Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak

Irungo Jardunaldi Pedagogikoetan emandako prestakuntza -saioa. Ikas proiektua eta atazak zientzia eta matematikan. Adibideak eta ataza bat garatzeko prozedura

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak

 1. 1. IKAS-PROIEKTUAK ETA ATAZAK: GAITASUNAK GARATZEKO ESTRATEGIA METODOLOGIKOAK Eremu ZT Pilar Etxebarria Leioako Berritzegunea Bidasoa eta Oarsoaldeko XXIX. Jardunaldi Pedagogikoak 2013ko irailean
 2. 2. Edukiak • Ikas-proiektuak eta atazak: egitura eta adibideak • Ataza baten planifikazio-prozesua txertxelada metodologikoekin lotuta
 3. 3. Gaur egun hezkuntz joera ugari • Elkarlana • Adimen anitzak • Visible thinking • TPack • “ Educación expandida” • Gamifikazioa • Flipped Classroom • ...…
 4. 4. Denak oso interesgarriak, baina...
 5. 5. Lasai, bizitza bera da
 6. 6. Zalantza asko Guzti hau programazioan nola txertatu? Irakaslearen papera aldatzeko beharrik? Eta ebaluazioa? Balibiderik badaude? Kooperatiboa eta pertsonalizatua? Edukin osoak emateko denbora?
 7. 7. Argi eta garbi: ez dago eredu didaktiko perfekturik Baina bai estrategia eraginkorrak
 8. 8. • Irakasleen esperientziatik abiatzea • Ikasgeletan probatuta egotea • Estrategien integratzailea izatea “Hezkuntz eredu galduaren” bila
 9. 9. Eredu metodologiko eraginkorra •Informe Rocard para la ciencia. European Comission •Como promover el interés por la cultura científica. UNESCO
 10. 10. Atazetan egituratuta dagoen ikas-jardueren multxoa egoera problematiko batetik abiatuta Testuinguru baten barruan ikerketa baten bidez Ekoizpen nabarmena garatzeko helburuarekin Ikas-proiektuak Ikas-proiektuak
 11. 11. Egitura Azterketa Ikas-jarduerak Gaia Gaia testuinguratuta Egoera problematikoa Atazetan egituratutako ikas-jarduerak Ekoizpenak Ikas-Unitatea Ikas-proiektua
 12. 12. Egitura Ekoizpena: 1. Nire kide baten aztarna ekologikoa gutxitzeko aholku- gida 2. Zuzendaritzari energia aurrezteko plana 3. Horma-irudien erakusketa ikastxeko sarreran Ikas-jarduerak atazetan Egoera problema: 1. Zein da nire aztarna ekologikoa? 2. Zenbat energia kontsumitzen dugu ikastetxean? 3. Energiak klima aldaketarekin zerikusia? Gaia: Energia eta kontsumoa Testuinguruak: 1.Pertsonala: aztarna ekologikoa 2.Eskolakoa: ekoauditoretza 3.Soziala: klima aldaketa Ikerketak Ikas-kudeaketa Ebaluazioak Ekoizpenak Komunikazioak
 13. 13. Egitura Ikas unitatea: ikas-proiektua + lotura ematen dizkioten jarduerak ( aurreideiak, planifikazioak, jarraipena, laburpenak, birpasoak, indartzea, ebaluazioa...) Ataza: ikas-jardueren multxo egituratua, ekoizpen batekin amaieran Ikas-proiektua: atazen sekuentzia azken ekoizpen batekin lotuta
 14. 14. Proiektuen kontzeptu irekia • Landa edo laborategiko ikerketa • Informazio-Ikerkerta Interneten • Jolas modukoak, gamifikatuak • PBL, benetako problema batean oinarrituta • Gaitasun edo adimen desberdinak lantzeko helburuarekin • Arloen artekoak, Ikastetxeen artekoak • Workshops (egun bateko proiektuak) … Google Science Fair Proiektua ez da “postrea”, plater nagusia baizik
 15. 15. 1. Ikasleak taldean jarrita, taula periodikoari buruzko informazioa bilatzen dute Interneten, irakasleak emandako web-orrietan (testuak, bideoak eta simulazioak). Internetetik ateratako informazioarekin galdesorta bati erantzuten diote taldeek, 1-2-4 dinamika kooperatiboz. Irakasleak galdesorta ebaluatzen du errubrika baten bidez (ebaluazio irizpideak mailakatuta). • Zein da elementu kimikoaren definizioa? • Zergatik izan zen beharrezkoa elementuak ordenatzea? • Zein da taula periodikoaren garrantzia? • Elemento bakoitzak bere toki du Taulan. Zeren arabera? • Zer da periodoa? Eta taldea? Zenbat daude? • ... 2.Gero, ikasleek gaia sakontzen dute taula periodikoari buruzko kartetan jolasten eta Interneteko “Tetris” moduko beste taula batekin ere praktika egiten. Atazen analisia: I love atom
 16. 16. 3. Taldeka antolatuta, 12 eguneroko elementuen erakusketa montatzen dute ikastetxeko sarreran. Talde bakoitza 3 elementuz arduratzen da. Alde batetik 3 elementu hauen ezaugarri nagusiak fitxa batean antolatzen dituzte (irakasleak fitxaren eredua eta informazioa bilatzeko web-orri batzuk ematen dizkie) eta, bestetik, ingurunean dauden elementu horietako 2 materiala ekartzen dituzte: objetuak, elikagaiak, botikak, garbigarriak...edota argazkiren bat. Beste elementu bat gaineratu nahi badute, askatasun osoz egin dezakete. Aldi berean, erakusketa ebaluatzeko inkesta txiki bat prestatzen dute. Erakusketa garatu baino lehen planifikazioa egiten dute irakasleak emandako txantiloiaz. 4.Erakusketa irekia mantentzen da aste oso bat eta ikasleek zaintzen dute atsedenaldietan. 5.Behin bukaturik, inkestak biltzen dira eta taldeetan banatzen dira. Taldeek inkestak aztertzen dituzte (emaitza nota ebaluazioaren % bat izango da) eta, klase osoan komunean jarrita, autoebaluatzen dute. 6. Ataza hau bukatzerakoan, nork bere ikas-egunerokoan idazten du ikasitakoa, bere ikas-prozesua kontrolpean izateko Atazen analisia: I love atom
 17. 17. Atazen analisia 1. Ikasleak taldeka jarrita, bakoitzari egoera problematiko bat planteatzen zaio: zelulen proportzioak, eguzki sistemaren proportzioak, horma irudi erraldoi bat eraikitzea, mapako eskalekin lan egitea, Hook-legearen demostrazioa... 2. "Gulliver-ren bidaiak“ liburuaren kapitulu baten irakurketa partekatuta egiten da taldeetan, azpimarratu eta agertzen diren proportzioei buruzko eztabaida egiten da arbel digitalan 3. Ed@d ikas –unitate birtuala atala jarraitzen dute taldean. Teoria ikasle bakoitzak irakurtzen du. Gero, taldeka, ariketak “arkatzak erdigunera” dinamikaren bidez ebazten dira. Ikas-unitatean agertzen diren proportzioei buruzko problemak ebazteko metodoak orientazio base batean (irakasleak emandako fitxa-eredua) islatzen dituzte. Ikasgelan komunean zuzentzen dira kontrol zerrenda baten bidez 4. Irakasleak talde bakoitzari problema gehiago banatzen dizkio (idatziak, manipulatiboak edo digitalak) eta dinamika bera erabiliz, ebazten dituzte. Atazen analisia: proportzionaltasuna
 18. 18. Atazen analisia: proportzionaltasuna 5.Talde bakoitzak bere egoera problematikoari ekiten dio. Lehendabizi, irakasleak emandako txantiloia erabiliz, planifikatzen du, eta gero garatzen du. 6. Talde bakoitzak bere lana aurkezten du ahoz. Irakasleak ebaluatzen ditu errubrikaren bidez. 7. Ataza hau bukatzerakoan, nork bere ikas-egunerokoan idazten du ikasitakoa, bere ikas-prozesua kontrolpean izateko .
 19. 19. Ataza /Proiektu baten kontrol zerrenda 1)Hurbiltasuna/Testuingurua: •Ikasleengan esanguratsua den egoera problematiko batean oinarritzen da 2)Zehaztasun akademikoa: •Arloko edukiak ikasten eta aplikatzen dira 3)Gaur egun lan munduan eskatzen diren antolatzeko eta kudeatzeko trebetasunak garatzen estrategia metodologien bitartez: •Elkarlana •Konpetentzia desberdinen lanketa (*) •IKT-ren erabilera •Sormena eta ikerketa prozesuak (*) Zientifikoa /Hizkuntzakoa /Digitala/ Matematikakoa/ Ikasten ikastekoa/ Norberako autonomiakoa/ Giza eta hiritartasunerakoa /Arte eta kulturarakoa Baloraezazu 0tik 5era
 20. 20. Ataza /Proiektu baten kontrol zerrenda 4. Ikaslearen protagonismoa: •Ikasleek informazioa iturri desberdinetatik ateratzen dute •Ikerketa egin eta gero, ikasitakoa komunikatzen dute •Ikasleek ikasten dute "eginez" •Ikasleek bere aportazioak egiteko aukera dute 5.Irakaslearen papera: •Ikas-jarduerek zentzuzko ibilbidea dute, ikasleek azken ekoizpen bat garatzeko helburuarekin •Laguntzeko orientazioak, eskemak, gidak, ereduak...ematen dizkie 6.Ebaluazioa: •Ikasleek bere ikaskuntza kudeatzeko tresnak dituzte (planifikazioa, ikas- egunerokoa...) •Ebaluazio mota desberdinak erabiltzen dira (autoebaluazioa, elkarren arteko ebaluazioa, portfolioa...) •Ikasleen ekoizpenak ebaluatzen dira
 21. 21. Adibideak
 22. 22. Proiektua: I love atom Ataza: atomoak eraikitzen • Taldetan, Interteko informazioa bilatzen dute, irakasleak emandako txosten idatzia betetzeko. • Ikasle bakoitzak norbanako lana egiten du informazioarekin. Hurrengo ekoizpen artean bat aukeratzen du: komikia, testu deskriptiboa edo rap-a • Ikaslen artean lanak koebaluatzen dituzte
 23. 23. Proiektua: I love atom Ataza: atomoaren historia • “Puzzle” teknika aplikatuz, “adituen taldeak egiten dira. Bakoitza zientzialari baten teoria atomikoaz arduratzen da. Informazio Sarean arakatzen dute eta “Curriculum Vitae” moduan antolatzen dute. • Ohiko taldeetan, ikasle bakoitzak besteei azaltzen die zientzialariaren eredua, bere paperean jarrita, dramatizatzen.
 24. 24. Proiektua: I love atom Ataza: ordena , mesedez • Taldeek taula periodikoari buruzko ikerketa egiten dute eta galdesorta bati erantzuten diote • Elementu kimikoen karta-sortarekin jolasten dute • 12 elementuen erakusketa planifikatzen dute ikastetxearen sarreran egiteko. • Talde bakoitzak 3 elementu hartzen ditu. Informazioa bilatzen dute eta fitxa batean idazten dute. • Erakusketaren bisitariei zuzendutako inkesta egiten dute, gero emaitzak aztertzeko.
 25. 25. Proiektua: I love atom Ataza: kontakizun erradioaktiboak • Madame Curie-ri buruzko kontakizunarekin, irakurketa partekatuta egiten dute. • Definizio batzuk bilatzen dituzte glosarioa bat betetzeko. • Ikasle bakoitzak bere kontakizuna idazten du, gai batzuen artean aukeratzen: energia nuklearra, erabilera medikuntzan, wifia, mikrouhinak… • Ikasgelako web-orrian kokatzen dira eta koebaluazioa egiten da.
 26. 26. Proiektua: Zientziak paseatzen dugun bitartean ATAZA: ibilbidea prestatzen • Hasierako inkesta bat egin eta gero beren herriko plano eta mapa desberdinarekin lan egiten dute. • Irakasleak emandako informazioarekin, identifikatzen dituzte herriko fauna, flora, paisaiaren elementuak eta elementu matematikoak hobeto lantzeko tokiak. • Gero mapa baten gainean ibilbide bat planifikatzen dute.
 27. 27. Proiektua: Zientziak paseatzen ATAZA: herriko natur elementuak ezagutzen Irteera egin baino lehen jarduera batzuk lantzen dira ikasgelan eta ateratako informazioa “ezaguera maleta” batean kokatzen da: • Izaki bizidunen eta arroken sailkapena • Paisaien analisia eta inpaktuak • zeintzuk diren herriko fauna eta flora nagusiak • Herriko material geologikoak
 28. 28. Proiektua: Zientziak paseatzen ATAZA: herriko matematikako elementuak ezagutzen Era berean, elementu matematiko batzuk identifikatzen eta aztertzen dira: • geometria, simetriak, eskalak, zenbakiak, zenbaketa estatistikoak…argazkien bitartez eta ariketa problema batzuk ebazten. • Neurketak egiteko sakelako “ urrezko laukia” eta “Thales” aparatua eraikitzen dituzte • Ez zuzenak diren neurketei buruzko metodo batzuk aztertzen dira.
 29. 29. Proiektua: Zientziak paseatzen ATAZA: gure herriko mapa naturistiko eta matematikoa • Taldeka antolaturik, irteera garatzen dute. Neurketa guztien emaitzak koaderno batean idazten dituzte. Argazkiak eta bideoak ere egiten dira. • Ikasgelan berriro, emaitzen azterketa doa: sailkapenak, analisiak, neurriak… eta osagarrizko informazio gehiago bilatzen dute Interneten. • Ibilbidearen geldigune bakoitzean landutako informazioarekin fitxak egiten dituzte eta Internetera igotzen dute lana. • Azken ekoizpena bikoitza da: alde batetik mapa birtuala eta, bestetik, lan- fitxekin gida bat sortzen dute. Gida Udalera eramaten eta aurkezten da.
 30. 30. Proiektua: Konikak Egoera: Ikertzaile batzuek Komunikazio sistema berriak sortu nahi dute eta horretarako konikak ezagutzea ezinbestekoa dela iruditu zaie. 3 batzorde eginten dituzte, batzorde bakoitzak konika desberdin bat aztertzeko: elipsea, hiperbola eta parabola. Aztertzeko atalak: • Nola sortzen da? •Bere ekuazioa eta ezaugarri matematikoak zeintzuk dira? •Non daude gure inguruan? •Zertarako erabiltzen dira komunikazio sistemetan? •Eta eguneroko bizitzan? . Informazio guztiarekin txosten bat eratzen eta azaltzen dute
 31. 31. Proiektua: Konikak Atazak: batzorde bakoitzak hurrengo ibilbidea egiten dute: • Tokatzen zaien konikaren mota eraikitzen dute material manipulatiboa batzuekin: soka, linterna... • Inguruko kalean, etxean, ikastetxean… konika desberdinak identifikatzen dituzte eta argazkiak ateratzen dituzte. • Interneten definizioa eta ezaugarri matematikoak eta aplikazioak bilatzen dute • Geogebra programaren bidez batzuk eraikitzen dituzte • Irakasleak emandako txosten eredua betetzen dute. • Txostenak klasean aurkezten dute eta erabakitzen da zein den konikarik onena komunikazio sistema eraikitzeko
 32. 32. Proiektua: antibiotikoak Ataza: kanpoko ikerketa 1. Ikasle bakoitzak, bere etxean, antibioatikoari buruzko inkesta bat egiten du: noiz hartzen dira, errezetarekin ala ez, maiztasuna, ea “naturalak” ezagutzen dituen….eta ikasgelara “erabilera-orri “ batzuk ekartzen ditu. 2. Taldean “erabilera-orriak” irakurtzen dituzte eta beren konposizio kimikoa fitxa batean antolatzen dute. 3. Klasean komunean jartzen da informazioa eta informazio antzeko fitxak taldeetan banatzen dira 4. Talde bakoitzak Interneteko zer gaixotasuari dagokion ikertzen dute eta informazioarekin txosten bat betetzen dute
 33. 33. Proiektua: antibiotikoak Ataza: erabilaren dekalogoa 1. Nork, Osakidetzaren gida bat irakurriz, laburpen bat egiten du . Gaia: antibioatikoen kontsumoa 2. Taldean eztabaida bat planteatzen da eta ondorio nagusiak ateratzen dira. Gero, dekalogoa idazten dute: antibiotikoen erabilera egokia 3. Ikasgelan talde guztien iradokizunak komunean jartzen dira dekalogo bakarra eraiki arte 4. Dekalogoak fotokopiatzen dira eta ikastetxean banatzen dira.
 34. 34. Proiektua: antibiotikoak Ataza: laborategiko ikerketa 1. Talde bakoitzak lagin biologiko batekin lan egiten du: ahoa, oinak, sudurra, ilea... 2. 3 Ereintza egiten dira: “testigoa”, antibiotiko batekin eta baratxuriarekin (antibiotiko naturala) 3. Egun batzuk pasa eta gero, laginak analizatzen dituzte, argazkiak ateratzen dira, hazkundea identifikatzen dute mikroskopiopean eta antibiogramak neurtzen dira. 4. Emaitzak analizatu eta gero, ondorioak ateratzen dituzte. 5. Talde bakoitzak bere emaitzen ahozko aurkezpena egiten du, diapositiben bidez. 6. Ikastetxearen sarreran argazki-erakusketa prestatzen dute.
 35. 35. Proiektua: izar-bitakora Arloen arteko proiektua da: zientziak, matematika, teknologia Ikasleak estralutar baten paperean kokatzen dira. Gure planetara ikertzeko agindua jaso dute eta gure artean bizi dira ikerketa batzuk egiteko prest •Matematika arloan neurriak, eskalak, proportzioak eta berreturak lantzen dira •Teknologia arloan eguzki-sistemaren maketa eraikitzen da
 36. 36. Proiektua: izar-bitakora ATAZA: Zodiakoan sinesten duzu? • Ikasle bakoitzak 3 argitalpenetan bere horoskopoaren zeinuak bilatzen ditu eta beren iragarpenak taula batean sailkatzen ditu • Hurrengo bideoa ikusten dute: Escépticos 3 ¿todo está escrito? • Astronomia eta Astrologiaren definizioak bilatzen dute Wikipedian • Eztabaida bat egiten da ikasgelan • Ikasle bakoitzak bere zeinu berea duten ikaskideei galdesorta bat egiten die eta taula batean emaitzak idazten ditu. • Ikasle bakoitzak bere emaitzak erakusten dio taldeari eta guztien artean txosten txiki bat prestatzen dute: zer ikertu dute, erabilitako metodologia, emaitzak eta ondorioak • Orain ikasgela osoan komunean jartzen dira
 37. 37. Proiektua: izar- bitakora ATAZA: Unibertsoaren egitura 1. Taldeek orain ikas-unitate elektroniko batzuetan eta simulazioen bidez (Scales of Universe ) ikertzen dute: • Unibertsoaren neurriak • Unibertsoaren eskalak • Unibertsoaren objetuak 2. Talde bakoitza objetu astronomiko batez arduratzen da (planeta, izarra, nebulosa...) eta, ikuspuntu honetatik abituta, diapositiben aurkezpena egiten du, ikasitako dena aplikatuz 3. Taldeen arteko ebaluazio egiten da kontrol.zerrenda baten bidez
 38. 38. Proiektua: izar-bitakora ATAZA: estralutarrentzako eskutitza Ikasle bakoitzak bere lagun estralutar bati eskutitz bat idazten dio, bisitatzera etorriko delako. Eskutitzan kontatu behar dizkio zein baldintzetan lurperatu behar izango duen, zein fenomenoekin egingo duen topo... 1. Taldeka, gai honi buruzko ohiko ikas-jarduerak garatzen dituzte: egun-gaua, urtaroak, eklipseak, mareak…Animazioa eta simulazio batzuk arbel digitalean lantzen dira. 2. Ariketa batzuk garatzen dituzte simulazioen bidez: Simulador del movimiento del sol 3. Gutuna idatzi eta e-mailez bidaltzen dute elkarren artean, baita zuzentzen dute ere.
 39. 39. Proiektua: izar-bitakora Eskutitzaren eredua Lagun estimatua: Idazten dizut adierazteko zein baldintzarekin egingo dituzu topo bisitatzera etorriko zaren egunean. Begira, ni iparraldeko hemisferioan bizi naizenez eta orain …..hilean gaudenez, lurrean …..urtaroa da. Nire planetan, denbora urtetan eta eginetan zenbatzen ditugu……..lako Urtaro honetan hots handia egiten du, klima………lako. Egun honetako eguraldiaren iragarpena …..da. Gainera, neguan egunen iraupena motzagoa da ……………………..lako. Horregatik, espaziontzia lurperatzeko orduan ordutegia aproposa aukeratzea gomendatzen zaitut. Uraren gainean egin nahi baduzu, jakin behar izango duzu bere ur-maila , planeta honetan …..eragina duelako. Itsasbera ……..gertatuko da. Orientazio-arazoak izanez gero, puntu kardinalek lagunduko dizute……………………..lako.. Gogoak badituzu, beste kontinentean lurperatu ahal duzu eta gero nire etxera joateko hegazkina hartu.Hori bai, noski, ordua kontutan hartu behar duzu........lako
 40. 40. Ataza bat planifikatzeko pausoak… 1. Gaia aukeratu eta testuinguratzen da 2. Egoera problematiko bat planteatu eta gero, aplikazioa ematen dion azken ekoizpena aukeratzen da. 3. Ikas-jarduerei zentsua ematen dien ibilbidea eraikitzen da (baita dagozkien baliabideak- taldekatzeak-denboralizazioa ere) 4. Proiektua jarraitzeko eta ebaluatzeko tresnak txertatzen dira
 41. 41. Ataza planifikatzeko fitxa...
 42. 42. …txertxelada metodologiko batzuekin
 43. 43. 1.Gaia aukeratu eta testuinguratu Gai kurrikular batetik abiatuta, ideien jarioa egiten da gai honen inguruko ideia guztiak kontutan hartzeko. Agian kontzeptu-mapa batean antolatzea lagungarria izan daiteke Kontutan hartzeko irizpideak
 44. 44. LOGSE : DBH-ren bukaeran oinarrizko edukiak LOE : Bizitza osorako gaitasunen garapena Edukiak gaitasunen garapenaren menpe daude Irizpide honen bidez aukeratu behar
 45. 45. •Gure arloetako trebeziak gehien garatzen dituztenak: ikerketa zientifikoak /matematikoak •Gaitasun gehiago garatzen dituztenak •Motibatzaileenak, ikasleengandik hurbilenak •Eguneroko egoerekin zerikusia dutenak •Gaur egungo giza-problematika handienak •Egoera eztabaidagarriak sortzen dituzten gaiak •Arloen arteko loturak dituztenak Edukiak aukeratzeko irizpide batzuk
 46. 46. Testuinguruak •Pertsonala: eguneroko egoerak etxean, aisian, ez formala den hezkuntzan •Eskolakoa: ikastetxean gertatzen diren egoerei dagozkienak •Gizartekoa: ikaslearen gizartean nabarmentzen diren gaur egungo arazo, gertakariak edo egoerak •Egungo gaiak: adierazgarriak diren gure garaietako gai zientifikoak, teknologikoak edo sozialak •Irudimenezko bat: pertsonai edo eszenatoki imajinarioan kokatzen da
 47. 47. 2. Azken ekoizpena Egoera problematiko bat planteatu eta gero, aplikazioa ematen dion azken ekoizpena aukeratzen da Kontutan hartzeko irizpideak
 48. 48. Ikasitakoaren aplikazioaren bidez gaitasunen garapena lortzen da Zientzia eta matematikako ezauguerak Sormena Planifikazioa Komunikazioa Talde lana Iniziatiba Teknoskopioa 2013 Ikerketa
 49. 49. Ikasten dugu “eginez” Ikasleak edukien ekoizlea eta komunikatzailea First Lego League
 50. 50. Errolen aldaketa Ikaslea protagonista Irakaslea entrenatzailea
 51. 51. Ekoizpenak Idatziak: Txostenak, glosarioak,  monografikoak,  narrazioak,  Iritsi- artikuluoakb,  foiletoak,  Inkestak edo  galdesortak,  aldizkariak, protokoloak,  gidak, tutorialak...  Ahozkoak: diapositiben  aurkezpenak, komunikazio  zientifikoak,  objektuen ahozko  komunikazioak( maketak,  esperimentuak) , bideo- demostrazioak, kontzeptu  dramatizatuak, elkarrizketak  Digitalak: Webguneak, bideoak,  argazki bildumak, kronogramak,  narrazioa digitalak , komikiak, horma  irudiak,  Podcastak (audioak),  Portfolioak, Programen bitartez  (prafikoak, kalkulo orriak...)  Bestelakoak: Maketak, mapak,  Horma irudiak, Bildumak,  Gynkhanak, erakusketak ikastetxean,  Ikastetxez kanpoko ekintza  sozialak( hitzaldiak, ikastaroak...),  ekoizpen teknologikoak, objetu  birziklatuak, auditoretzak, diseinua  ( maskotak, ikonoak,...) 
 52. 52. •Kontzeptu kimiko bat bideo batean dramatizatuta •Taula periodikoaren elementuen fitxa digitalak •Robotikari buruzko proiektua jarraitzeko bloga •Erakusketa: 200 kaloria dituzten platerrak •Diapositiben aurkezpena: Higiduren ikerketa jolas-parke batean •Galzorian dauden espezien horma-irudia •Bideo bilduma: erreakzio kimikoak •Ura aurrezteko, erretzeari uzteko...aholkuen gida •Eguraldiaren iragarpenaren aurkezpena •Argudiozko testua: transgenikoak, kontra edo alde? •Zientzialari baten biografia •Zelula baten eredua plastilinaz Ekoizpenak •Audiogida: herriko parkearen zuhaitzak •Erdi aroko azoka: etxeko sendabideak •Friso kronologikoa: eboluzioa •Diapositiben aurkezpena: zein da superheroirik indartsuena? •Nire osasun portfolioa •Gure hiriko arrokak: gida bat •Argazki-bilduma: inpakto ekologikoak •Egunerokoa: baso bat izango banintz... •Ikastetxeko familiei hitzaldi bat: drogen efektuak •Odol edo gernu-analisiaren interpretazioa •Kurtsoko Zientzia- aldizkaria •Eguzki sistemaren maketa
 53. 53. •Glosario matematikoa wiki batean •Erakusketa: neurriak hartzeko “Thales” tresnak •Egunkarien berrien analisi matematikoa •Astero, beste kurtsoko ikaskideei laguntza-klase bat eman •Horma irudia: giza gorputzaren neurri matematikoak •Aurrekontuak kalkulo orriak erabiliz •Ikerketa estadistikoa: gure zaletasunak •Lehiaketa: sudokuak •Ikasgelako maskota matematikoaren diseinua •Gabonetako zuhaitz matematikoa •Monografikoa: gure eguneroko zenbakiak •polinomioak ebazteko tutoriala •Gure ikastetxeko ghymkana geometrikoa •Erakusketa: matemagia ekuazioekin Ekoizpenak •Lehiaketa: “Goldberg” makinak •Jolas bati buruzko zirkuito elektrikoa egitea •Testu sarrera Wikipedian •Narrazio digitala: ibai baten bidaia •Astero, beste kurtsoko ikaskideei laguntza-klase bat eman •Karta-jolasa: izaki bizidunen sailkapena •Erakusketa solidarioa: jostailu birziklatuak •Txostena: Etxeko energia-kontsumoen analisia •Txosten pertsonala: nire jateko ohiturak •Energiari buruzko DAFO analisia
 54. 54. 3. Ikas-jarduerei zentsua ematen dien ibilbidea eraiki Ikas-jarduerekin josita dauden baliabideak, taldekatzeak eta denborak Kontutan hartzeko irizpideak
 55. 55. Baliabideak • Baliabide eta material desberdina • Irakasleak emandako ereduak: orientabideak, gidak, adibideak, tutorialak… • IKT-ren erabilpena • Pertsonak • Ikas-eszenatokiak
 56. 56. IKT-ren erabilpena Zientziarbela / Zientziaberri / Mateguay ikas-jarduerak arbel digitalaren bidez (ikas-unitate elektronikoak, animazioak, simulazioak, bideoak, diapositibak, mapak...) Programak erabiltzea (testu- prozezatzaileak, Kalkulo orriak, irudien editatzaileak, Geogebra...) Internetetik informazioa bilatzea (web-orri zehatzak, egunkariak, aldizkariak...) Komunikabide elektronikoak erabiltzea ( e-maila, Txat, bideokonferentzia) Ikasgelako web-txokoa izatea (bloga, wikia...) Gaitasun digitala
 57. 57. Eszenatokiaren garrantzia 50 hamarkada 2000 XVI.mendea XIX.mendea
 58. 58. Astrabudua BHI •Elkarlana: dinamikak, ikasgelako espazioak •Ikasgelako klima: elkarbizitza •Brain Frindly learning for teachers •Golden 5: gestión del aula •Educar en y para el conflicto y la Eszenatokia
 59. 59. Ikasgelatik at BHko ikasleak Nobel saridunekiko Topaketak •Ikastetxeko beste espazio batzuk: laborategia, liburutegia, pasalekuak, patioa... •Beste kurtso batzuk, beste ikastetxe batzuk •Familiak •Pertsona “adituak” •Herria, erakundeak, museoak... •Natura
 60. 60. 4. Ikas-prozesuan zehar ez galtzeko estrategiak eta tresnak Ikas-prozesuan zehar: • Planifikatzea • Ikas-kudeaketa egitea • Jarraipena • Ebaluazioa Kontutan hartzeko irizpideak
 61. 61. Ikasleentzat ikas-prozesua oso luzea da Bere ikaskuntza kudeatu behar du Ebaluazioa prozesuaren barruan dago Algunas herramientas para controlar el aprendizaje
 62. 62. Ezaguera EZ da neurtzen azterketen bidez Proiektu batean Ekoizpenak ebaluatzen dira
 63. 63. Azterketak irakaskuntza bulimikoaren emaitzak dira Ikaslea: “edukien betekada” / “gainditzea kosta lan kosta” Irakaslea: “kopia saihestea kosta lan kosta ere bai”
 64. 64. Ikaskuntza kontrolatzeko tresna batzuk • Informazioaren antolaketa • Planifikazioa • Hausnarketa eta jarraipena • Ebaluazioa
 65. 65. Informazioa antolatzea: antolatzaile grafikoak Kontzeptu-mapak Taula konparatiboak Zikloak Venn diagramak Fluxo-diagramak Karia-efektua Friso kronologikoak ...
 66. 66. Ikerketaren antolatzailea: Gowin-en V
 67. 67. Planifikazioa: Formularioak Atazaren planifikazioa: • Amaitzeko data • Zer ikertzen dugu • Zergatik • Zeren bidez • Baliabideak • Taldearen lan-banaketa
 68. 68. Planifikazioa: orientazio baseak
 69. 69. Hausnarketa: ikas-egunerokoa Zer ikasten dut? (edukien zerrenda) Zeintzuk dira nire zailtasunak? Nork eman diezadake laguntza? Diario de aprendizaje. ICOBAE Adibidea
 70. 70. Ebaluazioa: kontrol zerrendak Problemen ebazpena: ebaluazio irizpideak 1 2 3 Problema identifikatzen du, informazioak eta datuak argitasunez adieraziz Problema ebazteko estrategia egokiak aukeratzen eta aplikatzen ditu •Kalkuloak •Errepresentazioa •Eskema Ebazpena ondo adierazten du 1: gutxi 2: nahikoa 3: ondo
 71. 71. Ebaluazioa: errubrikak Ebaluazio irizpideak 1 2 3 4 Problema identifika- tzen du Ez problemaren helburua, ez datuak ez ditu identifikatzen Problemaren helburua identifikatzen du baina ez datuak Problemaren helburua eta datuak identifikatzen ditu, baina ez daki argitasunez adierazten Problemaren helburua eta datuak identifikatzen ditu eta argitasunez adierazten ditu Estrategia egokiak aukeratzen ditu Ez ditu problema ebazteko estrategia egokiak aukeratzen Problema ebazteko estrategia egokiak aukeratzen ditu, baina ez ditu modu egokian aplikatzen Problema ebazteko estrategia egokiak aukeratzen eta aplikatzen ditu, baina ez zehaztasun matematikoa erabiliz Problema ebazteko estrategia egokiak aukeratzen eta aplikatzen ditu, zehaztasun matematikoa erabiliz Ebazpena ondo adierazten du Ez du problemaren emaitza ateratzen edo ez da zuzena Emaitza ematen du baina osotu gabe Problemaren zenbaki emaitza ematen du Problemaren zenbaki emaitza eta prozesua ematen ditu
 72. 72. Ebaluazioa: portfolio Oinarrizko egitura: • Sarbidea • Ikas-helburuak • Ikasleak berak aukeratutako lanak: ekoizpenak, ikas- egunerokoaren sarrerak, argazkiak, bideoak, mapak, taulak, grafikoak, elkarrizketak, proiektuak, diseinuak, lan idatziak, problemak, esperimentuak, ariketak… • Autoebaluazioak, elkarren artekoak • Hausnarketa pertsonalak Paperezko karpetan edo digitalala • E-portfolioa tutoretzan, garatu eta ikasteko prozesuaren autorregulaziorako tresna Berta Martínez. •¿Cómo conseguir una evaluación más justa? Aida Ivars. Portfolios de física y química de sus alumnos Adrián Navarro y Héctor Jorquera
 73. 73. Ebaluazioa: kontratua Kontratu batean irakasleak adosten du ikaslearekin eta bere familiarekin ikasitakoaren berreskurapena. Ikasleari aukera desberdinak ematen zaizkio Adibidea Berreskuratzeko edukia Formatoa Data
 74. 74. Ikusteko (eta gozatzeko) bideo onak: Sociedad líquida Educación del siglo XXI Carlos Morales: proyectos de matemáticas
 75. 75. Eta orain ikasgelara!
 76. 76. Mila esker!

×