Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

23 tips om content marketing för 2017 via @PStaunstrup

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

23 tips om content marketing för 2017 via @PStaunstrup

Descargar para leer sin conexión

Här är 23 tips om content marketing från några av de främsta experterna på området. Bl.a Joe Pulizzi, Ann Handley, Michael Brenner, Rebecca Lieb, Joakim Arhammar, Christine Calvert, Johan Svensson och Melanie Deziel.

Här är 23 tips om content marketing från några av de främsta experterna på området. Bl.a Joe Pulizzi, Ann Handley, Michael Brenner, Rebecca Lieb, Joakim Arhammar, Christine Calvert, Johan Svensson och Melanie Deziel.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a 23 tips om content marketing för 2017 via @PStaunstrup (20)

Anuncio

23 tips om content marketing för 2017 via @PStaunstrup

 1. 1. Content marke+ng Joakim Arhammar, Michael Brenner, Colm O’Callaghan, Melanie Deziel, Chris9ne Calvert, Ann Handley, S9ne Bjerre Herdel, S9ne Holmgaard, Oscar Johansson, Alexandra Kindblom, Jesper Laursen, Rebecca Lieb, Suzan Hourieh Lindberg, Stephanie Losee, Jason A. Miller, Christer PeJersson, Chad PolliJ, Joe Pulizzi, Johan Svensson, Pia Tegborg, Pia Tryland, Kers9n Weidstam och Pontus Staunstrup @PStaunstrup Experternas bästa +ps för 2017
 2. 2. Jag bad 22 kloka personer som arbetar med innehåll och i de flesta fall med content marke9ng aJ dela med sig av sina bästa 9ps inför 2017. Frågan de alla fick var ”Vad är diJ bästa råd 9ll den som arbetar med content marke9ng inför 2017?”. Jag har även svarat på frågan själv. En del av namnen känner du säkert igen, andra kanske är nya. Det de alla har gemensamt är aJ jag respekterar deras kunskaper och vet aJ deras råd är värda aJ lyssna på. En del skrev långt, andra kort, men alla 9psen är relevanta. Jag hoppas du ska ha nyJa av deras 9ps och råd i diJ arbete med content marke9ng under 2017. Här får du en bra start på 2017! @PStaunstrup
 3. 3. Joakim Arhammar - sid 4 Michael Brenner - sid 5 Colm O’Callaghan - sid 6 Melanie Deziel - sid 7 Chris9ne Calvert - sid 8 Ann Handley - sid 9 S9ne Bjerre Herdel - sid 10 S9ne Holmgaard - sid 11 Oscar Johansson - sid 12 Alexandra Kindblom - sid 13 Jesper Laursen - sid 14 Rebecca Lieb -sid 15 Innehållsförteckning @PStaunstrup Suzan Hourieh Lindberg - sid 16 Stephanie Loose - sid 17 Jason A. Miller - sid 18 Christer PeJersson - sid 19 Chad PolliJ - sid 20 Joe Pulizzi - sid 21 Johan Svensson - sid 22 Pia Tegborg - sid 23 Pia Tryland - sid 24 Kers9n Weidstam - sid 25 Pontus Staunstrup - sid 26
 4. 4. Kombinera krea9va kampanjer och pr med eJ långsik9gt redak9onellt arbete. Din framgång definieras inte i hur många personer du når i enstaka kampanjer utan hur du bygger en rela9on med målgruppen över 9d. Se därför 9ll aJ alla kortsik9ga ini9a9v stärker den långsik9ga strategin. Joakim Arhammar @PStaunstrup Joakim Arhammar är innehållsspecialist på Spring6me, och en av förfa;arna 6ll boken Content marke6ng för alla 6llsammans med mig. Han är även en populär föreläsare (joakimarhammar.se).
 5. 5. 2017 är året när varje företag måste välja mellan aJ störa sin publik med annonser, eller verkligen hjälpa kunder genom aJ dela med sig av sin kunskap. Företag som hjälper sina kunder, hjälper dem aJ utvecklas långsik9gt. Content Marke9ng är inte för alla. Det är eJ åtagande, inte en kampanj. Michael Brenner @PStaunstrup Michael Brenner är VD för Marke6ng Insider Group. Han är en eKerfrågad föreläsare och även förfa;are av boken The Content Formula. (marke6nginsidergroup.com)
 6. 6. Bland all sta9s9k, distribu9onsplaner och strategi, glöm inte aJ beräJa en bra historia. Glöm inte din målgrupp och vad som driver dem. Det handlar fordarande om en historia som berör och som engagerar. Storytellingkonsten är lika vik9g 2017 som all9d. Colm O’Callaghan @PStaunstrup Colm O’Callaghan är VD för contentbyrån Brid Content, som även gör den utmärkta podcasten Contentpodden (bridcontent.se)
 7. 7. Konsumenter har aldrig 9digare hae så många möjligheter aJ hiJa och använda innehåll. Därför ligger ansvaret på företag och publicister aJ skapa varumärkt innehåll som går igenom bruset och ger äkta värde. Nu mer än någonsin. Du får äkta uppskaJning om du fokuserar på de frågor och utmaningar dina konsumenter har och skapar innehåll som hjälper dem aJ lösa dem, snabbare och billigare. Melanie Deziel @PStaunstrup Melanie Deziel är en eKerfrågad konsult och föreläsare inom na6ve adver6sing och branded content, för både publicister och företag. Hon ger även ut e; utmärkt nyhetsbrev på The Overlap League. (mdeziel.com)
 8. 8. Gör innehåll som betyder något för någon. Skriv för aJ träffa hjärnan, hjärtat och magen. Skapa hellre mindre innehåll med högre kvalitet. Låt dig inspireras av de gamla retorikerna och nyare skönliJeratur. Då kommer du aJ kunna lyea dina texter 9ll något utöver det vardagliga. Chris+ne Calvert @PStaunstrup Chris6ne Calvert är Norges enda textdoktor och även en eKerfrågad föreläsare samt förfa;are (tekstdoktor.no)
 9. 9. Två saker. En liten och tak9sk; en stor och strategisk. Den lilla, tak9ska saken: Företag som inte strategiskt utnyJjar kraeen i video kommer aJ hamna i bakvaJnet. Och den stora, strategiska: År 2017 kommer de smartaste, mest framgångsrika företagen aJ sänka tempot, gå på djupet kring syee och iden9tet, för aJ se 9ll aJ deras marknadsföring och innehållsstrategi är grundad i substans. Bara då kommer det vi gör aJ finnas i kontexten av vad våra kunder bryr sig om. Ann Handley @PStaunstrup Ann Handley är VD för Marke6ng Profs, förfa;are 6ll flera böcker, senast Everybody Writes och en eKerfrågad föreläsare. (annhandley.com)
 10. 10. Starkt och genomtänkt innehåll är eJ mycket effek9vt säJ aJ förmedla budskap och knyta moJagaren närmare varumärket. Men starkt och genomtänkt innehåll är inte något man gör automa9skt. Det krävs både kompetens aJ producera det och en strategisk förankring i företagets värderingar och affärsmål. DeJa får du genom aJ ha en innehållsstrategi, som bl.a ser 9ll aJ man aldrig producerar innehåll utan aJ veta varför man gör det och vem som är moJagare. Om du gör det vågar jag nästan lova aJ du kommer aJ märka en tydlig posi9v förändring. S+ne Bjerre Herdel @PStaunstrup S6ne Bjerre Herdel är Nordic Concept and Content Lead på Nordea, och även konsult i storytelling, na6ve adver6sing och content strategy (dinemedier.nu)
 11. 11. Event (online och offline) är eJ format med stor poten9al för content marke9ng. I de flesta branscher (B2C & B2B) är det en fördel aJ inkludera event i din content marke9ng-strategi. När du börjar planera diJ event, starta med aJ diskutera vilka behov den målgrupp du vill aJrahera har. Låt resultatet styra innehållet på diJ event, så det levererar lösningar och insikter 9ll din målgrupp. Ta fram en strategi med mätbara mål så du kan visa ROI för diJ event. Event kan vara dyra historier och ska därför all9d ha mätbara syeen som utgår från din kärnaffär. S+ne Holmgaard @PStaunstrup S6ne Holmgaard är Head of Events för Na6ve Adver6sing Ins6tute och Clever Content Academy (na6veadver6singins6tute.com)
 12. 12. Jag tror aJ 2017 är året då man inser bristerna med aJ planera, producera och publicera innehåll enbart u9från 9dsbegränsade kampanjer. Visst kan det vara effekdullt aJ med jämna mellanrum publicera ”supercontent”, 9ll exempel i form av en påkostad och välproducerad film. Men för aJ lyckas med content marke9ng behöver man planera för långsik9g och kon9nuerlig publicering i sina egna kanaler. Då räcker det inte med punk9nsatser – hur påkostade och välproducerade de än är. Oscar Johansson @PStaunstrup Oscar Johansson är VD för contentbyrån Glory Days Media i Stockholm (glorydays.se)
 13. 13. Innan du bestämmer vilket innehåll du ska satsa på, tänk gärna igenom det ur två perspek9v - värde och värderingar: Tillför diJ content någon9ng 9ll personen där på andra sidan, din kund, intressent, användare eller vad vi nu kallar moJagaren? Är innehållet på något säJ unikt – i motsats 9ll allmängil9gt? Sannolikt har din verksamhet väl genomarbetade värderingar. Innan du sänder ut diJ content skulle jag rekommendera aJ du helt kort funderar över just dessa värderingar och gör klart för dig själv aJ det här innehållet svarar upp mot dem. Alexandra Kindblom @PStaunstrup Alexandra Kindblom är VD och senior rådgivare på kommunika6onsbyrån Intellecta Corporate (intellectacorporate.se)
 14. 14. Alla som arbetar med content marke9ng behöver inse aJ den gamla trossatsen ”Om du bygger det så kommer besökarna” inte längre fungerar som 9digare. I sociala medier minskar organisk räckvidd drama9skt medan sökmotorerna överflödar av innehåll. Det är dags aJ göra betald distribu9on, na9ve adver9sing m.a.o, 9ll en hörnsten i content marke9ng- strategierna. Det är det snabbaste, och för en del det enda, säJet aJ nå resultat. Jesper Laursen @PStaunstrup Jesper Laursen är VD för Na6ve Adver6sing Ins6tute och för den danska content marke6ng-byrån Brand Movers (na6veadver6singins6tute.com)
 15. 15. Innehåll rör sig bortom skärmar. Beacons, sensorer och IoT- uppkopplade föremål gör innehåll mera kontextuellt. Hyper-relevanta budskap kan levereras i den ”fygitala” världen på platser, 9dpunkter och i sammanhang som är relevanta och värdefulla för individer. Företag börjar undersöka kontextuella kampanjer och innehåll. 2017 kommer aJ bli eJ år av experimenterande, när tester görs i deJa nya och poten9ellt mycket lukra9va område. Rebecca Lieb @PStaunstrup Rebecca Lieb är strategisk rådgivare och analy6ker inom t.ex digital marknadsföring, content marke6ng och na6ve adver6sing. Hon är även en populär och eKerfrågad föreläsare (rebeccalieb.com)
 16. 16. Börja med aJ koppla Content marke9ng-arbetet 9ll affären. Med en CM-strategi och tydliga KPI:er, så satsa på deJa: - Realitetsupplevelser á la VR, AR och/eller MR. Det ger en effek9v dimension 9ll ert budskap. - Live-sändningar är lätllgängliga och läJanvända. EJ kostnadseffek9vt säJ aJ nå publik. - Influencer marke9ng är här för aJ stanna. RäJ påverkare/ Influencer kan tala direkt 9ll de ni vill nå. - Snapchat växer. Med gra9s filter, transparent innehåll och tydligt budskap når du effek9vt unga mellan 12-35 år. Suzan Hourieh Lindberg @PStaunstrup Suzan Hourieh Lindberg är grundare av The Social Few samt affärsutvecklare på Berghs School of Communica6on (berghs.se)
 17. 17. Känn inte aJ du måste göra all9ng, skriva om all9ng eller behandla alla ämnen. AJ försöka göra allt leder oea 9ll aJ man inte gör någon9ng. Välj de bästa 9llfällena, de största möjligheterna och förvandla dem 9ll innehåll diJ team brinner för aJ producera. Det är sådant innehåll som kommer aJ ge de bästa resultaten. Och 9llfredsställelsen hos diJ team kommer aJ resultera i ännu bäJre och mer effek9vt innehåll. Det blir en posi9v spiral. Stephanie Losee @PStaunstrup Stephanie Losee är Head of Content på VISA, förfa;are och även en eKerfrågad föreläsare inom t.ex na6ve adver6sing. (visa.com)
 18. 18. Fokusera på förstärkning och personalising av diJ innehåll under 2017. Bekymra dig mindre om räckvidd, och försök istället skapa innehåll som känns exklusivt för din målgrupp. Direkt sponsrat innehåll via dark posts i sociala medier blir säJet aJ göra deJa storskaligt eeersom du kan rikta det mot mer tydliga målgrupper och A/B-testa diJ budskap för aJ op9mera genomslaget. Jason A. Miller @PStaunstrup Jason A. Miller är Global Content Marke6ng Leader på LinkedIn, förfa;are av bl.a Welcome to the Funnel, samt en eKerfrågad föreläsare (rocknrollcocktail.com)
 19. 19. Jag fokuserar ju framför allt på content marke9ng för e-handel och miJ 9ps för 2017 är aJ satsa på bra bilder i er bu9k, såväl vad gäller bilder på produkter som en eller flera bilder på alla innehållssidor. Det är posi9vt för besökarna, men ökar också möjligheten aJ synas bra i Googles träfflistor. Christer PeTersson @PStaunstrup Christer Pe;ersson är Head of Ecommerce på Arvato Financial Solu6ons Nordics. Han brinner för e-handel och sökmotormarknadsföring och är dessutom ordförande för E-commerce Manager-utbildningen på IHM, samt en populär föreläsare (arvato.se).
 20. 20. MiJ råd för 2017 9ll alla som arbetar med content marke9ng är aJ se 9ll aJ du har en plan för hur du ska sprida diJ innehåll innan du börjar skriva någon9ng. Det måste vara en integrerad del av din dokumenterade strategi. OavseJ om det är köpta, förtjänade eller ägda medier så är det avgörande aJ veta när, var och hur du ska få synlighet för diJ innehåll under det kommande året. Chad PolliT @PStaunstrup Chad Polli; är en av grundarna av contentbyrån Relevance i USA, undervisar, föreläser och har skrivit flera böcker om bl.a content marke6ng (chadpolli;.com)
 21. 21. Fokusera på aJ leverera någon9ng verkligt enastående 9ll en definierad målgrupp under 2017. Börja med en typ av innehåll (ljud, film, text) i en kanal (blogg/webbplats, iTunes, YouTube) och leverera värde regelbundet. DiJ mål är aJ skapa en publik av prenumeranter som vill ha och behöver diJ innehåll. Joe Pulizzi @PStaunstrup Joe Pulizzi myntade begreppet content marke6ng och grundade Content marke6ng ins6tute. Han har skrivit flera böcker, senast Content Inc, och föreläser över hela världen om content marke6ng (joepulizzi.com).
 22. 22. MiJ bästa råd är aJ göra hemläxan och se vilket innehåll och vilka kanaler som verkligen gjort jobbet, d v s skapat det engagemang och den ak9vitet som önskats. En fördel med aJ göra den hemläxan ordentligt är aJ det blir betydligt enklare aJ argumentera med de som fordarande behöver övertygas. Och kanske, eventuellt och mot all förmodan… aJ vi som redan är frälsta lär oss något som vi kan ha nyJa av :) Johan Svensson @PStaunstrup Johan Svensson är affärsutvecklingschef på Berghs. Han har dessutom grundat sajten ExploreCurate och är en eKerfrågad föreläsare (explorecurate.com)
 23. 23. Även om nya typer av innehåll växer fram och vi får läJanvända plaxormar som Facebook Live och Snapchat förändras inte kärnan i content marke9ng. Du måste fordarande producera engagerande innehåll som bygger en rela9on mellan dig och din kund, i den kanal hen befinner sig. AJ ta fram en strategi för diJ arbete blir därför fortsaJ vik9gt. Gör inte innehåll för innehållets skull, uppdatera inte sociala medier för sakens skull och hoppa inte på nästa trend utan tydlig riktning om vart du är på väg och vetskap om affärsnyJan med diJ arbete. Pia Tegborg @PStaunstrup Pia Tegborg är en av grundarna av byrån KNTNT, där hon utvecklar innehållsstrategier och processer för content marke6ng. Hon har även lång erfarenhet från webbutvecklingsbranschen.(kntnt.com)
 24. 24. Jag rekommenderar influencer marke9ng som en del av content marke9ng-strategin. Influencers (opinionsledare) är de nya ledarna i sociala medier. De har eJ stort antal följare och ses som experter inom sina områden. De är påverkare och säJer trender baserat på innehåll och idéer de delar. När en influencer talar - då lyssnar människor. Influencer marke9ng kan rekommenderas när målet är aJ kommunicera en nyhet. aJ skapa kännedom om produkt eller aJ sälja en vara eller tjänst. Pia Tryland @PStaunstrup Pia Tryland är VD för och rådgivare på contentbyrån Chili Publica6ons i Norge. Hon föreläser även mycket inom t.ex content marke6ng. (chilipublica6ons.no)
 25. 25. Jag tror aJ vi kommer aJ se ännu mer syeesdrivet innehåll och fler samarbeten. Företag får släppa lite på kontrollen och bjuda in helt nya aktörer i processen; allt från influencers som kan förstärka storyn och få den spridd, 9ll medarbetare och kunder som kan bygga publik och bekräea. Formatet blir också vik9gare - inte minst i förhållande 9ll kanalen. Nya format. Fler versioner och anpassningar. Kers+n Weidstam @PStaunstrup Kers6n Weidstam är content marke6ng manager på SEB, Private & SME, Retail samt t.f Head of Marke6ng Opera6ons. Hon har lång erfarenhet av a; arbeta med både content marke6ng och na6ve adver6sing (seb.se)
 26. 26. SäJ upp tydliga syeen och mål med din content marke9ng, som du sedan kan bryta ned i konkreta mätpunkter. Då kan du mäta på den fak9ska effekten av din content marke9ng ur flera perspek9v: affärsnyJa, vinster genom ökad effek9vitet och lägre produk9onskostnader t.ex. Det blir dessutom mycket läJare aJ redovisa och förklara hur din content marke9ng går för andra i din organisa9on, inte minst ledningen. Pontus Staunstrup @PStaunstrup Pontus Staunstrup är digital strateg med fokus på content marke6ng, na6ve adver6sing och sociala medier. Han är en av förfa;are av boken Content marke6ng för alla samt en fli6g föreläsare och lärare inom t.ex content marke6ng (staunstrup.se)
 27. 27. De råd du just läst kan hjälpa dig under hela 2017. En del kan du använda omedelbart, andra kanske blir aktuella vid eJ senare 9llfälle. Många av de som delat med sig här gör det även regelbundet på egna sajter, via sociala medier och som föreläsare. Följ dem, ta del av deras 9ps och ställ frågor 9ll dem om du vill veta mer. Jag vill tacka alla de som givit av sin 9d och erfarenhet på de här sidorna. Och jag vill tacka dig för aJ du läst 9psen. Hör av dig om det är något du undrar över (se nästa sida). Och lycka 9ll med din content marke9ng under 2017! Nu är det din tur! @PStaunstrup
 28. 28. @PStaunstrup Staunstrup www.staunstrup.se pontus@staunstrup.se Staunstrup Frågor, funderingar? Ställ dem här: @PStaunstrup

×