SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
Els escribes
             QUÈ ÉS UN ESCRIBA?
A la civilització de l’Antic Egipte els Escribes eren uns personatges fonamentals,
perquè eren cultes, experts en escriptura jeroglífica i coneixien el secret del
càlcul. Solien procedir de la classe baixa i eren intel·ligents i educats.        QUINA FEINA FEIEN ELS ESCRIBES?
Els escribes sempre acompanyaven al faraó i als personatges importants i es
dedicaven a escriure tot el que era important a la vida del regne: les crescudes
del Riu Nil, l’estat del canals, l’escriptura dels textos sagrats, les oracions als
déus, el càlcul del jornal dels esclaus i obrers...

Eren tan cultes que coneixien a la perfecció els diferents tipus d’escriptura
egípcia: jeroglífica, hieràtica i demòtica.


                         NOM:
QUI PODIA SER ESCRIBA?

A l’Antic Egipte el treball d’Escriba era molt important, no podia ser-ho
qualsevol. Havien de ser persones educades, molt cultes i intel·ligents. La
majoria eren persones que procedien de la classe baixa.

La família estalviava durant molts d’anys per a poder pagar les classes. Pels
antics egipcis la professió d’escriba era considerada la millor.

Els fills dels faraons, i potser algunes princeses estudiaven a l’escola del palau.
Aprenien a llegir i a escriure en jeroglífics. Aquests, però, no treballaven
d’escribes.


          ON ESTUDIAVEN ELS ESCRIBES?
Els Escribes aprenien a estudiar a les “Cases de Vida” que depenien d’un temple.
  QUANTS ANYS HAVIEN D’ESTUDIAR PER DOMINAR
       L’ESCRIPTURA EGÍPCIA?
Els Escribes aprenents estudiaven dels cinc als disset anys.

Estudiaven l’escriptura jeroglífica i l’escriptura hieràtica.

    QUINS EREN ELS PROFESSORS DELS ESCRIBES?
Generalment era un ofici que passava de pares a fills.

Durant l’Imperi Antic els professors dels escribes eren els seus propis pares que
s’encarregaven d’ensenyar als seus fills l’ofici d’escriure.

A partir de l’Imperi Mitjà en algunes ciutats van aparèixer les escoles o cases de
Vida.
els esclaus
           QUÈ ERA UN ESCLAU?

Els esclaus egipcis eren propietat d’altres persones: faraons, gent
important... i els obligaven a treballar per a ells.

Eren persones sense drets, obligats a realitzar dures tasques en què
les pallisses podien ser habituals. Solien pegar als esclaus utilitzant
branques de papir.

  QUINES RECOMPENSES DONAVEN ALS ESCLAUS
      QUAN ACABAVEN EL TREBALL?
Quan un esclau acabava el seu treball li donaven un sou molt baix.
Quasi sempre consistia en unes poques llavors de blat.                       NOM:
HI HAVIA DONES ESCLAVES?

 Hi va haver també dones esclaves però gairebé totes elles eren
 propietat del faraó. Varen arribar a estar tan bé amb les famílies
 que vivien que inclús les enterraven amb el faraó o les podien
 donar llibertat.
        QUÈ MENJAVEN ELS ESCLAUS?

Els esclaus menjaven pa, aigua llavors i algunes sobres dels menjars
dels faraons. També solien caçar per als faraons i per a ells.


   PER A QUÈ COMPRAVEN ALS ESCLAUS? QUI ELS
           VENIA?
 Compraven els esclaus per a treballar pel faraó, treure pedres o
 metalls de les mines, construir ports, treballs de neteja, tasques del
 camp o tasques de la casa.

 Els esclaus eren propietat del faraó i només ells podien regalar els
 seus esclaus a gent important. Els faraons eren els encarregats de
 comprar-los, vendre’ls i llogar-los.
MALTRACTAVEN ALS ESCLAUS?

Els maltractaments no eren freqüents i quan ocorria l’esclau tenia
dret a reclamar als tribunals, sempre que el càstig hagués estat
injust.

Algunes vegades els pegaven amb fuetades per a què treballessin.
Sacerdots egipcis
  QUÈ FEIEN ELS SACERDOTS I QUIN ERA EL SEU
          TREBALL??

Cada déu disposava d’un temple on es podia practicar el culte
religiós i guardar la seva estàtua. Cada temple tenia un cos de
sacerdots que netejaven, vestien a l’estàtua i practicaven els
rituals. Els sacerdots rivalitzaven entre ells per tal que el seu déu
tingués més influència i rebés més ofrenes i diners.

Cada dia anaven en processó fins al santuari portant aliments i
begudes com a ofrenes a la divinitat. Els sacerdots d’alguns déus
molt importants van acumular moltes riqueses i poder.
                      NOM:
COM EREN ELS SACERDOTS?

Els sacerdots eren persones que es dedicaven a fer sacrificis i ofrenes
als seus déus. A part d’això s’ocupaven de l’estudi de la ciència,
l’ensenyament i la pràctica de la medicina.

S’afaitaven tot el COM EREN ELS SACERDOTS?
          cos i es vestien amb roba de lli.             QUÈ MENJAVEN?

 Els sacerdots tenien accés a menjar carn de vaca i vi. Quasi sempre
 es menjaven totes les ofrenes que els faraons dipositaven als déus
 dels temples
  ON FEIEN ELS EMBALSAMENTS ELS SACERDOTS?
 Els sacerdots feien els embalsaments a la casa de la momificació a
 Pernfe. Treballaven en els temples dedicant-se a ofrenar als déus, a
 canvi rebien terres i ingressos.

 El faraó no realitzava personalment les cerimònies dels temples. En
 realitat el que feia era deixar que altres persones les fessin en el seu
 nom. Els sacerdots ocupaven el lloc del faraó, ja que els faraons i els
 sacerdots eren els únics que podien comunicar-se amb els déus.
QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE ELS
SACERDOTS EGIPCIS I ELS SACERDOTS CATÒLICS?

La gran diferència entre els sacerdots egipcis i els catòlics era que
els cures de les parròquies eren sacerdots perquè tenien vocació
pel treball, mentre que els de l’Antic Egipte eren una espècie de
funcionaris que s’encarregaven de custodiar els temples i
d’alimentar, mitjançant ofrenes, als déus.

Els sacerdots catòlics havien de ser molt bones persones i ajudar
als demés amb els seus problemes, mentre que els sacerdots
egipcis podien ser males persones, inclús alguns d’ells robaven
riqueses dels temples.
faraons egipcis
            QUÈ ÉS UN FARAÓ?

 Els faraons van ser éssers gairebé divins durant les primeres
 dinasties i eren identificats amb el déu Horus.

 El faraó era el rei d’Egipte i van existir molts al llarg de tota la
 civilització. Varen estar repartits en trenta dinasties o famílies
 regnants, i es van succeir des de l’inici de la seva història cap a l’any
 3.100 AC fins a l’arribada dels grecs a l’any 332 AC.    QUI VA SER EL PRIMER FARAÓ D’EGIPTE? I
            L’ÚLTIM?
Pels egipcis el primer faraó fou Normer l’últim fou una dona:
Cleopatra VII que va regnar des de l’any 51 AC fins al 30 AC.
                         NOM:
LA FAMÍLIA REIAL

 Els egipcis creien que els reis o faraons eren semidéus i que, per
 tant, estaven per damunt de les normes de la societat. La
 majoria dels faraons van ser homes, però unes quantes dones
 varen governar Egipte en diverses èpoques. Una faraona molt
 poderosa que va regnar durant molt de temps fou Hatshepsut,
 que va governar uns 15 anys fins al 1.458 AC, quan va morir. Duia
 el vestit tradicional dels governants masculins, i fins i Itot una
   QUI VA SER EL PRIMER FARAÓ D’EGIPTE?
 barba postissa per a què l’acceptessin millor.
             L’ÚLTIM?
   QUI VA SER EL FARAÓ MÉS IMPORTANT?

Cap faraó no va ser tan important com Ramses II o Tuthankamon.
Alguns faraons van ser oblidats pel pas del temps.
COM VESTIEN ELS FARAONS?

Els faraons vestien molt elegants després de la seva coronació.
Rebien vàries insígnies reials que usarien durant tot el seu
regnat. Sobre el pit portaven el flagel o cetre nejej i el cetre
heka, símbols que representaven el déu Osiris. A la front, l’ureus
representava una cobra que els protegia dels enemics. Usaven
també una barba postissa fermada amb un cordó. En el cap es
col·locaven diferents tocats.
RAMSES II

Ramses II va regnar durant 67 anys i va tenir 162 fills. Va fer
construir molts de temples i ciutats. Fou considerat un dels
faraons més importants de l’Antic Egipte.
             DJOSER

La piràmide més antiga de l’Antic Egipte fou construïda durant el
regnat del faraó Djoser. Coneguda com la piràmide escalonada de
Saqqara durant l’època de Djoser.
TUTANKAMON

 Recents estudis han confirmat que al contrari del que es suposava
 fins aleshores, Tutankamon no va ser assassinat. La seva mort es
 va produir a causa d’una fractura a la cama. La seva curació es va
 complicar i va causar la mort degut a una infecció o simplement
 per una hemorràgia interna.

 Va acceptar el regnat als 9 anys i va morir als 18 /20 anys.
             CLEOPATRA

Cleopatra, que va ser la reina d’Egipte Ptolomeico, va néixer a
l’any 69 AC i va morir a l’any 31 AC. Va ser l’última reina de la
dinastia Ptolomeica i va regnar juntament amb el seu pare,
Ptolomeo Cesarión.

El nom complet de la qui fou reina de l’Antic Egipte fou Cleopatra
Filopator NeaThea, que significa Cleopatra amada pel seu pare.

Quan na Cleopatra es va proclamar reina d’Egipte, els romans
saquejaren la ciutat, robaren, mataren... i tiraren a l’aigua una
estàtua molt valuosa de na Cleopatra.
els déus de l’antic Egipte
            QUÈ ÉS UN DÉU?

Pels antics egipcis els déus estaven per tot arreu: a l’aigua, a l’aire, a
la Terra i a l’invisible regne dels difunts.

Els egipcis creien que els déus havien creat el món i els humans i per
això, s’encarregaven d’assegurar la seva continuïtat. Creien que els
déus lluitaven contra les forces del mal i que en ocasions lluitaven
entre ells.         QUANTS DÉUS HI HAVIA?

          Els egipcis creien en 700 déus.
                        NOM:
QUÈ MENJAVEN ELS DÉUS?

Els egipcis creien que els déus menjaven tres vegades al dia un
buffet de carn i dolços, que eren les ofrenes que deixaven els
faraons i la gent del poble als temples. Però els qui es menjaven
tot això eren els sacerdots amb la seva família.
            RA, DÉU SOLAR

Ra era considerat el déu solar d’Egipte.

Ra és un dels noms del sol.

Quan desapareix cap a l’est és Aton, l’ancià encorbat que espera
en el més enllà als morts. Quan torna a la vida el matí, per l’est,
ho fa en forma d’escabarat, Jepri. Durant el dia il·lumina la Terra
en forma de falcó.
HORUS FALCÓ, DÉU DEL CEL

Horus va lluitar contra el seu oncle Set per recuperar el tron del
seu pare Osiris, que havia estat assassinat per Set. Horus va
guanyar l’enfrontament i es va convertir en rei d’Egipte.
         OSIRIS, DÉU DELS MORTS

Osiris era rei a la Terra i va ensenyar als egipcis la religió i el cultiu
dels cereals. Però va ser assassinat pel seu gelós germà Set, i va
ressuscitar per esdevenir senyor i jutge dels morts.
TEFNUT

Tefnut era considerada la deessa que encarna la humitat,
representa a la rosada i als processos corporals que produeixen la
humitat.

El seu nom prové de Tef (humit) i Nut (cel). Es diu que es va
enfadar amb Ra i se’n va anar a Nubia. El déu Shu i Thot anaren a
buscar-la, la consolaren i tornà a Egipte en forma d’inundació.

Se la representa com una lleona o com una dona amb cap de lleó.
   SET, DÉU DE LES FORCES DESTRUCTORES

Déu que va personificar la terra desèrtica, la sequera.
Simbolitzaven les forces destructores. La seva veu era com un tro
i era fill de Gueh i Nut. Com no va ser totalment vençut,
amenaçava periòdicament l’ordre còsmic. Va ser l’assassí d’Osiris.
Era representat com un estrany galgo amb orelles llargues
tallades.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Projecte egipte 4rt
Projecte egipte 4rtProjecte egipte 4rt
Projecte egipte 4rtcolecope
 
Edat dels metalls
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metallsjmontija
 
La religió egípcia
La religió egípciaLa religió egípcia
La religió egípciasantgisbert
 
Piràmide social (definitiva)
Piràmide social (definitiva)Piràmide social (definitiva)
Piràmide social (definitiva)vallterrics
 
Les primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacionsLes primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacionscristinamoragrau
 
L'edat mitjana
L'edat mitjanaL'edat mitjana
L'edat mitjanaeplaneco7
 
Piràmides, temples, momificació...
Piràmides, temples, momificació...Piràmides, temples, momificació...
Piràmides, temples, momificació...vallterrics
 
La manera de viure dels grecs
La manera de viure dels grecsLa manera de viure dels grecs
La manera de viure dels grecs2nESO
 
Piràmide social
Piràmide socialPiràmide social
Piràmide socialvallterrics
 
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metallsaroki
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaaquitawin
 
La momificació a l'Antic Egipte
La momificació a l'Antic EgipteLa momificació a l'Antic Egipte
La momificació a l'Antic Egiptemiqueldepetra
 

La actualidad más candente (20)

La civilització grega
La civilització gregaLa civilització grega
La civilització grega
 
Projecte egipte 4rt
Projecte egipte 4rtProjecte egipte 4rt
Projecte egipte 4rt
 
Edat dels metalls
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metalls
 
La religió egípcia
La religió egípciaLa religió egípcia
La religió egípcia
 
Déus
DéusDéus
Déus
 
Piràmide social (definitiva)
Piràmide social (definitiva)Piràmide social (definitiva)
Piràmide social (definitiva)
 
ELS IBERS
ELS IBERSELS IBERS
ELS IBERS
 
Les primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacionsLes primeres civilitzacions
Les primeres civilitzacions
 
L'edat mitjana
L'edat mitjanaL'edat mitjana
L'edat mitjana
 
Faraons i deus
Faraons i deusFaraons i deus
Faraons i deus
 
Edat antiga
Edat antigaEdat antiga
Edat antiga
 
Piràmides, temples, momificació...
Piràmides, temples, momificació...Piràmides, temples, momificació...
Piràmides, temples, momificació...
 
La manera de viure dels grecs
La manera de viure dels grecsLa manera de viure dels grecs
La manera de viure dels grecs
 
Piràmide social
Piràmide socialPiràmide social
Piràmide social
 
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
 
La prehistòria
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
 
Egipte Antic
Egipte AnticEgipte Antic
Egipte Antic
 
La momificació a l'Antic Egipte
La momificació a l'Antic EgipteLa momificació a l'Antic Egipte
La momificació a l'Antic Egipte
 
L'antic egipte. PRIMARIA
L'antic egipte. PRIMARIAL'antic egipte. PRIMARIA
L'antic egipte. PRIMARIA
 
Antic Egipte
Antic Egipte Antic Egipte
Antic Egipte
 

Destacado

Presentació faraons
Presentació faraonsPresentació faraons
Presentació faraonsjordi26
 
L'antic egipte
L'antic egipteL'antic egipte
L'antic egiptelburgos
 
Les piràmides
Les piràmidesLes piràmides
Les piràmidesjordi26
 
L'ANTIC EGIPTE
L'ANTIC EGIPTEL'ANTIC EGIPTE
L'ANTIC EGIPTEMAICA CIMA
 
Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Toni Pitarch
 
La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realToni Pitarch
 
Treball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipte
Treball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipteTreball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipte
Treball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipterodonellsuperior
 
La civilització egípcia
La civilització egípciaLa civilització egípcia
La civilització egípciadtors
 
Els faraons egipcis
Els faraons egipcisEls faraons egipcis
Els faraons egipcisbolosmar
 
Faraons i faraones
Faraons i faraonesFaraons i faraones
Faraons i faraonesVeronica7bc
 
L'antic Egipte
L'antic EgipteL'antic Egipte
L'antic Egipterogerrue
 
Escribes i jeroglífics
Escribes i jeroglíficsEscribes i jeroglífics
Escribes i jeroglíficsvallterrics
 
Religion jesus de natzaret --------------------------------------
Religion jesus de natzaret --------------------------------------Religion jesus de natzaret --------------------------------------
Religion jesus de natzaret --------------------------------------Aperez2000
 
Déus i deesses de l'Antic Egipte
Déus i deesses de l'Antic EgipteDéus i deesses de l'Antic Egipte
Déus i deesses de l'Antic Egiptepatricia_roal
 

Destacado (20)

Presentació faraons
Presentació faraonsPresentació faraons
Presentació faraons
 
L'antic egipte
L'antic egipteL'antic egipte
L'antic egipte
 
Egipte
EgipteEgipte
Egipte
 
L'Antic Egipte (repàs)
L'Antic Egipte (repàs)L'Antic Egipte (repàs)
L'Antic Egipte (repàs)
 
Les piràmides
Les piràmidesLes piràmides
Les piràmides
 
L'ANTIC EGIPTE
L'ANTIC EGIPTEL'ANTIC EGIPTE
L'ANTIC EGIPTE
 
Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
 
La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
 
Treball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipte
Treball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipteTreball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipte
Treball dels nens de 3r de l'escola Rodonell sobre egipte
 
La civilització egípcia
La civilització egípciaLa civilització egípcia
La civilització egípcia
 
Els faraons egipcis
Els faraons egipcisEls faraons egipcis
Els faraons egipcis
 
Prehistòria
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
 
Faraons i faraones
Faraons i faraonesFaraons i faraones
Faraons i faraones
 
L'antic Egipte
L'antic EgipteL'antic Egipte
L'antic Egipte
 
Escribes i jeroglífics
Escribes i jeroglíficsEscribes i jeroglífics
Escribes i jeroglífics
 
L'art
L'artL'art
L'art
 
Projecte d'egipte.susana
Projecte d'egipte.susanaProjecte d'egipte.susana
Projecte d'egipte.susana
 
Religion jesus de natzaret --------------------------------------
Religion jesus de natzaret --------------------------------------Religion jesus de natzaret --------------------------------------
Religion jesus de natzaret --------------------------------------
 
Déus i deesses de l'Antic Egipte
Déus i deesses de l'Antic EgipteDéus i deesses de l'Antic Egipte
Déus i deesses de l'Antic Egipte
 
Egipcis
EgipcisEgipcis
Egipcis
 

Similar a Escribes, faraons, déus, sacerdots i déus

Similar a Escribes, faraons, déus, sacerdots i déus (20)

Egipte
EgipteEgipte
Egipte
 
Egipte 1
Egipte 1Egipte 1
Egipte 1
 
Grup4
Grup4Grup4
Grup4
 
Grup4
Grup4Grup4
Grup4
 
Egipte
EgipteEgipte
Egipte
 
Egipte
EgipteEgipte
Egipte
 
L'edat antiga
L'edat antigaL'edat antiga
L'edat antiga
 
Egipte i mesopotamia
Egipte i mesopotamiaEgipte i mesopotamia
Egipte i mesopotamia
 
Egipte
EgipteEgipte
Egipte
 
Quim J Pere_David.F_Joan.C (1r_E)
Quim J Pere_David.F_Joan.C (1r_E)Quim J Pere_David.F_Joan.C (1r_E)
Quim J Pere_David.F_Joan.C (1r_E)
 
Quim j pere_david.f_joan.c (1r_e)
Quim j pere_david.f_joan.c (1r_e)Quim j pere_david.f_joan.c (1r_e)
Quim j pere_david.f_joan.c (1r_e)
 
Tema 6 l'antic egipte (ii)
Tema 6 l'antic egipte (ii)Tema 6 l'antic egipte (ii)
Tema 6 l'antic egipte (ii)
 
Déus egipcis
Déus egipcisDéus egipcis
Déus egipcis
 
Egipto.
Egipto.Egipto.
Egipto.
 
Egipto.
Egipto.Egipto.
Egipto.
 
Les civilitzacions egípcies
Les civilitzacions egípciesLes civilitzacions egípcies
Les civilitzacions egípcies
 
Egipte
Egipte Egipte
Egipte
 
Els egipcis
Els egipcisEls egipcis
Els egipcis
 
Grup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci Antic
Grup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci AnticGrup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci Antic
Grup Experts 03: Societat i Cultura del Món Egipci Antic
 
Egipte 3
Egipte 3Egipte 3
Egipte 3
 

Más de primerbalansat (20)

Què volem saber dels cans
Què volem saber dels cansQuè volem saber dels cans
Què volem saber dels cans
 
Grup 6
Grup 6Grup 6
Grup 6
 
Grup 6
Grup 6Grup 6
Grup 6
 
Grup 5 nou treball
Grup 5 nou treballGrup 5 nou treball
Grup 5 nou treball
 
Grup 4
Grup 4Grup 4
Grup 4
 
Grup3 nou 1
Grup3 nou 1Grup3 nou 1
Grup3 nou 1
 
Grup 2..
Grup 2..Grup 2..
Grup 2..
 
Grup1...
Grup1...Grup1...
Grup1...
 
Cicle vital plantes
Cicle vital plantesCicle vital plantes
Cicle vital plantes
 
Agricultura medi
Agricultura mediAgricultura medi
Agricultura medi
 
4 flora
4 flora4 flora
4 flora
 
Llibre del carrer
Llibre del carrerLlibre del carrer
Llibre del carrer
 
Les aventures dels robots ramona i gema
Les aventures dels robots   ramona i gemaLes aventures dels robots   ramona i gema
Les aventures dels robots ramona i gema
 
L'aventura dels monstres. toni i dangely
L'aventura dels monstres. toni i dangelyL'aventura dels monstres. toni i dangely
L'aventura dels monstres. toni i dangely
 
Elyas y nicole
Elyas y nicoleElyas y nicole
Elyas y nicole
 
Elyas y nicole
Elyas y nicoleElyas y nicole
Elyas y nicole
 
Carnaval bloc
Carnaval blocCarnaval bloc
Carnaval bloc
 
Na nerea i els gats janira i marina
Na nerea i els gats janira i marinaNa nerea i els gats janira i marina
Na nerea i els gats janira i marina
 
Les aventures de la familia. carla i izan
Les aventures de la familia. carla i izanLes aventures de la familia. carla i izan
Les aventures de la familia. carla i izan
 
L'aventura dels robots jordi
L'aventura dels robots jordiL'aventura dels robots jordi
L'aventura dels robots jordi
 

Escribes, faraons, déus, sacerdots i déus

 • 1. Els escribes QUÈ ÉS UN ESCRIBA? A la civilització de l’Antic Egipte els Escribes eren uns personatges fonamentals, perquè eren cultes, experts en escriptura jeroglífica i coneixien el secret del càlcul. Solien procedir de la classe baixa i eren intel·ligents i educats. QUINA FEINA FEIEN ELS ESCRIBES? Els escribes sempre acompanyaven al faraó i als personatges importants i es dedicaven a escriure tot el que era important a la vida del regne: les crescudes del Riu Nil, l’estat del canals, l’escriptura dels textos sagrats, les oracions als déus, el càlcul del jornal dels esclaus i obrers... Eren tan cultes que coneixien a la perfecció els diferents tipus d’escriptura egípcia: jeroglífica, hieràtica i demòtica. NOM:
 • 2. QUI PODIA SER ESCRIBA? A l’Antic Egipte el treball d’Escriba era molt important, no podia ser-ho qualsevol. Havien de ser persones educades, molt cultes i intel·ligents. La majoria eren persones que procedien de la classe baixa. La família estalviava durant molts d’anys per a poder pagar les classes. Pels antics egipcis la professió d’escriba era considerada la millor. Els fills dels faraons, i potser algunes princeses estudiaven a l’escola del palau. Aprenien a llegir i a escriure en jeroglífics. Aquests, però, no treballaven d’escribes. ON ESTUDIAVEN ELS ESCRIBES? Els Escribes aprenien a estudiar a les “Cases de Vida” que depenien d’un temple. QUANTS ANYS HAVIEN D’ESTUDIAR PER DOMINAR L’ESCRIPTURA EGÍPCIA? Els Escribes aprenents estudiaven dels cinc als disset anys. Estudiaven l’escriptura jeroglífica i l’escriptura hieràtica. QUINS EREN ELS PROFESSORS DELS ESCRIBES? Generalment era un ofici que passava de pares a fills. Durant l’Imperi Antic els professors dels escribes eren els seus propis pares que s’encarregaven d’ensenyar als seus fills l’ofici d’escriure. A partir de l’Imperi Mitjà en algunes ciutats van aparèixer les escoles o cases de Vida.
 • 3. els esclaus QUÈ ERA UN ESCLAU? Els esclaus egipcis eren propietat d’altres persones: faraons, gent important... i els obligaven a treballar per a ells. Eren persones sense drets, obligats a realitzar dures tasques en què les pallisses podien ser habituals. Solien pegar als esclaus utilitzant branques de papir. QUINES RECOMPENSES DONAVEN ALS ESCLAUS QUAN ACABAVEN EL TREBALL? Quan un esclau acabava el seu treball li donaven un sou molt baix. Quasi sempre consistia en unes poques llavors de blat. NOM:
 • 4. HI HAVIA DONES ESCLAVES? Hi va haver també dones esclaves però gairebé totes elles eren propietat del faraó. Varen arribar a estar tan bé amb les famílies que vivien que inclús les enterraven amb el faraó o les podien donar llibertat. QUÈ MENJAVEN ELS ESCLAUS? Els esclaus menjaven pa, aigua llavors i algunes sobres dels menjars dels faraons. També solien caçar per als faraons i per a ells. PER A QUÈ COMPRAVEN ALS ESCLAUS? QUI ELS VENIA? Compraven els esclaus per a treballar pel faraó, treure pedres o metalls de les mines, construir ports, treballs de neteja, tasques del camp o tasques de la casa. Els esclaus eren propietat del faraó i només ells podien regalar els seus esclaus a gent important. Els faraons eren els encarregats de comprar-los, vendre’ls i llogar-los.
 • 5. MALTRACTAVEN ALS ESCLAUS? Els maltractaments no eren freqüents i quan ocorria l’esclau tenia dret a reclamar als tribunals, sempre que el càstig hagués estat injust. Algunes vegades els pegaven amb fuetades per a què treballessin.
 • 6. Sacerdots egipcis QUÈ FEIEN ELS SACERDOTS I QUIN ERA EL SEU TREBALL?? Cada déu disposava d’un temple on es podia practicar el culte religiós i guardar la seva estàtua. Cada temple tenia un cos de sacerdots que netejaven, vestien a l’estàtua i practicaven els rituals. Els sacerdots rivalitzaven entre ells per tal que el seu déu tingués més influència i rebés més ofrenes i diners. Cada dia anaven en processó fins al santuari portant aliments i begudes com a ofrenes a la divinitat. Els sacerdots d’alguns déus molt importants van acumular moltes riqueses i poder. NOM:
 • 7. COM EREN ELS SACERDOTS? Els sacerdots eren persones que es dedicaven a fer sacrificis i ofrenes als seus déus. A part d’això s’ocupaven de l’estudi de la ciència, l’ensenyament i la pràctica de la medicina. S’afaitaven tot el COM EREN ELS SACERDOTS? cos i es vestien amb roba de lli. QUÈ MENJAVEN? Els sacerdots tenien accés a menjar carn de vaca i vi. Quasi sempre es menjaven totes les ofrenes que els faraons dipositaven als déus dels temples ON FEIEN ELS EMBALSAMENTS ELS SACERDOTS? Els sacerdots feien els embalsaments a la casa de la momificació a Pernfe. Treballaven en els temples dedicant-se a ofrenar als déus, a canvi rebien terres i ingressos. El faraó no realitzava personalment les cerimònies dels temples. En realitat el que feia era deixar que altres persones les fessin en el seu nom. Els sacerdots ocupaven el lloc del faraó, ja que els faraons i els sacerdots eren els únics que podien comunicar-se amb els déus.
 • 8. QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE ELS SACERDOTS EGIPCIS I ELS SACERDOTS CATÒLICS? La gran diferència entre els sacerdots egipcis i els catòlics era que els cures de les parròquies eren sacerdots perquè tenien vocació pel treball, mentre que els de l’Antic Egipte eren una espècie de funcionaris que s’encarregaven de custodiar els temples i d’alimentar, mitjançant ofrenes, als déus. Els sacerdots catòlics havien de ser molt bones persones i ajudar als demés amb els seus problemes, mentre que els sacerdots egipcis podien ser males persones, inclús alguns d’ells robaven riqueses dels temples.
 • 9. faraons egipcis QUÈ ÉS UN FARAÓ? Els faraons van ser éssers gairebé divins durant les primeres dinasties i eren identificats amb el déu Horus. El faraó era el rei d’Egipte i van existir molts al llarg de tota la civilització. Varen estar repartits en trenta dinasties o famílies regnants, i es van succeir des de l’inici de la seva història cap a l’any 3.100 AC fins a l’arribada dels grecs a l’any 332 AC. QUI VA SER EL PRIMER FARAÓ D’EGIPTE? I L’ÚLTIM? Pels egipcis el primer faraó fou Normer l’últim fou una dona: Cleopatra VII que va regnar des de l’any 51 AC fins al 30 AC. NOM:
 • 10. LA FAMÍLIA REIAL Els egipcis creien que els reis o faraons eren semidéus i que, per tant, estaven per damunt de les normes de la societat. La majoria dels faraons van ser homes, però unes quantes dones varen governar Egipte en diverses èpoques. Una faraona molt poderosa que va regnar durant molt de temps fou Hatshepsut, que va governar uns 15 anys fins al 1.458 AC, quan va morir. Duia el vestit tradicional dels governants masculins, i fins i Itot una QUI VA SER EL PRIMER FARAÓ D’EGIPTE? barba postissa per a què l’acceptessin millor. L’ÚLTIM? QUI VA SER EL FARAÓ MÉS IMPORTANT? Cap faraó no va ser tan important com Ramses II o Tuthankamon. Alguns faraons van ser oblidats pel pas del temps.
 • 11. COM VESTIEN ELS FARAONS? Els faraons vestien molt elegants després de la seva coronació. Rebien vàries insígnies reials que usarien durant tot el seu regnat. Sobre el pit portaven el flagel o cetre nejej i el cetre heka, símbols que representaven el déu Osiris. A la front, l’ureus representava una cobra que els protegia dels enemics. Usaven també una barba postissa fermada amb un cordó. En el cap es col·locaven diferents tocats.
 • 12. RAMSES II Ramses II va regnar durant 67 anys i va tenir 162 fills. Va fer construir molts de temples i ciutats. Fou considerat un dels faraons més importants de l’Antic Egipte. DJOSER La piràmide més antiga de l’Antic Egipte fou construïda durant el regnat del faraó Djoser. Coneguda com la piràmide escalonada de Saqqara durant l’època de Djoser.
 • 13. TUTANKAMON Recents estudis han confirmat que al contrari del que es suposava fins aleshores, Tutankamon no va ser assassinat. La seva mort es va produir a causa d’una fractura a la cama. La seva curació es va complicar i va causar la mort degut a una infecció o simplement per una hemorràgia interna. Va acceptar el regnat als 9 anys i va morir als 18 /20 anys. CLEOPATRA Cleopatra, que va ser la reina d’Egipte Ptolomeico, va néixer a l’any 69 AC i va morir a l’any 31 AC. Va ser l’última reina de la dinastia Ptolomeica i va regnar juntament amb el seu pare, Ptolomeo Cesarión. El nom complet de la qui fou reina de l’Antic Egipte fou Cleopatra Filopator NeaThea, que significa Cleopatra amada pel seu pare. Quan na Cleopatra es va proclamar reina d’Egipte, els romans saquejaren la ciutat, robaren, mataren... i tiraren a l’aigua una estàtua molt valuosa de na Cleopatra.
 • 14. els déus de l’antic Egipte QUÈ ÉS UN DÉU? Pels antics egipcis els déus estaven per tot arreu: a l’aigua, a l’aire, a la Terra i a l’invisible regne dels difunts. Els egipcis creien que els déus havien creat el món i els humans i per això, s’encarregaven d’assegurar la seva continuïtat. Creien que els déus lluitaven contra les forces del mal i que en ocasions lluitaven entre ells. QUANTS DÉUS HI HAVIA? Els egipcis creien en 700 déus. NOM:
 • 15. QUÈ MENJAVEN ELS DÉUS? Els egipcis creien que els déus menjaven tres vegades al dia un buffet de carn i dolços, que eren les ofrenes que deixaven els faraons i la gent del poble als temples. Però els qui es menjaven tot això eren els sacerdots amb la seva família. RA, DÉU SOLAR Ra era considerat el déu solar d’Egipte. Ra és un dels noms del sol. Quan desapareix cap a l’est és Aton, l’ancià encorbat que espera en el més enllà als morts. Quan torna a la vida el matí, per l’est, ho fa en forma d’escabarat, Jepri. Durant el dia il·lumina la Terra en forma de falcó.
 • 16. HORUS FALCÓ, DÉU DEL CEL Horus va lluitar contra el seu oncle Set per recuperar el tron del seu pare Osiris, que havia estat assassinat per Set. Horus va guanyar l’enfrontament i es va convertir en rei d’Egipte. OSIRIS, DÉU DELS MORTS Osiris era rei a la Terra i va ensenyar als egipcis la religió i el cultiu dels cereals. Però va ser assassinat pel seu gelós germà Set, i va ressuscitar per esdevenir senyor i jutge dels morts.
 • 17. TEFNUT Tefnut era considerada la deessa que encarna la humitat, representa a la rosada i als processos corporals que produeixen la humitat. El seu nom prové de Tef (humit) i Nut (cel). Es diu que es va enfadar amb Ra i se’n va anar a Nubia. El déu Shu i Thot anaren a buscar-la, la consolaren i tornà a Egipte en forma d’inundació. Se la representa com una lleona o com una dona amb cap de lleó. SET, DÉU DE LES FORCES DESTRUCTORES Déu que va personificar la terra desèrtica, la sequera. Simbolitzaven les forces destructores. La seva veu era com un tro i era fill de Gueh i Nut. Com no va ser totalment vençut, amenaçava periòdicament l’ordre còsmic. Va ser l’assassí d’Osiris. Era representat com un estrany galgo amb orelles llargues tallades.