Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Black Hat หรือ หมวกสีดํา หมายถึง Six Thinking Hats

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
7 habits (19 5-2554)
7 habits (19 5-2554)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

21 de 38 Anuncio

Black Hat หรือ หมวกสีดํา หมายถึง Six Thinking Hats

Descargar para leer sin conexión

Black Hat หรือ หมวกสีดํา
หมายถึง ข้อควรคํานึงถึง สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่า เราไม่ควรทํา
เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง

หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธี
การคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดําช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใด
ผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเรา
จากการเสียเงินและพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทําอะไร
อย่างโง่เขลาเบาปัญญา และผิดกฎหมาย

หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของเราเองและของผู้อื่นด้วยWHAT ARE
MY THINGS?
click!

Black Hat หรือ หมวกสีดํา
หมายถึง ข้อควรคํานึงถึง สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่า เราไม่ควรทํา
เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง

หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธี
การคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดําช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใด
ผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเรา
จากการเสียเงินและพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทําอะไร
อย่างโง่เขลาเบาปัญญา และผิดกฎหมาย

หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของเราเองและของผู้อื่นด้วยWHAT ARE
MY THINGS?
click!

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Six Thinking Hats (20)

Anuncio

Más reciente (9)

Notas del editor
×