Publicidad

Xarxes Gerard i Joan

plaboet
24 de Mar de 2021
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Publicidad
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Publicidad
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Xarxes Gerard i Joan
Próximo SlideShare
Treball xarxesTreball xarxes
Cargando en ... 3
1 de 12
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Xarxes Gerard i Joan

 1. Xarxes informàtiques Nom: Gerard i Joan 4tA
 2. Contenido Introducció ..........................................................................................................................1 Parts d’una xarxainformática................................................................................................2 Router:............................................................................................................................2 Tarjeta de xarxa:...............................................................................................................3 Switch:.............................................................................................................................3 Cables de xarxa:................................................................................................................3 Cable de coure de parells trenats:..................................................................................3 Cable coaxial:................................................................................................................4 Cabre de fibra òptica:....................................................................................................4 El mitjà sense fil Wifi:....................................................................................................5 Arquitectura de xarxa...........................................................................................................5 Bus:.................................................................................................................................6 Anell:...............................................................................................................................6 Estrella:............................................................................................................................6 Cel·lular:..........................................................................................................................7 Configuració de la xarxa........................................................................................................7 Adreça Mac:.....................................................................................................................7 Adreça IP:.........................................................................................................................7 Sistemes operatius...............................................................................................................9 Windows:.........................................................................................................................9 Linux:...............................................................................................................................9 Mac Os:............................................................................................................................9 Sistemes digitals.................................................................................................................10 Codi binari......................................................................................................................10
 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, es un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informática Router: Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a internet. Permet connectar-se a la línea telefónica i connectar diferents dispositius entre ells.
 5. 3 Tarjeta de xarxa: Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet conectar el cable de xarxa a l’ordinador. Switch: Dispositiu que permet conectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa: Els cables de xarxa ens permet connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha 4 tipus de cablejat diferents: Cabledecourede parellstrenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferent cables de colors.
 6. 4 Cablecoaxial: Té un nucli de coure envoltatperunacapa aïllanti una mallametàl.licaque eviales interferències. Cabrede fibraòptica: La informacióestransmetmitjançantpetits impulsosde llum.Ésel mitjàmésràpidperò també el méscar.
 7. 5 El mitjà sensefil Wifi: La informacióestransmetmitjançantonesde radió Arquitecturade xarxa Els dispositiusque formenunaxarxainformàticaespodeninterconnectarentre ellsde diferentsmaneres.Lesmésutilitzadessón:
 8. 6 Bus: Els ordinadorssurtend’unpuntcentral Anell: Els ordinadorsque componenlaxarxaformenunanell Estrella: Els ordinadorsesconnectenatravésde un dispositiuque formael nucli de laxarxa.Sónles mésutilitzades.
 9. 7 Cel·lular: La xarxaescompond’àreescirculars.Perexemple lesxarxessense fil. Configuració de laxarxa Adreça Mac: Cada targetade xarxaté assignatunnúmeroque l’identificasense possibilitatd’error.Aquest númerove assignatperel fabricant. Adreça IP: Correspona l’adreçade l’equipdinslaxarxa.Escomponde duesparts: l¡adreçaxarxai l’adreça de host.
 10. 8
 11. 9 Sistemes operatius El sistemaoperatiuésel programaoel conjuntde programesque efectuenlagestiódels processos bàsicsd’unsistemainformàtic,i permetl’execuciónormal de larestade les operacions. Ela sistemesoperatiusmésutilitzatssón: Windows: Linux: Mac Os:
 12. 10 Sistemes digitals Un ordinadorésun dispositiuque treballaambcodi binari.El codi binari ésunsistemade numeracióque nomésutilitzadossímbols,el 0i el 1. Un bit ésla unitatmínimad’informació,ésadir,cada 0 o 1 que repl’ordinadorésunbit Els bitss’agrupende 8 en8 i formenbytes. 1 Byte 8 Bits 1 Kbyte 1024 Bytes 1 Mbyte 1024 Kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Codi binari El codi binari esun sistemade numeracióque utilitzenelsdispositiusdigitalsi que treballen amb 2 símbols,el 0 i el 1. 1. Pas de decimal abinari. Podempassarde decimal a binari de duesmaneresdiferents,laprimeramaneraconsisteix endividirel númerodecimal entre 2i continuardividintelsquocientsresultantsfinsque no espugui més. La segonamaneraconsisteixencrearunataula formadaperpotènciesde 2 i col·locara sota 0 i 1 finsaconseguirel númerodesitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Publicidad