Publicidad
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Publicidad
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Publicidad
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Xarxes - Pau Rubio i Eros
Próximo SlideShare
XarxesXarxes
Cargando en ... 3
1 de 11
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Xarxes - Pau Rubio i Eros

 1. Xarxes informàtiques Pau Rubio Eros Ortega 4tA
 2. Índex Introducció ..........................................................................................................................1 Parts d’una xarxainformàtica................................................................................................2 Router.............................................................................................................................2 Targeta de xarxa...............................................................................................................2 Switch..............................................................................................................................3 Cables de xarxa.................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats............................................................................3  Cable coaxial.........................................................................................................3  Cable de fibra òptica..............................................................................................4  Mitjà sense fil, Wifi................................................................................................4 Arquitectura de xarxa...........................................................................................................5  Bus...........................................................................................................................5  Anell.........................................................................................................................5  Estrella.....................................................................................................................5  Cel·lular....................................................................................................................6 Configuració de la xarxa........................................................................................................7 Adreça Mac......................................................................................................................7 Adreça IP..........................................................................................................................7 Sistemes operatius...............................................................................................................8 Windows..........................................................................................................................8 Linux................................................................................................................................8 Mac Os ............................................................................................................................8 Sistemes digitals...................................................................................................................9 Codi Binari .......................................................................................................................9
 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cabledecourede parellstrenats. És el més utilitzat en xarxes domestiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cablecoaxial Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.
 6. 4  Cable de fibra òptica La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  Mitjàsensefil, Wifi La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les mes utilitzades són:  Bus Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.
 8. 6  Cel·lular La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple la xarxa sense fil.
 9. 7 Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 10. 8 Sistemes operatius Els sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió de processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet la execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: Windows Linux Mac Os
 11. 9 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que nomes utilitza, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, es a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. Codi Binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de dos i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Publicidad