Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

POWER EDAT MITJANA 6è A

 1. L’EDAT MITJANA
 2. L’EDAT MITJANA (segles V dC – XV dC) L’edat mitjana és un període de deu segles (V-XV) durant el qual Europa estava dividida en diferents regnes,ducats i comptats. Hi ha 2 períodes a l’edat mitjana: L’ALTA EDAT MITJANA,que compren des del segle V fins al segle X. LA BAIXA EDAT MITJANA,que compren des del segle XI fins al segle XV i que es pot subdividir en 2 èpoques: -L’època d’esplendor (segles XI-XIII) -L’època de crisi (segles XIV-XV).
 3. LA CAIGUDA DE L’IMPERI ROMÀ L’imperi Romà va perdre força perquè els soldats patien molts perills. La crisi afectava a les ciutats la gent se'n va anar al camp i els romans tenien vil·les amb conreus que els donaven feina i van crear els exèrcits. L’exèrcit no podia controlar les fronteres les entades dels pobles germànics. En la crisi l’emperador va dividir l’imperi en dues parts: -L’imperi Romà d’Occident. -L’imperi Romà d’Orient.
 4. ELS POBLES GERMÀNICS L’imperi Romà va fer que altres pobles entressin en el seu territori, fins a destruir l’últim emperador romà d’occident(476 dC). Els romans anomenaven “bàrbars”(estrangers)tots els pobles que vivien fora de l’imperi. Els bàrbars eren pobles germànics del centre d’Europa. ELS VISIGOTS. Van ocupar tota la península Ibèrica i van establir la capital a Toledo. ELS FRANCS. Es van quedar al nord dels Pirineus. ELS OSTROGOTS. Es van establir a la península Itàlica. ELS ANGLES I ELS SAXONS. Van ocupar les illes Britàniques. ELS VISIGOTS eren nòmades i guerrers que al segle III estaven a l’est d’Europa. Van traspassar les fronteres de l’imperi Romà i s van desplaçar cap a l’oest a causa de l pressió d’altres pobles d’origen asiàtic.
 5. EN TEMPS DE... L’edat mitjana ON VIVIEN? La vida s’organitzava a l’entorn del castells i els monestirs. Els castells eren grans recintes emmurallats. Destacaven el patí d’armes, a l’entrada i la torre de l’homenatge l’indret on el senyor feia els pactes amb els seus vassalls. Al voltant de la muralla de vegades hi havia un fossat que només es podia travessar per ponts llevadissos. Els vassalls o serfs vivien en cases senzilles molt a prop de la muralla. Els monestirs eren la residència de les comunitats religioses. Tenien un patí central anomenat claustre i moltes dependències al voltant, entre les quals hi havia la biblioteca i on també copiaven llibres, estudiaven i oraven. QUÈ MENJAVEN? L’aliment principal era el blat. Durant les males collites els pobres patien molt. Els porcs els feien servir per a treballar, no per a menjar. La sal era molt important perquè conservava aliments més temps. Els feudals tenien una dieta, però podien menjar carn sovint.
 6. COM ES DESPLAÇAVEN? A les fires i els mercats, els comerciants intercanviaven les mercaderies. Viatjaven junts amb mules per transportar-les. Per viatjar a llocs sants com Roma, Santiago de Compostel·là... Viatjaven a través de pelegrinatge. Per anar a alta mar a viatjaven a través de galeres, naus etc... La brúixola es va generalitzar. COM ES VESTIEN? Els nobles vestien túniques, també es guarnien amb sivelles, botons i pells exòtiques amb barrets. Els cavallers amb armadures i els pagesos i artesans portaven camisa llarga que feien ells mateixos. Durant el fred posa una roba amb pell de conill. Els monjos amb túnica lligada amb un cordó.
 7. El feudalisme era el sistema social ,econòmic i de l'edat mitjana. Es basava en la divisió de les terres del rei en petits territoris o feus , governats per un noble o senyor feudal que es convertia en vassall del rei: a canvi de les terres, havia de ser-li fidel i ajudar-lo en les guerres. Al seu torn, el senyor feudal tenia pagesos que treballaven com a serfs: rebien terres i protecció a canvi d'un impost, el delme, i de no abandonar el feu.
 8. La societat feudal estava dividida en 3 grups o establiments socials: La noblesa: estava formada per el rei,nobles i els caps militars El clergat: estava format per els monjos i els capellans. Sabien llegir i escriure. El poble ras: estava format per el camperols, artesans, comerciants etc...Que formaven la major part de la població La noblesa vivia en castells, el poble ras al seu voltant,en cases aïllades o en pobles La manera més ràpida d’ampliar territoris a l’ Edat Mitjana era mitjançant el matrimoni.
 9. L’església tenia un dels papers més importants de L’edat mitjana . El cristianisme era la religió que els romans van escampar per bona part del continent Europeu El monestirs eren els grans centres culturals de l’ època. Les persones eren analfabetes , els monjos eren de les Poques persones que sabien escriure i llegir.
 10. Hola som el grup de l’Ivan, el Toni, l’Ester i jo. A la península Ibèrica hi van arribar el musulmans pel sud , provinent del nord d’ Àfrica , i van esdevenir una gran potència cultural i econòmica a l’ occident d’ Europa.
 11. Els musulmans son els seguidors de l’ islam. L’ any 711, grups de musulmans van creuar l’estret de Gibraltar. En creuar els Pirineus van ser aturats pels francs i van tirar endarrere. ELS MUSULMANS
 12. EL DOMINI MUSULMÀ A LA PENÍNSULA anomenada Al-Andalus Còrdova va arribar a ser el principal centre cultural d’ Europa Occidental. Els musulmans van organitzar el seu domini, s’hi van quedar 800 anys. Cap al segle XI la unitat política d’Al-Àndalus es va fracturar i el territori va quedar dividit en petits regnes musulmans i independents, anomenats regnes de Teifes. Els dominis musulmans es van fer més febles i van anar eixamplant els seus territoris fins a la conquesta de l’últim regne (Regne de Granada).
 13. ELS AVENÇOS CIENTÍFICS Els musulmans van constituir una civilització que va desenvolupar els coneixements científics van crear la numeració aràbiga , van introduir nous invents procedents d’ Orient com el paper, la pólvora o la brúixola.
 14. L’ART L’art musulmà és bàsicament religiós. L’element central es la mesquita. I els palaus ricament decorats. L’arc de ferradura, que dóna esveltesa a les construccions. La decoració de mesquites i palaus, amb formes geomètriques.
 15. On les ciutats comencen a convertir-se en nuclis d’activitat artesanal i comercial. Al segle XI va començar a Europa un període econòmic. Al segle XII i XIII les ciutats van tindre més importància van aparèixer oficis especialitzats: agricultura. Els artesans i mercaders van formar una nova classe social urbana anomenada Burgesia. Els artesans del mateix ofici s`agrupaven al mateix carrer.
 16. Un gremi és una associació de persones que tenen el mateix ofici. Els gremis s`ocupaven de: - Controlaven el treball dels artesans - Fixaven el preu dels productes - Vetllaven per la quantitat dels productes. Del segle XIII al XIX va ser un element característic.
 17. L’ època de prosperitat,va facilitar un creixement excessiu de la població, fins al punt que els camps no donaven per alimentar a molta gent. Així comença la crisi de l’edat mitjana: -La fam, que va afectar a la població més pobra. -Les revoltes camperoles, contra els senyors feudals. -La pesta bubònica, una malaltia imparable que va causar milions de morts a Europa, on les males condicions higièniques i el contacte personal més estret van afavorir-ne a la propagació. -El blat era l’aliment bàsic de l’edat mitjana.
 18. LA CORONA CATALANOARAGONESA • Té com a reis catòlics a: Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella. • Jaume i el Conqueridor va ser el rei que va conquerir més territoris per la corona. • L’any 1137 es va crear la corona catalanoaragonesa, pel matrimoni de Ramon Berenguer IV compte de Barcelona i Peronella filla del rei d’Aragó. • Al 1492 els reis catòlics van expulsar del regne de Granada als últims musulmans. • Sota el regnat de Jaume I es van incorporar les Illes Balears i el País Valencià a la corona catalanoaragonesa.
 19. L’any 476 dC cau l’imperi Romà acaba l’edat antiga i comença l’edat mitjana al segle V dC. Durant l’edat mitjana es van desenvolupar a Europa Occidental dos grans estils artístics : el romànic i , després, el gòtic.
 20. LA PINTURA I L’ESCULTURA Expliquen episodis de la història sagrada a una població que majoritàriament no sabia llegir ni escriure. Durant el romànic s’utilitzava la volta de canó per fer les teulades i cobertes. L’ARQITECTURA És formada,sobretot per edificis religiosos. El monestir és la creació arquitectònica més representativa de l’arquitectura romànica, amb dues construccions principals. L’església i el claustre. ROMÀNIC L’art romànic ( XI i XII) é un art medieval rural, que era el poblament dominant a l’època
 21. CLAUSTRE Recinte quadrat amb un pati central que està`envoltat amb unes galeries que donen accés a les dependències del monestir. S’utilitzava per conrear plantes PANCRÀTOR Representació de crist com a senyor de l’univers. Mà dreta: beneeix la humanitat Mà esquerra:sosté sagrades escriptures Està a la nau central de les esglésies CRUCIFIXIONS I DAVALLAMENTS Solen ser de fusta. Representen la crucifixió de Jesús i l’acte davallar el seu cos de la creu
 22. L’art gòtic és un art medieval es va desenvolupar junt amb el creixement de les ciutats i l’activitat artesanal i comercial. Característiques principals. Els edificis són més alts i els murs són més prims moltes obertures ocupades per unes finestres amb vitralls o rosasses de color hi amb molts elements decoratius. Portes i finestres en forma d’arc (acabat amb punta i vitralls) i cobert en forma de creueria formada per dos arcs que no són paral·lels. Els arcs apuntats que s’entrecreuaven en diagonal s’anomenaven volta de creueria. Escultura i pintura Escultures: decoren les façanes i interior de catedrals.
Publicidad