Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

En plan för din content marketing av @PStaunstrup

Den vanligaste anledningen att företag misslyckas med content marketing är att de inte har en plan, en strategi, för vad de ska göra och hur de ska göra det. Här går jag igenom steg för steg vad jag tycker ska finnas med i din plan för content marketing. Du får även fem grundbultar för att få din plan att fungera. Mer information hittar du på staunstrup.se

 • Sé el primero en comentar

En plan för din content marketing av @PStaunstrup

 1. 1. Pontus Staunstrup @PStaunstrup Content Marketing En plan för din
 2. 2. Därför behöver du en plan @PStaunstrup Den vanligaste anledningen att företag misslyckas med content marketing är att de inte har en plan, en strategi, för vad de ska göra och hur de ska göra det. Här går jag igenom steg för steg vad jag tycker ska finnas med i din plan för content marketing. Du får även fem grundbultar för att få din plan att fungera.
 3. 3. 1. Syfte och mål @PStaunstrup Vad vill du uppnå med din content marketing? Utgå från de affärsmål du har, och din marknadsföring i stort, och slå fast vilka konkreta syften du har. Är syftet försäljning? Hitta potentiella kunder som säljarna kan bearbeta? Etablera er som tankeledare? Du kan ha flera syften, men de måste vara konkreta. Annars kan du inte sätta upp mål att mäta på.
 4. 4. 2. Målgrupper @PStaunstrup Vilka vill du nå med din content marketing? Gör en ordentlig målgruppsanalys. Kunskap om din målgrupp talar inte bara om vilka de är men även vilka behov de har, vad som är viktigt för dem och i vilka kanaler de finns. Allt sådant är nödvändigt både för att ta fram rätt innehåll och sprida det i rätt kanaler.
 5. 5. 3. Budskap @PStaunstrup Vad vill prata med din målgrupp om? När du tar fram dina budskap, kom då också ihåg att dina tänkta kunder behöver veta olika saker beroende på var de är i sin köpresa. Du måste anpassa ditt budskap till de här olika faserna. Och om du jobbar inom B2B måste du anpassa ditt budskap till flera olika roller.
 6. 6. 4.Varumärke @PStaunstrup Det ska vara lätt att känna igen ditt innehåll, både hur det ser ut och hur det låter. Därför behöver du skriva ned vad som gäller. Många företag har varumärkesmanualer, grafiska guidelines och Tone of Voice-dokument. Det viktiga är att du ser till att innehållet är konsekvent i färg och form, typsnitt och bilder. Och att dina texter låter på samma sätt oavsett vem som skriver.
 7. 7. 5. Ämnen/Teman @PStaunstrup Vad ska ditt innehåll handla om? Utgå från målgruppens behov, dina budskap och hur köpresan ser ut. Se till att dina ämnen och teman verkligen är relevanta och tydliga för målgruppen. Börja hellre mycket fokuserat än alltför brett. Glöm inte köpresan. Dela upp det du vill säga i olika delar, i början lätta att ta till sig, senare mer på djupet.
 8. 8. 6. Organisation och ansvar @PStaunstrup Vem gör vad? Vem planerar innehåll, vem producerar det och vem ser till att det blir publicerat? Hur mycket tid får de lägga på content marketing. Hur fördelar du budgeten så inte allt går till produktion och inget till distribution? Hur säkrar du kvalitet och långsiktighet i din content marketing. Vem är ansvarig för olika delar av arbetet, vem ska rådfrågas och vem ska enbart informeras?
 9. 9. 7. Planering och publicering @PStaunstrup Planera för jämn spridning av innehåll och bra fördelning av ämnen och teman. Utgå från en övergripande årsplanering och bryt ned den i versioner på månads- och veckobasis. Gör löpande uppdateringar Planen ska täcka alla kanaler, ägda och köpta, för så stor effektivitet och genomslag som möjligt. Ta även med återpublicering och anpassning av innehåll.
 10. 10. 8. Format och användning @PStaunstrup Ange vilka format som ska användas (text, bild, ljud, film, grafik till exempel) och på vilket sätt. Du ska också ta med hur innehållet ska återanvändas, omarbetas och uppdateras.
 11. 11. 9. Kanaler och distribution @PStaunstrup Vilka kanaler ska användas? Ta med alla, från egna kanaler till köpta och förtjänade. Gör en tydlig plan och process för vad som ska publiceras och var. Ta även med SEO-optimering och om du arbetar med marketing automation, tjänster för nyhetsbrev och landningssidor. Då behöver du säkra att det görs på rätt sätt.
 12. 12. 10. Mätningar @PStaunstrup Gå tillbaka till de mål du satte upp i början av planen och omvandla dem till konkreta mätpunkter. Mätbara mål är exempelvis att öka försäljningen med 5% eller att dubbla antalet prenumeranter på nyhetsbrevet. Mät också om din content marketing ger dina säljare fler potentiella köpare att kontakta (lead generation). Och glöm inte att mäta på trafik, delningar och vilka ämnen, format eller kanaler som ger bäst resultat.
 13. 13. Det räcker inte med en plan @PStaunstrup Du måste också se till att den verkligen används och gör det jobb den ska göra. Här är fem grundbultar för att få en användbar plan.
 14. 14. 1. Dokumenterad @PStaunstrup Din plan får inte bara finnas i ditt huvud eller i olika smådelar. Skriv ned den i en sammanhängande form. Även om du är den enda i ditt företag som arbetar med content marketing behöver du i alla fall en dokumenterad plan. Det kommer att göra det lättare att komma ihåg allt du ska göra. Och om ni blir fler eller du byter arbetsuppgifter behövs den också.
 15. 15. 2. Kommunicerad @PStaunstrup Alla som ska arbeta med content marketing på företaget ska känna till planen och kunna arbeta utifrån den. Konsulter också. Därför måste du lägga tid på att se till att alla inblandade förstår och arbetar utifrån planen som på att ta fram den. Det är även viktigt att du kommunicerar din plan uppåt, till en ledningsgrupp eller din chef. De ska inte bara känna till den, utan även ha gett sitt stöd till hela content marketing-satsningen.
 16. 16. 3. Användbar @PStaunstrup Ju kortare din plan är desto större är chansen att den blir använd. Lägg inte in sådant som hör hemma i marknads- eller kommunikationsstrategier, som analyser eller marknadsplaner. Och hänvisa till dem om de innehåller delar som berör din plan. Din plan ska vara så koncis och användbar att även om alla som jobbar med content marketing byts ut över en natt så skall det nya gänget snabbt kunna ta reda på vad de ska göra.
 17. 17. 4. Följa upp @PStaunstrup Det räcker inte med att kommunicera din plan en gång. Du behöver också följa upp att arbetet faktiskt sker efter planen. Och om det inte gör det måste du ta reda på varför och eventuellt justera den. Uppföljning är viktigt för din plan består av många olika delmoment, som kan involvera flera människor, och det är viktigt att alla görs rätt. Och att de görs effektivt. Annars börjar pengarna snart rinna iväg.
 18. 18. 5. Revidera @PStaunstrup Med jämna mellanrum måste du gå igenom din plan för att se om den behöver uppdateras eller göras om. Arbetsprocesser kan behöva justeras, eller kanalerna har ändrats. Ibland förändras målgrupperna. Extra viktigt är att regelbundet titta på de mätpunkter du satt upp och den data du får tillgång till via digitala kanaler för att utifrån det göra nödvändiga justeringar.
 19. 19. Här hittar du mer kunskap @PStaunstrup Nu har du fått 10 punkter för en plan, och fem grundbultar för att den ska ge resultat. Om du vill läsa mer om detta så hittar du flera bloggposter på min hemsida med ännu mer information. Du kan börja med en längre version av de 10 punkterna, där det finns mycket länkar: http:// staunstrup.se/blog/content-marketing/en- plan-for-din-content-marketing/
 20. 20. Frågor, funderingar? Eller vill du ha hjälp med din content marketing? Hör av dig: @PStaunstrup https://www.linkedin.com/ in/pontusstaunstrup www.staunstrup.se @PStaunstrup pontus@staunstrup.se

×