановић Српски језик и књижевност 08.12.2017 2 3/3 17. Миља Милојевић Машине, апарати и операције 11.12.2017 6 2/5 18. Весна Калоперовић Географија 12.12.2017 2 1/1 19. Радош Јањуш Историја 22.12.2017 4 1/3 20. Александар Јанковић Техничко цртање и машински елементи 27.12.2017 5 1/4 21. Душан Стевановић Биљна производња1- практична настава 15.12.2017 / 2/2 22. Драгана Станојевић Биљна производња1- практична настава 15.12.2017 / 2/2 23. Владимир Манојловић Практична настава 15.12.2017 / 2/3 24. Биљана Вулетић Практична настава 15.12.2017 / 2/3 25. Гордана Тимотијевић Ђаковић Производња пецива, колача и тестенина- практична настава 20.12.2017 / 3/6 26. Жељка Антолич Музичка култура 12.01.2018 5 1/5 27. Јелена Ранковић Општа и неорганска хемија- допунска настава 15.01.2018 / 1/4 28. Гордана Поповић Секција за енглески језик 16.01.2018 / /
 6. 6. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 6 29. Младена Урошевић Биологија 16.01.2018 4 2/1 30. Јасмина Тица Цвећарство 18.01.2018 / 2/3 31. Биљана Арсенијевић Педологија и агрохемија 1/2 32. Драгана Протић Биолошка секција 24.01.2018 / / Посете су биле најављене јер омогућују адекватнију психолошку припрему и наставника и ученика. Међутим, било је и ненајављених посетакоје имају своје оправдање и не морају код наставника изазивати осећај неповерења. Посета часовима постала је пракса на коју су се наставници навикли и гледају на њу као на устаљену праксу која проистиче из организације педагошког рада. У реализацији педагошко-инструктивне функције користио сам индивидуални облик, као најдоминантнији облик указивања педагошко- инструктивне помоћи наставницима који се примењује на свим битним етапама извођења васпитно-образовног рада – у припремној, оперативној и верификативној и групни облик саветодавног рада. Након обављеног педагошко-инструктивног увида сачињен је за сваки час Образац за посматрање и вредновање школског часа. Са предметним наставницима чији су часови били предмет педагошко-инструктивног увида обављен је усмени разговор појединачно без присуства других наставника, којом приликом су упознати са садржином наведеног обрасца, указана педагошко-инструктивна помоћ у делу за који је постојала потреба и који су својим потписом потврдили да су исти примили и са истим упознати. У оквиру тога било је неопходно стварати услове и подржавати наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају сопствене вештине учења. Интензивна је била сарадња са стручним сарадницима и наставницима у обезбеђивању да наставне и ваннаставне активности стално подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота. Такође у остваривању педагошко-инструктивног увида користио сам и групни облик саветодавног рада, имајући у виду да су препознати заједнички проблеми који треба да решава више наставника, тако да су дана 09.11.2017 године, дана 05.12.2017 године и 22.01.2018 године одржани састанци са предметним наставницима чији су часови били предмет
 7. 7. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 7 педагошко-инстурктивног увида током првог полугодишта школске 2017/2018 године о чему су сачињени записници. У разговорима, како индивидуалним тако и групним сам наступао у својству саветника који мотивише наставника на бољи рад, на прихватљив начин изнео позитивне и негативне стране посматране и анализиране педагошке појаве, уважао личи став наставникакоме је дата прилика да ако се не сложи са примедбом да стручно образложи своје уверење, мишљење и став. О одржаним састанцима сачињени су записници. Поред рада ментора са приправницима, помоћ у раду приправницима пружали су директор, секретар и педагог школе. Дана 05.09.2017 године одржан је састанак директора и педагога школе са менторима и приправницима којом приликом је и менторима и приправницима указано на одредбе Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, које су од значаја за успешно остваривање и увођење у посао, а касније и за полагање испита за лиценцу. Састанак директора са приправницима одржан је и 09.11.2017 године којом приликом су упознати да је школа за све приправнике који су стекли услов за полагање испита за лиценцу, уз њихову сагласност поднела захтеве надлежним служама за одобравање полагања испита за лиценцу уз достављање потребне документације. Редовно сам вршио како самоевалуацију свога рад, тако и евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса, а самим тим и исхода учења, кроз израду анкета ученика, родитеља и наставника. Анализом анкета долазило се до сазнања о ефикасности како свога, тако и рада наставника и школе. Посебна пажња је посвећена обезбеђивању инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу, што је подразумевало обезбеђивање услова и подстицање процеса квалитетног образовања и васпитања за све ученике. У овим активностима је било значајно уважавати различитости уз познавање дечјег и адолесцентног развоја, специфичности, као и промовисање толеранције код ученика. Посебно је било неопходно разумети потребе различитих ученика (талентованих и надарених, са сметњама у развоју, као и ученика из осетљивих друштвених група) како би се обезбедили најбољи услови за учење и развој сваког од њих.
 8. 8. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 8 За ученике са посебним образовним потребама, које су биле препознате израђени су посебни индивидуални образовни планови. Имајући у виду да ученици долазе из различитих средина са различитим претходним знањима и искуствима, активно сам сугерисао на обезбеђивању примене планова и програма учења који ће бити прилагођени ученицима. Кроз анализу резултата ученика остварених на тестовима и увидом у успех, а све у складу са стандардима постигнућа ученика, обезбеђивао сам праћење успешности ученика, а истовремено подстицао наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања који су у функцији даљег учења ученикa.
 9. 9. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 9 2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ Организовао сам и оперативно спроводио доношење планова установе, организовао процес планирања и запосленима одредио задатке у том процесу, иницирао и надзирао израду планова и обезбеђивао поштовање рокова израде планова, а непосредно и руководио њиховом израдом, исте упућивао Школском одбору на њихово усвајање (Годишњи план рада установе, финансијски план, план јавних набавки). За благовремено и правилно планирање обезбеђивао сам информациону основу, идентификовао изворе информација потребне за планирање. Обезбеђивао сам да сви запослени у школи буду упознати са организационом структуром школе, са описом свог радног места кроз истицање правилника и измена и допуна истог на огласним таблама школе, као и упознавању на седницама Наставничког већа, а за ваннаставно особље на заједничким састанцима. Запосленима сам у вези са њиховим радним задацима и компетенцијама постављао јасне захтеве уз обавезно проверавање да ли су их запослени разумели кроз одржавање заједничких састанака. О правима ученика и запослених одлучивао сам у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, општих аката школе доношењем решења са упутством о правном средству. Током првог полугодишта школске 2017/2018 године није било тежих повреде обавеза ученика и повреда забране из чл. 110-112. Закона за које школа мора водити васпитно-дисциплински поступак. Што се тиче одговорности запослених током првог полугодишта школске 2017/2018 године није било лакших повреда радне обавезе запослених, утврђених општим актом школе, тежих повреда радне обавезе прописаних законом, повреда забране прописаних законом као ни материјалне штете коју је нанео запослени школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом те није било изрчених мере за повреду радне обавезе. Приликом поделе задужења запосленима водио сам рачуна о равномерној оптерећености запослених.
 10. 10. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 10 Што се тиче рада у стручним органима школе организовао сам рад стручних органа, тимова и појединаца у школи и обезбеђивао ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и запослених, о чијем се раду уредно води евиденција кроз записнике са седница стручних органа, тимова, присуствовао седницамаодељенских већа, седницама стручних већа за област предмета, стручног актива за развојно планирање, стручног актива за развој школског програма. Председавао сам и руководио радом Педагошког колегијума. У првом полугодишту школске 2017/2018 години Педагошки колегијум одржао је 5 седница. О раду Педагошког колегијума води се доступна евиденција, а рад Педагошког колегијума уређен је Пословником о раду Педагошког колегијума. Сазивао сам и руководио седницама Наставничког већа, припремао извештаје и упознавао чланове Наставничког већа о свим питањима значајним за рад школе, и старао се да Наставничко веће обавља послове из своје надлежности. О раду Наставничког већа води се доступна евиденција, а рад Наставничког већа регулисан је Пословником о раду Наставничког већа.Током првог полугодишта школске 2017/2018 године Наставничко веће одржало је 10 седница. На почетку школске 2017/2018 године решењем директора школе формирани су стручни органи школе: одељенска већа, наставничко веће, педагошки колегијум, стручна већа за области предмета, стручни актив за развојно планирање и стручни актив за развој школског програма. Решењем директора школе образовани су следећи тимови: - Тим за инклузивно образовање, - Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, - Тим за самовредновање квалитета рада школе, - Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, - Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, - Тим за професионални развој, - Тим за каријерно вођење и саветовања ученика, - Тим за појачан васпитни рад са ученицима, - Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, - Тим за израду годишњег плана рада, - Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу и материјалну подршку ученицима,
 11. 11. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 11 - Тим за спровођење програма заштите животне средине, - Тим за међународну сарадњу и пројекте а присуствовао сам првом састанку тимова. Решењем директора школе образоване су Комисије за преглед евиденције коју води Пољопривредно-хемијска школа – регистар уписаних ученика, књига евиденције о образовно-васпитном раду у средњој школи иматична књига по разредима са утврђеним задацима, као и Комисије за утврђивање испита из стручних предмета које полаже лице уписано у школу ради преквалификације, као и допунских испита које полаже лице уписано у школу ради доквалификације за образовне профиле по подручјима рада школе за школску 2017/2018 годину. Преглед педагошке документације обавио сам након завршетка првог класификационог периода школске 2017/2018 године, а након достављеног извештаја који су поднеле Комисије за преглед евиденције. Дана 27.09.2017 године одржан је састанак директора и одељенских старешина школске 2017/2018 године са потребом да се укаже на обавезе одељенских старешина у складу са законским прописима, а истог дана одржан је и састанак са ваннаставним особљем. У оквиру традиционалне активности обележавања Дана Европске културне баштине на територији ГО Обреновац ученици и наставници су дана 28.09.2017 године присуствовали предавању о ендемичној врсти храста лужћњака и његовом станишту на територији општине Обреновац, а дана 29.09.2017 године изложби „Старо и нестало воће Србије“ у организацији Природњачког музеја у Београду са предавањем о аутохтоним врстама воћа. Дана 04.10.2017 године одражан је састанак са руководиоцима секција, члановима тима за самовредновање и вредновање квалитета рада школе, као и тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Дан школе обележен је дана 09.10.2017 и 10.10.2017 године следећим активностима: - у свечаној сали школе организовао је поетско музичко вече по стиховима Ларе Дорин „Чујеш ли ме боже“ у извођењу Поетског театра Центра за очување традиције и културе „Термоелектране Никола Тесла“, Обреновац;
 12. 12. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 12 - спортски дан у оквиру кога је одржано такмичење ученика средњих школа ГО Обреновац у одбојци, баскету и стоном тенису, а након одржаног школског такмичења; - ревијална одбојкашка утакмица женских екипа ОK „ТЕНТ“ и екипе Пољопривредно-хемијске школе; - на школској економији представљен je рад секција школе у оквиру манифестације „Школа без зидова“ ког дана су школску економију посетили представници Предшколске установе „Перка Вићентијевић“ и Геронтолошког центра. Примењивао сам различите методе контроле рада школе и запослених контрола поштовања радног времена, контрола испуњења постављених радних задатака, контрола вођења педагошке документације, контрола редовног одвијања образовно-васпитног рада, дежурстава наставника, реализације практичне наставе, извршења уговорних обавеза, реализација финансијског плана, контрола рада приправника, стручних сарадника и друго. Организовао сам и оперативно спроводио контролу рада школе: - непосредним увидом и учешћем у свим активности које су оствариване током првог полугодишта школске 2017/2018 године, - организовао процес праћења, извештавања и анализе резултата рада, - додељивао задатке запосленима у тим процесима, - иницирао и надзирао процес израде извештаја и анализа рада непосредним увидом у процес израда путем сугестија у изради истих уз обезбеђивање поштовање постављених рокова у изради извештаја и анализа, У оквиру остваривања потпуне и благовремене контроле рада школе обезбеђивао сам информациону основу кроз идентификацију извора информација потребних за контролу рада уз старање да информације буду тачне и благовремене. Путем непосредног увида и праћења и у сарадњи са запосленима анализирао сам остварене резултате рада школе, као и остварене резултате рада запослених. За успешно презентовање школе пригодним поклонима за школску славу награђени су следећи ученици и запослени:
 13. 13. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 13 1. Марина Марковић за постигнут успех на Републичком такмичењу из области хортикултуре у школској 2016/2017 години 2. Никола Плавшић за постигнут успех на Републичком такмичењу из области хемијске технологије у школској 2016/2017 години 3. Катарина Митровић за најбољи литерарни рад на тему „Свети Сава“ у 2017 години 4. Мирка Пантелић за најбољи литерарни рад на тему „Свети Сава“ у 2017 години 5. Теодора Крсмановић за најбољи литерарни рад на тему „Свети Сава“ у 2017 години За остварен успех и допринос раду школе најбољим ученицима, на предлог ученика, одељенских старешина и Наставничког већа додељени су ваучери за бесплатно путовање на Међународни сајам пољопривредне механизације, опреме и прибора – AGROTICA 2018 који jе одржан у Солуну у периоду од 01.02.2018 до 05.02.2018 године, следећим ученицима. 1.Стефан Карић, ученик 3/6 разреда 2.Јелена Ђуровић, ученик 4/1 разреда 3. Милорад Јоксимовић, ученик 4/2 разреда 4. Мина Петковић, ученик 4/4 разреда 5. Кристина Јевтић, ученик 4/5 разреда У складу са одредбама Правилника о награђивању запослених Пољопривредно-хемијске школе, а имајући у виду да су запослени ангажовани на припреми ученика за учешће на Републичким такмичењима на којима су ученици освојили трећа места награђенису ментори ученика: 1. Јелена Томовић 2. Илона Ђорђевић За подрушку школи у остваривању делатноси и побољшању услова рада школе награђени: 1. Цвећара СЗТР „Слађа С“ 2. ЗТР „Цветна башта Расадник цвећа Поповић“ 3. Пекара ППУТР „Саша“ 4. Пекара СЗППР „Код Жике“ 5. Предузеће „Стојић“ д.о.о. 6. Кинолошки савез Републике Србије
 14. 14. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 14 Предузимао сам корективне мере у ситуацији када су остварени резултати школе, као и појединачни резултати запослених одступали од планираних кроз инсистирање на поштовању донетих мера на побољшању успеха ученика, кроз посете часовима код наставних предмета где је постојао велики број недовољних оцена и велики број изостанака ученика са наставе и предлагање одређених мера на побољшању успеха и редовности ученика. Школски одбор сам редовно упознавао са извештајима о раду школе, анализама рада школе и предузетим корективним мерама, кроз разматрање и усвајање извештаја о раду школе на крају школске 2016/2017 године, а биће упознати и са Извештаја о раду школе на крају првог полугодишта школске 2017/2018 године, уз уважавање свих предлога и сугестија овог органа. Такође, Школски одбор сам упознавао и са извештајима о свом раду кроз разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе на крају школске 2016/2017 године, а биће упознати и са Извештаја о раду директора школе на крају првог полугодишта школске 2017/2018 године. Обезбеђивао сам да сви запослени, како у седишту школе тако и на школској економији буду правовремено и тачно информисани о свим важним питањима живота и рада школе кроз подношење информација на седницама Наставничког већа, стручних тимова, стручних органа, стручних већа за област предмета, путем огласних табли, интернет странице школе и видео презентације која се емитује на телевизору у приземљу школе. Услове за развој и функционисање информационог система за управљање обезбеђивао сам кроз набавку потребне опреме и програма, организовао рад информационог система и инсистирао на његовом коришћењу у свакодневном раду школе у складу са законом кроз обезбеђење донације школи. Обезбеђивао сам обуку запослених за рад са савременим информационо-комуникационом технологијом и подстицао их да је користе у раду школе и као подршку процесу учења и наставе, кроз обезбеђење семинара који је одржан у ИС „Петница“ у периоду од 17.11.2017 до 20.11.2017 године. Развијао сам и реализовао систем осигурања квалитета рада школе кроз примену савремених метода управљања квалитетом, обезбеђивао израду процедуре управљања квалитетом и потребне документације,
 15. 15. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 15 распоређивао задатке запосленима у процесу управљања квалитетом уз старање да их исти спроводе. Предузимане су активности на обезбеђењу ефикасног процеса самовредновања и коришћење тих резултата за унапређивање квалитета рада школе, кроз Извештај о самовредновању. У сарадњи са наставницима и стручним сарадницима пратио сам и анализирао успешност ученика како на крају првог класификационог периода, тако и на крају првог полугодишта школске 2017/2018 године, о чему су руководиоци стручних већа поднели извештај у оквиру рада Педагошког колегијума. Ради поступања у складу са законским прописима дана 01.09.2017 године и 07.09.2017 године обавио сам разговор са запосленима који се налазе на листи запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба. О обављеним разговорима сачињен је записник. Дана 15.09.2017 године спроведено је иницијално тестирање ученика првог и трећег разреда из српског језика и књижевности, а дана 22.09.2017 године иницијално тестирање из математике.
 16. 16. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 16 3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У складу са потребама несметаног и квалитетног образовно- васпитног рада, а имајући у виду специфичности рада школе са два подручја рада планирао сам људске ресурсе и благовремено предузимао мере за реализацију плана људских ресурса. Старао сам се да на свим радним места у школу буду ангажовани запослени који својим компетенцијама одговарају захтевима школе, примењујући одредбе Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама, Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство. У поступку пријема запослених у радни однос обезбеђивао сам примену законских прописа којима се регулише пријем у радни однос. За увођење приправника у посао обезбеђивао сам услове и предузимао мере за њихово успешно прилагођавање радној средини кроз испуњење законске обавезе у погледу одређивања ментора, непосредним увидом у рад приправника и у сарадњи са стручним сарадником, о чему се ушколи уредно води евиденција. У циљу професионалног развоја запослених подстицао сам и иницирао процес самовредновања рада и постављао циљеве засноване на високим професионалним стандардима и подржавао континуирани професионални развој, кроз инсистирање да сви запослени израде план личног усавршавања и портфолио, имајући у виду да се план стручног усавршавања који је саставни део годишњег плана рада школе доноси на основу личног плана професионалног развоја. На основу личног плана професионалног развоја обезбеђивао сам услове да сви запослени имају једнаке могућности, као и да се у складу са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе запослени усавршавају кроз обезбеђивање различитих облика стручног усавршавања. Позитивну и подржавајућу радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда обезбеђивао сам кроз остварење непосредне сарадње и разговором о свим активностима и
 17. 17. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 17 ситуацијама које су настајале у раду школе, како са запосленима, тако и са ученицима и родитељима. Својом посвећеношћу послу и понашањем давао сам пример запосленима у школи, а развијао ауторитет заснован на поверењу и поштовању. Међу запосленима развијао сам професионалну сарадњу и инсистирао на тимском раду, постављао себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда, указивао поверење запосленима и њихове могућности за остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и побољшање учинка, а са запосленима комуницирао јасно и конструктивно. Систематски сам пратио и вредновао рад запослених, мотивисао их и награђивао за постигнуте резултате кроз остваривање инструктивног увида и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом рада и потребама школе, користио различите начине за мотивисање запослених, препознавао квалитетан рад запослених који ће бити награђени кроз различите облике награђивања у складу са законом и општим актима школе - доделом књига, захвалница, кованица за прославу школске славе.
 18. 18. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 18 4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Сарадња са родитељима/старатељима остваривана је у пуном обиму кроз развијање конструктивних односа са родитељима/старатељима, подстицање партнерства школе и родитеља/старатеља, њихово активно укључивање у рад школе ради учења и развоја детета, њихово редовно извештавање о свим аспектима свога рада, резултатима и напредовању њихове деце, посетама родитељским састанцима нарочито код одељења првог разреда,кроз индивидуалне разговоре са родитељима, односно другим законским заступницима ученика. Присуствовао сам родитељским састанцима који су одржани дана 11.09.2017 године (први и други разред) и 12.09.2017 године (трећи и четврти разред). Сарадњу са родитељима, односно другим законским заступницима ученика остварио сам и кроз присуство родитељским састанцима. Заједнички родитељски састанци одржани су 23.11.2017 (први и други разред) и 24.11.2017 године (трећи и четврти разред) на којима су родитељи упознати са: - организацијом рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу - са Извештајем о успеху и изостајању са наставе ученика на крају првог класификационог периода школске 2017/2018 године и предлагање мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитно рада - са Извештајем о броју писмених сагласности родитеља за организовање екскурзије ученика Пољопривредно-хемијске школе за школску 2017/2018 годину - родитељи су информисани о обављању практичне наставе и наставе у блоку - дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-01745/2017-07 од 13.11.2017 године - текућа питања. Позиву за одржавање заједничких родитељаких састанака родитељи су се одазвали у великом броју, а родитељи су исказали позитиван став према одржавању заједничких родитељских састанака, а обављани су и појединачни разговори са родитељима/старатељима, представницима Школског одбора, синдикатом.
 19. 19. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 19 Сарадња са родитељима/старатељима, Школским одбором и другим актерима од значаја за живот и рад школе обезбеђења је кроз стварање могућности да се анонимно изнесу примедбе и сугестије на рад школе. Унапређивао сам комуникацијске вештине запослених ради њихове успешне сарадње са родитељима/старатељима. Обезбеђивао сам услове да рад Савета родитеља буде ефикасан и развијао конструктивне односе са Школским одбором и стручним органима школе кроз њихово благовремено и потпуно информисање о свим важним питањима живота и рада школе. Савет родитеља школе формиран је на законом прописан начин и чине га по један представник родитеља ученика сваког одељења, тако да Савет родитеља школске 2017/2018 године има 23 члана. Старао сам се да Савет родитеља обавља послове из надлежности прописане чланом 120. Законом о основама система образовања и васпитања. О раду Савета родитеља води се доступна евиденција, а рад Савета родитеља уређен је Пословником о раду Савета родитеља. Сарадњу са Школским одбором остваривао сам кроз пружање подршке у раду овог органа обезбеђивањем услова да Школски одбор буде правовремено и добро информисан о новим захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе, као и обезбеђивањем услова да Школски одбор обавља послове предвиђене чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања. Обезбеђивао сам присуство представника репрезентативног синдиката седницама Школског одбора, као и присуство два представника ученика које бира Ученички парламент у раду Школског одбора, у складу са чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања. О раду Школског одбора води се доступна евиденција, а рад Школског одбора уређен је Пословником о раду Школског одбора. Обезбеђивао сам податке, односно извештаје који омогућују Школском одбору оцену резултата постигнућа ученика и добробити деце кроз редовно присуство свим седницама овог органа, подношење извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог класификационог периода школске 2017/2018 године, а биће поднет и извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018 године. Имајући у виду законом прописану надлежност Школског одбора која предвиђа да Школски одбор доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада школе и усваја извештаје о њиховом остваривању,
 20. 20. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 20 вредновању и самовредновању обезбеђивао сам израду свих наведених аката у законом прописаним роковима и подносио извештаје о њиховој реализацији. Репрезентативном синдикату школе омогућио сам да ради у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и законом, кроз обезбеђивање техничко-просторних услова и приступа подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности. Сарадњу са државном управом и локалном самоуправом развијао сам кроз остваривање конструктивних односа са представницима државне управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба школе, а успоставио сам и добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је подржава, кроз организовање посете представника министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства школској економији у Грабовцу, У својству руководиоца актива директора средњих школа ГО Обреновац координирао сам све активности везане за рад директора средњих школа, присуствовао састанцима актива директора основних школа, којом приликом су размењивана искуства и информације на остваривању законитости рада и остваривању образовне-васпитне улоге школе. Сарадња са локалном самоуправом остварена је кроз учешће на 3. Међународној научно-стручној конференцији Безбедност и кризни менаџмент-теорија и пракса „Безбедност за будућност 2017“ која је одржана у периоду од 28. до 29.09.2017 године у СКЦ „Обреновац“ у Обреновцу. У сарадњи са ГО Обреновац дана 02.10.2017 године и 06.12.2017 године организована је посета ученика завршних разреда школе и професора компанији Mei Ta Europe која се бави производњом аутомобилских делова, делова мотора и општих индустријских делова. Дана 03.10.2017 године у ComTrade школи на Новом Београду присуствовао сам састанку наставника, директора и педагога средњих београдских школа, предавању „Како до посла у 21. веку“, којом приликом је одржана и панел дискусија. Акција добровољног давања крви у сарадњи са Црвеним крстом Београд- Црвени крст Обреновац реализована је дана 06.10.2017 године.
 21. 21. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 21 Сарадња школе са високошколским установама и научним институтима реализована је дана 06.10.2017 године када је гост школе био Љубодраг Станишић, асистент на катедри за породиљство на Ветеринарском факултету у Београду, којом приликом је ученицима педно неопходна знања и искуства. Дана 18.10.2017 године присуствовао сам састанку са руководиоцем Школске управе Београд који је одржан у ОШ „Бора Станковић“ у Београду. У Основној школи „Иван Горан Ковачић“ у Београду дана 19.10.2017 године присуствовао сам састанку директора школе и лица задужених за ажурирање података у информационом систему „Доситеј“ са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Дана 20.10.2017 године присуствовао сам 27. Економско-политичком форуму у организацији Fondacije Konrad Adenauer i kompanije Business Info Group под називом "Образовање за нови миленијум" које је одржано u Envoy Conference centru у Београду. Примарни циљ образовног сисема јесте да се младим људима понуди образовање које је прилагођено стварним потребама тржишта, али је тренутни проблем у томе што средњошколци, али и студенти завршавају своје образовање са којим у реалној привреди не могу лако наћи запослење. Једна од тема било је и дуално образовање које уз помоћ државе треба да реши проблем стручних радних места на тржишту рада. На форму је представљена и публикација "BIRAM USPEH – YES 2017" која између осталог садржи мишљења релевантних предствника образовних институција, министарстава, великих компанија, предузетника из различитих бранши на тему запошљавања, улагања у запослене, условима рада, као и новим занимањима која се траже. „Образована Србија, успешна Србија“слоган је Сајма образовања и наставних средстава који је одржан у периоду од 25. до 29. октобра 2017 године на Београдском сајму, а који су у организацији школе посетили чланови Ученичког парламента, наставници српског језика и књижевности и библиотекар школе дана 26.10.2017 године. Сарадња са локалном самоуправом остварена је дана 22.11.2017 године кроз реализацију посете припремне предшколске групе Предшколске установе „Перка Вићентијевић“ Вртић „Зека“ којом
 22. 22. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 22 приликом су предшколцима престављене технике рада у лабораторији и извођења експеримената. На позив Управе за пољопривреду ученици и запослени Пољопривредно-хемијске школе учествовали су на 12. Сајму етно хране и пића 23.11.2017 године који је организован на Београдском сајму. Дана 24.11.2017 године присуствовао сам стручном скупу- конференцији „Национална годишња конференција о каријерном вођењу и саветовању“ коју је у организацији Београдске отворене школе одржан у Задужбини Илије М. Коларца, која је акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Циљ конференције био је унапређивање квалитета услуга за каријерно вођење и саветовање у средњим школама, како би сви млади добили једнаку и квалитетну подршку у својој транзицији из образовања у свет рада. Конференцију су подржали Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за образовне политике, Eurogajdens centar, Привредна комора Србије и Институт за психологију. У сарадњи са Црвеним крстом Србије-Црвеним крстом Обреновац дана 07.12.2017 године у Пољопривредно-хемијској школи организовано је предавање на тему „Борба против трговине људима“. У спортском центру „Шумице“ у Београду 12.12.2017 године представник школе присуствовао је каравану образовања „Дух младости“, манифестацији која промовише дуално и предузетничко образовање, здраве стилове живота, спорт, активизам, волонтеризам. У школи је дана 12.12.2017 године одржаншаховски турнир средњих школа са подручја ГО Обреновац у сарадњи са Шаховским клубом „Хосе Раул Капабланка“из Обреновца. Сарадња са Друштвом пчелара „Обреновац“ из Обреновца реализује се на основу закљученог Уговора о пословно-техничкој сарадњи кроз омогућавање да запослени и ученици школе присуствују свим предавањима које организује друштво, обављање прегледа пчелињих друштава по потреби на школској економији, садњи медоносног биља, заједничке еколошке акције и друго. Предавање је одржано у Пољопривредно- хемијској школи дана 16.12.2017 године.
 23. 23. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 23 Са представнцима хуманитарне организације „Дечје срце“ која помаже особама са сметњама у разовју кроз спровођење интегративних, психосоцијалних и едукативних програма, пружање професионалне подршке особама са сметњама у развоју, њиховим породицама и стручњацима на територији Србије одржан је састанак у просторијама школе дана 08.12.2017 године, имајући у виду да школу похађају ученици којима је додељен лични пратилац. Тема састанка су унапређење услуге личног пратиоца детета, улога личног пратиоца у школи, однос личног пратиоца са дететом, као и однос личног пратиоца са колективом. У сарадњи са Црвеним крстом Србије-Црвеним крстом Обреновац дана 28.12.2017 године у Пољопривредно-хемијској школи организовано је предавање на тему „Болести зависности“. Позитивна сарадња остварена је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школском управом Града Београда, Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, Заводом за унапређење квалитета образовања и васпитања, Министарством пољопривреде и заштитом животне средине, Секретаријат за привреду-Управа за пољопривреду, свим службама ГО Обреновац, као и појединцима. Развијао сам односе засноване на пуном поверењу са стратешким партнерима у заједници – привредним друштвима, ветеринарским амбулантама и станицама, месарама, пекарама, цвећарама, националном службом за запошљавање, кроз остваривање сарадње на реализацији практичне наставе ученика и кроз изјашњење о потребама за образовним профилима за које је школа верификована, у циљу правилног планирања плана уписа ученика школе. Омогућио сам да простор школе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром. Наиме, школа је у складу са законом провела процедуру давања у закуп фискултурне сале водећи рачуна да се коришћењем не ремети образовно- васпитни рад школе. У остваривању сарадње са широм заједницом обезбеђивао сам да школа буде отворена за партнерство са различитим институцијама образовања и васпитања и другим институцијама, на националном, регионалном и међународном нивоу. На предлог ГО Обреновац, а имајући у виду чињеницу да локална самоуправа све више постаје простор који прихвата и узима улогу у развоју професионалне орјентације и каријерног вођења, као и чињеницу да је за
 24. 24. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 24 развој локалне самоуправе потребно активно учешће и сарадња свих субјеката друштва који својим радом могу на том плану дати значајан допринос, успостављена је сарадња кроз организовање бесплатног курса програмирања за програмски језик ЈAVAза 30 полазника, ученика и бивших ученика средњих школа са територије ГО Обреновац, уз учешће запослених школе у просторијама школе. Успостављање оваквог вида сарадње омогућава не само сарадњу на нивоу образовања, већ и промоцију привредних и културних одлика локалне самоуправе, а истовремено се стварају и услови за професионално и лично усавршавање младих са територије ГО Обреновац – како ученика који стичу образовање, тако и ученика који су стекли образовање. Значајну улогу у развоју каријерног вођења и саветовања имају и формирани тимови школа за каријерно вођење и саветовање, али и наставници и стручни сарадници који својим компетенцијама могу подстаћи лични и професионални развој. Такође сам подстицао учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним посетама и разменама мишљења и искустава. Успешна сарадња са широм заједницом остварена је и у поступку прибављања земљишта за наставак градње –доградња II фаза зграде школе у складу са Законом о експропријацији, где се школа предлогом за утврђивање јавног интереса за експропријацију обратила надлежним службама ГО Обреновац, Јавном правобраниоцу ГО Обреновац, Секретаријатуза образовање и дечју заштиту, министарству финансија- сектор за имовинско правне послове, градском правобранилаштву града Београда, итд. Учешћем на Конкурсу за давање на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Београда, на подручју ГО Обреновац, а у сарадњи са Секретаријатом за привреду Града Београда-Управом за пољопривредно земљиште школи је додељено на коришћење без накнаде земљиште укупне површине 35,5063ха, што је и потврђено потписивањем одлука и уговора о давању на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде. У сарадњи са надлежним органима ГО Обреновац и Републичке дирекције за имовину Републике Србије школа је, у складу са одредбама
 25. 25. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 25 Закона о озакоњењу објеката покренула поступак озакоњења седам објеката на школској економији у Грабовцу. Обављајући функцију председника Надзорног одбора Удружења средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, као и члана Управног одбора Удружења средњих стручних школа Републике Србије за подручје рада хемија, неметали и графичарство и за подручје рада геологија, рударство и металургија за групу металургија, 26.12.2017 годинеприсуствовао сам састанку Управног и Надзорног одбора Удружења одржаном у Пољопривредној школи са домом ученика „Љубо Мићић“ у Пожеги. Са свим члановима овог удружења остварена је пуна сарадња. Сарадња са Пољопривредним факултетом у Земуну огледа се у помоћи школи око обнове засада винограда. У Педагошком музеју у Београду дана 28.децембра 2017 године присуствовао сам промоцији новог романа књижевника и директора Педагошког музеја, г. Божидара Зејака „Успон и пад Јока Сајака“.
 26. 26. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 26 5. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ШКОЛЕ Финансијски план за период од 01.01.2018 године до 31.12.2018 године, план јавних набавки као и план донација Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 2018 годину Школски одбор је усвојио на седници одржаној дана 28.12.2017 године. На истој седници Школски одбор је разматрао и усвајиое Извештај о коришћењу средстава донација, средстава са рачуна сопствених прихода и средстава остварених од закупа пословног простора. У циљу обезбеђења законитости рада школе шеф рачуноводства школе је дана 26.10.2017 године учествовала на семинару у организацији Института за економију и право под називом „Пракса буџетске инспекције“ одржаном у Центру за едукацију Института за економију и право у Београду. У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђивао сам и надзирао примену буџета школе у складу са расположивим и планираним ресурсима, планирао финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских средстава, управљао финансијским токовима, издавао благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате. Ефикасно управљање материјалним ресурсима обезбеђивао сам кроз: - планирање развоја материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса, - предузимање мера за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса школе како би се образовно-васпитни процес одвијао несметано, - распоређивање материјалних ресурса на начин који обезбеђује оптимално извођење образовно-васпитног процеса, - сарадњу са локалном средином ради обезбеђења материјалних ресурса, - надзор у процесу планирања и поступцима јавних набавки које спроводи школа и обезбеђивао њихову ефикасност и законитост, - обезбеђење ефикасности извођења радова које школа самостално финансира – заштитне завесе, ламинат у лабораторији. Средства утврђена финансијским планом коришћења су за:
 27. 27. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 27 - плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање, незапосленост, породиљска одсуства, отпремнине и помоћи, награде запосленима; - трошкове платног промета и банкарске услуге, електричну енергију, централног грејања, водовода и канализације, чишћења, телефона, интернета, птт услуга, осигурања возила, осигурања опреме, одржавање рачунара и остале компјутерске опреме, образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре, издатке за стручне испите, поклоне ученицима, услуге јавног здравства-анализе; - радове – зидарске, столарске, молерске, радове на крову, водоводу и канализацији, текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме, опреме за пољопривреду, мерних и контролних инструмената, опреме за образовање, канцеларијски материјал, расходе за радне униформе; - набавку опреме: аутомобил, опрема за фискултурну салу, школски намештај, грејне плоче, музилица са инокс кантом, вишегодишње засаде, књиге у библиотеци и др. Ради ефикасног управљања административним процесима и документацијом инсистирао сам на томе да рад школе буде у свим аспектима регулисан потребном документацијом и процедурама, пре свега да свака област буде регулисана општим актом школе, да за све активности које се предузимају буде испоштована прописана процедура од почетка до завршетка активности, као и да за сваку активност буду донети прописани документи. Такође сам обезбеђивао ажурност и тачност административне документације и њено систематично архивирање, у складу са законом, а припремао сам и презентовао надлежним органима школе и шире заједнице извештаје о свим аспектима живота школе.
 28. 28. Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2017/2018. године Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 28 6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА ШКОЛЕ Законитост рада школе обезбеђивао сам кроз редовно праћење и примену измена законских и подзаконских прописа релевантних за рад школе у области образовања, радних односа, финансија и управног поступка, као и коришћење стратешких докумената који се односе на образовање и правце развоја образовања у Републици Србији, као и кроз редовно информисање, односно упознавање запослених са законским прописима. У циљу обезбеђења законитости рада школе секретар школе је дана - 13.12.2017 године учествовала на семинару у организацији Института за економију и право под називом „Актуелности у установама образовања и васпитања“ одржаном у Центру за едукацију Института за економију и право у Београду. Ради обезбеђења законитости рада школеинсистирао сам на томе да рад школе буде у свим аспектима регулисан општим актима, и у сарадњи са секретаром школе учествовао у припреми општих аката и документације, обезбеђивао да општи акти и документација школе буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени, као и да буду доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом кроз поштовање процедуре њиховог доношења, упознавања на седницама наставничких већа, стручних органа и истицање на огласним таблама школе и интернет страници школе. Акценат је стављен на благовремен и тачан унос и одржавању ажурности базе података о школи у јединственог информационог система просвете, благовремено објављивање и обавештавање запослених, ученика и родитеља, односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе и органа. Обавештавање запослених, ученика и родитеља о свим питањима од интереса за рад школе остваривано је кроз седнице Наставничких већа, седнице Педагошког колегијума, седнице стручних већа, заједничке састанке са ваннаставом, путем истицања на огласним таблама како у седишту школе тако и на школској економији у Грабовцу, путем интернет странице школе, књиге обавештења. У циљу обезбеђења законитости рада школе и стварања услова за безбедан и здрав рад, а у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, Актом о процени ризика и других прописа којима је

×