Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

9 tips som gör dig bättre på att sprida innehåll av @PStaunstrup

Det finns en myt om att ifall vi bara skapar innehåll så kommer våra användare alldeles på egen hand att hitta fram till det. Men oavsett hur bra ditt innehåll är så måste du arbeta minst lika hårt på att sprida det som på att producera det. Här är nio tips på hur du kan bli bättre på distribution.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

9 tips som gör dig bättre på att sprida innehåll av @PStaunstrup

 1. 1. 9 #ps som gör dig bä/re på a/ sprida innehåll Pontus Staunstrup @PStaunstrup
 2. 2. Ända sedan Bill Gates y.rade de magiska orden ”content is king”, har det funnits en myt om a. ifall vi bara skapar innehåll så kommer våra användare alldeles på egen hand a. hi.a fram ?ll det. Med content/inbound marke?ng fick den uppfa.ningen ny. liv. Men oavse. hur bra di. innehåll är så måste du arbeta minst lika hårt på a. sprida det som på a. producera det. Din målgrupp har så mycket innehåll a. välja mellan och de har begränsat med ?d. Därför måste du tänka spridning från allra första början. Det räcker inte a. göra det när innehållet är färdigt. Här är nio tips på hur du kan bli bä.re på distribu?on. ”If content is king, distribu#on is King Kong” @PStaunstrup
 3. 3. Di. företag gör säkert redan idag en grundlig planering av vilket innehåll ni ska ta fram och när. Nästa steg är a. se ?ll a. spridningen av det finns med redan från början. I steg e. betyder det a. du måste se ?ll a. distribu?onen av innehållet ingår all planering. Inget innehåll ska tas fram utan a. det finns en tydlig plan för hur och var det ska spridas. 1. Grundlig innehållsplanering @PStaunstrup
 4. 4. E. bra sä. a. få in spridning är a. göra en tydlig brief för allt innehåll som ska tas fram. I briefen kan du ta med de olika kanaler som innehållet ska spridas i, oavse. om de är sådana du äger eller köpta (reklam) och förtjänade (PR/partners). Genom a. se ?ll a. det framgår redan i briefen var och hur innehållet ska användas så glöms det inte bort. 2. Gör all#d en ordentlig brief @PStaunstrup
 5. 5. Om du tar fram innehåll per kanal får du aldrig maximal spridning av det. Arbeta istället med innehållet u?från tanken a. det ska användas så mycket som möjligt, i flera kanaler. E. effek?vt sä. a. göra de.a är a. styra all produk?on av innehåll - oavse. om det är för internt eller externt bruk - genom e. enda forum, t.ex en content desk. Istället för a. olika kanaler beställer innehåll direkt får du en samlad produk?on. 3. Utgå från innehållet, inte kanalerna @PStaunstrup
 6. 6. Om ansvaret för ägda, köpta och förtjänade medier är uppdelat eller faller under olika budgetar får du inte maximal spridning. Ti.a på olika medier som en helhet så får du mycket större genomslag. Utöver a. sprida innehållet i ägda kanaler så ta med ak?viteter i köpt media (banners, na?ve adver?sing, köp i sociala medier) och förtjänad (media, partners, branschorganisa?oner, forum och communi?es) i din planering. Lista alla tänkbara kanaler och medier du kan sprida innehåll via och utgå all?d från den listan. 4. Tänk helhet i medier @PStaunstrup
 7. 7. Missa aldrig en ar#kel på staunstrup.se Prenumerera på nyhetsbrevet
 8. 8. När du sä.er upp en budget för din innehållsproduk?on måste du givetvis ta med även kostnader för distribu?on, i synnerhet om du kommer a. behöva köpa synlighet i t.ex sociala medier. Även om du inte gör de.a kan du behöva pengar eller resurser för a. ta fram bilder eller annat för a. innehållet ska ha större möjlighet a. slå igenom. 5. Fördela budgeten rä/ @PStaunstrup
 9. 9. Distribu?on av innehåll kräver idag mer kunskap och specialistkompetens än ?digare. Det räcker inte längre med a. kunna publicera en ar?kel på en sajt eller i en kund?dning. Därför behöver du satsa på utbildning av dina medarbetare så de både förstår omfa.ningen av a. sprida innehåll och vad som ger bäst resultat. Dessutom behöver du utbilda eller ?llföra kompetens ?ll organisa?onen om verktyg för spridning och analys. 6. Satsa på utbildning och kompetens @PStaunstrup
 10. 10. Se ?ll a. spridning och användning av innehåll finns med bland det ni mäter på, för a. säkerställa a. ni verkligen får maximal spridning samt för a. lära er mer om hur ert innehåll används. Ta in den data du får fram i planeringen av ny. innehåll så a. det hela ?den utvecklas och förbä.ras. Mät inte dina producenter (in-house eller externa) enbart på vad de skapar och levererar, utan även på hur effek?vt deras innehåll är i distribu?onen. 7. Mät på spridning också @PStaunstrup
 11. 11. Ju mindre innehåll di. företag tar fram, desto mer måste ni använda det ni har och därmed hamnar större fokus på spridningen. En y.erligare fördel är a. det tvingar er a. återanvända och göra om befintligt innehåll - vilket även det bidrar ?ll större spridning. 8. Minska produk#onen @PStaunstrup
 12. 12. En vanlig uppfa.ning är a. e. ökat fokus på spridning står i motsatsförhållande ?ll a. satsa på kvalitet. De.a stämmer givetvis inte, det finns ingen?ng som motsäger a. e. företag kan ha mycket hög kvalitet på si. innehåll och sam?digt vara jä.ebra på a. sprida det. Om någon använder de.a argument mot dig, be dem visa konkreta exempel på a. kvaliteten blir lidande i just di. företag. 9. Sluta se motsä/ningar @PStaunstrup
 13. 13. Nu har du få. nio ?ps om vad du kan göra för a. bli bä.re på spridning. Vad är di. nästa steg? Jag föreslår a. du börjar med a. se ?ll a. ni har med distribu?on i all planering och all produk?on. Och förstås ?.ar på hur det går för ert innehåll när ni sprider det idag. Om du vill ha hjälp med a. komma igång, eller a. bli bä.re på a. sprida innehåll så kan jag erbjuda dig en skräddarsydd workshop eller stöd för a. ta fram en plan. Mejla mig på pontus@staunstrup.se så berä.ar jag mer. Vad är di/ nästa steg? @PStaunstrup
 14. 14. @PStaunstrup Staunstrup www.staunstrup.se pontus@staunstrup.se Staunstrup Frågor, funderingar? @PStaunstrup

×