Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dudek Kokoc

1.376 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Dudek Kokoc

 1. 1. Chrześcijaństwo - jako religia przodująca w Polsce i na świecie
 2. 2. Historia chrześcijaństwa Biblia i święta chrześcijańskie Chrześcijaństwo w Polsce i na świecie Chrześcijaństwo
 3. 3. Historia chrześcijaństwa <ul><li>Chrześcijaństwo powstało na Bliskim Wschodzie, w ówczesnej prowincji rzymskiej Judei, zwanej później Palestyną, w wyniku nauczycielskiej i eklezjotwórczej działalności Jezusa Chrystusa oraz Jego odkupicielskiej śmierci na krzyżu i zmartwychwstania </li></ul><ul><li>Pierwsza wspólnota chrześcijańska ukształtowała się w Jerozolimie wokół apostołów. Tworzyli ją Żydzi nawróceni bądź jeszcze za życia Jezusa, bądź w wyniku pierwszej katechezy św. Piotra, wygłoszonej w związku z zesłaniem Ducha Św. (ok.. 30 n.e.) </li></ul><ul><li>Nazwa chrześcijaństwo użyto po raz pierwszy ok. I połowy I wieku w Antiochii Syryjskiej </li></ul>
 4. 4. Historia chrześcijaństwa <ul><li>Znaczącą rolę odegrał w tym procesie św. Paweł z Tarsu. W wyniku jego działalności, a także w wyniku misyjnych podróży św. Piotra, św. Jana Ewangelisty i in. chrześcijaństwo znajdywało wyznawców daleko poza Palestyną - w Egipcie, Azji Mniejszej, Syrii, Grecji, Italii, także w Rzymie </li></ul>
 5. 5. Historia chrześcijaństwa <ul><li>W 2. poł. I w. spisano księgi Nowego Testamentu, które wraz ze Starym Testamentem stworzyły chrześcijański kanon Biblii </li></ul><ul><li>Kształtowała się hierarchia, na przeł. I i II w. tworzyli ją biskupi, prezbiterzy i diakoni </li></ul><ul><li>W II-III w. powstały patriarchaty w Rzymie, Aleksandrii i Antiochii </li></ul><ul><li>W początkowym okresie, zwłaszcza za panowania Nerona, Domicjana, Trajana, Marka Aureliusza, Decjusza i Dioklecjana, chrześcijanie byli obiektem prześladowań </li></ul><ul><li>Teodozjusz I Wielki uznał chrześcijaństwo za religię panującą, co przyczyniło się do jej rozwoju i ekspansji na całe terytorium cesarstwa </li></ul>
 6. 6. Historia chrześcijaństwa <ul><li>Od II-III w. zaczęła kształtować się teologia i filozofia chrześcijańska, której wyrazem były pisma Ojców Apostolskich </li></ul><ul><li>W VIII-IX w. miał miejsce poważny kryzys ideowy spowodowany ikonoklazmem </li></ul><ul><li>W wyniku tzw. schizmy wschodniej, 1054 chrześcijaństwo podzieliło się ostatecznie na wschodnie (prawosławie) i zachodnie (katolicyzm, Kościół katolicki) </li></ul><ul><li>w XVI w., powstało szereg odłamów religii chrześc.: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm itp., określanych wspólną nazwą protestantyzmu </li></ul><ul><li>Od poł. XIX w. rozwijał się w chrześcijański ruch, dążący do zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa na drodze wzajemnego dialogu </li></ul>
 7. 7. Chrześcijaństwo w Polsce i na świecie <ul><li>Chrześcijaństwo jest obecnie najwiekszą religią świata, skupiająca ok. 1,8 mld wiernych, w tym ok. 970 mln katolików, ok. 400 mln protestantów i ok. 150 mln prawosławnych. Ponad ¾ ogółu chrześcijan żyje w Europie i obu Amerykach. W Polsce jest 89,0% katolików, 1,3% prawosławnych i 0,4% protestantów. </li></ul>
 8. 8. Katolicyzm <ul><li>Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu , zarządzana przez biskupa i patriarchę Rzymu (papieża uważanego drogą sukcesji apostolskiej za następcę Świętego Piotra) oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie. </li></ul>Kościół katolicki
 9. 9. Protestantyzm <ul><li>Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku. W protestantyzmie można wyróżnić kilka odłamów m.in: luteranizm, kalwinizm i baptyzm. </li></ul>Kościół protestancki
 10. 10. Prawosławie <ul><li>Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. orthodoxos – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. Schizmy wschodniej) </li></ul>Cerkiew
 11. 11. Biblia <ul><li>Biblia , Pismo Święte (z greckiego, biblion – zwój papirusu, księga) zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. </li></ul>
 12. 12. Biblia- Stary Testament <ul><li>Stary Testament- starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy). </li></ul><ul><li>Najważniejsze księgi Starego testamentu to: </li></ul><ul><li>Księga Rodzaju </li></ul><ul><li>Księga Wyjścia </li></ul><ul><li>Księga Kapłańska </li></ul><ul><li>Księga Liczb </li></ul><ul><li>Księga Powtórzonego Prawa </li></ul>
 13. 13. Biblia Nowy Testament <ul><li>Nowy Testament druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku </li></ul>
 14. 14. Święta chrześcijańskie <ul><li>W katolicyzmie : Tridum Paschalne( Wielki Czwartek, Piątek i Sobota), Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość Trójcy Świętej, Objawienie Pańskie, Ofiarowanie Pańskie, Wszyskich Świętych </li></ul><ul><li>W protestantyzmie , tak jak w katolicyzmie najważniejszym świętem jest Wielkanoc, dla protestantów jak i dla katolików , sensem i istotą wiary jest fakt , że Bóg zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na Ziemię, aby przez śmierć na krzyżu odkupił On grzechy ludzkości i zmartwychwstał </li></ul><ul><li>W prawosłwiu : Narodzenie Chrystusa, Chrzest Pański, Spotkanie Pańskie, Niedziela Palmowa, Pascha, Zwiastowanie Bogurodzicy, Wniebowstąpienie Pańskie, Przemienienie Pańskie, Zaśnięcie Najświętrzej Bogurodzicy, Narodzenie Najświęterzej Bogurodzicy, Podwyższenie Krzyża Pańskiego, Wprowadzenie Bogurodzicy z Świaątyni </li></ul>Choinka symbol świąt Bożego Narodzenia
 15. 15. Autorzy Dominika Dudek Damian Kokoć
 16. 16. Bibliografia i netografia <ul><li>R. Tokarczyk Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2008, str. 371-400 </li></ul><ul><li>http://rozewo.web44.net/historia/obrazki/P1020163.JPG </li></ul><ul><li>http://www.bank-zdjec.com/foto/27989/ </li></ul><ul><li>http://www.przemysl24.pl/zabytki/cerkiew-narodzenia-bogurodzicy.html </li></ul><ul><li>http://coricamo.pl/sets,80,40,1,malarstwo-sakralne.htm </li></ul><ul><li>http://leanda.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?55202 </li></ul><ul><li>http://labibliaweb.com/sumergete-en-la-biblia/descubre-la-biblia-ciencias-biblicas-82-descubre-la-biblia/17209-la-biblia-es-verdad.html </li></ul>

×