Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Próximo SlideShare
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Cargando en ... 3
1 de 11

Más contenido relacionado

Último(20)

Xarxes

 1. XARXES INFORMÀTIQUES Vera Ortíz 4t D
 2. ÍNDEX Introducció: ................................................................................................................................... 1 Parts d’una xarxa informàtica ..................................................................................................... 2 Router.......................................................................................................................................... 2 Targeta de xarxa ......................................................................................................................... 2 Switch.......................................................................................................................................... 3 Cables de xarxa .......................................................................................................................... 3 Cable de coure de parells trenats ........................................................................................... 3 Cable coaxial ........................................................................................................................... 4 Cable de fibra òptica................................................................................................................ 4 El mitjà sense fil. Wifi............................................................................................................... 4 Arquitectura de xarxa................................................................................................................... 5 Bus............................................................................................................................................... 5 Anell............................................................................................................................................. 5 Estrella Cel·lular ....................................................................................................................................... 6 Configuració de la xarxa.............................................................................................................. 7 Adreça Mac ................................................................................................................................. 7 Adreça IP..................................................................................................................................... 7 Sistemes operatius....................................................................................................................... 8 Windows...................................................................................................................................... 8 Linux ............................................................................................................................................ 8 MacOS......................................................................................................................................... 8 Sistemes digitals........................................................................................................................... 9 Codi binari: ................................................................................................................................. 9
 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d‘ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent: Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
 6. 4 Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també és el més car. El mitjà sense fil. Wifi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus. Els ordinadors surten d’un punt central Anell. Els ordinadors que componen una xarxa formen un anell
 8. 6 Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 9. 7 Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 10. 8 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que executen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: Windows Linux MacOS
 11. 9 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari es un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. Codi binari: El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb 2 símbols, el 0 i l’1 Pas de decimal a binari. Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. -La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre dos i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. -La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat.