Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Saint Thomas Aquinas, doktor ng simbahan (Filippino).pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Social Studies
Social Studies
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 70 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Saint Thomas Aquinas, doktor ng simbahan (Filippino).pptx (20)

Más de Martin M Flynn (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Saint Thomas Aquinas, doktor ng simbahan (Filippino).pptx

 1. 1. SAINT THOMAS AQUINAS Saint Thomas Aquinas, doktor ng simbahan (Filippino)
 2. 2. Si Thomas Aquinas ang pinakadakila sa mga pilosopong Scholastic. Gumawa siya ng komprehensibong synthesis ng Christian theology at Aristotelian philosophy na nakaimpluwensya sa doktrina ng Romano Katoliko sa loob ng maraming siglo at pinagtibay bilang opisyal na pilosopiya ng simbahan noong 1917.
 3. 3. Si Thomas Aquinas ay ipinanganak sa kastilyo ng Roccasecca, malapit sa Aquino, na kontroladosa panahong iyon ng Kaharian ng Sicily(sa kasalukuyang Lazio, Italy), c. 1225
 4. 4. Si Landulf ni Aquino ay isang taong mayaman. Bilang isang kabalyero sa serbisyo ni Emperor Frederick II
 5. 5. Ang ina ni Thomas, si Theodora, ay kabilang sa Rossi branch ng Neapolitan Caracciolo family
 6. 6. Habang ang iba pang mga anak ng pamilya ay nagtataguyod ng mga karera sa militar,
 7. 7. gusto ng pamilya na sundin ni Thomas ang kanyang tiyuhin sa Benedictine abbacy ng Monte Cassino
 8. 8. Sa edad na lima, sinimulan ni Thomas ang kanyang maagang pag-aaral sa Monte Cassino ngunit pagkatapos ng labanang militar sa pagitan ng Emperador Frederick II at Pope Gregory IX ay tumapon sa abbey noong unang bahagi ng 1239, pinapasok ni Landulf at Theodora si Thomas sa studyum generale (unibersidad) na itinatag kamakailan. ni Frederick sa Naples.
 9. 9. Doon ang kanyang guro sa lohika at aritmetika, geometry, astronomiya, at musika ay si Petrus de Hibernia.
 10. 10. Dito marahil ipinakilala si Thomas kina Aristotle, Averroes at Maimonides,lahat sila ay makakaimpluwensya sa kanyang teolohikong pilosopiya. Sa panahon din ng kanyang pag-aaral sa Naples, si Thomas ay napailalim sa impluwensya ni John of St. Julian, isang Dominican preacher sa Naples, na bahagi ng aktibong pagsisikap ng Dominican order na kumalap.mga debotong tagasunod.
 11. 11. Sa edad na labing siyam ay nagpasya si Thomas na sumaliang Dominican Order, (sa halip na ang Benedictines) na itinatag mga 30 taon na ang nakalilipas. Ang pagbabago ng puso ni Thomas ay hindi nakalugod sa kanyang pamilya.Sa pagtatangkang pigilan ang panghihimasok ni Theodorasa pagpili ni Thomas, inayos ng mga Dominikano na ilipat si Thomas sa Roma, at mula sa Roma, sa Paris.
 12. 12. Gayunpaman, habang nasa kanyang paglalakbay patungong Roma, ayon sa mga tagubilin ni Theodora, sinunggaban siya ng kanyang mga kapatid habang umiinom siya sa bukal at dinala siya pabalik sa kanyang mga magulang sa kastilyo ng Monte San Giovanni Campano
 13. 13. Si Thomas ay nabilanggo nang halos isang taon sa mga kastilyo ng pamilya sa Monte San Giovanni at Roccaseccasa pagtatangkang pigilan siya sa pag-aakala ng ugali ng Dominikano at pilitin siyang talikuranang kanyang bagong hangarin. Ang mga alalahaning pampulitika ay pumigil sa Papa sa pag-uutos na palayain si Thomas, na nagkaroon ng epekto ng pagpapahaba ng pagkakakulong kay Thomas. Lumipas si Thomas sa pagkakataong itong pagsubok na pagtuturo sa kanyang mga kapatid na babae at pakikipag-usapkasama ng mga miyembro ng Dominican Order
 14. 14. dalawa sa kanyang mga kapatid ang gumawa ng paraan ng pagkuha ng isang patutot para akitin siya. Tulad ng kasama sa mga opisyal na rekord para sa kanyang kanonisasyon, itinaboy siya ni Thomas na may hawak na isang nasusunog na troso - kung saan siya ay naglagay ng krus sa dingding
 15. 15. dalawang anghel ang nagpakita sa kanya habang siya ay natutulog at nagsabi, “Masdan, binibigyan ka namin sa pamamagitan ng utos ng Diyos ng pamigkis ng kalinisang- puri, na mula ngayon ayhindi kailanman malalagay sa panganib. Kung ano ang hindi makukuha ng lakas ng tao, ay ipinagkaloob na sa iyo bilang isang selestiyal na kaloob."
 16. 16. Mula sa sandaling iyon, si Tomas ay binigyan ni Kristo ng biyaya ng perpektong kalinisang-puri at isinuot niya ang pamigkis hanggang sa katapusan ng kanyang buhay.
 17. 17. at ngayon ay nasa Chieri, malapit sa Turin Ang pamigkis ay ibinigay sa sinaunang monasteryo ng Vercelli sa Piedmont,
 18. 18. Pagsapit ng 1244, nang makitang nabigo ang lahat ng kanyang mga pagtatangka na pigilan si Thomas, hinangad ni Theodora na iligtas ang dignidad ng pamilya, inayos na makatakas si Thomas sa gabi sa pamamagitan ng kanyang bintana. Sa kanyang isip, ang isang lihim na pagtakas mula sa pagkakakulong ay hindi gaanong nakakapinsala kaysa sa isang bukas na pagsuko sa mga Dominican. Si Thomas ay ipinadala muna sa Naples at pagkatapos ay sa Roma upang makilala si Johannes von Wildeshausen, ang Master General ngang Dominican Order Johannes von Wildeshausen
 19. 19. Kinuha ni Thomas ang ugali ng Dominican
 20. 20. Noong 1245 si Thomas ay ipinadala upang mag-aral sa Faculty of the Arts sa Unibersidad ng Paris, kung saan malamang na nakilala niya ang Dominican scholar na si Albertus Magnus, noon ang may hawak ng Chair of Theology sa College of St. James sa Paris.
 21. 21. Nang si Albertus ay ipinadala ng kanyang mga nakatataas upang magturo sa bagong studyum generale sa Cologne noong 1248, sinundan siya ni Thomas, na tinanggihan ang alok ni Pope Innocent IV na italaga siya ng abbot ng Monte Cassino bilang isang Dominican.
 22. 22. Hinirang ni Albertus ang nag- aatubili na Thomas magister studentium. Dahil tahimik si Thomas at hindi gaanong nagsasalita, akala ng ilan sa mga kapwa niya estudyanteay pipi,
 23. 23. ngunit propetikong ibinulalas ni Albertus: "Tinatawag mo siyang piping baka, ngunit sa kanyang pagtuturo balang-araw ay magbubunga siya ng ganoong sigaw na maririnig sa buong mundo."
 24. 24. Nagturo si Thomas sa Cologne bilang isang apprentice professor na naglalaan ng oras upang magsulat ng ilang mga komentaryo sa bibliya...
 25. 25. Pagkatapos noong 1252 bumalik siya sa Paris upang mag- aral para sa master's degree sa theology. Nagturo siya sa Bibliya bilang isang propesor ng apprentice, . . . .
 26. 26. nang maging isang baccalaureus Sententiarum (bachelor of the Sentences) inilaan niya ang kanyang huling tatlong taon ng pag-aaral sa pagkomento sa Mga Pangungusap ni Peter Lombard. Sa una sa kanyang apat na theological syntheses, si Thomas ay gumawa ng isang napakalaking komentaryo sa mga Pangungusap na pinamagatang Scriptum super libros Sententiarium (Komentaryo sa mga Pangungusap).
 27. 27. Bukod sa mga akda ng kanyang master, isinulat niya ang De ente et essentia (On Being and Essence) para sa kanyang mga kapwa Dominikano sa Paris.
 28. 28. Noong tagsibol ng 1256 si Thomas ay hinirang na regent master sa teolohiya sa Paris at isa sa kanyang mga unang gawa nang ipagpalagay na ang opisinang ito ay Contra impugnantes Dei cultum et religionem -
 29. 29. Laban sa mga Sumasalungat sa Pagsamba sa Diyos at Relihiyon, na ipinagtatanggol ang mga utos ng mapag-aalipusta, na sinalakay ni William ng Saint-Amour
 30. 30. Sa kanyang panunungkulan mula 1256 hanggang 1259, sumulat si Thomas ng maraming mga gawa,…
 31. 31. Bumalik siya sa Naples kung saan siya ay hinirang bilang pangkalahatang mangangaral ng kabanata ng probinsiya noong 29 Setyembre 1260.
 32. 32. Noong Setyembre 1261 siya ay tinawag sa Orvieto; bilang conventual lector siya ang may pananagutan sa pastoral formation ng mga prayle na hindi makadalo sa isang studyum generale. Sa Orvieto, natapos ni Thomas ang kanyang Summa contra Gentiles, at isinulat ang Catena aurea (Ang Golden Chain)
 33. 33. Gumawa siya ng mga obra para kay Pope Urban IV tulad ng liturhiya para sa bagong likhang kapistahan ng Corpus Christi at ang Contra errores graecorum
 34. 34. Noong Pebrero 1265, ipinatawag ng bagong halal na Pope Clement IV si Thomas sa Roma upang maglingkod bilang teologo ng papa.
 35. 35. Sa parehong taon siya ay inutusan ng Dominican Chapter ng Agnani na magturo sa studyum conventuale sa Roman convent ng Santa Sabina, na itinatag noong 1222.
 36. 36. Ang studyum sa Santa Sabina ..ang unang studyum provinciale ng Order, isang intermediate na paaralan sa pagitan ng studyum conventuale at ng studyum generale. …… Ang bagong studyum provinciale sa Santa Sabina ay magiging mas advanced na paaralan para sa probinsya.…Itinuro ni Thomas ang buong saklaw ng mga paksang pilosopikal, kapwa moral at natural
 37. 37. Habang nasa Agnanihe ay sumulat din ng iba't ibang mga gawa tulad ng kanyang hindi natapos na Compendium Theologiae ....
 38. 38. Nagsagawa si Thomas ng isang serye ng mahahalagang pagtatalo sa kapangyarihan ng Diyos, na kanyang pinagsama-sama sa kanyang De potentia
 39. 39. Noong 1267 inakusahan ng Franciscanong master na si William ng Baglione si Thomas ng paghikayat sa mga Averroist,Siya ay tinawag pabalik sa Paris noong 1268 para sa pangalawang regency ng pagtuturo. … Lumilitaw na ang biglaang pagbabagong ito ay lumitaw mula sa pag- usbong ng "Averroism" o "radical Aristotelianism" sa mga unibersidad.
 40. 40. Nagalit si Thomas nang matuklasan niya si Siger ng Brabant na nagtuturo ng mga interpretasyong Averroisticni Aristotle sa mga mag-aaral sa Paris.
 41. 41. Noong 10 Disyembre 1270, ang Obispong Paris, Étienne Tempier, ay naglabas ng isang kautusan na kumundena sa labintatlong Aristotelianat Averroistic na mga proposisyon bilang erehe at pagtitiwalag sa sinumang nagpatuloy suportahan sila
 42. 42. Bilang tugon sa mga nakitang pagkakamaling ito, sumulat si Thomas ng dalawang akda, isa sa mga ito ang De unitate intellectus, contra Averroistas
 43. 43. Sa kanyang ikalawang rehensiya, natapos niya ang ikalawang bahagi ng Summa at isinulat ang De virtutibus atDe aeternitate mundi, contra murmurantes.
 44. 44. Nagtatag siya ng isang studyum generale sa Naplesat kinuha ang posisyon bilang regent master doon.
 45. 45. Nangaral din siya sa mga tao ng Naples noong Kuwaresma 1273.
 46. 46. Isinulat iyon ni G. K. Chesterton "Kasama sa kanyang mga karanasan ang mga well- attested na kaso ng levitation sa ecstasy
 47. 47. Ito ay ayon sa kaugalian na sa isang pagkakataon, noong 1273 sa Dominican convent ng Naples sa kapilya ng Saint Nicholas, pagkatapos ng Matins, si Thomas ay nagtagal at nakita ng sakristan na si Domenic of Caserta na lumulutang sa panalangin na may luha sa harap ng isang icon ng ipinako sa krus si Kristo. Sinabi ni Kristo kay Tomas, "Mabuti ang isinulat mo tungkol sa akin, Tomas. Anong gantimpala ang makukuha mo sa iyong pagpapagal?" Sumagot si Thomas,"Walang iba kundi ikaw, Panginoon."
 48. 48. nagpakita sa kanya ang Mahal na Birhen, inaaliw siyasa balitang hindi na siya magiging Obispo.
 49. 49. Noong ika-6 ng Disyembre 1273, isa pang mystical experience ang naganap. Habang nagdiriwang siya ng Misa, nakaranas siya ng isang hindi pangkaraniwang mahabang ecstasy. Dahil sa kanyang nakita, tinalikuran niya ang kanyang nakagawian at tumanggi na magdikta sa kanyang socius Reginald ng Piperno. Nang makiusap si Reginald sa kanya na bumalik sa trabaho, sumagot si Thomas:
 50. 50. Ipinatawag ni Pope Gregory X ang Ikalawang Konseho ng Lyonto na gaganapin noong 1 Mayo 1274 at ipinatawag si Thomas na dumalo… sa kanyang paglalakbay ay nagkasakit siya nang malubha.
 51. 51. Mabilis siyang dinala sa Monte Cassino upang magpagaling, at kalaunan sa Cistercian Abbey sa Fossanova.
 52. 52. Namatay siya noong 7 Marso 1274 habang nagbibigay ng komentaryo sa Awit ng mga Awit
 53. 53. Limampung taon pagkatapos ng kamatayan ni Thomas, noong 18 Hulyo 1323, si Pope John XXII, na nakaupo sa Avignon, ay binibigkas si Thomas bilang isang santo.
 54. 54. noong 1567, idineklara ni Pope Pius V si St. Thomas Aquinas na isang Doktor ng Simbahan at niraranggo ang kanyang kapistahan kasama ng apat na dakilang ama ng Latin: Ambrose, Augustine ng Hippo, Jerome at Gregory
 55. 55. 4 Agosto 1879, sinabi ni Aeterni Patris, Pope Leo XIII na ang teolohiya ni Thomas Aquinas ay isang tiyak na paglalahad ng doktrinang Katoliko. Kaya, inutusan niya ang mga klero na kunin ang mga turo ni Tomas bilang batayan ng kanilang mga teolohikong posisyon
 56. 56. Ang Panalangin kay St. Thomas para sa Kadalisayan Pinili na liryo ng inosente, dalisaySi St. Tomas, na pinananatiling malinis ang balabal ng binyag at naging anghel sa laman matapos bigkisan ng dalawang anghel, isinasamo ko sa iyo na papurihan mo ako.kay Hesus, ang Korderong Walang Batik, atkay Maria, ang Reyna ng mga Birhen. Magiliw na tagapagtanggol ng aking kadalisayan, hilingin mo sa kanila na ako, na nagsusuot ng banal na tanda ng iyong tagumpay laban sa laman, ay maaari ding makibahagi sa iyong kadalisayan, at pagkatapos mong tularan sa lupa ay sa wakas ay makoronahan kasama mo sa mga anghel. Amen.
 57. 57. Ang Panalangin ni St. Thomas para sa Kadalisayan Mahal na Hesus, alam ko na ang bawat perpektong regalo, at lalo na ang kalinisang-puri, ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Iyong paglalaan. Kung wala ka, walang magagawa ang isang nilalang lamang. Kaya naman, nakikiusap ako na ipagtanggol Mo sa pamamagitan ng Iyong biyaya ang kalinisang-puri at kadalisayan ng aking katawan at kaluluwa. At kung ako man ay nakadama o nakaisip ng anumang bagay na maaaring makasira sa aking kalinisang-puri at kadalisayan, burahin ito, Kataas-taasang Panginoon ng aking mga kapangyarihan, upang ako ay makasulong nang may dalisay na puso sa Iyong pag-ibig at paglilingkod, ialay ang aking sarili sa pinakadalisay na dambana ng Iyong. pagka-Diyos sa lahat ng arawng buhay ko. Amen.
 58. 58. ILANG PAKSANG-ARALIN NI SANTO THOMAS BIBLIYA AT TEOLOHIYA Mga komentaryo sa Aristotle, mga aklat ng bibliyaDiyos, paglikha, kasalanan, paghahayag, Hesukristo, biyaya, eskatolohiya,Katawan at kaluluwa, Pagkakilanlan ng tao at imortalidad PILOSOPIYA -Epistemolohiya, Sikolohiya - pang-unawa at pag- iisip, MetaphysicsKomposisyon ng mga pisikal na bagay Materya at anyoSubstansya, kakanyahan at pagkakaroon, Kumilos at potensyal, pagkakatulad ETIKA Mga birtudLikas na bataskaayusan sa pulitika at mga sistema ng pamahalaan,giyera lang, Makalipas ang ilang 200 taon, pinalawak ng School of Salamanca ang pagkaunawa ni Thomas sa natural na batas at makatarungang digmaan. Ekonomiks
 59. 59. Mga sikat na Thomist G. E. M. Anscombe J. Budziszewski Frederick Copleston Brian Davies Reginald Garrigou-Lagrange G. K. Chesterton Étienne Gilson Alasdair MacIntyre Jacques Maritain Ralph McInerny Josef Pieper James V. Schall
 60. 60. Ilang Paaralan na ipinangalan kay Thomas Aquinas Aquinas Institute, New York Aquinas School in San Juan City, Philippines Aquinas University in Legazpi City, Philippines International Council of Universities of Saint Thomas Aquinas, Houston Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas, Vatican City St. Thomas Aquinas College, New York St. Thomas Aquinas High School (Florida) St. Thomas Aquinas High School (Kansas) Thomas Aquinas College, California and Massachusetts University of Santo Tomas, Philippines University of St. Thomas (Minnesota) Aquinas College (Michigan) Aquinas College, Stockport, England Aquinas College (Tennessee), Nashville, Tennessee St. Thomas Aquinas Catholic High School (North Vancouver), British Columbia, Canada St. Thomas Aquinas Catholic Secondary School Lindsay, Ontario, Canada St. Thomas Aquinas Catholic Secondary School (London, Ontario), Canada St. Thomas Aquinas Catholic Secondary School Oakville, Ontario, Canada St. Thomas Aquinas Secondary School (Brampton), Ontario, Canada St. Thomas Aquinas Catholic Secondary School (Tottenham), Ontario, Canada
 61. 61. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH Revised 1-11-2022 Advent and Christmas – time of hope and peace All Souls Day Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family Beloved Amazon 1ª – A Social Dream Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream Carnival Conscience Christ is Alive Deus Caritas est 1,2– Benedict XVI Fatima, History of the Apparitiions Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Football in Spain Freedom Grace and Justification Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII Holidays and Holy Days Holy Spirit Holy Week – drawings for children Holy Week – glmjpses of the last hours of JC Human Community Inauguration of President Donald Trump Juno explores Jupiter Kingdom of Christ Saint Leo the Great Saint Luke, evangelist Saint Margaret, Queen of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalen Saint Mark, evangelist Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Sain Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Mother Theresa of Calcutta Saints Nazario and Celso Saint John Chrysostom Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John of the Cross Saint Mother Teresa of Calcuta Saint Patrick and Ireland Saing Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint Therese of Lisieux Saints Simon and Jude, Apostles Saint Stephen, proto-martyr Saint Thomas Becket Saints Zachary and Elizabeth, parents of John Baptist Signs of hope Sunday – day of the Lord Thanksgiving – History and Customs The Body, the cult – (Eucharist) The Chursh, Mother and Teacher Valentine Vocation to Beatitude Virgin of Guadalupe – Apparitions Virgin of the Pillar and Hispaniic feast day Virgin of Sheshan, China Vocation – mconnor@legionaries.org WMoFamilies Rome 2022 – festval of families Way of the Cross – drawings for children For commentaries – email – mflynn@legionaries.org Fb – Martin M Flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – care for the common home Laudato si 2 – Gospel of creation Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis Laudato si 4 – integral ecology Laudato si 5 – lines of approach and action Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality Life in Christ Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9 Lumen Fidei – ch 1,2,3,4 Mary – Doctrine and dogmas Mary in the bible Martyrs of Korea Martyrs of North America and Canada Medjugore Santuario Mariano Merit and Holiness Misericordiae Vultus in English Moral Law Morality of Human Acts Passions Pope Francis in Bahrain Pope Francis in Thailand Pope Francis in Japan Pope Francis in Sweden Pope Francis in Hungary, Slovaquia Pope Francis in America Pope Francis in the WYD in Poland 2016 Passions Querida Amazonia Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels Russian Revolution and Communismo 1,2,3 Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Albert the Great Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of the desert, Egypt Saint Anthony of Padua Saint Bruno, fuunder of the Carthusians Saaint Columbanus 1,2 Saint Charles Borromeo Saint Cecilia Saint Faustina Kowalska and thee divine mercy Saint Francis de Sales Saint Francis of Assisi Saint Francis Xaviour Saint Ignatius of Loyola Saint James, apostle Saint John, apsotle and evangelist Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint Joseph
 62. 62. LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL Revisado 1-11-2022 Abuelos Adviento y Navidad, tiempo de esperanza Amor y Matrimonio 1 - 9 Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar Carnaval Conciencia Cristo Vive Deus Caritas est 1,2– Benedicto XVI Dia de todos los difuntos Domingo – día del Señor El camino de la cruz de JC en dibujos para niños El Cuerpo, el culto – (eucarisía) Encuentro Mundial de Familias Roma 2022 – festival de las familias Espíritu Santo Fatima – Historia de las apariciones Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen Feria de Sevilla Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón Hermandades y cofradías Hispanidad La Iglesia, Madre y Maestra La Comunidad Humana La Vida en Cristo San José, obrero, marido, padre San Juan, apostol y evangelista San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars San Juan Crisostom San Juan de la Cruz San Juan N. Neumann, obispo de Philadelphia San Juan Pablo II, Karol Wojtyla San Leon Magno San Lucas, evangelista San Mateo, Apóstol y Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliano Kolbe Santa Teresa de Calcuta Santos Marta, Maria, y Lazaro Santos Simon y Judaa Tadeo, aposttoles San Nazario e Celso San Padre Pio de Pietralcina San Patricio e Irlanda San Pedro Claver San Roberto Belarmino Santiago Apóstol San Tomás Becket Santos Zacarias e Isabel, padres de Juan Bautista Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC Vacaciones Cristianas Valentín Vida en Cristo Virgen de Guadalupe, Mexico Virgen de Pilar – fiesta de la hispanidad Virgen de Sheshan, China Virtud Vocación a la bienaventuranza Vocación – www.vocación.org Vocación a evangelizar Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org fb – martin m. flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – cuidado del hogar común Laudato si 2 – evangelio de creación Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica Laudato si 4 – ecología integral Laudato si 5 – líneas de acción Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica Ley Moral Libertad Lumen Fidei – cap 1,2,3,4 María y la Biblia Martires de Corea Martires de Nor America y Canada Medjugore peregrinación Misericordiae Vultus en Español Moralidad de actos humanos Pasiones Papa Francisco en Baréin Papa Francisco en Bulgaria Papa Francisco en Rumania Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco – Jornada Mundial Juventud 2016 Papa Francisco – visita a Chile Papa Francisco – visita a Perú Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Cuba Papa Francisco en Fátima Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia Queridas Amazoznia 1,2,3,4 El Reino de Cristo Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3 Santa Agata, virgen y martir San Alberto Magno San Andrés, Apostol Sant Antonio de l Deserto, Egipto San Antonio de Padua San Bruno, fundador del Cartujo San Carlos Borromeo San Columbanus 1,2 San Esteban, proto-martir San Francisco de Asis 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Javier Santa Faustina Kowalska, y la divina misericordia Santa Cecilia Sant Inés de Roma, virgen y martir Saint Margaret,Queen of Scotland Santa Maria Goretti Santa María Magdalena Santa Teresa de Lisieux San Marco, evangelista San Ignacio de Loyola

×