Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Bērnu drošība izglītības iestādēs

Inga Millere
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Bērnu tiesību aizsardzības d...
Normatīvie akti

Ministru kabineta 2009.gada
24.novembra noteikumi Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība ...
III nodaļa
Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības
iestādē
• Iekšējās kārtības noteikumi nosaka
bērna uzvedība...
Izglītojamo drošību reglamentējošie
akti izglītības iestādē
• Bērna rīcību, ja viņš kādas personas darbībā
saskata draudus...
Izglītojamo drošību reglamentējošie
akti izglītības iestādē
• Nosaka vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek
konstatēta fizis...
Izglītojamo drošību reglamentējošie
akti izglītības iestādē
• Nosaka atbildību par iekšējās kārtības noteikumu
neievērošan...
VBTA inspekcijas ieteikumi
• Administrācijai ieviest prasību izglītības iestādes
pedagogiem iepazīstināt ar iekšējās kārtī...
Vadītāja rīcība, ja bērns apdraud savu vai
citu personu drošību, veselību vai dzīvību
• Ja bērns izglītības iestādē apdrau...
Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud
savu vai citu personu drošību, veselību vai
dzīvību
• vadītājs rakstiski nosūta ...
Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud
savu vai citu personu drošību, veselību vai
dzīvību
•

Vadītājam ir tiesības pie...
Vecāku rīcība bērna drošības veicināšanai
izglītības iestādē
• Rūpīgi iepazīties ar iestādes Iekšējās kārtības
noteikumiem...
Kustība “Draudzīga skola”
Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot
skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp
bē...
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis
116111
• sniedz bērniem un pusaudžiem psiholoģiska
rakstura palīdzību;
• uzklausa, at...
Paldies par uzmanību!

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss:
67 359 159
E-pasts: pasts@bti....
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bērnu drošība izglītības iestādēs

882 visualizaciones

Publicado el

Prezentācija konferencē "Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode".

Konference tika rīkota projekta "Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi” ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO projektu programmas ietvaros.

NVO projektu programmu tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija: ,
http://www.providus.lv/public/27880.html
www.sif.lv
www.eeagrants.org
www.eeagrants.lv

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

Bērnu drošība izglītības iestādēs

 1. 1. Bērnu drošība izglītības iestādēs Inga Millere Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore 28.11.2013.
 2. 2. Normatīvie akti Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
 3. 3. III nodaļa Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē • Iekšējās kārtības noteikumi nosaka bērna uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos. Ieteikumi: Iekļaut bērna tiesības un pienākumus (t.sk. apģērbs, mobilā tālruņa lietošana u.c.)
 4. 4. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē • Bērna rīcību, ja viņš kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. Pieļautās kļūdas: • Nav izstrādāts rīcības plāns (apraksts); • Formāli izstrādāts, bet bērni nevar par to pastāstīt (nav informēti, pārāk sarežģīti, tādēļ neatceras)
 5. 5. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē • Nosaka vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. Pieļautās kļūdas: • Nav izstrādāts rīcības plāns (apraksts); • Formāli izstrādāts, bet pedagogi un citi izglītības darbinieki nevar par to pastāstīt.
 6. 6. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē • Nosaka atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; Pieļautās kļūdas: • Atbildība ir formulēta vispārīgi, nav norādītas konkrētas darbības, secība; • Konsekvences trūkums, prasot atbildību, piemērojot sodu par līdzīgiem pārkāpumiem; Pārkāpumi: • Publisku sodu piemērošana (piemēram, publiska kaunināšana);
 7. 7. VBTA inspekcijas ieteikumi • Administrācijai ieviest prasību izglītības iestādes pedagogiem iepazīstināt ar iekšējās kārtības noteikumiem bērnus (nodarbību laikā, atbilstoši bērna vecumam, bērnam saprotamā veidā) un viņu vecākus (vecāku sapulcēs). • Iekšējās kārtības noteikumu izstrādē iesaistīt izglītības iestādes pedagogus un bērnu vecākus.
 8. 8. Vadītāja rīcība, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību • Ja bērns izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: • pedagogs informē vadītāju par bērna uzvedību; • vadītājs nodrošina bērnam nodarbības citā telpā cita pedagoga klātbūtnē. Nodarbības citā telpā var ilgt no vienas nodarbības (mācību stundas) līdz dienas beigām.
 9. 9. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību • vadītājs rakstiski nosūta bērna vecākiem informāciju par bērna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi; • vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai.
 10. 10. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību • Vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā un mācībās. • Attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības iestādē nav šādu speciālistu. • Ja bērna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.
 11. 11. Vecāku rīcība bērna drošības veicināšanai izglītības iestādē • Rūpīgi iepazīties ar iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem un tos ievērot; • Iesaistīties grupas/klases/iestādes aktivitātēs, piemēram, sanāksmēs, ekskursijās, talkās, Vecāku padomē; • Vērsties pie iestādes administrācijas ar priekšlikumiem drošas iestādes veidošanā vai pilnveidošanā; • Galvenais uzdevums – SADARBOTIES ar iestādi.
 12. 12. Kustība “Draudzīga skola” Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. Galvenie mērķi: • uzlabot skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību; • pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.
 13. 13. Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 • sniedz bērniem un pusaudžiem psiholoģiska rakstura palīdzību; • uzklausa, atbalsta bērnus un pusaudžus, palīdzot viņiem risināt dažāda rakstura jautājumus un situācijas • Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālruņa 116111 darba laiks: • darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 23:00 • sestdienās no 08:00 līdz 22:00 • svētdienās no 10:00 līdz 22:00
 14. 14. Paldies par uzmanību! Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 Tālrunis: 67 359 128 Fakss: 67 359 159 E-pasts: pasts@bti.gov.lv www.bti.gov.lv

×