Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Doazón e transplantes.pptx

 1. Doazón de órganos e tecidos
 2. Que é a doazón? Procedemento mediante o cal una persoa cede gratuitamente un órgano ou tecido propio a outra persoa que o precisa
 3. Quen pode ser doante? Doante vivo: Persoa maior de idade con plenas facultades mentais e que goce de bo estado de saúde. Estas situacións deberán ser verificadas e certificadas por médicos alleos aos que realizarán o transplante e deberán ser aprobadas polos Comités de Ética e polo xuzgado do Rexistro Civil Doante falecido: Calquera persoa, de calquera idade (desde recén nados ata máis de 75 anos) que ata o momento da doazón non padecerán ninguna enfermidade trasmisible coa doazón (cancro ou enfermedades infecciosas) e non teña antecedentes de risco que contraindiquen a doazón
 4. Quen pode ser doante? Para poder doar é preciso que o falecemento aconteza na Unidade de Coidados Intensivos dun hospital. É alí onde se pode levar a cabo una correcta preservación dos órganos e una correcta valoración de cada potencial doante
 5. Tipos de doantes Doante vivo: Persoa que fai a doazón en vida. Doante falecido: Persoa que doa os seus órganos e tecidos para que sexan extraídos despois do seu falecemento Ata hai uns anos, a meirande parte dos doantes falecían por destrución completa e irreversible do cerebro a causa dun traumatismo cerebral por accidente de tráfico. Porén, na actualidade, a primeira causa de morte dos doantes falecidos é a destrución do cerebro a por hemorraxia cerebral
 6. Que se pode doar? Órganos sólidos: Ril, corazón, estómago, fígado, intestino, pulmón, páncreas. Tecidos: Córneas, óso, pel, cartílago, tendóns, membrana amniótica, válvulas cardíacas, arterias, veas proxenitores hematopoyéticos (sangue periférico, medula ósea ou de cordón umbilical) e cultivos celulares de condrocitos, queratinocitos ou mioblastos. Doante vivo: Un dos riles, unha parte do fígado, pulmón ou páncreas e tecido óseo, proxenitores hematopoyéticos, membrana amniótica ou pel Doante falecido: Tódolos seus órganos e tecidos
 7. Que se fai cos órganos extraídos e non transplantados? Envíanse ao Departamento de Anatomía Patolóxica para a súa análise e posteriormente procédese á súa incineración
 8. Que probas se lle fai aos donantes? A tódolos doantes se lle realizan múltiples análises e outras probas diagnósticas para comprobar o bo funcionamento do órgano ou tecido a transplantar e para verificar a ausencia de enfermidades trasmisibles que puideran ocasionar un contaxio ao receptor. Ademais no caso de doantes vivos realízanse probas de compatibilidade doante-receptor que aseguran a viabilidade do órgano trasplantado
 9. Por que non poden ser doantes a maioría dos falecidos? Os doantes de órganos teñen que falecer obrigatoriamente nun hospital. Os doantes en morte encefálica deben falecer en unidades de Coidados Críticos que dispoñen dos medios técnicos necesarios para manter artificialmente a ventilación pulmonar e a circulación do donante con medicación vasopresora.
 10. Requisitos Declarar a morte cerebral por 3 médicos, distintos aos que van a participar na extracción ou transplante, comproben a ausencia completa de resposta cerebral mediante exploración de reflexos de troncoencéfalo e probas instrumentais demostrativas de destrucción completa do cerebro. Os órganos mantéñense perfundidos e osixenados ata o momento da extracción en quirófano.
 11. Que é un transplante? Substitución dun órgano ou tecido enfermo por outro que funcione adecuadamente
 12. Quen ten acceso a un transplante? Persoas enfermas que sufriran un daño irreversible nalgún dos seus órganos (fígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas e ril) e non poden curar con outro tipo de tratamento médico. Cada paciente incluido na lista de agarda é valorado de xeito individual polo equipo de trasplante do seu hospital de referencia
 13. Canto custa? Ao paciente non lle custa nada. O órgano é trasplantado gratuitamente sen que inflúa a condición social ou económica do paciente que o recibe. Toda a terapéutica que implica un transplante (incluida a medicación inmunosupresora post-transplante) e sufragada polo Sistema Nacional de Saúde e as respectivas comunidades autónomas onde se realiza o transplante
 14. Criterios de asignación dos órganos Criterios territoriais: Os órganos dunha determinada área trasplántanse nesa mesma zona para diminuír ao máximo o tempo de isquemia (o tempo máximo que pode trascorrer entre a obtención do órgano e o transplante) Criterios clínicos: Un paciente en “urxencia 0” ten prioridade absoluta en todo o territorio nacional. Se non hai esta urxencia, respéctanse os criterios anteriores O equipo de transplante decide, dentro da súa lista de agarda, qué paciente e o máis indicado para recibir o órgano, seguindo os criterios clínicos: Compatibilidade do grupo sanguíneo, características antropométricas, gravidade do paciente…
 15. Transplante de medula ósea Consiste na infusión por vía intravenosa de medula ósea obtida do doante, co obxectivo de substituír as células enfermas do paciente. Están indicados en enfermos que padecen enfermedades conxénitas ou adquiridas da medula ósea, tales coma leucemias agudas ou crónicas, aplasias medulares, inmunodeficiencias… O ideal é atopar un doante compatible entre os seus familiares máis directos pero iso só acontece no 30% dos casos.
 16. Transplante de cordón umbilical Consiste na infusión por vía intravenosa do sangue do cordón umbilical co obxecto de substituír ás células enfermas do paciente. Non se trata, polo tanto de ninguna intervención quirúrxica.
 17. Transplante de cordón umbilical O transplante de Células de Sangue do Cordón umbilical (SCU) está indicado en persoas que padecen enfermedades conxénitas ou adquiridas da medula ósea, tales como as leucemias agudas ou crónicas. En casos urxentes e en nenos/as, o trasplante das células SCU presenta máis vantaxes que o trasplante de medula ósea completa xa que se reducen as complicacións e aumenta a supervivencia do paciente trasplantado. Coas células SCU que non son útiles para o trasplante investígase para o tratamento da diabete, párkinson…
 18. Transplante de tecidos Os transplantes de tecidos realizáronse moito antes que os de órganos sólidos. Os tecidos que se poden transplantar son: • Tecido osteotendinoso (óso, tendón e estruturas osteontendinosas) • Córneas • Pel • Válvulas cardíacas • Segmentos vasculares (arterias e veas) • Cultivos celulares de condrocitos, queratinocitos ou mioblastos
 19. Que cambios provoca no exterior a extración de órganos Trala extracción de órganos, o aspecto externo do falecido non cambia de forma apreciable e só queda un cicatriz suturado na pel do tórax e abdome. No caso de doantes de tecidos como córneas ou ósos, colócanse próteses para recuperar o volumen ou firmeza trala extracción
 20. Canto tempo dura a extracción de órganos? A extracción de órganos ten unha duración variable dependendo do tipo e características dos órganos e tecidos donados. Habitualmente oscila entre 3 e 6 horas
 21. Canto tempo se poden manter os órganos extraídos? Ril: Conservado en frío, ata trinta e seis horas. Corazón e pulmón: Unhas 6 horas. Fígado e páncreas: Ata unhas 12 horas. En calquera caso, debe intentarse manter o órgano extraído á agarda de ser implantado o menor tempo posible. Os tecidos poden ultraconxelarse e manterse viables durante anos: ósos, ligamentos, cartílagos e pel. Córneas: 10 días, sempre que se mantiveran no medio adecuado a una temperatura de 4º C. Medula ósea: Desde días ata semanas.
 22. A doazón de órganos interfire co funeral? O funeral pode facerse tal cal se planeou, na localidade de falecemento ou calquera outra cidade de España ou do extranxeiro sen ningún tipo de dificultade ou retraso. O novo Regulamento de Policía Sanitaria Mortuoria posibilita expresamente a inhumación o cremación precoz do cadáver cando fora doante, sen necesidade de agardar as preceptivas 24 horas
 23. Podo excluír da doazón algún órgano ou tecido concreto? Dada a escasez de órganos, de cada doazón, téntase obter o maior aproveitamento posible. O habitual é que a doazón sexa completa, porén pode expresarse directamente aos familiares, os cales comunicarán a vontade do falecido
 24. Servirán os meus órganos e tecidos para a doazón despois de padecer alguna enfermidade? En tódolos casos evaluados para unha posible doazón, procédese a unha exhaustiva valoración da función, integridade e ausencia de enfermedades transmisibles no doante mediante probas analíticas, radiolóxicas, ultrasóns ou incluso biopsias. Na maioría das doazóns, sempre se atopa algún órgano ou tecido válido para trasplantarse
 25. Lexislación que regula a doazón e transplante de órganos e tecidos? Lei 30/1979 e RD 411/1996, RD 2070/1999 e RD 1306/2006, cuxos artigos regulan os centros onde se poden realizar extraccións e trasplantes de órganos e tecidos, a gratuidade dos procedementos, consentimiento presunto, anonimato, criterios diagnósticos da morte cerebral e aspectos de seguridade e trazabilidade de tecidos. Naqueles casos de falecemento por causas non naturais, os Xuíces ou Maxistrados de garda deberán coñecer as circunstancias do falecemento e autorizar a extracción de órganos previo informe do médico forense.
 26. Que opinan as principais relixións sobre a doazón e transplante? Igrexa Católica: Favorable Igrexas cristianas reformadas (adventistas, anglicanos, evanxélicos, metodistas,...): Favorable “Testigos de Jehová”: Favorable aínda que manifestan con rotundidade a súa oposición ás trasfusións de sangre Xudeus: Favorable Relixión musulmana: Favorable Budismo e sintoísmo: NON favorables xa que o proceso da morte sucede de forma gradual, completándose ao longo de tres días trala morte clínica.
 27. Carné ou tarxeta de doante Documento que testemuña o noso desexo de ser doante de órganos tralo noso falecemento. Non é imprescindible en España para ser doante. A posesión dun carné de doante non debe suplir que a familia coñeza o noso firme desexo de doazón, xa que os familiares sempre serán informados e consultados.
 28. Duración dos transplantes Trasplantes de ril e fígado: Arredor dos 10 anos Trasplante de ril vivo: Arredor dos 20 anos Supervivencias máis prolongadas: Ril: 43 anos Fígado: 36 anos Medula ósea: 33 anos Corazón: 27 anos Páncreas: 21 anos Pulmón: 19 anos Os trasplantados reciben medicación “antirrechazo” (inmunosupresores) durante todo o resto da súa vida
 29. O sangue a. Composición b. Funcións c. Grupos sanguíneos, Rh e compatibilidade d. Utilidades
 30. O Sangue • Parte do corpo humano ( é un tecido líquido) • É necesaria para a vida • Non se pode fabricar, só se pode obter de doantes • Cantidade: 4,5 - 6 litros nun adulto
 31. Por que se considera ao sangue coma un tecido? É considerada un tecido porque se orixina a partir de células similares. O sangre é un tecido líquido que recorre o organismo transportando células, e tódolos elementos necesarios para realizar as súas funcións vitais (respirar, formar substancias, defenderse de agresións…) e todo un conxunto de funcións moi complexas e moi importantes para a vida.
 32. a. Compoñentes do sangue Plasma: 55% Compoñentes celulares: 1-2% (glóbulos brancos e plaquetas)) Glóbulos vermellos: 44%
 33. Hematíes (Glóbulos vermellos) • Fórmanse na medula ósea • Son como “bolsas” cheas de hemoglobina • Encárganse de levar o osíxeno desde os pulmóns aos diferentes tecidos do organismo • Renóvanse cada 120 días • 4'5 e 5 millóns
 34. Leucocitos (Glóbulos blancos) • Fórmanse na medula ósea e no sistema linfoide (ganglios, bazo,…) • Protexen ao organismo fronte a bacterias e virus • Fagocitosis • Produción de anticorpos (inmunoglobulinas) • 5.000 - 9.000
 35. Plaquetas • Prodúcense na medula ósea • Actúan taponando calquera rotura que se produza nalguna das conducións do sangue • Viven de 6 a 7 días • 150.000 - 400.000
 36. Composición do Plasma Albúmina: Proteína que axuda a manter a agua do plasma nunha proporción equilibrada Globulinas: Anticorpos encargados da defensa do noso organismo fronte ás infeccións Factores de Coagulación: Imprescindibles para evitar as hemorraxias
 37. -Respiratoria: transporte de gases (leva O2 a tódalas células do organismo e recolle o CO2) -Transportadora: de nutrintes, substancias de refugallo, hormonas… - Inmunitaria ou defensiva -Reguladora: da temperatura, equilibrio hídrico, metabolismo… b. Funcións do sangue
 38. c. Grupos sanguíneos, Rh e compatibilidade Karl Landsteiner
 39. Grupos Sanguíneos • Karl Landsteiner identificou por primeira vez aos grupos sanguíneos partindo da mistura do sangue de diferentes personas (1901). • Observou que ao misturarse os sangues, se producía unha formación de grumos, acumulación de glóbulos vermellos, que denominou aglutinación. • Despois de observar este fenómeno en sucesivas mostras, concluíu que se trataba de diferentes grupos, aos que chamou ABO e valeulle para gañar o Premio Nóbel en Medicina en 1930.
 40. Landsteiner, deduciu que as combinacións entre uns grupos e outros se debía á presenza dunha substancia na membrana do glóbulo vermello denominada antíxeno. E que a aceptación ou rexeite do sangue, non só dependía deste, senón da presencia de proteínas en suero denominadas anticorpos, os que só se activan ante a proteína dun antíxeno estraño provinte doutro tipo de sangue.
 41. Sistema ABO e compatibilidade: – Grupo O, Carente de antíxenos e con anticorpos A e B – Grupo A, presenta antíxeno A y anticorpo B – Grupo B, presenta antíxeno B y anticorpo A – Grupo AB, xorde por unha codominancia entre grupo A e grupo B, polo tanto, ten antíxeno A e B e carece de anticorpos.
 42. Compatibilidade: • Doante universal: O negativo • Receptor universal: AB Positivo
 43. Táboa de compatibilidade entre grupos sanguíneos​ Sangue completa ou só glóbulos vermellos Doante Recep O- O+ A− A+ B− B+ AB− AB+ O- • O+ • • A− • • A+ • • • • B− • • B+ • • • • AB− • • • • AB+ • • • • • • • •
 44. Outros antíxenos da membrana eritrocitaria (Rh): • Rh (Rhesus):D, C, E, c, e • KELL: K, k • Lewis Lea, Leb • Kidd: JKª, Jkb • Existen como 400 antíxenos distintos K D C K B A D C
 45. Sistema Rhesus Nos hematíes existe unha proteína denominada factor Rh que ao estar presente na membrana dos glóbulos vermellos fai á persoa Rh+ e ao non atoparse denomínase Rh- (Alexander Salomon Wiener 1937) Foi atopada inicialmente nunha especie de mono: o Macacus Rhesus, de aí o seu nome
 46. d. Utilidades Hematíes Operación de cadeira: Parto complicado: Accidente de tráfico: Aneurisma roto: Trasplante de corazón: Trasplante de fígado: Trasplante de medula ósea: Enfermos de leucemia: 4 - 40 unidades. 4 - 40 unidades. 20 - 30 unidades. 30 - 60 unidades. 20 unidades. 30 a 100 unidades. 50 unidades. 200 unidades.
 47. ¿Por que é importante doar sangue? • O sangue non se pode fabricar É un ben escaso. Non tódalas persoas poden doar nin todas poden ser doadoras • Os hospitais galegos precisan 500 doazóns ao día • O sangue ten una duración limitada • Non debilita o noso organismo
 48. ¿Quen pode doar? • Boa saúde • Idade entre 18 e 65 anos • Peso superior a 50 kg • Non padecer enfermidades transmisibles polo sangue, Hep B, Hep C, SIDA o Sífilis
 49. ¿Con que frecuencia se pode doar sangue? Entre doazón e doazón legalmente debe existir un mínimo de 2 meses de intervalo • Homes: 4 ao año • Mulleres: 3 ao ano
 50. ¿É perigoso ou doloroso doar sangue? NON O pinchazo é inevitable Material estéril e dun só uso A cantidade doada supón menos do 10% do sangue
 51. Puntos Fixos: Ubicados en Hospitais ou Centros de Saúde en tódalas capitais de provincia Colectas: Locais habilitados en pobos, universidades, institutos, empresas, institucións... Unidade Móbil ou Autobús de Doazón ¿Onde se pode doar?
 52. ¿Que hai que facer para doar? Acudir ao local ou unidade móbil onde se realiza a colecta. Almorzar ou comer (se a comida foi copiosa agardar 2 horas). Levar o DNI.
 53. Pasos para doar sangue
 54. 1. Entrevista confidencial e chequeo de saúde Tomar a tensión Medir o pulso Medir peso corporal Desbotar a existencia dunha posible anemia
 55. Tensión arterial T.A. Sistólica < 180 mmHg T.A. Diastólica <100 mmHg Pulso Rítmico 50-100 puls/min Valores de tensión arterial e pulso aptos para a doazón
 56. Valores da hemoglobina aptos para a doazón: Hb homes: >13.5 g/dl Hb mulleres: > 12.5 g/dl Determinación da Hemoglobina
 57. 2. Doazón
 58. • Dura entre 5 e 7 minutos • O sangue do doador recóllese nunha bolsa da que despois se obteñen os 3 componentes sanguíneos. • Xunto coa bolsa, extráense 4 tubos de control, 3 para os distintos laboratorios e 1 para o Hemograma.
 59. A bolsa deposítase nunha placa de butano-diol Para que manteña a temperatura entre 20-24ºC
 60. 3. Despois de doar Reposar durante dez minutos na camilla e presionar a zona de punción polo menos 5 minutos Ante mareos, manter a calma e elevar as pernas Agardar 30 minutos antes de conducir Non quitar o esparadrapo en 3 horas Inxerir abundantes líquidos Non fumar ni beber alcohol en 3 horas. Non realizar esforzos físicos, cargar pesos, practicar deportes ou traballos intensos
 61. Xa somos doantes de sangue • Carné de doante (ao cabo dunhas semanas no domicilio) • Resultados da analítica (SMS xeralmente)
 62. O que non me atrevo a preguntar ¿Podo donar se…? • Piercings e tatuaxes (agardar 4 meses) • Drogas e alcol (agardar 12 horas) • Pílula anticonceptiva (podes doar) • Condutas sexuais de risco (agardar 4 meses) • Menstruación (podes donar) • Medicamentos (preguntar ao médico)
 63. Doazón de plasma e plaquetas (aférese)
 64. La Plasmaférese Cun equipo estéril e cunha soa punción, sepárase o plasma por centrifugación, e devólvense ao doante o resto dos compoñentes Quen pode doar? Preferentemente os grupos sanguíneos AB+, AB- y los B+, B-. Frecuencia Poderíase doar cada 2 semanas. Canto tempo dura? Aproximadamente 35-40 minutos. O proceso de doazón de Plaquetas é igual que o de doazón de plasma.
 65. Despois de doar…
 66. Dous procesos paralelos Os 4 tubos extraídos na doazón van aos distintos laboratorios E a bolsa coa doazón ao Departamento de fraccionamento
 67. Área de Fraccionamento As bolsas de sangue centrifúganse para obter 3 componentes: Hematíes, plaquetas e plasma
 68. Durante a centrifugación Unha bolsa de sangue ten un peso de 4 toneladas e acada una velocidade de 216 km/h
 69. Despois da centrifugación os compoñentes vense así na bolsa
 70. Conservación dos compoñentes sanguíneos obtidos a partir dunha doazón
 71. Concentrado de Hematíes Utilidade • Ciruxía programada e urxente (sobre todo traumatoloxía, ciruxía cardíaca e vascular) • Hemorraxias agudas • Leucemias, trasplantes, cancro, anemia grave,…
 72. Plaquetas Utilidade • Enfermidades do sangue: leucemias, anemia aplásica, trasplante de medula ósea • Cancro • Hemorraxia masiva • Prevención e tratamento de hemorraxias • Déficit en plaquetas
 73. Plasma Utilidad Alteracións da coagulación Grandes queimados Hemorraxia masiva Enfermidades do ril Enfermidades do fígado Obtención de albúmina, inmunoglobulinas, factores da coagulación e outras proteínas.
 74. Os compoñentes obtidos procénsase para mellorar a calidade e seguridade Filtrado Inactivación viral Cuarentenado plasma Irradiación
Publicidad