Publicidad
Berta R.
Berta R.
Berta R.
Berta R.
Publicidad
Berta R.
Berta R.
Berta R.
Berta R.
Berta R.
Publicidad
Berta R.
Próximo SlideShare
XarxesXarxes
Cargando en ... 3
1 de 10
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Berta R.

  1. XARXES INFORMÀTIQUES Berta Rueda 4t A
  2. ÍNDEX Introducció ..........................................................................................................................1 Parts d’una xarxainformàtica................................................................................................2 Router.............................................................................................................................2 Targeta de xarxa...............................................................................................................2 Switch..............................................................................................................................3 Cables de xarxa.................................................................................................................3  Cables de coure de parells trenats..........................................................................3  Cable coaxial. ........................................................................................................3  Cable de fibra òptica..............................................................................................4  El mitjà sense fil. Wifi.............................................................................................4 Arquitectura de xarxa...........................................................................................................5  Bus...........................................................................................................................5  Anell.........................................................................................................................5  Estrella.....................................................................................................................5  Cel·lular....................................................................................................................6 Configuració de la xarxa........................................................................................................6 Adreça Mac......................................................................................................................6 Adreça IP..........................................................................................................................6 Sistemes operatius...............................................................................................................7 Windows..........................................................................................................................7 Linux................................................................................................................................7 Mac OS ............................................................................................................................7 Sistemes digitals...................................................................................................................8 Codi binari........................................................................................................................8
  3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de la xarxa a l’ordinador.
  5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cables de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cablecoaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.
  6. 4  Cabledefibraòptica La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  El mitjà sensefil.Wifi La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  7. 5 Arquitecturade xarxa Els dispositiu que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.
  8. 6  Cel·lular La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. Configuració de laxarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa . Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
  9. 7 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: Windows Linux Mac OS
  10. 8 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és l’unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1 mbyte 1024 kbytes 1 gbyte 1024 mbytes 1 tbyte 1024 gbytes Codi binari El codi binari ésun sistemade numeracióque utilitzenelsdispositius digitalsi que treballa amb dossímbols,el 0 i l’1. 1. Pas de decimalsabinari. Podempassarde decimal a binari de duesmaneresdiferents. La primeramaneraconsisteix endividirel númerodecimal entre2i continuardividintels quocientsresultantsfinsque noespugui més. La segonamaneraconsisteixencrearunataula formadaperpotènciesde 2 i col·locara sota0 i 1 finsaconseguirel númerodesitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 1 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Publicidad