Pla ferroviari

2.895 visualizaciones

Publicado el

Pla Ferroviari per rodalies i regionals

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Pla ferroviari

 1. 2. 1. Una aposta per la mobilitat sostenible Eficaç en la lluita contra el canvi climàtic: incrementa la productivitat i l’eficiència del sistema ferroviari, notable increment del trànsit de mercaderies per ferrocarril. 2. Viable econòmicament Representa el 21.4% de les inversions previstes a l’addicional 3ª de l’Estatut (el mateix que el cost de l’AVE Barcelona-Madrid). 3. Una alternativa a curt i mig termini (2008-2014) Actuacions concretes i factibles a curt i mig termini, aprofitant els recursos ja existents, sense esperar obres interminables. Finalització: 2014.
 2. 3. 4. Un pla nacional, no només metropolità Cap comarca + 50.000 hab. sense estació ferroviària a menys d’1km de la ciutat més poblada. Cap municipi + 30.000 hab. sense estació ferroviària (o tren tramvia). 5. Que respon a les necessitats quotidianes de la majoria Garanteix més freqüència de pas, més velocitat comercial, menys temps de trajecte. Efecte “tothom té el seu tren”: permet molts més tipus de desplaçaments al llarg de tot Catalunya amb només un o dos transbordaments.
 3. 4. <ul><li>Una alternativa a curt i mig termini (2008-2014) </li></ul><ul><li>Per a que el ferrocarril convencional rebi immediatament l’atenció que li ha mancat en els darrers anys </li></ul><ul><li>Per a que aquest ferrocarril rebi una part important de les inversions de la disposició addicional 3ª de l’estatut </li></ul><ul><li>Per a que a Catalunya no es continuïn planificant trens i construint autopistes </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Centrada en el ferrocarril convencional: rodalies i regionals </li></ul><ul><li>Per a que els recursos vagin al ferrocarril que utilitza la majoria (97% dels viatgers) </li></ul><ul><li>Per a donar resposta a les mancances existents en mobilitat quotidiana </li></ul><ul><li>Per a configurar una xarxa metropolitana i nacional que permeti una mobilitat competitiva </li></ul><ul><li>Per a lluitar amb eficàcia contra el canvi climàtic </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Basada en la gestió de xarxes, l’eliminació dels colls d’ampolla i la interconnectivitat </li></ul><ul><li>Posant l’accent en la gestió de la mobilitat per damunt del debat d’infraestructures </li></ul><ul><li>Prioritzant les accions que permeten una millora immediata i sensible </li></ul><ul><li>Plantejant el territori en xarxa i la connectivitat dels diferents modes de transport </li></ul>
 6. 7. <ul><li>I que permet una millora molt important en el servei ferroviari català </li></ul><ul><li>Millorant temps de recorregut i freqüència en la totalitat de la xarxa existent </li></ul><ul><li>Creant aquella nova xarxa de manera estratègica, allà on permet major resultat </li></ul><ul><li>Creant nous serveis de proximitat (sistema tramviaris, rodalies...) i de connexió entre les ciutats (nou servei Intercity). </li></ul><ul><li>Inclou la previsió d’adquisició de 200 nous trens (tramvies, rodalies, regionals i intercitys) </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Una proposta equilibrada territorialment </li></ul><ul><li>Inclou actuacions a tots els àmbits territorials </li></ul><ul><li>Permet millorar freqüències i temps de recorregut en tota la xarxa ferroviària </li></ul><ul><li>Tots els territoris milloren tant la seva connectivitat interna com les connexions amb els territoris veïns. </li></ul><ul><li>Preveu un increment significatiu del trànsit de mercaderies per ferrocarril </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Amb un cost raonable </li></ul><ul><li>Amb una inversió global estimada de 7095 M€ </li></ul><ul><li>Equivalent al 21,4 % del total d’inversions previstes a l’adicional 3ª de l’estatut </li></ul><ul><li>Un cost equivalent a una única gran obra, com la línia Barcelona-Madrid d’alta velocitat. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>I que permetrà el creixement futur de la xarxa ferrovi à ria </li></ul><ul><li>Les actuacions previstes milloren la capacitat del sistema per absorbir nous tràfics. </li></ul><ul><li>Permetrà en un horitzó posterior la construcció d’eixos ferroviaris per a les comarques mancades de servei ferroviari. </li></ul>
 10. 11. Per tal de fer efectiu aquest Pla ferroviari s’han marcat uns criteris generals que enmarquen totes les actuacions previstes:
 11. 12. Metros comarcals i trens tramvia Intervals màxims de 10 minuts en hora punta i 20 minuts en hora vall. Rodalies. Regió Metropolitana de Barcelona. Corones 1 a 3 Intervals màxims de 5-7,5 minuts en hora punta i 10 minuts en hora vall. Rodalies. Regió Metropolitana de Barcelona. Corones 4 a 6 Intervals màxims de 10-15 minuts en hora punta i 20-30 minuts en hora vall. Rodalies. Nous nuclis Intervals màxims de 10-15 minuts en hora punta i 20-30 minuts en hora vall Catalunya Exprés Funcionament per horari. Intervals màxims de 30-60 minuts en hora punta i cada 60 minuts en hora vall entre Ripoll, Reus, Tortosa, Figueres Centre i Barcelona. Intercity Catalunya Funcionament per horari. Freqüència de pas
 12. 13. Metros comarcals i trens tramvia Superior a 25 km/h Rodalies. Regió Metropolitana de Barcelona. Corones 1 a 3 Superior a 40 km/h (com a l’actualitat) Rodalies. Regió Metropolitana de Barcelona. Corones 3 a 6 Superior a 60 km/h o enllaç amb servei alternatiu superior a 80 km/h Catalunya Exprés Superior a 80 km/h Intercity Catalunya Superior a 120 km/h Velocitat comercial
 13. 14. Nova anella ferroviària entre Flaçà i Riudellots per Palamós i Sant Feliu de Guíxols 25 - Girona – Sant Feliu de Guíxols C12 29 60 Sant Feliu – Terrassa C5 Nova línia Martorell – Viladecavalls / Olesa 17 77 Martorell – Terrassa C5 36 40 Barcelona Plaça Catalunya – Terrassa C4 / C5 Directe entre Cerdanyola del Vallès i Torre del Baró. Nova parada a Barberà Enllaç, Sabadell Can Llong i Terrassa La Grípia. 26 32 Barcelona Plaça Catalunya – Sabadell C4 / C5 Millora del traçat: min. 70 km/h 80 115 Vic - Puigcerdà CE6 Directe entre Granollers Centre i Vic 55 75 Barcelona Sants – Vic C3 / CE6 Directe entre Granollers Centre i Sagrera 55 65 Barcelona Sagrera – Maçanet Massanes C2 Quadruplicació de vies. 15 26 Barcelona Sagrera – Granollers Centre (semidirecte) C2 75 minuts entre Barcelona Sants i Tarragona afegint parades a Torredembarra i Altafulla per alliberar els Catalunya Exprès. 56 60 Barcelona Sants – Sant Vicenç de Calders C2 15 minuts entre Sagrera i Granollers 9 minuts entre Granollers i Mataró, sense parades intermèdies, assumides per C8. 24 30 Barcelona Sagrera – Mataró (semidirecte) C1 Observacions Temps vehicle privat Temps previst Temps actual Tram Línia
 14. 15. Observacions Temps vehicle privat Temps previst Temps actual Tram Línia 38 - Girona – Palamós C12 30 - Palamós – Sant Feliu de Guíxols C12 42 47 Lleida - Cervera C14 54 - Lleida – Igualada C14+IC4 Canvi d’ample a l’Arboç. Parades a Vilafranca del Penedès Nord, Martorell Enllaç i El Prat de Llobregat. 50 63 Barcelona – Tarragona IC1 90 91 Barcelona – Figueres Centre CE1 73 76 Barcelona – Flaçà CE1 30 37 Barcelona – Sant Celoni CE1 77 87 Barcelona – Montblanc CE4 60 71 Barcelona – Valls CE4 40 46 Barcelona – Sant Vicenç de Calders CE4 Reestructuració de parades. 64 78 Barcelona – Vila-seca CE2 Parades a Torrassa, El Prat de Llobregat, Castelldefels i Sant Vicenç de Calders 55 63 Barcelona – Tarragona CE1
 15. 16. Observacions Temps vehicle privat Temps previst Temps actual Tram Línia Nova línia Martorell – Viladecavalls / Olesa Canvi d’ample a Martorell Seat. 45 74 Barcelona – Manresa IC5 18 30 Barcelona – Martorell IC4 - IC5 52 180 Barcelona – Cervera IC4 Nova línia Martorell – Igualada – Cervera. Canvi d’ample a Martorell Seat. 40 82 Barcelona – Igualada IC4 Canvi d’ample a l’Arboç i Aeroport de Reus Relació directa coberta per Llarga Distància 86 171 Barcelona – Tarragona – Lleida IC3 Canvi d’ample a l’Arboç 70 90 Barcelona – Reus IC2 Canvi d’ample a l’Arboç Relació directa coberta per Llarga Distància fins l’Aldea | Amposta més connexió amb Tram tren de l’Ebre. 90 135 Barcelona – Tortosa IC1
 16. 17. Cap comarca amb més de 50.000 habitants sense estació ferroviària a menys d’un quilòmetre de la ciutat més poblada. Aquestes comarques sumen el 94% de la població catalana. (Vegeu annex 2) Cap municipi superior a 30.000 habitants sense estació ferroviària (o tren tramvia) Accessibilitat
 17. 18. Més efecte xarxa Aquest pla reforça el mallat del ferrocarril a Catalunya amb un conjunt d’enllaços ferroviaris i algunes línies puntuals que permeten disposar d’una xarxa molt ben connectada amb un esforç inversor relativament petit i que posa en alça el valor de les línies actuals, fins i tot les menys utilitzades. La xarxa ferroviària resultant d’aquest pla aportaria un gran efecte xarxa, permetent molts més tipus de desplaçaments al llarg de tot Catalunya amb només un o dos transbordaments. El replantejament dels serveis es fa a gran escala.
 18. 19. Mapa de la xarxa actual 2008
 19. 20. Mapa de la xarxa completa segons tipologies de l ínees
 20. 21. <ul><li>Un servei estructurat en diferents nivells: </li></ul><ul><li>Servei metropolità , amb material de rodalies. És el que va a 40 km/h, fent parades a totes les estacions però només entre Barcelona i la segona corona. Es proposa estructurar el servei a partir de 8 línies de rodalia, a més de les tres existents de FGC, més el Tramvia del Vallès (TV); tres línies de rodalia Tarragona més el Tramvia del Camp de Tarragona (TC); dues línies de rodalia a Girona més el Tramvia de les Gavarres (TG); tres línies de rodalia a Lleida i un tramvia a  les Terres de l’Ebre (TE). En total, 16 línies metropolitanes en ample Renfe, 5 prestades per FGC, més 4 noves línies de tramvia. </li></ul><ul><li>Servei de rodalies , amb material de rodalies. És  el que va entre 60 i 80 km/h, entre la tercera corona i Barcelona. També es creen tres serveis de rodalia a Lleida, Tarragona i Girona. Que enllacen sempre amb els serveis de rodalia de Barcelona. </li></ul>
 21. 22. Mapa de la proposta de Rodalies
 22. 23. <ul><li>Un servei estructurat en diferents nivells: </li></ul><ul><li>Servei Catalunya Exprés , integrat per cinc línies. Circulan sobre vies d’ample ibèric, amb nou material i amb velocitats comercials de 90 km/h, amb extrems a Tortosa, Casp, Lleida, Portbou i Puigcerdà. A 100 km de distància de Barcelona només s’atura als punts de la xarxa que tenen connexió amb altres xarxes: Reus, Tarragona, Roda de Barà, Sant Vicenç de Calders, Vilanova, Castelldefels, el Prat, Granollers, Sant Celoni, Maçanet, Girona i Figueres. </li></ul>
 23. 24. Mapa de la proposta de Catalunya Express
 24. 25. <ul><li>Un servei estructurat en diferents nivells: </li></ul><ul><li>Servei Intercity Catalunya, IC , integrat també per cinc línies. Circula amb material de canvi automàtic d’eixos, tipus Àlvia, amb velocitats comercials superiors a 120 km/h, i utilitzant la via d’altes prestacions com a autopista ferroviària i la xarxa convencional per arribar a punts cèntrics de les ciutats més importants de Catalunya. El servei compta amb estacions a Lleida, Tortosa l’Aldea, Cambrils, Reus, Tarragona, Perafort, Vilafranca, Martorell, el Prat, Sants, Diagonal (nova), Sagrera, Aeroport de Girona, Girona, Flaçà i Figueres Centre. </li></ul>
 25. 26. Mapa de la proposta d’Intercity
 26. 27. <ul><li>Un servei estructurat en diferents nivells: </li></ul><ul><li>Mercaderies , A Catalunya el sistema de transport de mercaderia per ferrocarril està integrat per uns nodes principals, que són el Port de Tarragona, la petroquímica de Tarragona, Constantí, Lleida, Girona, el Port de Barcelona, el Delta del Llobregat, Martorell i un altre node al centre del dos Vallès, l’Occidental i l’Oriental. Les previsions de millora de la infraestructura contemplades en el Pla tren 2014, i la millor estructura dels serveis ferroviaris que es proposa crearan un gran espai a la circulació de trens de mercaderia, sempre que hi hagin operadors disposats a realitzar-los amb eficàcia. </li></ul>
 27. 28. Mapa de la proposta de Mercaderies
 28. 29. Actuacions previstes
 29. 31. Mapa de la xarxa completa amb actuacions previstes

×