работен лист

Pepi Nikova
Pepi NikovaСОУ П. ЯВОРОВ - ВАРНА
Азбука и правописен речник
                  РАБОТЕН ЛИСТ

   Подредете буквите по азбучен ред, като на един ред запишете главните, а
    на друг – малките.
Л, Д, В, Г, Х, Ж, О, Я, Ц, У, Б, Щ , А
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Запишете думите по азбучен ред.
     крилат, влак, капан, машинист,роза, учител, кънкьор, магазин, папагал,
рибар, ананас, праскова, книга, ябълка
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Попълнете пропуснатите букви. На тези думи не можем да направим проверка
 чрез други думи и затова ще ги потърсим в ПРАВОПИСНИЯ РЕЧНИК.
 п_ница     п_рзалка     тр_мпет     ч_шма
Съставете изречения с тези думи.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кои звукове са гласни и кои са съгласни
                 РАБОТЕН ЛИСТ

ЗАПОМНЕТЕ!
  -  Гласните звукове съдържат само глас. А - Ъ ; О – У ; Е – И
  -  Звучните съгласни съдържат шум и глас. Те са шест и са в началото на
    азбуката. Б, В, Г, Д, Ж, З
  -  Звучни са и съгласните Р, Л, М, Н. Те се наричат още сонорни. Ще ги
    запомним лесно – всички се съдържат в думата ЛАМАРИНА. Към тази
    група е и Й.
  -  Беззвучните съгласни съдържат само шум. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч

 Най-напред препишете последователно изреченията, чиито първи думи
  започват с гласен звук, а после – тези със съгласен.
Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъгли
запъплиха по планините. Опустя гората.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Прочетете написаното. Какво му липсва? Измислете го!
 Заменете буквата за звучния съгласен със съответния му беззвучен. Запишете
 новополучените думи.
       жал, вар, дом, кажа, кова, роза, бор, балет
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Гласни и съгласни звукове
                  РАБОТЕН ЛИСТ

 Колко са гласните и колко са съгласните звукове?

пейка - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни

кораб - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни

самолет - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни

море - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни

ботуш - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни

портокал - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни

 Пропуснати са думите бой и бои. Коя къде ще запишете?

Ти не се ______________ от кучето ми!
Моят батко е голям и не се ______________ от нищо.
Споровете не се решават с ______________ .
Обичам да рисувам с водни _____________ .

 ЗАПОМНЕТЕ!

Буквосъчетанието „ЬО” се пише:
   само след буквата на съгласен звук.
Буквосъчетанието „ЙО” се пише:
   след буквата на гласен звук
   в началото на думата.

 Допълнете думите с буквосъчетанията йо или ьо.
Пен.......      бул.......н        асанс......р      фот......йл
Пе.......       .......рдан        мин.......р       трикол......р
Нед.......      .......нко        танц......р       гал......вен

 Запишете:
 - думи, които започват с гласен звук и са названия на предмети
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
   -  думи, названия на дървета, започващи със съгласен звук
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Как пренасяме части от думи на нов ред
               РАБОТЕН ЛИСТ

ЗАПОМНЕТЕ!
  Пренася се само цяла сричка
  Едносрични думи не се пренасят
  Сама буква не се оставя в края на реда
  Сама буква не се пренася на нов ред


 Разделете думите на части за пренасяне.

пример: колело - ко-лело , коле-ло

хралупа - ____________________________________________________________

усетиха - ____________________________________________________________

камила - _____________________________________________________________

орех - _______________________________________________________________

магия - ______________________________________________________________

надежда - ____________________________________________________________

дом - ________________________________________________________________

малини - ____________________________________________________________

училище - ________________________________________________________________


 Подчертайте думите, които не могат да се пренасят:

очи, топлина, боровинки, вия, гнездо, храст, ела, хралупа, жълъди, мъх, красота,
гори, художник, сив, ученик, есен.

 В кое изречение нито една от думите не може да се пренася?

а)  Мая плаче и не иска да пише.
б)  Не ми се играе и ще си легна.
в)  Яна не умее да пее, но все се смее.
г)  Иво ще иде да се види с Ани.
Как е устроен българският език
                  РАБОТЕН ЛИСТ
 Диктовка
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Запишете!
а) броя на изреченията в текста - ________________________________
б) броя на думите в последното изречение - _______________________
в) броя на сричките в думите:
  слънчеви - __________
  клокоченето - ________
  обаждаха - ___________
г) броя на буквите и на звуковете в думите:
  майските - _____букви, _____ звукове
  трептяха - _____букви, _____ звукове
  пищяха - _____букви, _____ звукове
 Образувайте думи с буквите е, т, с, л, а, н, и,в
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Подредете думите в изречения. Поставете необходимите препинателни знаци.

                   отишла, гората, в, снахата
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
                    кълвач, ли, видя, черния
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
                  си, забравяй, не, приятелите
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Recomendados

бел 1 клас тест междинно ниво por
бел 1 клас тест междинно нивобел 1 клас тест междинно ниво
бел 1 клас тест междинно нивоLuiza Antova
33K vistas3 diapositivas
работен лист 1 клас por
работен лист 1 класработен лист 1 клас
работен лист 1 класИрена Петкова
11.8K vistas1 diapositiva
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр... por
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...Luiza Antova
76.9K vistas17 diapositivas
работен лист бел por
работен лист белработен лист бел
работен лист белPepi Nikova
53.1K vistas1 diapositiva
как откриваме ударената сричка в думата por
как откриваме ударената сричка в думатакак откриваме ударената сричка в думата
как откриваме ударената сричка в думатаDani Parvanova
43.7K vistas2 diapositivas
изх.ниво 1 клас por
изх.ниво 1 класизх.ниво 1 клас
изх.ниво 1 класPepi Nikova
66.6K vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

работен лист математика por
работен лист математикаработен лист математика
работен лист математикаPepi Nikova
50.9K vistas3 diapositivas
самостоятелна работа бел por
самостоятелна работа белсамостоятелна работа бел
самостоятелна работа белЛидия Ганева
15K vistas1 diapositiva
Правопис на гласни работен лист por
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен листLuiza Antova
10K vistas2 diapositivas
Правопис йо, ьо - работен лист por
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен листLuiza Antova
56.2K vistas2 diapositivas
запомнете съгласни звукове por
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковеDani Parvanova
48.5K vistas1 diapositiva
съществителни умалителни имена por
съществителни умалителни именасъществителни умалителни имена
съществителни умалителни именаDani Parvanova
18.8K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

работен лист математика por Pepi Nikova
работен лист математикаработен лист математика
работен лист математика
Pepi Nikova50.9K vistas
Правопис на гласни работен лист por Luiza Antova
Правопис на гласни работен листПравопис на гласни работен лист
Правопис на гласни работен лист
Luiza Antova10K vistas
Правопис йо, ьо - работен лист por Luiza Antova
Правопис йо, ьо - работен листПравопис йо, ьо - работен лист
Правопис йо, ьо - работен лист
Luiza Antova56.2K vistas
запомнете съгласни звукове por Dani Parvanova
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звукове
Dani Parvanova48.5K vistas
съществителни умалителни имена por Dani Parvanova
съществителни умалителни именасъществителни умалителни имена
съществителни умалителни имена
Dani Parvanova18.8K vistas
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас por Luiza Antova
Четене с разбиране Страхлив другар 2.класЧетене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Luiza Antova3.5K vistas
Правопис на съгласни работен лист por Luiza Antova
Правопис на съгласни работен листПравопис на съгласни работен лист
Правопис на съгласни работен лист
Luiza Antova10.4K vistas
Правопис на и, й и ѝ por roryace
Правопис на и, й и ѝПравопис на и, й и ѝ
Правопис на и, й и ѝ
roryace6.2K vistas
Oколен свят 2.клас входно ниво por Luiza Antova
Oколен свят 2.клас входно нивоOколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Luiza Antova21.3K vistas
междинно по бел мое por Tatqna Nikolova
междинно по бел  моемеждинно по бел  мое
междинно по бел мое
Tatqna Nikolova23.6K vistas
звучни и беззвучни съгласни por Dani Parvanova
звучни и беззвучни съгласнизвучни и беззвучни съгласни
звучни и беззвучни съгласни
Dani Parvanova48K vistas
Звучни съгласни в края на думата por NinaKaneva
Звучни съгласни в края на думатаЗвучни съгласни в края на думата
Звучни съгласни в края на думата
NinaKaneva20.4K vistas
правила ю и я – 2 звука por guest135756
правила ю и я – 2 звукаправила ю и я – 2 звука
правила ю и я – 2 звука
guest13575647.3K vistas

Destacado

самостоятелна работа по български език ігрупа ... por
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...Мария Maria Georgieva TeacherBG
30.9K vistas3 diapositivas
околен свят 2в сам. работа por
околен свят 2в сам. работаоколен свят 2в сам. работа
околен свят 2в сам. работаЗлатка Вълчинова
31.6K vistas1 diapositiva
Звукове и букви работен лист por
Звукове и букви работен листЗвукове и букви работен лист
Звукове и букви работен листLuiza Antova
7.7K vistas1 diapositiva
звукови модели por
звукови модели  звукови модели
звукови модели Vаlentina Bikova
33.9K vistas34 diapositivas
Sam.rab. po okolen sviat 2kl por
Sam.rab. po okolen sviat 2klSam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2klDani Parvanova
12.9K vistas2 diapositivas
бел писане работни листи por
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листиVаlentina Bikova
46.4K vistas32 diapositivas

Destacado(20)

Звукове и букви работен лист por Luiza Antova
Звукове и букви работен листЗвукове и букви работен лист
Звукове и букви работен лист
Luiza Antova7.7K vistas
Sam.rab. po okolen sviat 2kl por Dani Parvanova
Sam.rab. po okolen sviat 2klSam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
Dani Parvanova12.9K vistas
бел писане работни листи por Vаlentina Bikova
бел писане работни листибел писане работни листи
бел писане работни листи
Vаlentina Bikova46.4K vistas
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок por Luiza Antova
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урокСамостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Самостоятелна работа по околен свят за 1-5 урок
Luiza Antova11.1K vistas
Околен свят 2 клас входно ниво por Zlatka Atanasova
Околен свят 2 клас входно ниво Околен свят 2 клас входно ниво
Околен свят 2 клас входно ниво
Zlatka Atanasova32.8K vistas
упражнение по бел 1.клас изречения, текст por Luiza Antova
упражнение по бел 1.клас  изречения, текступражнение по бел 1.клас  изречения, текст
упражнение по бел 1.клас изречения, текст
Luiza Antova30.5K vistas
работен лист. род и число на пр. имена por Лидия Ганева
работен лист. род и число на пр. именаработен лист. род и число на пр. имена
работен лист. род и число на пр. имена
Звук и буква Оо, По телефона por Rosislide
Звук и буква Оо, По телефонаЗвук и буква Оо, По телефона
Звук и буква Оо, По телефона
Rosislide3K vistas
за гъбки por ika2
за гъбкиза гъбки
за гъбки
ika22.2K vistas
2.klas na4alen pregovor por Luiza Antova
2.klas na4alen pregovor2.klas na4alen pregovor
2.klas na4alen pregovor
Luiza Antova2.7K vistas
звучни съгласни пред беззвучни por Dani Parvanova
звучни съгласни пред беззвучнизвучни съгласни пред беззвучни
звучни съгласни пред беззвучни
Dani Parvanova14.4K vistas
гласни звукове игри por Vаlentina Bikova
гласни звукове  игригласни звукове  игри
гласни звукове игри
Vаlentina Bikova17.5K vistas

Más de Pepi Nikova

добре дошли в 4 клас por
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класPepi Nikova
10.6K vistas16 diapositivas
добре дошли в 4 клас por
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 класPepi Nikova
920 vistas16 diapositivas
dobre doshli v 4 klas por
dobre doshli v 4 klasdobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klasPepi Nikova
914 vistas16 diapositivas
Ro music questionnaire por
Ro music questionnaireRo music questionnaire
Ro music questionnairePepi Nikova
814 vistas7 diapositivas
Bg music questionnaire por
Bg music questionnaireBg music questionnaire
Bg music questionnairePepi Nikova
563 vistas6 diapositivas
Working programme jan july 2014 por
Working programme jan  july 2014Working programme jan  july 2014
Working programme jan july 2014Pepi Nikova
516 vistas1 diapositiva

Más de Pepi Nikova(20)

добре дошли в 4 клас por Pepi Nikova
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 клас
Pepi Nikova10.6K vistas
добре дошли в 4 клас por Pepi Nikova
добре дошли в 4 класдобре дошли в 4 клас
добре дошли в 4 клас
Pepi Nikova920 vistas
dobre doshli v 4 klas por Pepi Nikova
dobre doshli v 4 klasdobre doshli v 4 klas
dobre doshli v 4 klas
Pepi Nikova914 vistas
Ro music questionnaire por Pepi Nikova
Ro music questionnaireRo music questionnaire
Ro music questionnaire
Pepi Nikova814 vistas
Bg music questionnaire por Pepi Nikova
Bg music questionnaireBg music questionnaire
Bg music questionnaire
Pepi Nikova563 vistas
Working programme jan july 2014 por Pepi Nikova
Working programme jan  july 2014Working programme jan  july 2014
Working programme jan july 2014
Pepi Nikova516 vistas
Billy elliot discussion por Pepi Nikova
Billy elliot  discussionBilly elliot  discussion
Billy elliot discussion
Pepi Nikova1.2K vistas
Film preferences bg1 por Pepi Nikova
Film preferences bg1Film preferences bg1
Film preferences bg1
Pepi Nikova649 vistas
Film scripts por Pepi Nikova
Film scriptsFilm scripts
Film scripts
Pepi Nikova1.4K vistas
The student rules por Pepi Nikova
The student rulesThe student rules
The student rules
Pepi Nikova431 vistas
In the classroom por Pepi Nikova
In the classroomIn the classroom
In the classroom
Pepi Nikova328 vistas
Imaginary boyfriend por Pepi Nikova
Imaginary boyfriendImaginary boyfriend
Imaginary boyfriend
Pepi Nikova613 vistas
Current activities 9 12 2013 por Pepi Nikova
Current activities 9 12 2013Current activities 9 12 2013
Current activities 9 12 2013
Pepi Nikova331 vistas

работен лист

 • 1. Азбука и правописен речник РАБОТЕН ЛИСТ  Подредете буквите по азбучен ред, като на един ред запишете главните, а на друг – малките. Л, Д, В, Г, Х, Ж, О, Я, Ц, У, Б, Щ , А ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Запишете думите по азбучен ред. крилат, влак, капан, машинист,роза, учител, кънкьор, магазин, папагал, рибар, ананас, праскова, книга, ябълка ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Попълнете пропуснатите букви. На тези думи не можем да направим проверка чрез други думи и затова ще ги потърсим в ПРАВОПИСНИЯ РЕЧНИК. п_ница п_рзалка тр_мпет ч_шма Съставете изречения с тези думи. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 • 2. Кои звукове са гласни и кои са съгласни РАБОТЕН ЛИСТ ЗАПОМНЕТЕ! - Гласните звукове съдържат само глас. А - Ъ ; О – У ; Е – И - Звучните съгласни съдържат шум и глас. Те са шест и са в началото на азбуката. Б, В, Г, Д, Ж, З - Звучни са и съгласните Р, Л, М, Н. Те се наричат още сонорни. Ще ги запомним лесно – всички се съдържат в думата ЛАМАРИНА. Към тази група е и Й. - Беззвучните съгласни съдържат само шум. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч  Най-напред препишете последователно изреченията, чиито първи думи започват с гласен звук, а после – тези със съгласен. Листата пожълтяха. Премина гроздоберът. Есента дойде. Задуха хладен вятър. Мъгли запъплиха по планините. Опустя гората. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Прочетете написаното. Какво му липсва? Измислете го!  Заменете буквата за звучния съгласен със съответния му беззвучен. Запишете новополучените думи. жал, вар, дом, кажа, кова, роза, бор, балет ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 • 3. Гласни и съгласни звукове РАБОТЕН ЛИСТ  Колко са гласните и колко са съгласните звукове? пейка - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни кораб - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни самолет - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни море - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни ботуш - .........гласни, ...........зв.съгласни, ...........беззв.съгласни портокал - ...... гласни, .........зв.съгласни , ...........беззв.съгласни  Пропуснати са думите бой и бои. Коя къде ще запишете? Ти не се ______________ от кучето ми! Моят батко е голям и не се ______________ от нищо. Споровете не се решават с ______________ . Обичам да рисувам с водни _____________ .  ЗАПОМНЕТЕ! Буквосъчетанието „ЬО” се пише:  само след буквата на съгласен звук. Буквосъчетанието „ЙО” се пише:  след буквата на гласен звук  в началото на думата.  Допълнете думите с буквосъчетанията йо или ьо. Пен....... бул.......н асанс......р фот......йл Пе....... .......рдан мин.......р трикол......р Нед....... .......нко танц......р гал......вен  Запишете: - думи, които започват с гласен звук и са названия на предмети ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ - думи, названия на дървета, започващи със съгласен звук ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 • 4. Как пренасяме части от думи на нов ред РАБОТЕН ЛИСТ ЗАПОМНЕТЕ!  Пренася се само цяла сричка  Едносрични думи не се пренасят  Сама буква не се оставя в края на реда  Сама буква не се пренася на нов ред  Разделете думите на части за пренасяне. пример: колело - ко-лело , коле-ло хралупа - ____________________________________________________________ усетиха - ____________________________________________________________ камила - _____________________________________________________________ орех - _______________________________________________________________ магия - ______________________________________________________________ надежда - ____________________________________________________________ дом - ________________________________________________________________ малини - ____________________________________________________________ училище - ________________________________________________________________  Подчертайте думите, които не могат да се пренасят: очи, топлина, боровинки, вия, гнездо, храст, ела, хралупа, жълъди, мъх, красота, гори, художник, сив, ученик, есен.  В кое изречение нито една от думите не може да се пренася? а) Мая плаче и не иска да пише. б) Не ми се играе и ще си легна. в) Яна не умее да пее, но все се смее. г) Иво ще иде да се види с Ани.
 • 5. Как е устроен българският език РАБОТЕН ЛИСТ  Диктовка ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Запишете! а) броя на изреченията в текста - ________________________________ б) броя на думите в последното изречение - _______________________ в) броя на сричките в думите: слънчеви - __________ клокоченето - ________ обаждаха - ___________ г) броя на буквите и на звуковете в думите: майските - _____букви, _____ звукове трептяха - _____букви, _____ звукове пищяха - _____букви, _____ звукове  Образувайте думи с буквите е, т, с, л, а, н, и,в ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________  Подредете думите в изречения. Поставете необходимите препинателни знаци. отишла, гората, в, снахата ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ кълвач, ли, видя, черния ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ си, забравяй, не, приятелите ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________