Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Digital transformation i stora företag av @PStaunstrup

Vad innebär digital transformation i större företag, vilka är för- och nackdelarna? Vad innebär Digital disruption eller darwinism? Hur kan man komma igång med digital förändring i en stor organisation? Detta är bilderna från en föreläsning jag höll på Berghs i maj 2015

 • Sé el primero en comentar

Digital transformation i stora företag av @PStaunstrup

 1. 1. Pontus Staunstrup Digital transformation i stora organisationer Här  är  mina  bilder  från  en  föreläsning   på  Berghs  29  maj  2015.  Jag  har  lagt  in   rutor  med  förtydliganden  där  det   behövs.  God  läsning!  
 2. 2. Vad är digital transformation? @PStaunstrup The use of technology to radically improve performance or reach of enterprises ” ”
 3. 3. En skev bild Mycket av det vi hör om digital transformation handlar om nydanande eller omvälvande företag, som Apple, Google, Uber osv. De flesta större företag fungerar inte på det sättet Men de står inför samma utmaningar @PStaunstrup
 4. 4. Stora företag •  Sega strukturer •  Formella processer för det mesta, inklusive verktygen som används •  Stark företagskultur •  Heterogena @PStaunstrup
 5. 5. Digital Darwinism In an era of “Digital Darwinism” where technology, society, and business models rapidly evolve, customer experience is often elusive. Businesses are beginning to realize that, throughout their evolution, they must invest in change to keep up… @PStaunstrup ” ” Brian Solis
 6. 6. Så här ser vi på teknologi @PStaunstrup Douglas Adams Min  poäng  här  är  aE  många  beslutsfaEare  i  större   företag  ser  digitalisering  som  onaturligt  och  eE  hot   Anything that’s in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works Anything that’s invented between when you’re 15 and 35 is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it Anything invented after you’re 35 is against the natural order of things   ” ”
 7. 7. @PStaunstrup @MarkMedia  på  Hyper  Island  jämförde  den  förändring  företag   går  igenom  med  aE  vara  Titanic,  och  ha  isberget  i  sikte.  SamMdigt   vill  en  massa  passagerare  ha  lunch.  Var  lägger  man  fokus?  
 8. 8. @PStaunstrup Men  plötsligt  dyker  konkurrenter  upp  som  inte  har   någon  relaMon  Mll  branschen,  eller  någon  investering  i   gamla  metoder  och  processer.  Som  t.ex  Uber  i   taxibranschen  
 9. 9. 3. Digital mognad @PStaunstrup Cap  Gemini  delar  in  företag  i  fyra   typer  av  digital  mognad.  Många   större  företag  befinner  sig  i   Beginners  eller  ConservaMves  
 10. 10. Orsaker till förändring •  Samhällsförändring •  Kunders krav   •  Konkurrenter utmanar •  Medarbetare kräver förändring @PStaunstrup
 11. 11. @PStaunstrup NeUlix  är  eE  intressant  exempel  på  hur  förändring  i   några  branscher  tvingar  fram  förändringar  i  samhället   och  samtliga  branscher.  Om  de  kan  erbjuda  en   kvalificerad  upplevelse  över  flera  skärmar  med  bra   personalisering,  varför  kan  inte  alla  företag  det?  
 12. 12. Nyckelfrågan Hur och var kan digitalt spela en roll i vår organisation? @PStaunstrup
 13. 13. Perspektiv @PStaunstrup •  Företaget •  Internt •  Externt
 14. 14. Företaget - fördelar •  Effektivitet •  Förbättrad upplevelse för intressenter •  Tillgång till data •  Nya affärsmodeller •  Knyta ihop produkter och service •  Partnerskap och vertikaler @PStaunstrup
 15. 15. @PStaunstrup
 16. 16. •  Brist på motivation •  Regler och kultur •  Inget tydligt affärscase •  Okoordinerade insatser •  Inget buy-in från ledningen •  Brist på digital kompetens Företaget - utmaningar @PStaunstrup
 17. 17. @PStaunstrup Anledningen  Mll  aE  många   föredrog  en  snabbare  häst  var  aE   hela  infrastrukturen  var  uppbyggd   kring  hästar.  Bilen  krävde  en  total   omställning  
 18. 18. Internt - fördelar •  Engagerade medarbetare •  Collaboration, virtuella projekt, •  Arbetsprocesser och verktyg anpassade till medarbetarnas tekniknivå @PStaunstrup
 19. 19. Synen på mjukvara @PStaunstrup
 20. 20. Internt - nackdelar •  Medarbetarna ligger före organisationen •  Föråldrat sätt att se på digitalt och IT:s roll •  Ingen förståelse för vad medarbetarna upplever som viktigt @PStaunstrup
 21. 21. @PStaunstrup
 22. 22. Millennials och smartphones @PStaunstrup
 23. 23. Hur millennials vill jobba @PStaunstrup Millennials  håller  snabbt  på   aE  bli  en  stor  andel  av   anställda,  men  de  har  helt   andra  behov  än  företrädarna  
 24. 24. Men hur ses de? @PStaunstrup SamMdigt  har  deras  chefer  en   felakMg  syn  på  dem  
 25. 25. Externt - fördelar •  Kundupplevelser/service •  Förenklade processer vid försäljning och hantering •  Personalisering av interaktioner •  Direkt interaktion @PStaunstrup
 26. 26. Externt - nackdelar •  Kunderna ligger långt före •  Oförmåga att förstå vad som verkligen är viktigt för kunder •  Brist på öppna lösningar som kan integreras med andra företag eller system @PStaunstrup
 27. 27. Kommunikation/ Marknadsföring •  Digital kunskap •  Kundinsikter •  Förändringskommunikation @PStaunstrup Vi  som  jobbar  inom  kommunikaMon/marknadsföring   kommer  oZa  aE  bli  delakMga  i  en  digital   transformaMonsresa.  Därför  aE  vi  har  kunskapen,   förstår  kunderna  och  är  vana  vid  aE  kommunicera   förändring,  vilket  är  en  nyckel  Mll  framgång  
 28. 28. Tre sätt att komma igång @PStaunstrup Hur  kan  stora  organisaMoner  komma  igång  med  sin   digitala  förändring?  Här  är  tre  konkreta  steg  som   snabbt  kan  ge  resultat  
 29. 29. Digitalt DNA •  Rekrytera kunskap – bygga kompetens •  Naturligt att använda data •  Öppna system och processer @PStaunstrup Digitalt  perspekMv  måste  in  i  alla  processer,  vilket   oZa  kräver  aE  nya  kraZer  med  kunskap  rekryteras,   aE  data  tas  in  i  alla  steg  och  aE  system/processer   görs  transparenta  för  aE  kunna  förbäEras  
 30. 30. Börja prata digitalt •  Samla den ofta utspridda digitala kompetensen •  Hitta ambassadörerna •  Inspirera och utbilda •  Skapa en Chief Digital Officer @PStaunstrup De  utspridda  kompetenserna  blir  läE  ensamma  och  uppgivna.   Samla  dem,  gör  dem  Mll  ambassadörer,  låt  dem  inspirera  och   utbilda.  Och  låt  en  Chief  Digital  Officer  hålla  ihop  det  
 31. 31. Använd data •  Använda det vi vet om våra kunder •  Förstå vad de talar om för oss •  Analysera hur vi kan underlätta för dem @PStaunstrup De  flesta  företag  har  samlat  ihop  mycket  kunskap   om  sina  kunder,  varav  det  mesta  bara  siEer  i  olika   system.  Genom  aE  verkligen  använda  denna   kunskap  kan  vi  göra  verklig  skillnad  för  våra  kunder,   och  därmed  för  hela  företaget  
 32. 32. Frågor, funderingar? @PStaunstrup https://www.linkedin.com/ in/pontusstaunstrup www.staunstrup.se @PStaunstrup pontus@staunstrup.se

×