Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

สไลด์นำเสนอ AIDS

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Leptospirosis
Leptospirosis
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

สไลด์นำเสนอ AIDS

Descargar para leer sin conexión

จัดทำโดย นักเรียนห้อง 341 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1. นายนราวิชญ์ พิเศษพงษา เลขที่ 30
2. นายปัณณวิชญ์ คุ้มคำ เลขที่ 32
3. นายพิชญุตม์ สวัสดิ์ธนกิจ เลขที่ 35
4. นายเศรษฐ์ ลายประเสริฐ เลขที่ 40

จัดทำโดย นักเรียนห้อง 341 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
1. นายนราวิชญ์ พิเศษพงษา เลขที่ 30
2. นายปัณณวิชญ์ คุ้มคำ เลขที่ 32
3. นายพิชญุตม์ สวัสดิ์ธนกิจ เลขที่ 35
4. นายเศรษฐ์ ลายประเสริฐ เลขที่ 40

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a สไลด์นำเสนอ AIDS (20)

Más reciente (19)

Anuncio

สไลด์นำเสนอ AIDS

 1. 1. Acquired immuno- deficiency syndrome เสนอ นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ครูชำนาญการ (คศ.2) สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่ม 3 หัวข้อ 21.โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ์ุ(AIDS )
 2. 2. นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ครูชำนาญการ (คศ.2) สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครูผู้สอน
 3. 3. สมาชิก จัดทำโดย 1. นายนราวิชญ์ พิเศษพงษา เลขที่ 30 นักเรียน ระดับชั้น ม.5 ห้อง 341 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2. นายปัณณวิชญ์ คุ้มคำ เลขที่ 32 3. นายพิชญุตม์ สวัสดิ์ธนกิจ เลขที่ 35 4. นายเศรษฐ์ ลายประเสริฐ เลขที่ 40
 4. 4. คำนำ ผลงานนี้ พวกเราได้จัดทำขึ้นมาเพื่อหวังว่าให้คุณผู้ชม สามารถ เรียนรู้ และเข้าใจถึงคุณลักษณะ อาการ การวินิจฉัยและรักษาโรคเอดส์ได้ อย่างถูกต้อง โดยพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้สามารถนำไปปรับ ใช้ ทั้งในเชิงการป้องกัน หรือการรับมือกับตัวโรคเมื่อยามจำเป็นได้
 5. 5. สารบัญ 01 โรคเอดส์คืออะไร? 02-05 พยาธิสภาพ 06 ระยะของโรค 07-08 อาการของโรค 09-11 การวินิจฉัยโรค
 6. 6. สารบัญ 11 วิธีการรักษา 12 การพยาบาล 13 14 กิตติกรรมประกาศ 15-16 ภาคผนวก บรรณานุกรม
 7. 7. โรคเอดส์ คืออะไร? ความหมายของโรคเอดส์ เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อม หรือบกพร่อง ทำให้เป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและเป็นมะเร็ง บางชนิดได้ง่ายกว่าปกติ อาการมักจะรุนแรง เรื้อรัง และทำให้ เสียชีวิตในที่สุด สาเหตุของโรคเอดส์ เกิดจากการติดเชื้อ HIV(Human immunodeficiency virus) เชื้อนี้จะไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิด T- Cells การ ดำเนินโรคมีทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะไม่มีอาการ ระยะเริ่มมี อาการขั้นต้น ระยะมีอาการขั้นรุนแรงหรืออาการของโรคเอดส์ และระยะลุกลาม 1
 8. 8. พยาธิสภาพ ของโรค เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายจะเกาะติดกับ T-helper cellsได้ดีกว่าเซลล์อื่นในระยะเราเรียกว่าระยะ แอบแฝง ร่างกายสามารถสร้างแอนติบอดีเพื่อ ทำลายเชื้อ HIV จึงตรวจหาแอนติบอดีได้ หาก สุขภาพดีเชื้อสามารถแอบแฝงอยู่ได้นาน ระยะ ฟักตัว 3-4 ปีในผู้ใหญ่และ 2 ปีในเด็ก การเกิดโรค เอดส์เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 2
 9. 9. พยาธิสภาพ ของโรค ภาวะทุพโภชนาการ โดยมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดในร่างกาย ทำให้ติดเชื้อ วัณโรค(Tuberculosis) ท้องร่วง (Diarrhea) จากแบคทีเรีย เฮอร์ปีส์ไวรัส(Herpes virus) ปอดบวมนิวโมซิสติส คารินิ ไอ(Pneumocytosis carinii pneumonia) และเชื้อราแคนดิ ดา (Candida) ได้ง่าย การดื่มเครื่องดี่มที่มีแอลกอฮอล์ ยา และสารเสพติด โดยแอลกอฮอล์จะกดการทำงานของลิมโฟไซต์ ไนไตรต์กดการทำงาน ของเม็ดเลือดขาวหลายชนิด บุหรี่จะลดจำนวนของ T-helper cells ทำให้เกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสที่ปอด การได้รับยาปฏิชีวนะบ่อยๆ จะกด ภูมิคุ้มกันได้ น้ำอสุจิและตัวอสุจิ โดยสามารถเข้าถึงระบบน้ำเหลืองและหลอดเลือดในระหว่างการมีเพศ สัมพันธ์ทางทวารหนักอาจทำให้ทวารหนักและลำไส้ส่วนล่างฉีกขาดหรือ มีแผลเปิด 3
 10. 10. พยาธิสภาพ ของโรค อายุ ทารกยังไม่มีการพัฒนาระบบภูมิต้านทานตามธรรมชาติ ทำให้ ไวต่อการติดเชื้อต่างๆรวมทั้งเชื้อ HIV กลุ่มอายุน้อยจะติด เชื้อ HIV มากขึ้นในชายรักร่วมเพศเนี่องจากมีเพศสัมพันธ์ บ่อย ส่วนในชายรักต่างเพศจะพบการติดเชื้อมากขึ้นเมื่ออายุ มากขึ้น เพศ เพศหญิงจะสูญเสีย T-cell ช้ากว่าเพศชาย และดำเนินโรคช้ากว่าเพศ ชาย ความเครียดทางอารมณ์ โดยจะมีผลกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 4
 11. 11. พยาธิสภาพ ของโรค การติดเชื้อแบคทีเรีย โดยจะส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อไวรัสตัวอื่นๆ โดยจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อ HIV รุนแรงขึ้น 5
 12. 12. ระยะของโรค ระยะติดเชื้อเฉียบพลัน ระยะที่รับเชื้อมาใหม่ๆ ผู้ติดเชื้อส่วน หนึ่งจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่ผู้ ติดเชื้ออีกส่วนหนึ่งจะไม่มีอาการ ทำให้ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อมา แล้ว 01 เริ่มแสดงอาการ ระยะไม่ปรากฏอาการ เป็นระยะที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จึงทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อ ให้กับบุคคลอื่นได้ง่ายโดยการมี เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน เนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ 02 ระยะมีอาการ ในระยะนี้จะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น เริ่มมีฝ้าขาวในปาก มีตุ่มคันขึ้น ตามแขนขา มีไข้เรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ ท้องเสียเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ น้ำหนักลดมากกว่าร้อยละ 10 เป็นต้น ทำให้เป็นระยะที่ผู้ติด เชื้ออาจสงสัยว่าตนเองมีความผิด ปกติ และอาจจะมาพบแพทย์ 03 ระยะเอดส์ ระยะนี้ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะถูก ทำลายลงไปมาก สามารถทราบได้ จากการตรวจเลือดจะพบเม็ดเลือด ขาวชนิดซีดีสี่ลดลง อาจจะมาพบ แพทย์ด้วยวัณโรค เชื้อราในปอด เชื้อราขึ้นสมอง หรือที่รวมเรียกว่า “โรคติดเชื้อฉวยโอกาส” 04 6
 13. 13. ระยะแรกๆผู้ป่วยจะมีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นขึ้น ต่อมน้ำ เหลืองโตอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว หรือมีฝ้าขาวใน ช่องปาก อาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดและจะหายไปได้เอง ผู้ป่วยบาง รายอาจไม่มีอาการอะไรเลย แต่เมื่อตรวจเลือดพบเชื้อ HIV และ Antibody ต่อเชื้อและสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ บางรายอาจมีไข้ เกิน 1 เดือน น้ำหนักลดเกินร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว ท้องเดินเกิน 1 เดือน ต่อมน้ำเหลืองโตมากกว่า 1 แห่ง นานเกิน 3 เดือน มีเชื้อรา ในช่องปาก มีฝ้าขาวในช่องปากอยู่ด้านข้างของลิ้น เป็นโรคเริมมี แผลเรื้อรังเกิน 1 เดือน โรคงูสวัดกำเริบมากกว่า 2 ครั้งหรือขึ้น พร้อมกันมากกว่า 2 แห่ง อาการ ของโรค 7
 14. 14. อาการ ของโรค เชื้อราในช่องปาก โรคเริมมีแผลเรื้อรังเกิน 1 เดือน ต่อมน้ำเหลืองโต ผื่นแดง บวมเล็กน้อย 8
 15. 15. การ วินิจฉัย โรค มีประวัติเบื่ออาหาร เหงื่อออกตอนกลางคืน ท้องเดินเรื้อรัง อาจมี อุจจาระเป็นเลือดโดยไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักลด 4-5 กิโลกรัมใน เวลา 2 เดือน และมีประวัติอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น รักร่วมเพศ ชายรัก สองเพศ กลุ่มฉีดยาเข้าเส้น ได้รับเลือดบ่อยครั้ง เป็นต้น ตรวจร่างกายพบต่อมน้ำเหลืองที่ รักแร้ และขาหนีบโต โดยไม่ได้ เกิดจากสาเหตุของโรคอื่น คอและลิ้นมีฝ้าขาวโดยเฉพาะขอบลิ้น ร่วมกับกลืนลำบาก มีแผลเยื่อบุในช่องปาก ลิ้น และลำคอ ไอแห้งๆ เรื้อรัง ติดเชื้อเริม งูสวัด ในเพศหญิงอาจพบหูดหงอนไก่บริเวณ ปากช่องคลอด ผิวหนังมีตุ่มหนองคล้ายยุงกัดและคัน เมื่อเป็นตุ่ม รอยดำ อ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง 9
 16. 16. การ วินิจฉัย โรค ในส่วนของอาการรุนแรงจะพบเชื้อราในหลอดอาหาร อาจติดเชื้อ วัณโรค ปอดบวม สมองอักเสบร่วมด้วย ตรวจพบ HIV antibody ด้วยวิธี ELISA(Enzyme-linked immujosorbent assay) หรือ Rapid test ได้ผลบวก ต่อไปตรวจซ้ำด้วยวิธี Immunoassay หรือ Western blot หากผลยังไม่แน่นอนให้ตรวจซ้ำ 3-6 เดือน ตรวจ HIV antigen, HIV nucleic acid (สามารถดูผลการรักษาได้ด้วย) ตรวจหา CD4+ T-lymphocyte count ต่ำ ค่าปกติ = 800-1500 เซลล์/ลบมม. อาจตรวจนับเม็ดเลือด ถ่ายภาพรังสีทรวงอก ตรวจ ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจหน้าที่ของตับและไต อาจพบ ความผิดปกติซึ่งเกิดจากยา ตรวจ anti-HBs และ anti-HBc และ ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส 10
 17. 17. วิธีการรักษา การรักษา ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคเอดส์ให้หาย ยาที่ใช้รักษาโรคเอดส์โดยตรงมีฤทธิ์เพียงยับยั้งการแบ่งตัว ของเชื้อ HIV เช่น AZT (Ziduvodine), ddC (Zalcitabine), ddI (Didanosine), d4T (Stavudine), 3TC (Lamivudine), SQV (Saquinavir), IDVC (Indinavir), RTV (Ritonavir), NFV (Nelfinavir) เป็นต้น การ รักษาทางอิมมูนบำบัด เพื่อเสริมภูมิคุ้นกันที่เสื่อมไปให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ จะช่วยลดการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่ง เสริมสุขภาพ และบำรุงร่างกายด้วยอาหารเสริมหรือสมุนไพร H 218 ( atripla ) 11
 18. 18. การ พยาบาล 1) ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ 2) ป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส 3) ป้องกันการเสียสมดุลของน้ำและเกลือแร่ 4) ดูแลให้เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 5) ส่งเสริมผู้ป่วยในการดูแลตนเอง 6) การลดความวิตกกังวลและเศร้าโศก 7) แนะนำให้ผู้ป่วยมีแบบแผนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 8) แนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น รู้ถึงอาการผิดปกติที่ควร มาพบแพทย์ เป็นต้น 12
 19. 19. บรรณานุกรม ปราณี ทู้ไพเราะ. (2558).โรคเอดส์ หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง. คู่มือโรค. (น. 515-517). กรุงเทพมหานคร: N P Press Limited Partnership https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital/th /services/knowledge/08252020-1352 https://www.medicinenet.com/what_are_the_four _stages_of_hiv/article.htm 13
 20. 20. กิตติกรรมประกาศ การศึกษานี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์วิชัย ลิขิตพรรักษ์ ครูชำนาญการ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คำเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนการศึกษาเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นายนราวิชญ์ พิเศษพงษา นายปัณณวิชญ์ คุ้มคำ นายพิชญุตม์ สวัสดิ์ธนกิจ นายเศรษฐ์ ลายประเสริฐ คณะผู้จัดทำ 14
 21. 21. ภาคผนวก ภาพการทำงานช่วงต่างๆ ของกลุ่ม 15 การทำโปรเตอร์ AIDS การนำข้อมูลมาใส่ power point การหารูปอาการมาใส่ power point
 22. 22. Thank you for attending!

×