Com elaborar 
un treball 
acadèmic 
Habilitats de nivell bàsic 
Secció d’Informació Bibliogràfica 
Biblioteca de Ciències ...
Quins són els passos que he de seguir? 
 1.- Determinar la necessitat d’informació 
 2.- Planificar l’estratègia de cerc...
1. Determinar la necessitat d’informació (1) 
 Defineix i contextualitza el tema del teu treball 
 Identifica els termes...
1. Determinar la necessitat d’informació (2) 
> Defineix i contextualitza el teu tema 
Abans de començar la cerca d’inform...
1. Determinar la necessitat d’informació (3) 
> Identifica els termes clau i estableix límits 
 Identifica els conceptes ...
1. Determinar la necessitat d’informació (4) 
> Analitza quin tipus d’informació necessites 
 Els objectius o finalitat i...
Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 
2. Planificar la estratègia de cerca 
7
3. Localitzar la informació (1) 
 Una volta definit el tema és necessari documentar-se 
mitjançant la consulta de fonts d...
Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 
3. Localitzar la informació (2) 
 Tipus de fonts d’informació: 
PRIMARIES 
9 
Do...
Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 
3. Localitzar la informació (3) 
 Selecciona la font d’informació adequada 
 Cr...
4. Avaluar els resultats obtinguts 
 Comprova que els resultats s’ajusten a allò que necessites 
 Per a valorar els resu...
12 
AUTORITAT 
FIABILITAT 
(font) 
DATA PUBLICACIÓ EXACTITUD, 
PRECISIÓ 
TEMA DE CERCA
Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 
5. Redactar el treball 
 Estructura típica d’un treball acadèmic: 
 Introducció...
Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 
6. Ús ètic de la informació (1) 
Què és el plagi? 
 La RAE defineix plagiar com ...
6. Ús ètic de la informació (2) 
Què no és plagi? 
 Els treballs o idees originals 
 El coneixement comú 
Informació que...
6. Ús ètic de la informació (3) 
 Per evitar el plagi cal CITAR o fer referència als treballs en 
els quals ens hem basat...
6. Ús ètic de la informació (4) 
Quan he de CITAR 
Si copie un text 
literalment 
Posa el text entre 
cometes i cita la fo...
6. Ús ètic de la informació (5) 
> Referències bibliogràfiques estil APA 
LLIBRE: 
Cognom, Nom. (Any). Títol en cursiva: s...
6. Ús ètic de la informació (6) 
ARTICLE DE REVISTA: 
Cognom, Nom. (Any). Títol de l’article: subtítol de l’article. 
Títo...
6. Ús ètic de la informació (7) 
BASE DE DADES o LLOC WEB: 
Responsable principal. (Any). Títol [tipus de suport]. Edició....
Què he après? 
 A definir el tema del treball: 
A extraure els conceptes significatius i plantejar una estratègia de cerc...
Bibliografia: 
 Barrueco, José Manuel. Recerques bibliogràfiques a través d'Internet: recursos electrònics especialitzats...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Com elaborar un treball acadèmic (Biblioteca de Ciències Socials)

3.658 visualizaciones

Publicado el

Pautes per a preparar la cerca d'informació encaminada a l'elaboració d'un treball de classe

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Com elaborar un treball acadèmic (Biblioteca de Ciències Socials)

 1. 1. Com elaborar un treball acadèmic Habilitats de nivell bàsic Secció d’Informació Bibliogràfica Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians” 1 2012
 2. 2. Quins són els passos que he de seguir?  1.- Determinar la necessitat d’informació  2.- Planificar l’estratègia de cerca  3.- Localitzar la informació  4.- Avaluar els resultats  5.- Redactar el treball  6.- Ús ètic de la informació Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 2
 3. 3. 1. Determinar la necessitat d’informació (1)  Defineix i contextualitza el tema del teu treball  Identifica els termes o idees clau i estableix una sèrie de límits  Analitza quin tipus d’informació necessites per al teu treball Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 3
 4. 4. 1. Determinar la necessitat d’informació (2) > Defineix i contextualitza el teu tema Abans de començar la cerca d’informació has de delimitar, concretar i definir bé el tema:  Per a concretar-ne l’abast pots conversar amb el professor fins a tenir el tema ben definit i delimitat  No ha de ser ni molt general ni massa concret  Què saps ja sobre el tema?  Pots començar consultant:  les anotacions de classe  manuals  obres de referència: diccionaris, enciclopèdies  la bibliografia recomanada de l’assignatura Secció d'Informació 4 Bibliogràfica. 2012
 5. 5. 1. Determinar la necessitat d’informació (3) > Identifica els termes clau i estableix límits  Identifica els conceptes més significatius (paraules clau) i associa’ls amb termes relacionats i els seus sinònims  Termes que permeten  interrogar les fonts d’informació de manera eficaç  combinar-los entre si (ús d’operadors)  Elimina aquells aspectes secundaris o poc rellevants  Tradueix els termes:  a altres idiomes, si és necessari  Estableix uns límits cronològics i geogràfics Secció d'Informació 5 Bibliogràfica. 2012
 6. 6. 1. Determinar la necessitat d’informació (4) > Analitza quin tipus d’informació necessites  Els objectius o finalitat i l’enfocament del teu treball condicionen la naturalesa, profunditat o el nivell de detall de la informació que vas a necessitar  Existeixen diferents tipus d’informació: Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012  Bibliogràfica  Estadística  Jurídica  Financera  Premsa  Enquestes d’opinió  Etc. 6
 7. 7. Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 2. Planificar la estratègia de cerca 7
 8. 8. 3. Localitzar la informació (1)  Una volta definit el tema és necessari documentar-se mitjançant la consulta de fonts d’informació Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012  Què són les fonts d’informació?  Instrument o recurs que ens serveix per a satisfer una necessitat informativa  Objectiu: facilitar la localització i identificació de documents  Responen a la pregunta: on vaig a cercar la informació? 8
 9. 9. Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 3. Localitzar la informació (2)  Tipus de fonts d’informació: PRIMARIES 9 Donen informació nova o original, que no ha estat recollida o recopilada per endavant Monografies Revistes (articles) etc. SECUNDARIES Remeten a documents primaris, tenen com a objectiu principal indicar quina font o document ens pot proporcionar la informació Catàlegs de biblioteques Bases de dades etc.
 10. 10. Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 3. Localitzar la informació (3)  Selecciona la font d’informació adequada  Criteris: 10  Cobertura: tant temàtica (segons l’àrea de coneixement i el tipus d’informació que conté), com cronològica  Fiabilitat: identifica a l’autor/editor  Actualització: posada al dia dels continguts  Disponibilitat: possibilitat d’accedir als continguts Una vegada seleccionada la font anem a iniciar la cerca d’informació
 11. 11. 4. Avaluar els resultats obtinguts  Comprova que els resultats s’ajusten a allò que necessites  Per a valorar els resultats de la cerca has de tindre en compte: Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 11  Quantitat  Qualitat: autoritat, fiabilitat, validesa, exactitud o precisió, actualitat i punt de vista  Rellevància: relació existent entre el contingut dels documents trobats i la temàtica del teu treball
 12. 12. 12 AUTORITAT FIABILITAT (font) DATA PUBLICACIÓ EXACTITUD, PRECISIÓ TEMA DE CERCA
 13. 13. Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 5. Redactar el treball  Estructura típica d’un treball acadèmic:  Introducció  Materials i Mètodes  Resultats i Discussió  Conclusions i Recomanacions  Bibliografia  Anexes 13 http://www.hpcastelli.com.ar/lapureza/biblioteca/socializacion_y_educacion
 14. 14. Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 6. Ús ètic de la informació (1) Què és el plagi?  La RAE defineix plagiar com “copiar en allò substancial obres alienes, donant-les com a pròpies”  Per a evitar el plagi has de CITAR o fer referència als treballs en els quals t’has basat per escriure el teu. 14
 15. 15. 6. Ús ètic de la informació (2) Què no és plagi?  Els treballs o idees originals  El coneixement comú Informació que abasta el conjunt de coneixements de domini públic per al professional d’un sector. Exemple: Cervantes va escriure El Quixot o la Constitució Espanyola és de l’any 1978. Secció d'Informació 15 Bibliogràfica. 2012
 16. 16. 6. Ús ètic de la informació (3)  Per evitar el plagi cal CITAR o fer referència als treballs en els quals ens hem basat per escriure el nostre  S’usa un sistema que té dues parts:  La cita pròpiament dita  La referència bibliogràfica  Ens aporten tota la informació necessària perquè aquests treballs puguen ser localitzats correctament Secció d'Informació 16 Bibliogràfica. 2012
 17. 17. 6. Ús ètic de la informació (4) Quan he de CITAR Si copie un text literalment Posa el text entre cometes i cita la font Quan parafrasege o utilitze les idees d’un altre Cita la font Si utilitze dades generalment conegudes o idees pròpies No cal citar Secció d'Informació 17 Bibliogràfica. 2012
 18. 18. 6. Ús ètic de la informació (5) > Referències bibliogràfiques estil APA LLIBRE: Cognom, Nom. (Any). Títol en cursiva: subtítol. Ciutat d’edició: editorial. Calle Saiz, R. (2009). La coordinación internacional de las políticas de empleo: una controversia actual. Madrid: Aranzadi. Secció d'Informació 18 Bibliogràfica. 2012
 19. 19. 6. Ús ètic de la informació (6) ARTICLE DE REVISTA: Cognom, Nom. (Any). Títol de l’article: subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: subtítol, número del volum, primera pàgina-última pàgina. Torrero Mañas, Antonio. (2009). La crisis financiera: una perspectiva histórica. Papeles de economía española, 122, 52-65. Secció d'Informació 19 Bibliogràfica. 2012
 20. 20. 6. Ús ètic de la informació (7) BASE DE DADES o LLOC WEB: Responsable principal. (Any). Títol [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor. Data de consulta, URL Instituto Nacional de Estadística (Espanya). INEbase [en línia]. [Madrid]: INE. Consulta: 18 maig 2010, des de http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm Secció d'Informació 20 Bibliogràfica. 2012
 21. 21. Què he après?  A definir el tema del treball: A extraure els conceptes significatius i plantejar una estratègia de cerca per a després localitzar la informació.  A trobar diferents tipus d’informació: financera, bibliogràfica, estadística, de premsa...  A distingir on puc trobar informació de qualitat.  A accedir i usar de manera bàsica però eficaç distintes bases de dades.  A respectar els drets d’autor citant sempre el material consultat. Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012 21
 22. 22. Bibliografia:  Barrueco, José Manuel. Recerques bibliogràfiques a través d'Internet: recursos electrònics especialitzats [en línea]. Valencia: Universitat de València, 2000. http://www.uv.es/~barrueco/nau00.pdf [Consulta: 26 mayo 2010] Secció d'Informació Bibliogràfica. 2012  Biblioteca Digital de la UPC. Com evitar el plagi; com detectar-lo [en línea]. http://bibliotecnica.upc.edu/content/com-evitar-el-plagi [Consulta: 21 mayo 2010]  Biblioteca Universidad de Cantabria. Tutorial citar [en línea]. http://www.buc.unican.es/Servicios/formacion/CITAR/PAG0.htm [Consulta: 17 mayo 2010]  Biblioteca Universidad de La Laguna. Cómo localizar fuentes de información para alumnos de grado [en línea]. http://campusvirtual.ull.es/formacion/course/view.php?id=429 [Consulta: 27 mayo 2010]  Biblioteca Universidad de Sevilla. Plagio [en línea]. http://bib.us.es/ximdex/guias/plagio/index.htm [Consulta: 20 mayo 2010]  Dreamstime [en línea]. http://www.dreamstime.com/ [Consulta: 8 junio 2012]  Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. Cómo citar recursos electrónicos [en línea]. [Barcelona]: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 1997. http://www.ub.es/biblio/citae-e.htm [Consulta: 19 mayo 2010]  Getty Images [en línea]. http://www.gettyimages.com/ [Consulta: 8 junio 2012]  Universitat de València. Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians. ¿Cómo elaborar un trabajo académico? [en línea]. http://www.uv.es/bibsoc/GM/dosieres/como.html [Consulta: mayo 2010]  University of Newcastle. InfoSkills [en línea]. http://www.newcastle.edu.au/service/library/tutorials/infoskills/index.html [Consulta: 14 mayo 2010]  University of Wyoming. Tutorial for info power [en línea]. http://tip.uwyo.edu/investigating/investigate1.html [Consulta: 14 mayo 2010]  Wordle [en línea]. http://www.wordle.net/create [Consulta: 4 junio 2010] 22

×